בקשה חריגה 2023 - צו הארנונה לשנת 2023 - אושר במועצת העיר בת

צו ה ארנונה לשנת 2023

מנהל הכספים - אגף הגביה

חלק ב' - ארנונה כללית על עסקים

התעריפים ב ₪ למ"ר לשנה

תת סיווג

סיווג ראשי

תיאור המבנים

אזור ה

אזור ד

אזור ג

אזור ב

אזור א

מבנים המשמשים לעסקים לרבות: מסחר, רשתות שווק, מרכולים, בתי אוכל, בתי קפה, שרותי בידור, שטחים משותפים בקניונים ובמרכזים מסחריים, משרדים, מוסדות ציבור, שירותים, דירות מגורים בהם מתנהלת פעילות עסקית. דוכנים בקניונים הנכללים בסעיף זה. שטח המבנה

301 302 303 309 318 324 804 319

א. עד 20 מ"ר - לכל מ"ר

176.48

180.59

187.91

194.71

210.18

ב. מ 21 מ"ר עד 40 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

238.01

243.25

253.41

262.52

280.50

300

ג. מ 41 מ"ר עד 60 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

267.88

274.74

285.21

295.61

317.48

ד. מ 61 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

298.78

305.27

318.14

329.69

353.44

מעברים להולכי רגל בקניונים / מרכזים מסחריים סגורים - לכל מ"ר

320

86.82 73.40 הערה - מחזיק המשתמש בנוסף לשטח העסק גם בשטחי מעברים בקניונים המיועדים למעבר חופשי של הציבור יחויב ב 40%- מהתעריף המפורט בתתי סיווג 301-303 318 , דלעיל, לכל מ"ר נוסף התפוס על ידו ומשמש אותו. 80.97 78.16 74.98

מבנים המשמשים להפצת וחלוקת סחורות, אולמות תצוגה, ארכיונים, אחסנת טובין של עסקים הנמצאים מחוץ לאשדוד. שטח המבנה

א. עד 20 מ"ר - לכל מ"ר

353 354 355

176.48

180.59

187.91

194.71

210.18

300

ב. מ 21 מ"ר עד 40 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

238.01

243.25

253.41

262.52

280.50

ג. מ 41 מ"ר עד 60 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

267.88

274.74

285.21

295.61

317.48

ד. מ 61 מ"ר עד 100 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

298.78

305.27

318.14

329.69

353.44

ה. מ 101 מ"ר עד 150 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

83.89

85.80

89.33

92.89

98.65

ו. מ 151 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

100.63

102.96

107.18

111.41

118.37

לעסקים הנמצאים באזור התעשייה אשר אינם משמשים לממכר מזון, טקסטיל ו/או מוצריו, או למשרדים. לא יכללו בסוג נכס זה עסקים הנמצאים באזור התעשייה הגובל ברח' ז'בוטינסקי בדרום, ברח' בעלי מלאכה במזרח, ברח' הבושם בצפון ובכביש D (הנמל) במערב. שטח המבנה

א. עד 20 מ"ר - לכל מ"ר

176.48

180.59

187.91

194.71

210.18

359

300

ב. מ 21 מ"ר עד 40 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

238.01

243.25

253.41

262.52

280.50

ג. מ 41 מ"ר עד 60 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

267.88

274.74

285.21

295.61

317.48

ד. מ 61 מ"ר עד 100 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

298.78

305.27

318.14

329.69

353.44

ה. מ 101 מ"ר עד 150 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

117.05

119.75

124.62

129.59

137.69

ו. מ 151 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

140.45

143.68

149.54

155.50

165.20

תחנות תדלוק מבנים המשמשים לתחנות תדלוק שטח המבנה א. עד 20 מ"ר - לכל מ"ר ב. מ 21 מ"ר עד 40 מ"ר - לכל מ"ר נוסף ג. מ 41 מ"ר עד 60 מ"ר - לכל מ"ר נוסף ד. מ 61 מ"ר עד 100 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

162.28 218.34 246.28 274.74 111.24

180.59 243.25 274.74 305.27 123.76

187.91 253.41 285.21 318.14 128.64

194.71 262.52 295.61 329.69 134.09

210.18 280.50 317.48 353.44 142.20

360

300

ה. מ- 101 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

עמוד 8 מתוך 22 של צ ו הארנונה לשנת – 2023 אושר במועצת העיר בתאריך 01.06.2022

Made with FlippingBook flipbook maker