עדכון חוברת סיכום שנה

פיקוח:

מר אריה שמש עו"ס - מנהל תוכן מערכת תמיכה למשפחות גב' שרה גורפינקל - מפקחת מחוזית ד"ר לילך קריסי קדוש - מנהלת התכנית הארצית של מרכזי המשפחה המנהל לשירותים חברתיים, מחלקת שיקום : גב' רונית צור - ראש המנהל לשירותים חברתיים גב' אורנה טוביאס - מנהלת מחלקת שיקום קרן כהן צמח - סגנית מנהלת המחלקה והמלווה של המרכז למשפחה "עו סיות המחלקה מנהלי מסגרות השיקום

שותפים לעשייה: קהילה נגישה עמית וולפמן פרויקט פארק "יחד" - הפארק

הנגיש

מישל אלחרר - רכז תחום אוכלוסיות מיוחדות בחברה העירונית לתרבות הפנאי המרכז להזדמנות בתעסוקה המחלקה לקידום מעמד

האישה

חברי פורום אחאות חברי פורום אסותא הורים פעילים מחלקת בריאות מתנ"ס תקוותנו

איציק סוויסה ברוך חבר דניאל רזיצקי יהודית צביקר יוליה בן משה יונית פיראן ליאור אבנרי מור דניאל צביה טיקטין הדר גונר מנחי הסדנאות אשר הפכו כל מפגש למעצים:

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker