עדכון חוברת סיכום שנה

ושותפים יקרים,

משפחות

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה אני שמחה להגיש בפניכם סיכום ממצה של פעילויות המרכז למשפחה - אשדוד לשנת תשע"ח 2018 . המרכז מפעיל תכנית שנתית רחבה הכוללת הרצאות, ימי עיון, סדנאות, קבוצות תמיכה ופעולות פנאי והפגה, תוך הקשבה להורים ואמונה בשותפות אמיתית. אין זה פשוט לתחום פעילות של שנה אחת ולסכמה שכן העשייה לעולם אינה נפסקת ופועמת כל הזמן בעורקיו של המרכז למשפחה. זוהי הפע ם הראשונה שאנו מוציאים חוברת שנתית ומקווים בכך להנחיל מסורת בה תקבלו הצצה קטנה אל מה שהיה לנו בשנה החולפת. אני רואה חובה וזכות להודות לשותפים שלנו לעשייה ולהצלחה, אשר מקדמ ים את התחום ומצעידה אותו קדימה, תודה לכם שותפים ואנשי מקצוע יקרים על ראייה משותפת וקידום מטרות חשובות. לכם משפחות יקרות , נתונה תודתי והערכתי הכנה ל קידום המרכז והצלחת ו. אנו רואים בכם שותפים אמיתיים! הדרך עוד ארוכה ו אני מזמינה אתכם לצעוד יחד

להמשך עשייה מבורכת לטובת כלל המשפחות המ יוחדות . בנימה אישית לכם ולבני ביתכם לרגל השנה החדשה

איתנו

איתנה , שפע ,

בריאות

אאחל

שגשוג ושמחה אמיתית בלב.

שלכם,

- דבורי צור

עו"ס

מנהלת המרכז למשפחה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker