עדכון חוברת סיכום שנה

רבות מדובר על השקעת האנרגיה בגידול ילד עם צרכים מיוחדים עד כדי מצב בו לעיתים שאר בני הבת זזים הצידה לשם הטיפול בילד . כחלק מהתכנית שנתית לחיזוק הקשר בין הורים לילדיהם שהם למעשה האחים של הילדים עם הצרכים המיוחדים התקיימו סדנאות הורה – ילד. כמו: סדנת בישול בהם השתתפו צמדים של אם/אב – ילד אשר במשפחתם הגרעינית ילד עם צרכים מיוחדים וסדנאות ריקוד אם ובת. מטרת הסדנאות היא להעמיד במרכז את הקשר בין ההורה לילד, הקדשת זמן ייחודי ויצירת מרחב טיפולי המאפשר הכלה והזדהות עם המשתתפים.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker