עדכון חוברת סיכום שנה

כאמור המר כז למשפחה פועל על בסיס שותפויות גם בתוך הארגון וגם מחוצה לו. לאורך השנה התקיימו מספר אירועי שיא בהם המרכז למשפחה לקח חלק יחד עם פרויקטים נוספים ומיוחדים. מבין שלל האירועים בלטו במיוחד בפארק הנגיש לכלל המשפחות באמצעות יצירה דגל אנושי גדול בו השתתפו תושבי העיר ואיתם באהבה גדולה המשפחות שלנו יחד עם י לדיהם. מטעם העמותה לגלישת גלים באשדוד בניהולו של עדי קלנג שהזמינה אנשים עם מוגבלויות שונות וכמובן גם הילדים שלנו השתתפו. בחוף ט"ו בו הנגשנו את החוף לאנשים עם כסאות גלגלים, יצרנו פיסול בחול בו השתתפו ילדים רבים יחד עם אחיהם ! כל משפחה קיבלה שי צנועה ונהנתה משלגונים שחולקו בקיוסק החופיקס. וכמובן סיכמנו את השנה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker