עדכון חוברת סיכום שנה

ש יאו של הכנס היה בפאנל אחים אותו הנחתה חגית רון - רבינוביץ מיד לאחר הרצאתה ולראשונה נשמע קולם של האחים. בפאנל השתתפו 4 תלמידים מבתי ספר שונים באשדוד שהציגו את נקודת מבטם כאחים לילדים עם מוגבלות, ריגשו את הקהל ולא נשארה עין אחת יבשה לצד תחושת גאווה ועוצמה רבה הטמונה באחים אלו. את הכנס סיימו מפקחות על היועצות בחינוך הממ"ד והמ"מ כשהציגו את השאלון ואת הנתונים שהצביעו על תפיסת היועצות בנוגע להתייחסות שיש לתת בנושא האחאות המיוחדת.

054-6792528

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker