Summer_10_Mini_Program_2022

אגף האירועים

10 קיץ ישראלי

סיור עששיות ומופע אור קולי במצודה למשפחות

צילום: מייק אדרי

עששיות על שם מי מתי ולמה שימשו? מי מזין את הים? כמה זנים של בעלי חיים יש בים? אלו אוצרות טבע טמונים עמוק בים אולי גם אניות טרופות וסיפורי שודדי ים? על זה ועוד בסיור מרתק לאורן של עששיות. ונסיים במופע אור קולי במצודת אשדוד ים: מופע מיוחד, עשיר באפקטים, נע בין קירותיה העתיקים המקוריים של המצודה, ומספר את סיפורה של אשדוד. מתאים לכל גיל אך דורש הליכה בחולות. התשלום .5 לילד מעל גיל

22.08 20:00 | בכניסה למצודת אשדוד ים

לפרטים ורכישה: WWW.IRONIT.ORG.IL | 09:00-16:00 *6452

Made with FlippingBook PDF to HTML5