עדכון חוברת סיכום שנה

יום "רעים" לגמלא ים עם מש"ה (מוגבלות

בתחילת השנה התקיימה

במרכז

שכלית התפתחותית) סדנת פוטותרפיה לאחים בהנחי ה משותפת של ברוך חבר מורה לצילום ומור נוח - עו"ס ממחלקת שיקום. בהמשך לנושא האחאות המיוחדת נתנה מקום לאחים הבוגרים אשר ברובם הם

בוגרים

הסדנא

האפוטרופוסים מכורח המציאות. מטרת הסדנא היתה לגבש ולחזק את הקשר ביניהם.

של אחיהם

מקרה מרגש אשר קרה בסדנא היה כשאחת האחיות שהצטרפה לתכנית ביקשה לצרף את בעלה ואף את המטפלת האישית של האחות. את הצחוק המתגלגל של כולם לא ני תן להשמיע אך תמונה אחת שווה אלף מילים.. חשוב לציין שהסדנא התקיימה באמצע היום ובכל זאת אנשים יקרים יצאו מהעבודה ופינו זמן וכוחות לבוא לפעילות הפוגה מחוץ לשגרה.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker