עדכון חוברת סיכום שנה

תכנית הורה להורה הינה תכנית ייחודית על פיה נדרשת הבנה הדדית בן של ההורים ושל אנשי המקצוע לגבי חשיבות מקומם של ההורים ב תה ליך גידולו של ילד עם מוגבלות. בעוד שאנ י ש מקצוע הם בעלי ידע מקצועי ומומחי בתחום התוכן והטיפול , להורים יש ידע התנסותי ייחודי המבוסס על החוויה האישית שלהם ועל תפקידם כמי שאחראים על הילד והמשפחה. קבוצת " הורה להורה " מזמינה הורים להשתמש ביד ההתנסותי שלהם הנסמך על אינטואיציה הורית וטבעית מתוך הבנה שר אייה רחבה זו תיטיב עם המשפחה. ההורים בתכנית עברו הכשרה מלאה ועוסקים בהתנדבות. כולם הורים לילדים עם מוגבלות בעלי יכולת ניסי ון וכישורים לתמוך באחרים ולל ו ות אותם. הערכים המובילים בתכנית הם שההורים הם המובילים את חייהם, להורים יש ידע ייחודי תפיסת הילד כאדם וכח בר במשפחה , להורים יש זכות לבחור, לקבילה יש תפקיד משמעותי בחיזוק כוחה של המשפחה, דיאלוג משותף עם אנשי המקצוע בהבטחת הטיפול בילד. תפקידי ההורה המלווה לסייע להורה להסתכל על ילדו כא ד ם שלם החי בתוך המרקם המשפחת י, השואף להשתלבות בקהילה. ל שמש עבור המשפחה דמות מכילה להיות אוזן קשבת לעזור באיתור מידע ומיצוי זכויות ותיווך בין המשפחה לאנשי המקצוע. הליווי יכול להיות פרונטלי או טלפוני. הליווי הוא ממקום של הבנה ו וןיו ושו דורש התמקצ . ותע

ות ע

ז למשפחה.

את הקבוצה מלווה עו " ס מחלקת שיקום - עדן ליברטי יחד עם המרכ משפחות המעוניינות להצטרף לתכנית כהורים מלווים מוזמנים לפנות לעדן ליברטי עו"ס מחלקת שיקום - 8516850 08

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker