עדכון חוברת סיכום שנה

הורות לילד עם צרכים מיוחדים מביאה עמה התמודדות עם אתגרים שונים. במהלך היום יום אנו עסוקים בלמצוא פתרונות, בלשפר, ל ארגן, ולעמוד בכל המשימות שיש לנו. אין לנו רגע דל ואנו עושים כמיטב יכולתנו לעזור לילד שלנו. כאמהות בדרך קורה לא אחת שאנו שוכחות את עצמנו, לא מרשות לעצמנו רגעים של הנאה ומרגישות צורך להתנצל אם עשינו משהו שהוא לא למען הילד. מפגשים עם אמהות שהמכנה המשותף של כו לן הוא היותן אמהות מיוחדות מעצים את החוויה של כל אחת מהמשתתפות. הן יוצאות מכל מפגש מחוזקות יותר, אופטימיות ועם כוחות להתמודדות. משפחה בה נולד ילד חווה משבר, ונאלצת להתמודד עם קשיים ואתגרים הדורשים מכל

עם צמי"ד

בני המשפחה היערכות מחודשת בתחומי חיים רבים.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker