ASH370376-lacish-hoveret 72 - ACC

חינוך בסביבת הנחל מערכת החינוך באשדוד חרתה על דגלה את האמרה – “מן הגן אל האוניברסיטה” וכך גם בחינוך

“אשדוד על המפה”

ילדי גנים הנמצאים 800- מחמל”י. כ בתהליכי הטמעה של חינוך לקיימות יוצאים ליום פעילות וסיור חוויתי והכרות עם סביבת החיים בנחל לכיש. במסגרת הסיור מכירים הילדים והצוותים החינוכיים את איזור הנחל ואת המגוון הביולוגי הנמצא בו. בנוסף, מבקרים הילדים במרכז המבקרים “הדולפין והים” של עמותת מחמל”י- מרכז חקר ליונקים ימיים הנמצא בנחל לכיש ולומדים על מיקרופסולת, על הנחל והמגוון הביולוגי שניתן לפגוש בו, לומדים על היונקים הימים בחופי הארץ ופעילות מסכמת הכוללת מבצע ניקיון בחוף שפך הנחל.

הסביבתי. התהליך של חינוך לקיימות החל בעיר לפני יותר מעשרים שנים בשותפות אמיצה עם איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה ומגוון הפרוייקטים והתהליכים בתחום הוא גדול ומגוון. נחל לכיש מהווה מוקד משיכה לקבוצות מכל הארץ שבאות לסייר וללמוד על שיקום נחלים וטבע עירוני. בנחל אותר ואושר להקמת מרכז צפרות לביצוע טיבוע ציפורים

תוכנית סיורים להכרת העיר לבתי ספר יסודיים- כיתות ב’-ה’ בהובלת מנהל החינוך, בעיריית אשדוד, החברה העירונית לתרבות ופנאי ובהדרכת החברה להגנת הטבע. במסגרת תלמידי שכבת 1200- התוכנית כ כיתות ב’ יוצאים ילדי העיר לסיורים באשדוד, בה הם נחשפים להיסטוריה,

למטרות סטטיסטיקה וחינוך. “מרגישים את הים”

תוכנית לגני ילדים בשיתוף חברת נמל אשדוד, איגוד ערים לאיכות סביבה חבל יבנה, עיריית אשדוד ועמותת

23

Made with FlippingBook Ebook Creator