עדכון חוברת סיכום שנה

ההורות, כפי שדמ יינו או חוו לפני הולדתו של הילד/ה , משתנה. התלבטויות, מצבים לא מוכרים ופחדי ם, כל אלו מלווים את חווית ההורות המיוחדת. המרכז למשפחה פועל לקידום תחום ההסברה ולשינוי עמדות כלפי ילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם בקרב אנשי מקצוע והקהילה הרחבה במטרה לקדם את תחושת השייכות והמעורבות הקהילתית שלהם. משפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים נפגשות עם סטיגמות הרווחות בחברה, הנובעות מבורות, חוסר מידע וידע. הדעות הקדומות והקושי החברתי בקבלת האחר והשונה, מעמידים את המשפח ות בפני התמודדויות עם אתגרים, ק שיים וחוויות רגשיות מורכבות. אנו עושים זאת בממשקים משותפים יחד עם "קהילה נגישה", "פארק יחד", והורים פעילים שמביאים את סיפורם האישי יחד עם התנסות חווייתית. הסיפורים האישיים מובאים בפני אנשי מקצוע בימי עיון , בפורומים שונים וכמובן בפני נוער ותלמידים בבתי הספר . מפגשים אלו יוצרים קירוב לבבות ושינוי עמדות ובכל הסברה אנו מגלים דרך שאלות ועניין כמה ארוכה היא הדר ך ושנושא ההסברות לשם העלאת המודעות חייב להיות נר לרגלינו.

הפעילים עושים זאת בהתנדבות מלאה ומעוררים השראה בכל פעם מחדש.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker