1אירועי סוכות בפארק

הכניסה חופשית

ם י - ד ו ד ש א ק ר א פ

1 5 - 1 7 . 1 0 ח ו ה " מ ס ו כ ו ת

פסטיבל ילדים

15.10 יום שלישי 14:15-15:00 רינת גבאי

• ASHDOD.MUNI.IL לפרטים:

עיריית אשדוד

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online