1אירועי סוכות בפארק

ם י - ד ו ד ש א ק ר א פ

חוה"מ סוכות, 15-17.10 • ימים שלישי - חמישי שלושה ימי פסטיבל!

• ASHDOD.MUNI.IL לפרטים:

עיריית אשדוד

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online