עדכון חוברת סיכום שנה

על פי בקשתם המפורשת, ההקרנה של סרט הגמר הייתה משפחתית ואינטימית . בכניסה לאולם ההקרנה נפרש שטיח כי אדום אה למעמד, משום שכל אחד מהילדים הוא בהחלט כוכב בפני

עצמו.

במהלך הערב המשפחות שותפו בתהליך העבודה ואז הוקרן סרט הגמר בשם "להקשיב ללב" (גם את השם בחרו הילדים בעצמם). הסרט חולקו תעודות ההשתתפות בסדנא וכל משפחה קיבלה למזכרת שי של קולאז' תמונות כ, שהמסר המרכזי של הערב כולו היה: " תקשיבו ללב שלכם ותהיו נאמנים לעצמכם ".

לאחר הקרנת

ל תודה משפחות המיוחדות והנפלאות שהבינו את המשמעות של הקדשת ערב שלם לילדיהם ומתן תחושה שהם מרכז העולם ! אלו כמה ציטוטים מיני רבים מתוך סדנת וידאו תרפיה לאחים ואחיות שמתקיימת בימים אלו במרכז למשפחה בשיתוף מרכז שרון לקולנוע מסייע. נתן חזן משתתף בסדנא וכשנשאל בפאנל מה הוא אוהב בסדנא הוא סיפר על ההרגשה הטובה שכולם בקבוצה מבינים אחד את השני כי כולם אחים לילדים עם מוגבלות . המורכבות והאתגרים הלא פשוטים. לצד החוויות של הגנה על האח עם הצרכים המיוחדים ודאגה לו, מוזכרים לא מעט גם ניסיונות הימנעות והתבדלות ממנו. אמביוולנטיות זו ביחס לאחים מעוררת לעיתים גם בילדות וגם בבגרות תחושות קשות של אשם ובושה אצל האחים. עוצמת החוויות ומורכבות התחושות קשורה גם לציפיות הה ורים מן האחים לשאת בנטל הדאגה לאח. המחקרים מראים כי הכוונת ההורים והארת מצב האחים בפניהם יכולה להקל על אחים צעירים ולהיטיב איתם. למרות הצורך בתמיכה וליווי, פרטני או קבוצתי, עולה מן השטח ההבנה כי יש לבדוק כל מקרה לגופו ולוודא עם כל אח מה תפיסתו את מצבו והא ם הוא בשל לקבלת תמיכה ומעוניין בה בייחוד כשיש ילדים מסוימים המתייחסים אל משפחתם כנורמטיבית, על אף נוכחות הילד עם הצרכים המיוחדים. התייחסות זו עשויה להגן על האח הצעיר מתחושות קשות, אך עלולה למנוע ממנו את ההבנה שזקוק לעזרה ובכך עלולה בדיעבד לגרום לעומס נפש . מהמקום בו אנו מבינים כי לאחים יש חלק מאוד חשוב במערך המשפחתי וכדי לחזק אותם ולהצמיח אותם, אנו במרכז למשפחה באים עם האמירה שלנו והיא "רואים אתכם ומתייחסים אליכם". אנו בונים תשתית ליצירת קהילה של אחים ואחיות דרך פעילויות במרכז למשפחה במטרה להגביר את מעורב ות האחים לחיזוק הקשר הרגשי ביניהם ומתוך כך ליצור רישות קהילתי שיביא לשינוי מדיניות ועמדות "... ניתן לראות כי לחוויית האחאות המיוחדת יש כמה פנים ובכולם מצו ם יי

ההרשמה לשנה הבאה החלה

מהרו לתפוס מקום !

054-6792528

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker