עדכון חוברת סיכום שנה

וילדים

ועודנו בני לשלב

ומטרתו היה

בין הקשר

המוסיקלי לגעת בלב נועד

נוער

האחים קבוצה בצורה

לחיזוק

ההרכב

. מקסימות

2

11 משתתפים

של מדהימה

לנו יש להיום

. מיוחדים

וללא צרכים

אחיות רגישה ההרכב

מתוכם מקצועית מהכל בזכותו עבודתו מקהלה

נכון

עם זה

ומכילה . אין

ויותר

, רמה

ביד סוויסה

מוסיקלית איציק

ההרכב מנהל הכימיה בינו לבין ההרכב

את

יגיע למקומות

כי בטוחה

להצלחה ואני

כי ספק

הילדים תורמת המוסיקלי רגיל

ייצוגית .

/ כלהקה

להתפתח

ואנו

חוג אינו

גבוהים .

בשאיפה

ההתמדה ויצירת המחויבות אין

על , הילדים

, ההורים

והתמיכה

על להודות

בהבאת

שלכם שמדובר

חשוב לנו הליווי מובן מאליו במיוחד

העמוס שלכם .

נוחות

או תואמות

הזמנים

ללוח

בהופעות שלא תמיד

השנה הייתה שנה מבורכת בהופעות מרגשות ומוצלחות שהרימו קהל רב על הרגליים. ההרכב הופיע ביום העלאת המודעות השנתי לאנשים עם צרכים מיוחדים בפני עובדי עיריית אשדוד , בכנס המנהל לשירותים חברתיים, ביריד תוכניות המשך במרכז כיוונים, בכנס אחאות מיוחדות ליועצות בתי הספר, בטקס הענקת תארים במכללת סמי שמעון, בכנס ארצי של המרכזים למשפחה וביום עיון לצוותי הרפואה בביה"ח אסותא והיד עוד נטויה!

אחים ואחיות לילדים עם צרכים מיוחדים אוהבים לשיר ולהופיע? אנו מזמינים אתכם להצטרף להרכב המיוחד שלנו " לגעת בלב".

צרו עמנו קשר! 054-6792528

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker