Pestipark Digital Program-Yeladim

ד

ש

ו

א

ד

.

אגף תרבות ואירועים

1 1 - 1 2 . 1 0 ח ו ה " מ ס ו כ ו ת

חוגגים סוכות באשדוד

פסטיבל ילדים

אל תפספסו!

ד

ש

ו

א

ד

.

אגף תרבות ואירועים

1 1 - 1 2 . 1 0 ח ו ה " מ ס ו כ ו ת

תושבי אשדוד היקרים, בחג הסוכות הזה לובשת אשדוד חג ומארחת פסטיבלים מובילים לכל תושבי העיר. חול המועד נועד לבילו י משפחתי ו יצרנו בהתאם לכך מגו ו ן פעילו י ות לילדים ולבני נוער לכל אורכו , וכולם מוזמנים לבחור אירוע ולהגיע כדי לשמוח וליהנות. כדי שהחגיגה תהיה מושלמת, תוגבר המרחב הציבורי בכוחות משטרה וביטחו ן . אנו קוראים לכם לגלות ערנות ולדו וח על כל חשש או חשד לאי סדר.

חג סוכות שמח ומהנה!

ד

ש

ו

א

ד

.

אגף תרבות ואירועים

1 1 - 1 2 . 1 0 ח ו ה " מ ס ו כ ו ת

מתחם האוכל

פסטיבל י י ן

מתחם מתנפים פסטיבל ילדים

מתחם קטנטנים

ד

ש

ו

א

ד

.

אגף תרבות ואירועים

פסטיבל ילדים

11.10 - י ום שלישי

11:00 מני ממטרה

צילום: ניר עמוס

11:00 הבמה תפתח בשעה בכל י ום יתקי ימו מופעי חימום של אומנים נוספים

ד

ש

ו

א

ד

.

אגף תרבות ואירועים

פסטיבל ילדים

11.10 - י ום שלישי

13:00 עופר ומאור

11:00 הבמה תפתח בשעה בכל י ום יתקי ימו מופעי חימום של אומנים נוספים

ד

ש

ו

א

ד

.

אגף תרבות ואירועים

פסטיבל ילדים

12.10 - י ום רביעי

12:00 י ובל המבולבל

צילום: רפי דלו יה וקבוצת מדיה הופ

11:00 הבמה תפתח בשעה בכל י ום יתקי ימו מופעי חימום של אומנים נוספים

ד

ש

ו

א

ד

.

אגף תרבות ואירועים

פסטיבל ילדים

12.10 - י ום רביעי

13:00 יניב המגניב

צילום: אלו ן מצקי ן

11:00 הבמה תפתח בשעה בכל י ום יתקי ימו מופעי חימום של אומנים נוספים

ד

ש

ו

א

ד

.

אגף תרבות ואירועים

שונות ומגו ונות לאורך כל שעות הפסטיבל סדנאות יצירה

ד

ש

ו

א

ד

.

אגף תרבות ואירועים

הכולל שישה מתנפחים שונים ו י יחודי ים חינמי ים לכל הגילאים מתנפחים

11-12.10 במהלך חוה"מ סוכות 10:30-14:30 בשעות

ד

ש

ו

א

ד

.

אגף תרבות ואירועים

ליצנים, הולכי קבי ים ודמו י ות רחוב יצבעו את הפארק במהלך כל שעות הי ום פסטיבל ילדים

ד

ש

ו

א

ד

.

אגף תרבות ואירועים

11-12.10 במהלך חוה"מ סוכות 10:30-14:30 בשעות מתחם אתגרו ן וג ' ימבורי לקטנטנים אתגרון

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online