עדכון חוברת סיכום שנה

נותרים

והאחים במשפחה ,

אומרים שכאשר נולד ילד מיוחד – נולדת גם

הרבה פעמים

משפחה מיוחדת

ונחקר יותר

במשפחות ילד בהן עם

. מענה של הנושא

ללא ר מאחו

מדובר בשנים

צרכים מיוחדים

האחים

האחרונות . ידוע כי מערכת היחסים בין אחים הינה הארוכה ביותר ולה משמעויות רבות בחייו של אדם בוגר. האחים נדרשים להסתגל למציאות בה גדל ילד עם מוגבלות ולא כולם יכולים לבטא את תחושותיהם.

הורים נדרשים להשקעה מירבית בטיפול בילד המיוחד ומטבע הדברים עולה לפעמים תחושת החמצה של האחים שהקשר עם אחיהם לעולם לא יהיה קשר רגיל. תשומת הלב שההורים משקיעים בגידול הילד עם הצרכים המיוחדים עלולות לעורר תחושות מעורבות בקרב האחים כמו: רצון לגונן/ לקחת אחריות/ קנאה/כעס/תחושות אשם ובושה. המקום של המרכז למשפחה הוא לומר לאותם אחים ואחיות "אתם לא שקופים, אנחנו רואים אתכם". דרך הפעילויות שלנו אנו נותנים להם את הבמה לומר מה הם מרגישים ומה הם חושבים בצורה חופשית וללא שיפוטיות. דרך קבוצת השווים הם מתעצמים ו נפגשים עם עוד אחים עם סיפורים דומים לשלהם. תחושת השייכות מעצימה ותורמת לחיזוק הביטחון והדימוי העצמי . הדבר נכון לאחים בגילאים צעירים וגם לאחים בוגרים שמתמודדים לא פעם עם השאלה "מה יהיה עם אחי לאחר שההורים שלי לא יוכלו עוד להיות בשבילו"? ההורות והאחאות שלוב ות זו בזו, באופן בו מתקיימת השפעה הדדית משמעותית בינהן. נוכחות של אח עם נכות התפתחותית משפיעה ע ל התפתחותו של כל אחד מן הילדים במשפחה. השפעה זו עלולה להיות מקור לקשיים ולמצוקות, כשם שהיא עשויה להיות חיובית ומעודדת צמיחה.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker