Summer_10_Mini_Program_2022

אגף האירועים

10 קיץ ישראלי מושלמת

צילום: ניסים מזון

תיאטרון המטמון מציג הצגה עדינה, מצחיקה ומרגשת, הממחישה שגם ילד עם מגבלה הוא ילד פשוט מושלם. משרד המשפטים ההצגה הינה פרי יוזמה משותפת של , במטרה לחנך ילדים בגיל הרך תיאטרון המטמון ו לקבלת אנשים עם מוגבלויות כשווים. ללא עלות, מותנה בהרשמה מראש.

23.08 17:30 | מונארט מרכז לתרבות

לפרטים והרשמה: WWW.IRONIT.ORG.IL | 09:00-16:00 *6452

Made with FlippingBook PDF to HTML5