4818 ASH370498 meidaon school 2018w

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מידעון רישום לכיתות א' שנת הלימודים תשפ״א 2020

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

תוכן עניינים

מידע כללי דבר ראש העיר מידע ותהליך הרישום סדרי העברות תלמידים מכיתות א'-ו' בתי ספר ייחודיים

,10 מרכז הרישום והעברות: רחוב הגדוד העברי בניין העירייה קומת הכניסה. 8:30-12:00 ימים א'-ה' משעה 16:00-18:00 ג' גם בין השעות +' ימים א יום ד' אין קבלת קהל 08-8677319 : , פקס 08-9568282 : טלפון sandra@ashdod.muni.il סנדרה תורג'מן - meitalit@ashdod.muni.il מיטל בן עזרא - mona@ashdod.muni.il מונה חפיף -

2

דבר ראש העיר

הורים יקרים,

ברכות ואיחולי הצלחה עם כניסת ילדכם לכתה א'.

המעבר לכיתה א' הוא אחד המעברים המשמעותיים בחיי הילד וההורים, והוא מלווה בתחושת גאווה, התרגשות וציפייה לאתגרים חדשים ומגוונים. היו סמוכים ובטוחים כי בחרתם עבור ילדכם את המוסד החינוכי הטוב ביותר, אשר יעניק לו חווית למידה מהנה ומרתקת, סביבת לימודים מטופחת ובטוחה ויחס חם ואוהב של הצוות החינוכי.

העיר אשדוד רואה בחינוך מנוף מרכזי להעצמה ומשקיעה משאבים רבים בפיתוח וטיפוח מערכת החינוך על כל היבטיה.

אנו בטוחים כי עבור ילדיכם זהו צעד נוסף בדרך הארוכה והמוצלחת, בנתיבי החינוך למצוינות, לערכים טובים ולרגישות חברתית . מערכת החינוך העירונית תלווה באופן מלא כל ילד וילדה ותפעל יחד עמכם, ההורים, להצלחתם ומיצוי מיטבי של יכולותיהם.

שלכם,

ד”ר יחיאל לסרי ראש העיר

3

רישום לכיתות א'

מידע כללי: הורים יקרים, מידע חדש, חשוב וחיוני להשלמת במידעון מפורטים תהליכי רישום הכוללים אנא קראו הנהלים בעיון. תהליך הרישום, רישום לכיתות א׳: הרישום יתקיים באמצעות אתר האינטרנט בכתובת: "רישום לחינוך", או באפליקציית אשדודית www.ashdod.muni.il . 17/2/2020 ועד יום שני, כ״ב בשבט, 27/1/2020 החל מיום שני, א' בשבט, הודעות חשובות: כחלק משיפור ושדרוג השירות לתושב, שובצו שיבוץ אוטומטי בגין איחוד אחים: השנה באופן אוטומטי תלמידים העולים לכיתות א' ולהם אחים בבית הספר שבאזור מגוריהם. הורים שאינם מעוניינים בשיבוץ זה יפנו למחלקת רישום בבקשה לשנות את השיבוץ ולפתוח להם את האפשרות לרישום . 27/1/2020 החל מ- בקשות העברה יוגשו באמצעות טפסים מקוונים נוהל העברות בכיתות ב'- ו': , השירות הדיגיטלי נועד www.ashdod.muni.il באתר האינטרנט העירוני לחסוך זמן והגעה למשרדי העיריה המעוניינים בתמיכה בהגשת הבקשה יוכלו לפנות למחלקת רישום.

שימו לב לשינויים שבוצעו במפת אזורי הרישום המפורסמים במידעון.

4

"רישום בקליק"

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

www.ashdod.muni.il הרישום באמצעות האינטרנט באתר עיריית אשדוד אותו בחרתם שיבוץ לביה"ס ומהווה יעיל, זמין ומהיר ובאפליקציית ״אשדודית״ (למעט רישום ילדים שהוריהם גרושים/פרודים וזאת עד לקבלת המסמכים המפורטים לעיל). תהליך הרישום באינטרנט: עליכם להצטייד בתעודת זהות וספח הילדים, על מנת להזין את נתוני הזהות של התלמיד ושל אחד ההורים. לאחר אימות הנתונים במערכת, יוצגו נתוניו של מועמד על פי בתי הספר האפשריים לו, בהתאם לחלוקת אזורי הרישום. חשוב: יש למלא את הנתונים המסומנים ולעבור על כל שלבי הרישום במסך. יש למלא את הכתובות השונות של רישום תלמידים שהוריהם חיים בנפרד - שני ההורים ולציין את מצב משפחתי במקום הרלוונטי. נא להקפיד לשלוח את המסמכים הנדרשים לעיל להשלמת תהליך הרישום רק לאחר קבלת אישור רישום מהמערכת: "פרטי הרישום באינטרנט יושלם הרישום נקלטו במערכת העירונית". רישום תלמידים שהוריהם מתגוררים בנפרד ("משפחה עצמאית"): מתגוררים רישום ו/או בקשת העברה למוסד אחר עבור ילדים שהוריהם בהסכמת ההורה האחר ובאישורו בכתב. (גרושים/פרודים) תלוי בנפרד במקרים אלו יתאפשר רישום באמצעות האינטרנט אך על מנת להשלים ימים למחלקת הרישום באמצעות 7 את תהליך השיבוץ חובה להגיש בתוך , אשדוד 28 ת.ד 10 הגעה למרכז הרישום או בדואר לכתובת הגדוד העברי את sandra@ashdod . muni.il או במייל 08-8677319 או באמצעות פקס המסמכים הבאים: אישור בכתב של ההורה האחר באמצעות תצהיר המופיע באתר העירייה צילום תעודות הזהות וספח הילדים (במקרה של משלוח בדואר/פקס/מייל יש לוודא קבלתם על ידי העירייה).

יבוטל הרישום ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד

5

נוהל רישום תלמידים

. בלבד הרישום למוסדות החינוך בעיר יתקיים באמצעות אתר האינטרנט , מי שאינו רשום ברשות ויש ברשותו לתושבי העיר בלבד הרישום באינטרנט הינו לא מסמכים המעידים על העתקת מקום מגורים לאשדוד בשנה"ל תשפ"א ויהיה עליו להגיע למרכז הרישום על יוכל לבצע רישום באמצעות האינטרנט מנת להמשיך בתהליך ולהציג מסמכים המאשרים כתובתו העתידית בעיר. לא יתבצע רישום למי שאינו תושב העיר. הורים יכולים לרשום את ילדיהם לפי אזורי הרישום שאושרו על ידי הרשות המקומית (ראה מפה מצורפת במידעון הרישום). לכל איזור הוקצו בתי הספר הממלכתיים או ממלכתיים דתיים לבחירה חופשית של ההורים. . שיבוץ סופי לבית הספר הנבחר הרישום באמצעות האינטרנט מהווה את אישור הרישום (אסמכתא) יש למסור בבית הספר אליו נרשמתם. רישום לבתי ספר ממ"ד תורניים: (אין רישום בבית הספר) בצירוף אישור במרכז הרישום בלבד הרישום יתקיים לרישום ממנהל המוסד החינוכי המבוקש. רישום לבתי ספר ייחודיים על איזוריים: תחילה יש לרשום למוסד חינוכי באזור מגוריכם באמצעות אתר האינטרנט. באמצעות אתר בנוסף לרישום יש להגיש בקשת העברה לביה"ס הייחודי בציון סיבת הבקשה, וזאת בכדי להיכלל ברשימת ההגרלה האינטרנט המיועדת לבית הספר. לידיעתכם: השיבוץ האוטומטי לבית ספר ייחודי על אזורי בגין איחוד אחים בוטל. תינתן עדיפות בשיבוץ איחודי אחים הלומדים בכיתות ב,ג,ד והם לא יעלו להגרלה. בקשות בגין איחודי אחים בכיתות ה-ו יכללו בהגרלה שמועדה יפורסם במהלך השנה, זאת במידה ויוותרו מקומות פנויים שיאפשרו את קיומה. השיבוץ יקבע על פי קריטריונים מנחים הנותנים עדיפות לילדי הרובע, על שתכלול גם את בקשות איחודי האחים כפי תתקיים הגרלה יתרת המקומות שמפורט לעיל. יש לקחת בחשבון כי בבתי ספר ייחודיים על אזוריים נדרש תשלום תוספתי על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך. (פרטים במידעון הרישום)

בחלק מבתי הספר מספר מקומות הרישום מוגבל - עדיפות בשיבוץ לנרשמים הראשונים.

6

בקשת העברה

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

הגשת בקשת העברת לתלמידי כיתות א':

מועד הגשת הבקשה: 17/2/2020 ועד יום שני, כ״ב בשבט, 27/1/2020 החל מיום שני, א' בשבט, בקשות שיוגשו בתום מועד זה, יאושרו על בסיס מקום פנוי. תהליך הגשת בקשת העברה: בקשת העברה למוסד חינוכי אחר, תוגש באמצעות אתר האינטרנט בלבד ורק לאחר רישום ילדכם בבית הספר המיועד באזור מגוריכם. יש להקליק "בקשת העברה" ולבחור במוסד בו אתם מעוניינים שילדכם ילמד. להשלמת הבקשה יש להקליק על סיבת הבקשה (ניתן לכתוב הערות נוספות במקום המיועד להערות). הגשת ערר על החלטת ועדת העברות: הורים שבקשתם נדחתה, יוכלו להגיש ערר נוסף שידון בוועדת ערר בראשות ראש המנהל. תשובותיה של ועדת ערר הן סופיות, ולא יתקיים דיון נוסף בבקשות אלו. לידיעתכם, יש באפשרותכם לפנות לוועדת ערר במשרד החינוך לדיון מיוחד בבקשתכם (לקבלת מידע על אופן התהליך ניתן לפנות למחלקת רישום).

מידעון רישום לכיתות א' שנת הלימודים תשפ״א 2020

7

בקשת העברה

מסמכים רלוונטיים ברישום: לתשומת ליבכם, אם הנכם עונים על אחד מהקריטריונים המופיעים בטבלה, יהיה עליכם לצרף לבקשת העברה את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בהתאמה.

יש לצרף חוזה שכירות תקף חתום ע”י עורך דין וחשבון ארנונה על שם המשכיר. יש לצרף חוזה רכישה ובו מועד הכניסה לדירה ), בהעדר כתובת או 12/2020 (ולא יאוחר מ תאריך כניסה יש להביא תצהיר חתום על ידי בית משפט. להביא תצהיר חתום על ידי בית משפט חובה המציין את כתובת המגורים וכולל את פרטי ההורים, הילדים ובעל הארנונה. יש לצרף לתצהיר תשלום שוטף על שם הדיירים (חשמל, גז, כבלים וכו') תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודת זהות של ההורים(מקור בלבד) וכן מכתב הרשאה לרישום על ידי ההורים. יש לצרף טופס ביטול רישום מהרשות/מועצה הקודמת בה התגורר. יש לצרף תעודת עולה בה מצוינים פרטי הילדים. על ההורה הרושם לחתום על כתב הצהרה והתחייבות. הורה שהינו המשמורן החוקי של על חינוכו חייב לצרף הקטין ואחראי בלעדי  הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין פסק דין. חייב לצרף מכתב במשותף עם הורה נוסף מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו בצירוף צילום תעודת זהות וספח הילדים. יש להגיש מכתב חתום על ידי ההורים ובו סיבת הביטול וצילום ספח תעודת זהות הכולל את פרטי הילדים. ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד (הורים עצמאיים) : יש להביא אישור חתום על ידי ההורה האחר המאשר בכתב הסכמתו לביטול הרישום.

תושבים הגרים בשכירות

בית בבנייה

תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם

מיופה כוח

תושבים חדשים

עולים חדשים

(כמוגדר בחוק הורים עצמאיים סיוע למשפחות שבראשן ,1992 , הורה עצמאי, התשנ״ב רווק,אלמן/ה,פרוד/ה,אשה עגונה, אישה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות) 

ביטול רישום

לידיעתכם, רישום כוזב הינו עבירה פלילית. אי מסירת פרטים מדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד, תביא לביטול האישור ולמיצוי ההליכים החוקיים בידי הרשות נגד ההורים. שיבוצם בבית הספר המבוקש יהיה על בקשת העברה בגין מקום מגורים - בסיס מקום פנוי, במידה ומכסת הכתה המבוקשת מלאה ישובץ ילדכם במוסד חינוכי הקרוב ככל שניתן לכתובתכם החדשה. יש להחתים במזכירות בית המשפט או אצל תצהיר חתום ע"י ההורה הרושם - עורך דין או דיין.

8

נוהל העברות מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

חדש! שירות דיגיטלי ב"קליק"

תלמידים כיתות ב'–ו': כחלק משיפור ושדרוג השירות לתושב, הקמנו שירות דיגיטלי אשר באמצעותו ניתן להגיש בקשות העברה לתלמידים בכיתות ב-ו המעוניינים לעבור למוסד חינוכי אחר. את הבקשה יש להגיש באמצעות הטפסים המקוונים בלבד באתר האינטרנט העירוני www.ashdod.muni.il ניתן לבצע פעולות גם בכרטיס הדיגיטלי של מחלקת רישום שכתובתו: www.greenbook.co.il/card/3093/14920 להורדת הכרטיס לנייד, המצ"ב: QR ניתן לסרוק את ה תהליך הגשת בקשת העברה: בקשת העברה תוגש באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט העירוני, יש למלא את הפרטים הנדרשים בציון סיבת בקשת העברה. המערכת תקלוט את הבקשה ותשלח משוב להורים בנוגע לסטטוס הבקשה עד לקבלת ההחלטה בנדון. מועד הגשת בקשת העברה: .31.3.2020 , ועד ליום שלישי, ו׳ בניסן 27.1.2020 , החל מיום שני, א' בשבט בתום תקופה זו יסתיים הטיפול בהעברות תלמידים בין בתי הספר למעט תלמידים שיעתיקו את מקום מגוריהם או תלמידים חדשים בעיר. לידיעתכם, רישום כוזב הינו עבירה פלילית. אי מסירת פרטים מדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד, תביא לביטול האישור ולמיצוי ההליכים החוקיים בידי הרשות נגד ההורים.

מידעון רישום לכיתות א' שנת הלימודים תשפ״א 2020

mona@ashdod.muni.il מייל: www.ashdod.muni.il אתר: 08-8677319 : פקס

9

בית הספר לאמנויות "צמח"

בית הספר לאמנויות "צמח" - ייחודי על אזורי

בית הספר משלב בין מקצועות היסוד ללימודי אמנות על פי מודל חינוכי חדשני "אדם אינו רק ישות חושבת, אלא בו זמנית גם מרגישה. היא שלמות מורכבת." (גיטה) בית הספר לאמנויות משלב בין האמנויות לבין מקצועות הליבה ומפתח חשיבה יצירתית הנחוצה בעידן העכשווי. בית הספר מתמקד בלימודי אמנות בתחומי: מחול, תאטרון, אמנות פלסטית, מוסיקה ואמנות חזותית (וידאוארט). בבית הספר ישנו צוות מורים מומחים ללימוד מקצועות האמנות ומקצועות היסוד. לימודי האמנויות מתקיימים בחדרי סטודיו בסטנדרטים גבוהים ומקצועיים. בבית הספר פועלות מסגרות המקדמות ילדים מצטיינים ומאתגרים במקצועות מתמטיקה, עברית, אנגלית, מדעים וכיתות אמן. בכיתות ה'-ו' ישנה חלוקה למגמות אמנות הנעשית על פי בחירת התלמיד וכישוריו. קיימות מסגרות התומכות בילדים בעלי כישורים ייחודיים. בבית הספר מתקיים יום לימודים ארוך לכלל התלמידים וצהרון בהמשך יום הלימודים למעוניינים בכך.

הלמידה בבית הספר כרוכה בתשלום נוסף של הורים בהתאם להנחיות משרד החינוך.

בי"ס צמח רוצים להתרשם ולהתעניין? יום החשיפה יתקיים בבית הספר 11/1/2019 , ביום שישי, ה' בשבט 8:30-9:30 מהשעה שימו לב, הרישום לבית הספר יתבצע דרך אתר האינטרנט של עיריית אשדוד או באפליקציית אשדודית.

10

בס"ד

בית ספר

"שילה" מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

בית ספר ממלכתי דתי תורני "שילה"

החזון: תתמ"ד שילה הינו בית ספר על אזורי לתלמידים ממשפחות תורניות ציוניות. צוות ביה"ס בונה תלמידים בעלי זהות אישית חברתית ציונית דתית. אנו פועלים לקרב את תלמידנו לאבינו שבשמים מתוך אמונה עמוקה והשקפת עולם מגובשת ושקולה. מתוך שאיפה לשותפות ביצירת חברה למופת ומתוך מחויבות מוחלטת לתורה ולהלכה. צוות ביה"ס הוא כמשפחה עבור כל הבאים בשעריה: תלמידים, הורים, מורים ומדריכים. בבית ספרנו מחזקים למידה משמעותית חדוות הדעת ומצוינות. תוכניות יחודיות בבית ספרנו: בית ספרנו היחיד מבין בתי הספר באשדוד אשר קיבל הכרה של תתמ"ד משעות הלימוד ללא פגיעה בלימודי החול. 50%- ואישור לימודי קודש של יותר מ יום לימודים ארוך צהרון בסיום יום הלימודים מיל"ת – תגבור לימודי – כולל הזנה חמה בסיום יום הלימודים חוגי העשרה והפגה בסיום יום הלימודים כגון: רובוטיקה, כדורסל, ארכיטקט, מדעים. חדר שלווה – טיפול רגשי – באומנות בפסיכודרמה ובתנועה. לימוד חברותות עם תלמידי ישיבות ההסדר. לימוד נגינה ופיוט לבנים.

לימוד נגינה , מחול ומקהלה לבנות. תוכנית מעברים תגבור לכתות א'-ב'.

עגלת מחשבים ניידת – מחשב לכל תלמיד. במ"ה – בית מדרש להורים , ערבי הורים. פעילות חברתית קהילתית ענפה.

הרישום לביה"ס יתקיים במרכז הרישום העירוני ומותנה באישור מנהלת ביה"ס.

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור בבית הספר ושיחה עם המנהלת גב' נעמה סט 08-8555075 : בטל

11

בית הספר שז״ר

*בית ספר "שז"ר"- ייחודי על אזורי

למדעים בשילוב אמנויות שואפים למצוינות והצטיינות בתחומי המדע והאמנות בית הספר למדעים נותן מענה לקידום הנטיות והיכולת של התלמידים, למצוינות ולהצטיינות. בית הספר מפתח אוריינות מדעית, חושף את התלמידים למושגים ותופעות מדעיות באופן חוויתי. התלמידים לומדים בציר מרכזי בתחומי המדעים והמתמטיקה. לציר המרכזי מתווספים קורסים יישומיים בכל תחום, המיועדים להעצמת חוויות הלמידה, להתנסות ולהעמקה בתחומים מגוונים. בין הקורסים הנלמדים: חשיבה מתמטית, לוגיקה מתמטית, פיסיקה, כימיה, ביוטכנולוגיה, שחמט ורובוטיקה. לתחום המדעים חובר התחום האמנותי מתוך רציונל של פיתוח אינטליגנציות נוספות וחשיבה יצירתית, כמנוף לפיתוח מצוינות. בין הקורסים הנלמדים בתחום האומנותי נלמדים: באלט, מחול, אומנות פלסטית ותאטרון. הייחודיות הבית ספרית מתורגמת ל: שעות נוספות מעבר לשעות התקן של משרד החינוך, אשר נלמדות בקבוצות קטנות, מרחבי למידה באוריינטציה לתחום המדעי, המתמטי והאמנותי. התלמידים נחשפים לימי שיא מגוונים בתחום המדעים והאומנויות ולסיורים לימודיים בתחום המדע. שכר לימוד: שכר לימוד מורכב משעות תל"ן (תכנית לימודים נוספת), עבור השעות התוספתיות, יום לימודים ארוך ותשלום עבור סיורים מדעיים וסדנאות. בין השעות 4/1/2019 , יום חשיפה יתקיים בבית הספר ביום שישי, כז' בטבת . 8:00-10:00 השיבוץ לבית הספר יקבע על פי קריטריונים מנחים: הנותנים עדיפות לילדי הרובע, לאחר מכן השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי או במידת הצורך הגרלה שתתקיים במנהל החינוך.

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן להיכנס לאתר ביה״ס, להגיע ליום הפתוח, ליצור קשר עם מזכירות ביה״ס לתיאום פגישה. 08-8552325 :" בטל

12

בס"ד

בית הספר

יהלום מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

ביה"ס יהל"ם ״מחנכים להגשים חלום" הזכות שלכם לבחור, החובה שלנו לתת מענה מקצועי ואיכותי. הורים יקרים, מערכת חינוך החפצה להיות גורם מוביל בחברה, חייבת להיות רלוונטית, בלתי מנותקת מן המציאות שהיא פועלת בה ובעלת משמעות לקהל היעד שלה. עליה לצעוד קדימה ). בית הספר הינו 2008 , עם הקדמה, ובתחומים מסוימים להובילה"..... (דר' עוזי מלמד תורני מדעי ,הלמידה בכיתות היא בהפרדה מגדרית כאשר ישנו דגש על למידה משמעותית ורלוונטית. בבית הספר קיימת תרבות בית ספרית סדורה ושפה משותפת בין כל באי בית הספר שהיא הבסיס להצלחת הילדים. אנו מצפים מכלל העובדים, ההורים והתלמידים בקהילת ביה"ס לשאוף להיות אזרחים נותני כבוד לכל אדם באשר הוא, בעל אישיות דתית המקיים את המצוות מתוך הזדהות, הבנה ואהבה. אורח החיים, במעשים ובהליכות. האקלים החינוכי יעודד מוטיבציה לימודית, סקרנות, מיצוי יכולות וכישורים אינדיבידואלים, פיתוח מצוינות וחשיבה ביקורתית. תהליכי הלמידה יקנו כלים ואסטרטגיות יחד עם עולם-ידע רחב. תפוקות הלמידה תהיינה מוכוונות סטנדרטים ולכל שדרת התהליך תתלווה האמונה ביכולתו של התלמיד תוך מתן בחירה ונטילת אחריות אישית של הלומד. בבית הספר פועלות תכניות מגוונת הנתונות מענה לכל אחד ואחת מהתלמידים הפוקדים את בית הספר. בהם: תכניות רגשית הנותנות מענה רגשי לתלמידים באמצעות תרפיה באומנות, תנועה וטיפול בבע"ח, מעגלי שיח ודימוי עצמי וכלה בתוכניות מצוינות כגון: תכנית אמירים, שירים, אנגלית, רובוטיקה ואחרים. אנו שוקדים על התפתחות מקצועית מתמדת של צוות המורים והעובדים ומתוך שליחות מגיעים אל כל אחד ואחת מהילדים. בבית הספר קיימת מערכת הסעים המופעלת ע"י חברת אפיקים בהם נוסעים רק תלמידי בית הספר ומנוהלים ע"י החברה עצמה. הבחירה בידיים שלכם תבדקו תשאלו תבקרו תחקרו ותבחרו עבור הילדים שלכם את טוב ביותר עבורם. צוות בית הספר מאחל לילדיכם קליטה נעימה במערכת החינוך היסודי. נמצאים כאן תמיד לתת לכם שירות ולענות לשאלותיכם צוות יהל"ם והנהלת בית הספר. 6/1/2019 , יום חשיפה יתקיים בבית הספר ביום ראשון, כ"ט בטבת 17:30-18:30 בין השעות

עליזה שגב מנהלת בית ספר יהל"ם. 08-8525405 והצוות החינוכי. טלפון

13

בס"ד

בית הספר ״נועם״

בי"ס ממלכתי דתי תורני "נועם"

חזון בית הספר וייחודו: "מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת,שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר" בית ספרנו הינו בית-ספר יסודי תורני,בראש ובראשונה שואף בית-ספרנו לחנך לערכים יהודיים-לאומיים ולראות את בוגריו כאות ומופת ערכי וחברתי. התלמידים עוסקים בפעילות חסד והכרת הטוב כחלק מהותי מסדר היום. בית הספר רואה את התלמיד כעומד במרכז העשייה החינוכית הבית ספרית. כל פעולותיו מכוונות במטרה לפתח בו סקרנות ולטפחו כלומד עצמאי וכבוגר בעל ערכים דתיים,חברתיים ולאומיים,מתוך אהבה ואמונה ביכולת ובכישורים הטמונים בו. דגשים מיוחדים: בכתות הבנים פועלת מסגרת תלמוד תורה המשלבת שינון עם תלמוד תורה: למידת ערכים הנלמדים בפסוקים. עם מלמדים שמקבלים הכשרה משמעותית ומלמדים בהיקף שעות גדול בכל כיתה. לימוד שבועי של תלמידים בוגרים ותלמידים צעירים סביב לימוד חברותות: פרשת השבוע ונושאים ערכיים אחרים שמובילה להשפעה בכל תחומי החיים. העשרה חינוכית חברתית ענפה שפועלת במעגלים שונים. בית חינוך כמשפחה: תלמידים,אמהות ואבות. לימוד משותף וכן סיורים וטיולים רבים במהלך השנה תוך שילוב ערכים וחסד ונתינה לסביבה הקרובה והרחוקה. ביה"ס מאפשר לתלמידים כישרוניים לבוא לידי חינוך מוסיקלי וחבורת זמר: ביטוי באופן משמעותי. בלימוד נגינה בכינור וקלרינט. כמו כן להקה בית ספרית המופיעה באירועים שונים ועורכת הקלטות באולפן. האיכות החינוכית היא היעד הראשון אותו מציב בית -ספרנו. השגת האיכות הלימודית היא,כמובן,חלק מן האיכות החינוכית.

הרישום לביה"ס יתקיים במרכז הרישום העירוני ומותנה באישור מנהל ביה"ס.

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור בבית הספר ושיחה עם המנהל אמנון בריח 08-8551890 בטלפון

14

בס"ד

בית הספר

״דביר״ מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

בית ספר "דביר"- על אזורי ממלכתי דתי דמות הבוגר

בית הספר מכשיר את תלמידיו להיות מודל לבוגר בעל ערכים, מידות, אהבת ארץ ישראל והתורה. תלמידיו גדלים להיות אזרחים גאים התורמים לעמם ולמולדתם. חינוך ללמידה ומצויינות ביה"ס מאמין שבזכות יחס אישי ואכפתי כל תלמיד יכול למצות את הפוטנציאל הטמון בו. בית הספר שוקד על פיתוח וקידום השפה האנגלית החל מכיתות א' למטרת העשרת אוצר המילים של התלמיד, על מנת להכשירו ללימודים בחטיבת הביניים, ואף ממוקם בעשירון תשיעי במיצ"ב תשע"ז. לבית הספר פורטל לימודי ערכי המהווה מקור תקשורתי לשיתוף פעולה ועשייה בין בית הספר להורים, תלמידים וקהילה בכלל. בבית הספר פועלת חברת די בייט מרעננה המכשירה תלמידים לתקשורת בינאישית יכולת שכנוע,ועמידה מול קהל. תורה ודרך ארץ בית הספר מחנך לערכים עפ"י התורה ומשנת החמ"ד: דרך ארץ, כבוד לזולת, ענווה, יראת שמיים ואהבת התורה והארץ. בממ"ד דביר תמצא חוגי העשרה ומצויינות במגוון תחומי דעת- דרמה, שחמט, סיפורטרון ועוד. הארכת יום הלימודים כולל ארוחה חמה ומזינה. TEN STEPS בי"ס מקדם מצויינות באנגלית-בין היתר בעזרת יוזמה יחודית להעשרת אוצר המילים באנגלית בדרך של חוויה. מעבדת מחשבים משוכללת, שיעורים מתוקשבים בכיתות. סביבות למידה "מזמינות" למידה. "קיוסק המצוות"- לעידוד וליצירת אקלים מיטבי. "אפליקציה קידס"-חוג המיועד עבור תלמידים מצטיינים בו נחשפים לשפת תכנות ומתפתחים כלומדים סקרנים חוקרים ועצמאיים.

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור בבית הספר ושיחה עם 08-8656001 המנהלת רויטל חדוק בטלפון

15

בית הספר חב״ד בס"ד

בית ספר ממלכתי דתי תורני חב"ד

מי אנחנו? *בית ספר ממלכתי דתי תורני על אזורי. *אגפים נפרדים לבנים ולבנות. *כיתות יסודי א'- ו' וחטיבה ז'-ח'. *חינוך יהודי שורשי, מכל הלב ברוח חב"ד. *צוות הוראה מסור ומקצועי. מצוינות לימודית: *שעות תלמוד תורה – תוספת לימוד שעות קודש. *לימודי ליב"ה בהתאם לדרישות ורמה גבוהה.

בס"ד

*שעות העשרה וסיוע במגוון תחומים. *חוגים, אולפן לילדי עולים, מיל"ת ועוד.

סביבה אופטימלית לצמיחה: *טיפול בתחום הרגשי חברתי באופן מקצועי על ידי צוות בין מקצועי.

*פעילויות חברתיות בתוך בית הספר. *פעילויות משותפות הורים וילדים.

עשייה חברתית: *משימות מחוץ לשעות הלימודים במעגל השנה היהודי והחסידי. *פעילויות למען הקהילה. *עידוד והשתתפות בתנועות נוער. החזון שלנו! להעניק לילדי ישראל חינוך יהודי שורשי לאמונה וביטחון לה'. להוות חממה למצוינות לימודית, ומיצוי היכולות של כל תלמיד/ה תוך שילוב אופטימלי בין כלל התחומים הנלמדים בבית הספר. הקניית ערכים ברוח חב"ד של הטמעת מידות טובות, אהבת ישראל ואהבת הארץ. להצמיח ילדים בעלי אחריות בעצמם כאשר הם" נרות להאיר" על סביבתם בחברה ובקהילה.

ההרשמה לביה"ס מצריכה ראיון ואישור מנהל ביה"ס.

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור בבית הספר ושיחה 08-8649504 : עם המנהל הרב פנחס מנדלזון בטלפון

16

בית הספר "עלית שובו"

בית ספר "עלית שובו" – ייחודי על אזורי

בית ספר "עלית שובו" – ייחודי על אזורי למדעים, מסורת וערכים ביה"ס "עלית שובו" באשדוד עומד בכל הקריטריונים של משרד החינוך ומעניק לתלמידיו אף הרבה מעבר לתוכנית הרגילה. נותן מענה לקידום היכולת של כל תלמיד ולמימוש הפוטנציאל בהתאם לרמתו. התייחסות מיוחדת ניתנת לתלמידים השואפים למצוינות. , שנערך על ידי משרד החינוך - זכה 2017 בתחרות הסייבר הישראלי בדצמבר ביה"ס במקום ראשון בין בתי הספר באשדוד ובמקום שני מכלל בתיה"ס בארץ. בביה"ס נלמדים תחומים נוספים וקורסים ייחודיים בתחומים הבאים: לוגיקה מתמטית פיזיקה, שחמט סייבר חינוך פיננסי ."2000 של "מצוינות "STEAM "1 - תוכנית חקר ביה"ס, מעבר להיותו מקום לימודים, הוא בית המחנך לערכים ולמוסר- שמירה על כבוד הזולת, הקפדה על התנהגות הולמת ומכבדת. בביה"ס יום לימודים ארוך. הסעות מכל אזורי העיר.

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור או פגישה עם מנהלת ביה"ס הגב' SHUVUASHDOD . NET או באתר ביה"ס באינטרנט 08-8527812 : מלכי שיינין בטלפון

17

בית הספר ״יד שבתי״ בס"ד

בס״ד

ד ו ד ש א י ת ב ש - ד י ד ״ מ ח ר פ ס ה ת י ב

בית ספר ״יד שבתי״ רואה את התלמיד במרכז העשייה החינוכית והלימודית. הצוות החינוכי דואג לפתח דרכי הוראה חדשניות וייחודיות! התלמידים משפרים את מיומנויות הלמידה באמצעות למידה משמעותית וחוויתית בשילוב התקשוב, הטכנולוגיה

מענה לימודי עם יום לימודים ארוך וארוחת צהריים

והמשחק בהוראה. כל תלמיד מהמקום בו הוא נמצא בדרך של העצמה וחיזוק הכישורים הטמונים בו מתקדם ומצטיין!

למידה בשילוב משחקים

למידה אחרת ומגוונת, פיתוח חשיבה ומודעות אישית

אמירים - תוכניות מצויינות

יחס אישי

עזרה בשיעורי בית, חוגים והעשרה...

רוצים להתרשם ולהתעניין? 052– 4675087 או 08– 8555020 צרו קשר

18

בס"ד

בית הספר

מוריה מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

בית ספר להנדסה צעירה

ומשרטט בחזונו דמות בוגר בעל אופק רחב 21- ביה"ס מוריה עם הפנים למאה ה בתחום ההנדסה. תחום ההנדסה משמש כיום בעולם ציר מרכזי הנוגע ומשפיע בכל תחומי החיים. ההנדסה למעשה בוחנת ופורטת את הידע בתחומי המדע והטכנולוגיה לכדי יישומים שונים שיועילו לבני האדם. מתוך הבנה זאת בחרנו למקד את העשייה החינוכית-פדגוגית בביה"ס דרך החדשנות המדעית-טכנולוגית כביה"ס להנדסה צעירה.

לפרטים נוספים יש לפנות למנהל ביה"ס, בילו בן יצחק school.moriya@gmail.com או במייל 08-8525404 בטלפון

19

בתי הספר היסודיים

טלפון

כתובת

מגמה

ביה"ס

8654540

שד' רוטשילד

ממלכתי

אופק

8525403

24 הרב קוק

ממלכתי

אחדות

8642917

3 העליה

ממלכתי

אמירים

8552443

2 הרב שאולי

ממלכתי

ארזים

8651025

12 פתח תקווה

ממלכתי

אשכול

8531975

6 הארז

ממלכתי

גאולים

8663303

7 העצמאות

ממלכתי

היובל

8524878

45 חטיבת הנגב

ממלכתי

המגינים

8554505

10 אברהם שפירא

ממלכתי

הראל

8640650

4 הרי גולן

ממלכתי

חופית

6374897

107 הציונות

ממלכתי

יח"ד

8552996

2 נחמן סירקין

ממלכתי

יצחק רבין

8540245

12 הר תבור

ממלכתי

נוף ים

8556333

6 שד' הפרחים

ממלכתי

צמח

8551355

1 חרמון

ממלכתי

צפרירים

8649618

11 תשרי

ממלכתי

קשת

9170784

אפרסק

ממלכתי

רימונים

8552499

אבן עזרא

ממלכתי

רננים

8552042

זלמן ארן

ממלכתי

רעים

8646501

22 המלך חזקיה

ממלכתי

רתמים

8552325

שמואל הנגיד

ממלכתי

שז"ר

6349392

4 ברקת

ממלכתי

שירת הים

8646138

15 הרב רחבעם

ממלכתי

שקד

20

בס"ד

בית הספר ממ״ד

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

טלפון

כתובת

מגמה

ביה"ס

8663500

19 שבט בנימין

ממ"ד

אורות

8645887

9 קק"ל

ממ"ד

אריאל

8656001

11 ראש פינה

ממ"ד

דביר

8541249

63 העצמאות

ממ"ד

הקריה

8666433

הרי גולן

ממ"ד

הרואה

8649504

43 המלך שלמה

ממ"ד

חב"ד

8555266

1 טרניחובסקי

ממ"ד

חזון יעקב

8555020

1 שלמה בן יוסף

ממ"ד

יד שבתאי

8525405

32 קדושי בלזן

ממ"ד

יהלום

8525404

6 אבן גבירול

ממ"ד

מוריה

8551890

1 מבוא השרביטן

ממ"ד

נועם

8554999

15 המפרש

ממ"ד

שחר

8555075

4 מיכלשוילי

ממ"ד

שילה

9941504

רות המואביה

ממ״ד

ממ״ד ט״ו

8527812

3 אורט

מוכש"ר

עילית שובו

21

מפות אזורי רישום תשפ״א בתי ספר ממלכתיים

22

בתי ספר ממלכתי דתי

23

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

כתבו לנו: sandra@ashdod.muni.il סנדרה תורג'מן - מנהלת מחלקת רישום עירונית limora@ashdod.muni.il לימור אויזרט – סגנית מנהלת מחלקה meitalit@ashdod.muni.il מיטל בן עזרא - אחראית רישום והעברות ביסודי ובעל יסודי karmitr@ashdod.muni . il כרמית רביבו - רישום גני ילדים simay@ashdod.muni.il גנים מוכר שאינו רשמי + סימה ירמיהו - רישום גני ילדים mona@ashdod.muni.il מונה חפיף- רישום יסודי ועל יסודי כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

Made with FlippingBook Publishing Software