עדכון חוברת סיכום שנה

המענים שניתנים במרכז מיועדים למשפחות לי לדים עם מוגבלויות פיזיות, חושיות וקוגנטיביות.

במחלקת שיקום מוכרים למעלה מ 2,000 משפחות בהם ילדים עם מוגבלות. חשוב לציין כי המרכז למשפחה נותן מענה לכלל תושבי העיר ולא רק למשפחות המוכרות ברווחה. נכון להיום משתתפות במרכז למשפחה בשלל הפעילויות למעלה מ 300 משפחות ואנו שואפים להגיע לכמה שיותר משפחות. מטרת המרכז הינה חיזוק המשפחה , התמק דות בכוחות ובמשאבים של המשפחות ל שיפור איכות החיים תוך התייחסות למשפחה כולה כמכלול - , ההורים האחים /אחיות, והסבים /סבתות .

השירות פועל בשותפות עם הורים ופעילי ם ומספק מגוון מענים על הרצף שבי ן תמיכה ומעורבות לבין השפעה בקהילה.

מטרות המרכז:

תחושת המסוגלות ויכולת ההתמודדות של המשפחה

חיזוק החוסן המשפחתי -

הגברת

שיפור איכות החיים של משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים (צמי"ד) יצירת קהילה של משפחות לילדים עם ברשות המקומית

צמי"ד

ובני משפחותיהם.

שינוי עמדות בקרב כלל האוכלוסייה כלפי ילדים עם

צמי"ד

פעילות:

קבוצות תמיכה וסדנאות

מידע והנגשתו קבוצות הורים פעילים התנדבות הסברה ושינוי עמדות השתלבות במערך החירום בעיר

מתן

אשת קשר: דבורי צור - עו"ס מנהלת המרכז למשפחה.

כ תובת המרכז: רחוב אליאשווילי 1 ( מרש"ל) אשדוד.

דוא"ל Ashdod.fc@gmail.com

דרכים ליצירת קשר: 9238663 -08

המרכז למשפחה אשדוד - עשו לנו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker