מידע ומענים לאזרחים ותיקים

מנהל שירותים חברתיים

מידע ומענים לאזרחים ותיקים בהיבטים חברתיים, תרבותיים רווחתיים ותעסוקתיים 2023-2024

תוכן עניינים

3 4-8

זכאות להנחות בארנונה לאזרחים ותיקים זכויות האזרח הוותיק בביטוח לאומי, חברות סיעוד, לחצני מצוקה תוכניות בקהילה תוכנית בני משפחה מטפלים תוכנית לטיפול ומניעת הזנחה והתעללות בקרב אזרחים וותיק תוכנית תיאום טיפול מענים בקהילה - מרכז הכוונה לאזרחים ותיקים בשלבי פרישה 60 אפ מרכזי יום קהילות תומכות בתים חמים דיורים מוגנים ומקבצי דיור באשדוד מועדונים תורניים מיזמים להפגת בדידות קהילות והתנדבות בקהילה הזדקנות מיטבית השכלה מענים ומידע לניצולי שואה עמותות וארגונים הפועלים למען ניצולי שואה שירותים רווחתים, קהילתיים לאזרח הוותיק בחלוקה לרובעים

9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

23 24 25-39

2

הנחות בארנונה לאזרחים ותיקים

התנאים לזכאות

שיעור ההנחה מ”ר 100 עד 25 % מ”ר 100 עד 30 % מ”ר 100 עד 100 % מ”ר 100 עד 100 %

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה/שארים תלויים/נכות בשל פגיעה מעבודה

4 מרכז שירות לתושב - רח’ הקליטה קבלת קהל בימי א’: 18:00-16:00 ,12:00-09:00 12:30-09:00 ’ בימי ב’, ג’, ה המבקש מחזיק בנכס, המבקש בגיל המתאים ומקבל גמלה נוספת לנכה, , וסך הכנסותיו מהשכר 100% לא עולה על הממוצע במשק אם הוא גר לבד, .150% - במידה ולא גר לבד המבקש מחזיק בנכס המבקש בגיל המתאים ומקבל תלויים | שארים | קצבת זקנה נכות בשל פגיעה מהעבודה המבקש מחזיק בנכס המבקש בגיל המתאים וסך 100% הכנסותיו לא עולה על מהשכר הממוצע במשק אם הוא 150% - גר לבד, במידה ולא גר לבד המבקש מחזיק בנכס המבקש בגיל המתאים ומקבל גמלה להשלמת הכנסה

אזרח ותיק על פי מבחן הכנסה

אזרח ותיק המקבל גמלת השלמת הכנסה

אזרח ותיק המקבל גמלה נוספת לנכה

- מענה אנושי *37222 20:00-08:00 ’ בימים א’-ה 12:00-08:00 - בימי ו’ וערבי חג

למי פונים?

3

מנהל שירותים חברתיים

ביטוח אזרח ותיק נועד להבטיח לתושבי ישראל (גבר/אישה שהינם תושבי ישראל) הכנסה חודשית קבועה בהגיעם לגיל פרישה. הגעה לגיל המזכה בקצבת אזרח ותיק הביטוח הלאומי - קצבת אזרח ותיק

שנים 67 גיל הפרישה לגברים הוא שנים ונקבע לפי תאריך הלידה. 65 עד 60 ולנשים הוא תקופת אכשרה הנדרשת היא אחת מאלה:

144 חודשי ביטוח 60 חודשי ביטוח 60 חודשי ביטוח

שנים 10 - ב שקדמו לגיל המזכה

לפחות כעובד מבוטח, בתנאי שמספר החודשים שהיה מבוטח מיום שנעשה תושב לראשונה, גדול ממספר החודשים בהם לא היה מבוטח.

*קיימים מקרים בהם אישה פטורה מתק' אכשרה כגון: אישה רווקה, עגונה, מקבלת נכות כללית בתכוף לגיל פרישה, גרושה ועוד.

מבחן הכנסות

הזכאות לתשלום קצבה בעת ההגעה לגיל פרישה מותנה במבחן הכנסות מעבודה לפי שכר ברוטו (פנסיה לא נלקחת בחשבון). ברוטו 11,624 ברוטו, זוג - תקרת הכנסה 8,719 יחיד - תקרת הכנסה

מבוטח/ת שהכנסתו מעל לתקרה המותרת יכול להיות זכאי לתשלום קצבה חלקית או ויתור על הקצבה וקבלת תוספת דחיית פרישה עבור כל שנת מס בה אינו זכאי לקצבה מלאה עקב הכנסתו מעבודה. אין מבחן הכנסות לעניין קצבת אזרח ותיק בלבד (ללא תוספת השלמת הכנסה) 70 בגיל

4

הביטוח הלאומי - קצבת סיעוד

קצבת הסיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה, מתגוררים בביתם, תושבי הארץ ושעלו ארצה לפי חוק השבות. בגמלת הסיעוד נבדקת התלות של המבוטח בזולת על פי פרמטרים שונים. גמלת הסיעוד מחולקת רמות שנקבעות על פי רמת התלות של המבוטח 6 - ל בזולת וזאת בהתאם להערכת התלות המבוצעת על ידי מעריכים מוסמכים מטעם הביטוח הלאומי, שנערכים לרוב טלפונית. כדי שתיבדק רמת הזכאות, יש להעביר למחלקת סיעוד בביטוח הלאומי תביעה לקצבת סיעוד על גבי טופס ב.ל , לתביעה יש לצרף אישורים רפואיים מפורטים 2600 ככל שניתן. לאחר קביעת רמת הזכאות, עובד סוציאלי מטעם המוסד לביטוח לאומי יצור אתך קשר, על מנת לבחון איזו תכנית טיפול היא המתאימה ביותר בעבורך. שירותי סיעוד על ידי בתכנית הטיפול נכללים: חברות הסיעוד השונות, לחצן מצוקה, מוצרי ספיגה וביקור במרכז יום, הכול על פי בחירת המבוטח. כמו כן ניתנת אפשרות להמרת חלק מסך השעות לכסף. , שהוכרו על ידי הקרן לרווחת ניצולי ניצולי שואה שואה, זכאים לקבל הטבות נוספות באם צברו מרמה ואילך מקבלים הנחה במים 3 ואילך. זכאים מרמה 3 ואילך גם בחשמל. המידע מצטלב ועובר בין 5 ומרמה המערכות הממוחשבות השונות. במידה וקיימת לך גמלת סיעוד וחלה החמרה במצבך, תמיד תוכל להגיש בקשה להיבדק מחדש בשל החמרת מצב והנושא ייבדק בשנית.

5

מנהל שירותים חברתיים

ביטוח לאומי - שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו

״שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו״ נועד לסייע לבני הגיל השלישי, להתמודד בהצלחה עם מגוון האתגרים הניצבים בפניהם בשלב זה של חייהם. במרכז השירות, הממוקם בסניף הביטוח הלאומי, עומדים לרשות אוכ׳ הגיל השלישי גמלאים מתנדבים, שהוכשרו בקורסים מקצועיים, וישמחו להעניק ייעוץ אישי, סיוע במיצוי זכויות, ביקורי בית חברתיים ועוד. הייעוץ ניתן במסגרת קבלת הקהל הכללית ובמחלקות השירות. אזרחים וותיקים ובני משפחתם יכולים לקבל מידע, עזרה, הכוונה ותמיכה בתהליך מיצוי זכויות האזרח הוותיק בביטוח לאומי ובשירותים השונים בקהילה. האזרח הוותיק זוכה לאוזן קשבת וליווי מתמשך בתהליך מיצוי זכויותיו גם מול השירותים השונים בקהילה. ביקורי בית קבועים אזרחים ותיקים רבים המרותקים לבתיהם זקוקים לתמיכה מתמשכת עקב בדידותם וחוסר קשר עם משפחה או חברה. המתנדבים מבקרים את האזרחים הוותיקים באופן קבוע, פעם בשבוע, הביקורים נעשים רק בהסכמת האזרח הוותיק ועל פי דרישתו.

04-8812345 / *6050 מוקד טלפוני ארצי - *9696 מרכז מידע טלפוני לאזרחים ותיקים - www.btl.gov.il אתר המוסד לביטוח לאומי 08:30-13:00 ׳ קבלת קהל בסניף- א׳, ג׳, ה בתיאום תור מראש דרך המוקד הטלפוני או דרך אתר המוסד.

למי פונים?

6

עזר מציון 08-6349532 ד.ש דניאל 08-8676926 יחד 077-4208015 לב זהב 08-6196280 לכל 08-3740044 בבית 08-6348363 א.מ מתן 08-6715973 מלכיאלי 08-8550257 שבח 08-8654080 תגבור 077-2372813/1/2 חברות סיעוד באשדוד מטע א.ש אתגר דנאל

עמל ומעבר 08-8568566 ארזים 08-8526922 מטב 08-8652701 מתן חן 08-8529080 נתן 08-8567420 מתן ש. בריאות 08-6890790

08-8606727 073-3958805 074-7555003 08-8560008 08-8544100

7

מנהל שירותים חברתיים

מוקדי לחצני מצוקה אנוש 09-7632222 נטלי 1700-700180 חברות מוצרי ספיגה חוגלה 08-9772801 כמיטק 09-7620000 טלפארמה 1-700707080

03-5633870

שח"ל

8

תוכניות בקהילה

תוכנית בני משפחה מטפלים

מה התוכנית כוללת?

ייעוץ, תמיכה וליווי אישי של עובד או עובדת סוציאלית

סיוע במיצוי זכויות

קיום קבוצות, סדנאות והרצאות ומתן כלים להתמודדות מתן מידע על ההליך הבירוקרטי ועל הטיפול

חיבור לגורמים המעניקים סיוע ותמיכה

למי התוכנית מיועדת? מיועד לבני משפחה שקרוביהם מתמודדים עם דימנציה אלצהיימר פרקינסון ומחלות אחרות

עו״ס ענת שנהב בוקשפין 08-9568323 anats@ashdod.muni.il

למי פונים?

9

מנהל שירותים חברתיים

תוכניות בקהילה

תוכנית לטיפול ומניעת הזנחה והתעללות בקרב אזרחים ותיקים

מרגיש מנוצל? נפגעת כלכלית או פיזית או נפשית?

מה התוכנית כוללת? | מתן טיפול | איתור וזיהוי מקרי התעללות והזנחה תמיכה ותיווך | סיוע משפטי וחוקי | ליווי

למי פונים?

מחלקה א׳ - רובעים א׳ , ד׳ , ה׳ 08-8519157 סיטי ומרינה - עו״ס אייל בן שטרית מחלקה ב׳ - רובעים ב׳, ג׳ 08-8516845/836 עו״ס סמדר שבי מחלקה ו׳ - רובעים ו׳ , ז׳ , ח׳ , ט׳ 08-9238717 / 08-9568383 עו״ס אסתר ברוך מחלקה י״א - רובעים י׳, יא׳, יב׳, יג׳, טו׳, טז׳, יז׳, 08-9568328 ומע״ר - עו״ס רחלי דפנה 118 106 102 101

100 משטרה

משרד הרווחה

מוקד עירוני

מכבי אש

מ.ד.א

10

תוכניות בקהילה

תוכנית תיאום טיפול

שירות לאזרחים ותיקים עד לבית הלקוח שמטרתו השגת איזון/שימור או שיפור במצבם של אזרחים ותיקים עם ריבוי בעיות רפואיות, תפקודיות וסוציאליות. שילוב ותיאום בין מערכות הרווחה והבריאות, אבחון, בניית ויישום תוכנית התערבות לאזרח הוותיק תוך הטמעת גישה ושרות הוליסטי לטיפול באזרח הוותיק ובני משפחתו. ההשתתפות בתוכנית ללא תשלום, קצרת מועד וממוקדת, ומותנית בהסכמת האזרח הוותיק להשתתפות.

מבוטחי שירותי בריאות “כללית” avial@ashdod.muni.il | 08-8519123 עו”ס אבי אללין מבוטחי שירותי בריאות “מאוחדת” ו”מכבי” lironap@ashdod.muni.il | 08-8519113 עו”ס לירון אפל להפנייה ליחידת תאום טיפול או באמצעות הלינק המצורף לחץ /#https://esheljdc.formtitan.com/BLEAD

למי פונים?

11

מנהל שירותים חברתיים

מענים בקהילה

מרכז הכוונה וצמיחה לאזרחים וותיקים שירות כלל עירוני לתושבים הנמצאים בשלבי פרישה מהעבודה

אשדוד מזמין 60+ מרכז אפ אתכם להירשם ולפגוש קהילת פורשים ופורשות ממש כמוכם

>> לחץ +60 למרכז אפ

מיינדפולנס חכמת ההזדקנות

סדנאות הכנה לתק׳ החיים החדשים

סדנאות אוריינות דיגיטלית

הרצאות מיצוי זכויות

סדנאות אוריינות בריאות

סדנאות אוריינות כלכלית

08-9238677 5 רח׳ סטרומה up60plus@ashdod.muni.il

למי פונים?

12

מענים בקהילה

מרכזי יום לתשושים ותשושי נפש כלל עירוני

מסגרות חברתיות וטיפוליות לאזרחים ותיקים המתגוררים בביתם ומעוניינים בפעילות פנאי או זקוקים לעזרה בטיפול עקב ירידה בתפקוד כולל ארוחות, הסעות, פעילות חברתית, תעסוקתית ותרבותית.

08-8541766 15 רח' קק"ל | מרכז יום בית אביב 08-6217787 11 רח' חיים חורי | מרכז יום אופק

073-2621423 16 רח' הרב ניסים | מרכז יום אשדוד

13

מנהל שירותים חברתיים

מענים בקהילה

קהילות תומכות - כלל עירוני מענה לאזרח ותיק המתגורר בקהילה

לחצן מצוקה לעת חירום לשירותים רפואיים, כיבוי אש ומשטרה

פעילויות חברתיות ושירותים המבטיחים לאזרח הוותיק איכות חיים ביטחון ועצמאות

ביקורי בית וקשר רציף עם האזרח הוותיק דאגה לשלומו וצרכיו

סיוע בתחזוקת הבית

08-8532844 | האגודה למען הקשיש למי פונים?

14

מענים בקהילה

“בתים חמים”

מסגרות חברתיות קטנות ואינטימיות לחברי קבוצות בעלות מכנה משותף כמו מקום מגורים, שפה, ניצולי שואה וכו’ התוכנית מאפשרת מפגשים חברתיים קבועים, השתייכות לקבוצה חברתית והפגת בדידות הפעילויות מתקיימות בבתים מארחים או בפינות תחומות במבני ציבור מארחים

המחלקה לרווחת האזרח הוותיק 08-9568398 | 9 חיים חורי zoegi@ashdod.muni.il

למי פונים?

15

מנהל שירותים חברתיים

מענים בקהילה

דיורים מוגנים באשדוד

הוסטל "ראשונים" הוסטל "רבי עקיבא" הוסטל "בית הנרקיס" מעונות מכבי "בית בלב" "בית הרותם" הוסטל "אשדוד ים" דיור מוגן לגיל הזהב בית קנדה "סמסון"

03-6930314 077-7040213 08-8649997 08-8647648 08-9560134 03-6930389 08-8515000 054-8133704 08-8654698 08-6480910 08-8527357 073-3244081 08-8564580 08-8520763 08-8622400 08-8686231 08-8663262 08-9706632

רובע א' 29 הראשונים רובע ג' 13 רבי עקיבא א' רובע ה' 15 הרב ניסים ב' רובע ה' 15 הרב ניסים רובע י"ג 5 המלך יותם רובע א' 6 יאיר רובע יב' 10 אלול 1 שבי ציון רובע סיטי 39 הציונות רובע א' 7- ו 5 הטיילת רובע א' 2 ההגנה רובע ה' 9 בלפור רובע ג' 40 הפלמח א' רובע א' 3 קדושי בלזן רובע ה' 11 בלפור 6 סיטי הגדוד העברי

מקבצי דיור באשדוד

מקבץ דיור סיטי מקבץ דיור "אשדוד ביץ" "בית התמר" "לב אשדוד" מקבץ דיור מקבץ דיור "נווה בראשית" "אורן סלע" מקבץ דיור "לב בלפור" מקבץ דיור "סימול רסידו סי" מקבץ דיור "שניר" "נרקיס"

12,14 נחל שניר 13 מבוא הנרקיס

מגה"ר ומילגם *8583

למי פונים?

16

מענים בקהילה

מועדונים תורניים

כתובת 7 ברוריה

רובע

נייד

שם משפחה שם פרטי בית כנסת

היכל נפתלי 052-6331448 היכל אסרף 050-4133616 מגן יוסף 052-7638863 בית אליהו 054-8478497

אזור טו

מכאל

ביטון נעים

7 העצמאות ראשון לציון 8 23 מיכשוילי כפתור 20 החולות

אזור סיטי

ארז

אזור ט אזור ח אזור ח

דניאל

בן ששון

שבתאי

ברלב יפרח

שערי רחמים

050-4113951

שמעון יוחאי

אור החיים הקדוש 050-6529078

יהודה

מויאל

70 קק”ל

אזור י

בית צור ברוך אחוות ישראל

052-7609915

ישראל

עזריאל

9 הגפן

אזור א

052-7623948

אליהו

אטיאס

67 כינרת 3 דוד ילין 1 ברוריה 68 רוגוזין 12 הגולשים

אזור יא אזור ב אזור ד אזור טו אזור ד אזור ב

יצחק ירנן 050-4162480 תהילת ציון 058-4004824 סולם יעקב 052-7626911

גדי

מור יוסף

חננאל מאיר גדעון דניאל שלמה

הרוש בנאי גולפיז

ראוהל חיים

054-8460565

תורה וחסד 052-7618316 ישיבת אשדוד 054-8526999 מעם לועז 054-9874170

6 רמבם

עמר

אסייג

6 רבי עקיבא

אזור ג מרינה

11 אגוז

שחר

לוי

נר דוד ואוהל רחמה ישמח משה

פתח תקוה 15

052-9528600

אזור ט

אלירז

פרץ

054-8400246

יחיאל

עוברני

19 ברנר

אזור ה

ומעלה 50 שיעורי תורה אשר מתקיימים על בסיס שבועי ומיועדים בעיקר לציבור המסורתי בגילאי כולל ימי גיבוש, טיולים ואירועי סיום מסכת 13:00-10:00 בין השעות | ’ בבתי כנסת ברחבי העיר בימי א’- ה

054-2327161 רכזי הפרוייקט מלכה עמנואל 052-3041110 כהן אבנר

17

מנהל שירותים חברתיים

מיזמים להפגת בדידות

מיזמים להפגת בדידות

מיועד לאזרחים “ליצנות קהילתית” וותיקים בודדים חסרי עורף משפחתי יצירת קשר טלפוני יומיומי מוקד קשב - עם אזרחים וותיקים בודדים ועריריים ביקורי בית של מתנדבים בבתי תוכנית יד ביד - האזרחים הוותיקים בודדים מרותקי הבית

המחלקה לרווחת האזרח הוותיק במינהל לשירותים חברתיים בעיריית אשדוד מזמינה אתכם.ן להצטרף ליוניפר!

המחלקה לרווחת האזרח הוותיק 08-9568398 | 9 חיים חורי zoegi@ashdod.muni.il

למי פונים?

18

התנדבות בקהילה

“באים בטוב” מערך לאומי להתנדבות אזרחים ותיקים אוריינות דיגיטלית, “זהב בגן” נאמני חירום, קריאה בהנאה >> לחצו להצטרפות

“סיפורי ספתא” אזרחים ותיקים נפגשים עם פעוטות לזמן איכות של סיפור במרחב הציבורי >> לחצו להצטרפות

חלוקת סלי מזון למשפחות בחגי תשרי ובפסח >> לחצו להצטרפות

ידיד לחינוך תגבור וסיוע לתלמידים בבתי ספר במקצועות השונים >> לחצו להצטרפות

תגבור המוקד 106 מוקד ע”י אזרחים ותיקים במצבי חירום, מתן מענה לתושבי העיר בשפות שונות >> לחצו להצטרפות

קהילת מגדלור קהילת המתנדבים של אשדוד >> לחצו להצטרפות

המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות 08-9238943 talibh@ashdod.muni.il

למי פונים?

19

מנהל שירותים חברתיים

MUNI100 מהלך הזדקנות מיטבית מהלך להגברת נוכחות וההשתתפות האזרחים הוותיקים במרחב הציבורי בהיבטים חברתיים, כלכליים ובריאותיים, באמצעות תכנון מותאם לאוכלוסייה זו. מהלך זה מהווה חלק מהיערכות הרשויות המקומיות לאתגר הזדקנות שנות חיים. 100 האוכלוסייה בעידן של

רוצה להיות שותף ולהשפיע בבניית תכנית אסטרטגית עירונית להזדקנות מיטבית? רוצה להשפיע בקבלת החלטות לטובת אוכלוסיית תושבי העיר הוותיקים?

מנהל רשות מקדמת הזדקנות מיטבית | נתנאל קולטקר ntanelkol@ashdod.muni.il 050-4464622

למי פונים?

20

השכלה בקרב אזרחים ותיקים

האגודה למען הקשיש והחברה באשדוד ח.פ. 580059111 רחוב הרב קוק 4 , אשדוד 7732538

ִי

ֵנ

ם

ְׁש

ו

ּד

ְר

ַע

ָה

ַּנ ֲנ

ב

ִי

ֵי

ם

ְׂש

י

ִה

ּב

ּו ְי

ן ּו ב ּו ְנ י ד ֹו

"

ע

"

052-2222585 חנה: 050-5496555 מיכאל: gimlaim.ash@gmail.com המכללה לגמלאים ע״ש דינה רוט אשדוד לגמלאים המכללה ע"ש דינה רוט אשדוד מפגשים מרחיבי דעת תשפ"ד 2023 - 2024 מחיר למנוי שנתי – 550 ₪ האגודה למען הקשיש והחברה באשדוד 580059111 ח.פ. | 7732538 , אשדוד 4 רחוב הרב קוק

הקריה (סיטי) 54 רח' העצמאות 08-8559882 : ' טל 08-8665474 : פקס

ההרצאות מתקיימות בימי שני בבוקר בבית לברון, רחוב נתן אלבז אשדוד ההרצאות מתקיימות בימי שני בבוקר בבית לברון , רחוב נתן אלבז אשדוד

9:00-10:30 מושב ראשון: 11:00-12:30 מושב שני:

מושב ראשון: 10:30 – 9:00 מושב שני: 12:30 – 11:00

21

מנהל שירותים חברתיים

22

מענים ומידע לניצולי שואה

מענים לניצולי שואה

מיצוי זכויות ומענה לניצולי שואה בתחומים שונים

מועדוני שישי - פעילות חברתית וארוחה חמה לשבת לניצולי שואה מקבלי הבטחת הכנסה

ריכוז תכניות סיוע חומרי לניצולי שואה

קהילה תומכת לניצולי שואה

מועדון מופ”ת ייחודיים לניצולי שואה 4

שיתוף פעולה עם עמותות וארגונים המאגדים ניצולי שואה

שיתופי פעולה ופרויקטים שונים לטובת אוכלוסיית ניצולי השואה לאורך כל השנה טעמי ילדות, משלוחי מנות, כנסים, מענקים כספיים, חבילות מזון ועוד

בת אל אלייקים עו”ס ניצולי שואה המחלקה לרווחת האזרח הוותיק 08-9238727 | 9 חיים חורי batelely@ashdod.muni.il

למי פונים?

23

מנהל שירותים חברתיים

מענים ומידע לניצולי שואה

עמותות וארגונים הפועלים למען ניצולי השואה

הרשות לזכויות ניצולי השואה פרויקט ״בידיים טובות״ לטיפול בניצולי שואה עריריים- מופעל על ידי קופות החולים כללית, מכבי ומאוחדת. עמותת “למענם”- רופאים למען ניצולי שואה מרכז אלה- טיפול נפשי ופסיכולוגי לניצולי שואה הקרן לרווחת ניצולי השואה בישראל עמותת “אביב לניצולי שואה” מיצוי זכויות וסיוע לניצולי שואה עמותת “לתת” - ניידת שיפוצים, סיוע במזון, שיניים, משקפיים פרויקט ״זה הזמן״- רכזת התנדבות לניצולי שואה מטעם עמותת מטב בית חולים אסותא- עו״ס ניצולי שואה עמותת “עמך”- המרכז הישראלי לתמיכה נפשית בניצולי שואה ומשפחתם יעוץ ומיצוי זכויות 7/24 קו סיוע לניצולי שואה - סיוע רגשי בשפה העברית, אנגלית ורוסית. 1800-241-201 טל’

בת אל אלייקים עו”ס ניצולי שואה המחלקה לרווחת האזרח הוותיק batelely@ashdod.muni.il | 08-9238727 | 9 חיים חורי

למי פונים?

24

מענים לאזרחים ותיקים לפי חלוקה לרובעים

רובע ב׳

רובע א׳

רובע ג׳

רובע ה׳

רובע ד׳

רובע ו׳

רובע ז׳

רובע ח׳

רובע ט׳

רובע יא׳

רובע י׳

רובע יב׳

רובע טו׳

רובע טז׳

רובע יג׳

רובע יז׳

מע״ר

רובע הסיטי

מרינה

25

מנהל שירותים חברתיים

מגוון חוגים במתנ”ס עוזיאל ומתנ”ס אחווה מרכזים קהילתיים רובע א’

שירותים הניתנים ע”י העובד/ת הסוציאלי/ת לאזרח הוותיק ובני משפחתו: ליווי במצבי משבר, בניית תוכנית התערבות בהתאם לצרכי האזרח הוותיק ומשפחתו בניית תוכנית טיפול לאזרחים וותיקים עם ירידה תפקודית / קוגנטיבית סיוע חומרי בכפוף לזכאות תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למיצוי ומימוש זכויות המחלקה לשירותים חברתיים מחלקה אזורית א׳, ד’, ה’ סיטי, מרינה

לבירור על מגוון החוגים יש ליצור קשר עם המתנ"ס

, אשדוד 8 עוזיאל - קדש uziel@ironit.org.il 08-8565716 , אשדוד 7 אחווה - שד' האצל achva@ironit.org.il 08-8679687

, אשדוד 3 אליאשוילי 08-8519100 מזכירות המחלקה 08-8519122 revaha-a@ashdod.muni.il

למי פונים?

בתים חמים

מועדונים חברתיים, מועדוני מופ״ת ומועדונים עיסוקים

מסגרות חברתיות קטנות ואינטימיות לחברי קבוצות בעלות מכנה משותף כמו מקום מגורים, שפה, ניצולי שואה כדומה. התוכנית מאפשרת מפגשים חברתיים קבועים, השתייכות לקבוצה חברתית והפגת בדידות. בית חם לדוברי צרפתית בית חם לדוברי רוסית - רח’ | מתנ”ס עוזיאל בית חם לדוברי ספרדית - רח’ שבי ציון | ההגנה

מועדונים המיועדים לאזרחים ותיקים עצמאים ומהווים מוקד לפעילות יומיומית חברתית מעשירה ותרבותית, חלקם כוללים הזנה והסעות. מועדונים ברובע א’ מועדון מופ”ת וחברתי “אחווה״, מועדון חברתי רובין, מועדון מופ”ת פרנקו מועדון מופ”ת וחברתי צוק מועדון חברתי יהלום, מועדון מופ”ת עמי חי

, אשדוד 9 חיים חורי 08-9568398 zoegi@ashdod.muni.il המחלקה לרווחת האזרח הוותיק

9 חיים חורי 08-9568398 zoegi@ashdod.muni.il המחלקה לרווחת האזרח הוותיק

למי פונים?

26

מגוון חוגים במתנ”ס תקוותנו מרכז קהילתי רובע ב’

המחלקה לשירותים חברתיים מחלקה אזורית ב׳-ג’

לבירור על מגוון החוגים יש ליצור קשר עם המתנ"ס

שירותים הניתנים ע”י העובד/ת הסוציאלי/ת לאזרח הוותיק ובני משפחתו: ליווי במצבי משבר, בניית תוכנית התערבות בהתאם לצרכי האזרח הוותיק ומשפחתו בניית תוכנית טיפול לאזרחים וותיקים עם ירידה תפקודית / קוגנטיבית סיוע חומרי בכפוף לזכאות תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למיצוי ומימוש זכויות

21 רחוב המעפילים 08-8523187 tikvatenu@ironit.org.il

1 קיבוץ גלויות 08-8565370 | 08-8516836 revaha-b@ashdod.muni.il

למי פונים?

בתים חמים

מועדונים חברתיים, מועדוני מופ״ת ומועדונים עיסוקים

מועדונים המיועדים לאזרחים ותיקים עצמאים ומהווים מוקד לפעילות יומיומית חברתית מעשירה ותרבותית, חלקם כוללים הזנה והסעות. מועדונים ברובע ב’ מועדון חברתי “וטרנים”, מועדון מופ”ת וחברתי “אבני חן”, מועדון מופ”ת “מגנניה” ו”חרצית” מועדון חברתי “אודם”, מועדון מופ”ת “עיסוקי“

מסגרות חברתיות קטנות ואינטימיות לחברי קבוצות בעלות מכנה משותף כמו מקום מגורים, שפה, ניצולי שואה וכדומה. התוכנית מאפשרת מפגשים חברתיים קבועים, השתייכות לקבוצה חברתית והפגת בדידות. בית חם לדוברי רוסית - מתנ”ס תקוותנו

9 חיים חורי 08-9568398 zoegi@ashdod.muni.il המחלקה לרווחת האזרח הוותיק

9 חיים חורי 08-9568398 zoegi@ashdod.muni.il המחלקה לרווחת האזרח הוותיק

למי פונים?

27

מנהל שירותים חברתיים

מגוון חוגים במתנ”ס נווה יהונתן מרכז קהילתי רובע ג’

המחלקה לשירותים חברתיים מחלקה אזורית ב׳-ג’

שירותים הניתנים ע”י העובד/ת הסוציאלי/ת לאזרח הוותיק ובני משפחתו: ליווי במצבי משבר, בניית תוכנית התערבות בהתאם לצרכי האזרח הוותיק ומשפחתו בניית תוכנית טיפול לאזרחים וותיקים עם ירידה תפקודית / קוגנטיבית סיוע חומרי בכפוף לזכאות תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למיצוי ומימוש זכויות

לבירור על מגוון החוגים יש ליצור קשר עם המתנ"ס

1 קיבוץ גלויות 08-8565370 | 08-8516836 revaha-b@ashdod.muni.il

26 שד' עוזיהו 08-8565350 ashdodg@ironit.org.il

למי פונים?

מועדונים חברתיים, מועדוני מופ״ת ומועדונים עיסוקים

מועדונים המיועדים לאזרחים ותיקים עצמאים ומהווים מוקד לפעילות יומיומית חברתית מעשירה ותרבותית, חלקם כוללים הזנה והסעות. מועדונים ברובע ג’ מועדון מופ”ת “חידא” , מועדון חברתי “כלנית” / “שונית”

9 חיים חורי 08-9568398 zoegi@ashdod.muni.il המחלקה לרווחת האזרח הוותיק

למי פונים?

28

מגוון חוגים במתנ”ס גולדי- מרכז קהילתי רובע ד’

שירותים הניתנים ע”י העובד/ת הסוציאלי/ת לאזרח הוותיק ובני משפחתו ליווי במצבי משבר, בניית תוכנית התערבות בהתאם לצרכי האזרח הוותיק ומשפחתו בניית תוכנית טיפול לאזרחים וותיקים עם ירידה תפקודית / קוגנטיבית סיוע חומרי בכפוף לזכאות תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למיצוי ומימוש זכויות המחלקה לשירותים חברתיים מחלקה אזורית א׳, ד’, ה’ סיטי, מרינה

לבירור על מגוון החוגים יש ליצור קשר עם המתנ"ס

3 אליאשוילי 08-8519100 מזכירות המחלקה 08-8519122 revaha-a@ashdod.muni.il

16 השייטים 08-8552721 dalet@ironit.org.il

למי פונים?

29

מנהל שירותים חברתיים

מגוון חוגים במתנ”ס טנה מרכז קהילתי רובע ה’ לבירור על מגוון החוגים יש ליצור קשר עם המתנ"ס

שירותים הניתנים ע”י העובד/ת הסוציאלי/ת לאזרח הוותיק ובני משפחתו ליווי במצבי משבר, בניית תוכנית התערבות בהתאם לצרכי האזרח הוותיק ומשפחתו בניית תוכנית טיפול לאזרחים וותיקים עם ירידה תפקודית / קוגנטיבית סיוע חומרי בכפוף לזכאות תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למיצוי ומימוש זכויות המחלקה לשירותים חברתיים מחלקה אזורית א׳ , ד’, ה’ סיטי, מרינה

9 שמואל הנגיד 08-8555478 ashdodh@ironit.org.il המחלקה לרווחת האזרח הוותיק

3 אליאשוילי 08-8519100 מזכירות המחלקה 08-8519122 revaha-a@ashdod.muni.il

למי פונים?

30

מגוון חוגים במתנ”ס בית לברון מרכז קהילתי רובע ו’

המחלקה לשירותים חברתיים- מחלקה אזורית ו’, ז’, ח’, ט

שירותים הניתנים ע”י העובד/ת הסוציאלי/ת לאזרח הוותיק ובני משפחתו ליווי במצבי משבר, בניית תוכנית התערבות בהתאם לצרכי האזרח הוותיק ומשפחתו בניית תוכנית טיפול לאזרחים וותיקים עם ירידה תפקודית / קוגנטיבית סיוע חומרי בכפוף לזכאות תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למיצוי ומימוש זכויות

לבירור על מגוון החוגים יש ליצור קשר עם המתנ"ס

14 יהודה המכבי 08-9568383 08-9568365 revaha-v@ashdod.muni.il

19 נתן אלבז 08-8555115 lavron@ironit.org.il

למי פונים?

מועדונים חברתיים, מועדוני מופ״ת ומועדונים עיסוקים

מועדונים המיועדים לאזרחים ותיקים עצמאים ומהווים מוקד לפעילות יומיומית חברתית מעשירה ותרבותית, חלקם כוללים הזנה והסעות. מועדונים ברובע ו’ מועדון מופ”ת “הפרחים”

9 חיים חורי 08-9568398 zoegi@ashdod.muni.il המחלקה לרווחת האזרח הוותיק

למי פונים?

31

מנהל שירותים חברתיים

מועדונים חברתיים, מועדוני מופ״ת ומועדונים עיסוקים

המחלקה לשירותים חברתיים- מחלקה אזורית ו’, ז’, ח’, ט

מועדונים המיועדים לאזרחים ותיקים עצמאים ומהווים מוקד לפעילות יומיומית חברתית מעשירה ותרבותית, חלקם כוללים הזנה והסעות. מועדונים ברובע ז’ מועדון מופ”ת וחברתי גיל המעלות ”מעו”ף”

שירותים הניתנים ע”י העובד/ת הסוציאלי/ת לאזרח הוותיק ובני משפחתו ליווי במצבי משבר, בניית תוכנית התערבות בהתאם לצרכי האזרח הוותיק ומשפחתו בניית תוכנית טיפול לאזרחים וותיקים עם ירידה תפקודית / קוגנטיבית סיוע חומרי בכפוף לזכאות תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למיצוי ומימוש זכויות

9 חיים חורי 08-9568398 zoegi@ashdod.muni.il המחלקה לרווחת האזרח הוותיק

14 יהודה המכבי 08-9568383 08-9568365 revaha-v@ashdod.muni.il

למי פונים?

מגוון חוגים במתנ”ס מעלה מרכז קהילתי רובע ז’

לבירור על מגוון החוגים יש ליצור קשר עם המתנ"ס

2 טרפון 08-8666180 maala@ironit.org.il

למי פונים?

32

מגוון חוגים במתנ”ס חרצית - מרכז קהילתי רובע ח’

שירותים הניתנים ע”י העובד/ת הסוציאלי/ת לאזרח הוותיק ובני משפחתו ליווי במצבי משבר, בניית תוכנית התערבות בהתאם לצרכי האזרח הוותיק ומשפחתו בניית תוכנית טיפול לאזרחים וותיקים עם ירידה תפקודית / קוגנטיבית סיוע חומרי בכפוף לזכאות תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למיצוי ומימוש זכויות המחלקה לשירותים חברתיים מחלקה אזורית ו’, ז’, ח’, ט

לבירור על מגוון החוגים יש ליצור קשר עם המתנ"ס

14 יהודה המכבי 08-9568383 08-9568365 revaha-v@ashdod.muni.il

18 שד' הפרחים hartsit@ironit.org.il 08-8542830

למי פונים?

מועדונים חברתיים, מועדוני מופ״ת ומועדונים עיסוקים

מועדונים המיועדים לאזרחים ותיקים עצמאים ומהווים מוקד לפעילות יומיומית חברתית מעשירה ותרבותית, חלקם כוללים הזנה והסעות.

מועדונים ברובע ח’ מועדון חברתי “הדס”

9 חיים חורי 08-9568398 zoegi@ashdod.muni.il המחלקה לרווחת האזרח הוותיק

למי פונים?

33

מנהל שירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים- מחלקה אזורית ו’, ז’, ח’, ט

שירותים הניתנים ע”י העובד/ת הסוציאלי/ת לאזרח הוותיק ובני משפחתו ליווי במצבי משבר, בניית תוכנית התערבות בהתאם לצרכי האזרח הוותיק ומשפחתו בניית תוכנית טיפול לאזרחים וותיקים עם ירידה תפקודית / קוגנטיבית סיוע חומרי בכפוף לזכאות תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למיצוי ומימוש זכויות

14 יהודה המכבי 08-9568383 08-9568365 revaha-v@ashdod.muni.il

למי פונים?

מגוון חוגים מרכז קהילתי רובע ט’

לבירור על מגוון החוגים יש ליצור קשר עם המתנ"ס

4 ראשון לציון 08-8541158 matnast@ironit.org.il

למי פונים?

34

מגוון חוגים במתנ”ס דיונה מרכז קהילתי רובע י’ - יג’

שירותים הניתנים ע”י העובד/ת הסוציאלי/ת לאזרח הוותיק ובני משפחתו ליווי במצבי משבר, בניית תוכנית התערבות בהתאם לצרכי האזרח הוותיק ומשפחתו בניית תוכנית טיפול לאזרחים וותיקים עם ירידה תפקודית / קוגניטיבית סיוע חומרי בכפוף לזכאות תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למיצוי ומימוש זכויות המחלקה לשירותים חברתיים- מחלקה אזורית י’, יא’, יב’, יג’, יז’ , טו’, טז’, מע”ר

לבירור על מגוון החוגים יש ליצור קשר עם המתנ"ס

29 שלמה המלך 08-9568312 08-8649919 revaha-y@ashdod.muni.il

90 קק"ל 08-8648585 duna@ironit.org.il

למי פונים?

מועדונים חברתיים, מועדוני מופ״ת ומועדונים עיסוקים

מועדונים המיועדים לאזרחים ותיקים עצמאים ומהווים מוקד לפעילות יומיומית חברתית מעשירה ותרבותית, חלקם כוללים הזנה והסעות.

מועדונים ברובע י’ מועדון חברתי “סלע”

9 חיים חורי 08-9568398 zoegi@ashdod.muni.il המחלקה לרווחת האזרח הוותיק

35

מנהל שירותים חברתיים

שירותים הניתנים ע”י העובד/ת הסוציאלי/ת לאזרח הוותיק ובני משפחתו ליווי במצבי משבר, בניית תוכנית התערבות בהתאם לצרכי האזרח הוותיק ומשפחתו בניית תוכנית טיפול לאזרחים וותיקים עם ירידה תפקודית / קוגניטיבית סיוע חומרי בכפוף לזכאות תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למיצוי ומימוש זכויות המחלקה לשירותים חברתיים מחלקה אזורית י’, יא’, יב’, יג’, יז’ , טו’, טז’, מע”ר

מגוון חוגים במתנ”ס עם שלום - מרכז קהילתי רובע יא’

לבירור על מגוון החוגים יש ליצור קשר עם המתנ"ס

29 שלמה המלך 08-9568312 08-8649919 revaha-y@ashdod.muni.il

7 הרי גולן 08-8687400 amshalom@ironit.org.il

למי פונים?

מועדונים חברתיים, מועדוני מופ״ת ומועדונים עיסוקים

מועדונים המיועדים לאזרחים ותיקים עצמאים ומהווים מוקד לפעילות יומיומית חברתית מעשירה ותרבותית, חלקם כוללים הזנה והסעות. מועדונים ברובע יא’ מועדון חברתי “מרגלית”

9 חיים חורי 08-9568398 zoegi@ashdod.muni.il המחלקה לרווחת האזרח הוותיק

למי פונים?

36

שירותים הניתנים ע”י העובד/ת הסוציאלי/ת לאזרח הוותיק ובני משפחתו ליווי במצבי משבר, בניית תוכנית התערבות בהתאם לצרכי האזרח הוותיק ומשפחתו בניית תוכנית טיפול לאזרחים וותיקים עם ירידה תפקודית / קוגניטיבית סיוע חומרי בכפוף לזכאות תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למיצוי ומימוש זכויות המחלקה לשירותים חברתיים מחלקה אזורית י’, יא’, יב’, יג’, יז’ , טו’, טז’, מע”ר

29 שלמה המלך 08-9568312 08-8649919 revaha-y@ashdod.muni.il

מגוון חוגים במתנ”ס ספרא - מרכז קהילתי רובע יב’

לבירור על מגוון החוגים יש ליצור קשר עם המתנ"ס

4 אב 08-8675261 safra@ironit.org.il

37

מנהל שירותים חברתיים

שירותים הניתנים ע”י העובד/ת הסוציאלי/ת לאזרח הוותיק ובני משפחתו ליווי במצבי משבר, בניית תוכנית התערבות בהתאם לצרכי האזרח הוותיק ומשפחתו בניית תוכנית טיפול לאזרחים וותיקים עם ירידה תפקודית / קוגניטיבית סיוע חומרי בכפוף לזכאות תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למיצוי ומימוש זכויות. המחלקה לשירותים חברתיים מחלקה אזורית י’, יא’, יב’, יג’, יז’ , טו’, טז’, מע”ר

29 שלמה המלך 08-9568312 08-8649919 revaha-y@ashdod.muni.il

מגוון חוגים במתנ”ס דיונה מרכז קהילתי רובע י’ - יג’

לבירור על מגוון החוגים יש ליצור קשר עם המתנ"ס

90 קק"ל 08-8648585 duna@ironit.org.il

למי פונים?

38

שירותים הניתנים ע”י העובד/ת הסוציאלי/ת לאזרח הוותיק ובני משפחתו ליווי במצבי משבר, בניית תוכנית התערבות בהתאם לצרכי האזרח הוותיק ומשפחתו בניית תוכנית טיפול לאזרחים וותיקים עם ירידה תפקודית / קוגניטיבית סיוע חומרי בכפוף לזכאות תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למיצוי ומימוש זכויות. המחלקה לשירותים חברתיים מחלקה אזורית י’, יא’, יב’, יג’, יז’ , טו’, טז’, מע”ר

29 שלמה המלך 08-9568312 08-8649919 revaha-y@ashdod.muni.il

מגוון חוגים במתנ”ס דקל- מרכז קהילתי רובע טו’, טז, יז’

לבירור על מגוון החוגים יש ליצור קשר עם המתנ"ס

6 שד' רוטשילד 08-8668634 matnastv@ironit.org.il

למי פונים?

39

מנהל שירותים חברתיים

חוברת מידע ומענים לאזרחים ותיקים

ענבל בר ששת החוברת נערכה ע״י עוזרת מקצועית לראש מנהל שירותים חברתיים

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online