עדכון חוברת סיכום שנה

בחודש אפריל התקיים כנס בנושא " אחאות מיוחדת" במרכז להורות משמעותית בעיר אשדוד .

כנס זה הי נו תוצר של שיתוף פעולה בין המרכז למשפחה ,מחלקת שיקום במנהל לשירותים חברתיים יחד עם אנשי מקצוע מתחום החינוך והורים פעילים. מטרתו היא הנעת תהליכים לפתיחת ערוץ תקשורת של בית הספר, יחד עם המשפחות בהן ילדים עם מוגבלות. תכנון הכנס החל בוועדת היגוי בה נערך סיעו ר מוחות של שותפים רבים להתוויית הדרך, היות ומעבר להעלאת המודעות, שינוי התפיסה ויצירת דרכי התערבות במערכת החינוך, היה חשוב לכל השותפים לצאת מהכנס עם תוצר אופרטיבי – ואכן, פועל יוצא מזה היה יצירת שאלון להורים על מנת לזהות תלמידים שיש להם בבית אח /אחות עם תו צר אופרטיבי – ואכן, פועל יוצא מזה היה יצירת שאלון להורים על מנת לזהות תלמידים שיש להם בבית אח /אחות עם צרכים מיוחדים, מתוך ההבנה כי חשוב שהמורים במערכת החינוך ידעו על תלמיד שיש לו אח עם צרכים מיוחדים כי יש לכך השלכות על התנהלותו של התלמיד גם בבית הספר. הכ נס נפתח בהתכנסות בלובי של המרכז להורות משמעותית כאשר את הכיבוד לנוכחים הכין הקייטרינג החברתי "קפה בכיף" – פרויקט של מחלקת שיקום שבו צעירים עם צרכים מיוחדים מכינים ומגישים את הכיבוד במסגרת עבודתם בתעסוקה נתמכת. כשנכנסו המוזמנים לאודיטוריום, פתח את הכנס ההרכב המוזיקלי של המרכז למשפחה "לגעת בלב" המשלב אחים עם ובלי צרכים מיוחדים. את הכנס הנחו תלמידי בית ספר שלהם אחים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. בהמשך הרצתה העיתונאית חגית רון רבינוביץ על סרטה הדוקומנטרי שעסק בנושא ה אחאות המיוחדת, תוך הקרנת קטעים מסרטה המרגש.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker