הנחיות עבודה לעובדי מנהלה במוסדות החינוך 2024 דיגיטלי

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

צוות העורכים

 מי נהל חינוך: o מיכאל אלמקיאס, חופית סיוון גל ים, ציון אביטל - אגף לוגיסטיקה

o אילנית אלחלו – מנהלת הפסגה o טלי מימון – אגף חינוך מיוחד

o אתי מלכא , מירי אדרי - מחלקת לוגיסטיקה o סילבי ארמה, שני עמוס – מחלקת הסעות  מי נהל תפעול: o משה קויידא , אופיר אליהו – אגף אחזקה o דוד דבש, יוסי א נטבי, אבי בן ארי, נילי אלמליח – אגף מוקד עירוני  מינהל כספים: o דוד אבו – מנהל המחסנים , אגף הרכש  מינהל כללי: o שלומי דבדה – מחלקת בטיחות וגהות

o דודו להבה – אגף הביטחון o תמר פרידמן – יחידת נהלים

 מינהל משאבי אנוש: o יצחק ווקנין , ענת אמסלם, מלי סטרומצה , אורלי חזן, מאי וקנין – אגף משאבי אנוש , מערכת החינוך o רויטל כהן - לחמיש – מנהלת מחלקת תיאום, שירות ובקרה

" חסר גלגל? – אני הגלגל. חסרים מסמר, בורג, גלגל תנופה? קחו אותי. צריך לחפור אדמה? אני חופר. צריך לירות? אני חייל. משטרה? רופא? עורכי דין? מורים? שואבי מים? בבקשה, אני עושה את הכל. אין לי פרצוף, אין פסיכולוגיה, אין רגשות, אין לי אפילו שם: אני - האידיאה הטהורה של שירות, מוכן לכל, אינני קשור בשום דבר; אני יודע רק ציווי אחד: לבנות! " (יוסף טרומפלדור)

2

“איזהו מכובד? המכבד את הבריות” (מסכת אבות)

2

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

תוכן עניינים

5 5 6 7 8 9

. פתח דברים 1 . חזון ראש העיר 1.1 . מנכ”ל העירייה 1.2

. ראש מינהל משאבי אנוש 1.3 . ראש מינהל חינוך 1.4 . יו”ר וועד עובדים 1.5 . משאבי אנוש - מבוא 2

10 10 12 18 21 22 25 26 29 36 37 37 39 40 42 44 45 46 47 48 48 50 51 55 56 59

. נוכחות 2.1

. היעדרויות 2.2 . קוד לבוש 2.3

. התעמרות בעבודה 2.4

. הטרדה מינית 2.5

. חירום 2.6

. חובות העובד 2.7

. נוהל עבודה נוספת 2.8 . סיום יחסי העבודה 2.9

. תומכות חינוך (סייעות) במוסדות חינוך 3 . ״סנסורי״ מערכת לניהול תומכות חינוך 3.1

. נוהל החלפת תומכת חינוך 3.2

. הגדרת תפקיד תומכת חינוך פדגוגית קשה 3.3 . הגדרת תפקיד תומכת חינוך פדגוגית קל 3.4 . הגדרת תפקיד תומכת חינוך תגבור 3.5 . הגדרת תפקיד תומכת חינוך צמודה (שילוב) 3.6 . הגדרת תפקיד תומכת חינוך רפואית 3.7

. ליווי הסעות 3.8

. עובדי אחזקה במוסדות חינוך 4

. הגדרת תפקיד 4.1

. תחזוקת מוסדות חינוך 5

. תחזוקה שוטפת 5.1 . תחזוקה מונעת 5.2

. צביעה ושיפוץ פגרת קיץ 5.3

ניקיון בטיחות בתי ספר

.5.4

3

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

61 63 64 65 65 65 66 67 67 68 70 71 71 72 75 75 75 75 75 76 76 76 77 77 78 78 86 90 97 98 99

רכש- אינוונטר ומלאי פניות מוקד עירוני

. 6 . 7 . 8

הדבר ה

. בטיחו ת 9

. עשה 9.1

. אל תעשה 9.2

. הנחיות בטיחות לעובדי מוסדות 9.3

. סיכונים כימיים 9.4 אמצעי מניעה רשימת .9.5

. הנחיות בטיחות לעבודות ניקיון 9.6

. טיפול בחפצים חדים 9.7

. ביטחון 10

. אישור העסקה ממשטרת ישראל 10.1

. טופס היעדר עבירות מין 10.2

. סריקת סוף יום 10.3

. הכרת סביבת המאבטח 10.4

. אמצעי ביטחון 10.5

. איתור וטיפול במפגעי בטיחות 10.6

. טופס העדר תביעות מין 10.7

. הדרכה 11

. מח׳ פיתוח הדרכה ואו״ש - כללי 11.1

. יעדים ומטרות מח׳ פיתוח הדרכה ואו״ש 11.2 . השתלמויות המוכרות לגמול השתלמות א׳ 11.3

. השתלמויות המוכרות לגמול השתלמות של השלטון המקומי 11.4

. נספחי ם 12

. נספח א’ נוהל החלפת תומכת חינוך 12.1

. נספח ב’ נוהל קריאת פתע 12.2

. נספח ג’ נוהל פתיחת קריאת מוקד לביצוע עבודות תחזוקה 12.3

. נספח ד’ טופס הודעת בלאי 12.4

. נספח ה’ אנשי קשר 12.5

. נספח ו’ מפרט לביצוע שירותי ניקיון בבתי ספר 12.6

102

. נספח ז’ רפורמת השכר – תומכות חינוך – תמריץ בגין אי היעדרות 12.7

4

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

1 . פתח דברים פתח דברים

1.1 . חזון ראש העיר החזון מהווה מגדלור ומצפן לכל תהליך התכנון בעירייה והוא מתווה את הכיוון הכללי לבניית תוכנית העבודה .  אשדוד עיר לכל תושביה, אטרקטיבית, בטוחה ומספקת איכות חיים גבוהה. העשייה העירונית תתאפיין במקצועיות, מצוינות ובשירות איכותי, תוך הצבת התושב במרכז.  אשדוד עיר של חינוך . תבלוט בעשייתה לפיתוח ההון האנושי. מצוינות והצטיינות, שוויוניות, הישגיות וערכיות הם הערכים המובילים מהגן ועד האוניברסיטה.  אשדוד עיר של תרבות : תהווה מוקד ארצי מגוון ואיכותי בתחום התרבות והאמנות , המשקף את הרב תרבותיות המייחדת את העיר התרבות והאמנות יונגשו לכול תוך עידוד היצירה המקומית .  אשדוד עיר מובילה בחוסנה הקהילתי ובהצבת האדם במרכז . הכללה וצמצום פערים , הנגשה ושוויון הזדמנויות , מעורבות ולכידות חברתית הם הערכים המובילים את העשייה לטיפוח קהילה בעלת לכידות והון חברתי .  אשדוד עיר חכמה ומקיימת , פעילה ובריאה , יפה ונקייה . תעשה שימוש מושכל ואחראי בנכסיה הטבעיים, תנגיש תחבורה עירונית מגוונת תוך שותפות עם הקהילה .  אשדוד עיר ים ותיירות , עיר ים תיכונית , בה הים והנמל נוכחים בהוויה העירונית על כל רבדיה . עיר תיירות מובילה המעצימה את נכסיה הטבעיים , החברתיים והתרבותיים .  אשדוד עיר עצמאית ואיתנה כלכלית , מתחדשת ומתפתחת . מהווה מרכז כלכלי ותעסוקתי ברמה הלאומית , מעודדת תעשייה עתירת ידע ושוקדת על פיתוח כלכלה מקומית . תטפח עירוניות מקיימת , תבלוט בהתחדשותה העירונית , בפיתוח מגוון תשתיותיה ובהנגשתן . חזון ראש העיר החזון מהווה מגדלור ומצפן לכל תהליך התכנון בעירייה והוא מתווה את הכיוון הכללי לבניית תוכנית העבודה .  אשדוד עיר לכל תושביה, אטרקטיבית, בטוחה ומספקת איכות חיים גבוהה. העשייה העירונית תתאפיין במקצועיות, מצוינות ובשירות איכותי, תוך הצבת התושב במרכז.  אשדוד עיר של חינוך. תבלוט בעשייתה לפיתוח ההון האנושי. מצוינות והצטיינות, שוויוניות, הישגיות וערכיות הם הערכים המובילים מהגן ועד האוניברסיטה.  אשדוד עיר של תרבות : תהווה מוקד ארצי מגוון ואיכותי בתחום התרבות והאמנות, המשקף את הרב תרבותיות המייחדת את העיר, התרבות והאמנות יונגשו לכול תוך עידוד היצירה המקומית .  אשדוד עיר מובילה בחוסנה הקהילתי ובהצבת האדם במרכז. הכללה וצמצום פערים, הנגשה ושוויון הזדמנויות, מעורבות ולכידות חברתית הם הערכים המובילים את העשייה לטיפוח קהילה בעלת לכידות והון חברתי .  אשדוד עיר חכמה ומקיימת, פעילה ובריאה, יפה ונקייה. תעשה שימוש מושכל ואחראי בנכסיה הטבעיים, תנגיש תחבורה עירונית מגוונת תוך שותפות עם הקהילה .  אשדוד עיר ים ותיירות, עיר ים תיכונית , בה הים והנמל נוכחים בהוויה העירונית על כל רבדיה . עיר תיירות מובילה המעצימה את נכסיה הטבעיים, החברתיים והתרבותיים .  אשדוד עיר עצמאית ואיתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת. מהווה מרכז כלכלי ותעסוקתי ברמה הלאומית , מעודדת תעשייה עתירת ידע ושוקדת על פיתוח כלכלה מקומית. תטפח עירוניות מקיימת , תבלוט בהתחדשותה העירונית, בפיתוח מגוון תשתיותיה ובהנגשתן .

שלכם , ר אש העיר שלכם, ראש העיר שלכם, ראש העיר יחיאל לסרי ד״ר

" מאה ילדים – מאה אנשים, אשר לא 'אי – פעם', לא 'עדיין לא', לא 'מחר', אלא כבר עכשיו והיום – אנשים הם" ( יאנוש קורצ'אק )

5

“מאה ילדים – מאה אנשים, אשר לא ‘אי – פעם’, לא ‘עדיין לא’, לא ‘מחר’, אלא כבר עכשיו והיום – אנשים הם” (יאנוש קורצ’אק)

5

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

.1.2 מנכ"ל העירייה ראש העיר איתגר את עובדי העירייה עם חזונו לשיפור איכות החיים של תושבי אשדוד , תוך הצגת התושב במוקד העשייה - איתו ולמענו . מגמות מרכזיות במדינה ובחברה משפיעים על השלטון המקומי ובכלל זה התפתחות המודעות לאיכות החיים הכוללת שלהם , ומעורבות גוברתשל התושבים בעשייה העירונית , המגבירים את יכולתם להשפיעעל תהליכים בזמן אמת . התפתחויות אלו הובילו לשינוי תפיסה ולשינוי תודעה בכל הקשור לתחומי העשייה של הרשות המקומית , ההולכים ומתרחבים מידי יום ביומו והמחייבים את העירייה להתארגנות יעילה המבוססת על פישוט תהליכים ביורוקרטיים , על שקיפות ועל פיתוח ושמירה של קשר בלתי אמצעי וידידותי בין העירייה לתושבים . וזאתלצד שיפור מתמיד של יכולות העירייה , הגדרת מדדי ביצוע והגברת האפקטיביות . נדבך מרכזי ביכולת העירייה לעמוד ביעדיה , הינו המשאב האנושי - טיפוחו , פיתוחו , חיזוקו ואתגורו . טיפוח זה של המשאב האנושי שהינו חלק ממהפכת המידע הכוללת שאנו בעיצומה , מאפשר לנו לשפר את יכולת העברת המידע ושיפור הנגישות למידע , שיאפשרו חשיפה מידית ורצופה של העובדים בדבר זכויותיהם וחובותיהם וזאת ברובד הבסיסי . אני מברך אותך על הצטרפותך למשפחת עיריית אשדוד , ששמה לה למטרה לקדם את המצוינות המקצועית ואת הלמידה המתמדת כאמצעי להשגת המטרה שהיא העמידה בציפיות תושבינו . התפתחויות אלו הובילו לשינוי תפיסה ולשינוי תודעה בכל הקשור לתחומי העשייה של הרשות המקומית , ההולכים ומתרחבים מדי יום ביומו והמחייבים את העירייה להתארגנות יעילה המבוססת על פישוט תהליכים ביורוקרטיים , על שקיפות ועל פיתוח ושמירה של קשר בלתי אמצעי וידידותי בין העירייה לתושבים . וזאת לצד שיפור מתמיד של יכולות העירייה , הגדרת מדדי ביצוע והגברת האפקטיביות . נדבך מרכזי ביכולת העירייה לעמוד ביעדיה , הינו המשאב האנושי – טיפוחו , פיתוחו , חיזוקו ואתגורו . טיפוח זה של המשאב האנושי שהינו חלק ממהפכת המידע הכוללת שאנו בעיצומה , מאפשר לנו לשפר את יכולת העברת המידע ושיפור הנגישות למידע , שיאפשרו חשיפה מידית ורצופה של העובדים בדבר זכויותיהם וחובותיהם וזאת ברובד הבסיסי . אני מברך אותך על הצטרפותך למשפחת עיריית אשדוד , ששמה לה למטרה לקדם את המצוינות המקצועית ואת הלמידה המתמדת כאמצעי להשגת המטרה שהיא העמידה בציפיות תושבינו . בברכה , אילן בן עדי מנכ״ל העירייה מנכ"ל העירייה ראש העיר איתגר את עובדי העירייה עם חזונו לשיפור איכות החיים של תושבי אשדוד , תוך הצגת התושב במוקד העשייה – איתו ולמענו . מגמות מרכזיות במדינה ובחברה משפיעים על השלטון המקומי ובכלל זה התפתחות המודעות לאיכות החיים הכוללת שלהם , ומעורבות גוברת של התושבים בעשייה העירונית , המגבירים את יכולתם להשפיע על תהליכים בזמן אמת .

בברכה , אילן בן עדי מנכ״ל העירייה

“אני מאמין שאין פשרה עם תוצאות. בל נתפשר לעולם על פחות מהטוב ביותר האפשרי. כאשר ידמה לנו שהשגנו אותו נחתור לשכלל ולשפר גם אותו” (יוני נתניהו)

6

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

.1.3 ראש מינהל משאבי אנוש בעשר השנים האחרונות עשתה אשדוד קפיצת מדרגה מדהימה בכל תחומי החיים העירוניים ומיצבה את עצמה בין הערים החזקות והאיכותיות בישראל . הישג זה יכול היה להתרחש הודות לחזון ראש העיר המציב את התושב במרכז העשייה העירונית , הודות לתהליכי שינוי ארגוניים המותאמים למודל העיר החכמה והודות לאיכות כח האדם אשר מגלה יכולת מקצועית גבוהה , רמת שירות איכותית ומחויבות מלאה לערכים ולתרבות הארגונית של העירייה . ראש מינהל משאבי אנוש בעשר השנים האחרונות עשתה אשדוד קפיצת מדרגה מדהימה בכל תחומי החיים העירוניים ומיצבה את עצמה בין הערים החזקות והאיכותיות בישראל . הישג זה יכול היה להתרחש הודות לחזון ראש העיר המציב את התושב במרכז העשייה העירונית , הודות לתהליכי שינוי ארגוניים המותאמים למודל העיר החכמה והודות לאיכות כוח האדם אשר מגלה יכולת מקצועית גבוהה , רמת שירות איכותית ומחויבות מלאה לערכים ולתרבות הארגונית של העירייה . מינהל משאבי אנוש דואג לפיתוח העובדים והמנהלים תוך מתן כלים מקצועיים וניהוליים לחיזוק מקצועיות העובדים, הכשרת מנהלים להנעת עובדים והכל כדי שנהיה טובים יותר ומקצועיים יותר. אנו מבטיחים להעניק לך את כל הכלים הדרושים בתחילת דרכך : סביבת עבודה ידידותית , ליווי אישי והכשרה מקצועית ככל שיידרש ובטוחים כי עבורך , כניסה למקום עבודה חדש, היא הזדמנות נהדרת להתפתחות מקצועית ולמתן ביטוי אישי לכישורים וליכולות שלך . אנו מצפים מציבור העובדים שלנו להיות מעורבים , לגלות יוזמה , ולהביא מעצמם ערך מוסף נוסף לארגון ואנו משוכנעים כי חיזוק מערך העובדים והמנהלים יביא לשדרוג בתוצרים ובשירות לתושבים. אנו מקווים כי המידע המובא לך יסייע לך להכרת המערכת העירונית , זכויותיך וחובותיך . מינהל משאבי אנוש דואג לפיתוח העובדים והמנהלים תוך מתן כלים מקצועיים וניהוליים לחיזוק מקצועיות העובדים, הכשרת מנהלים להנעת עובדים והכל כדי שנהיה טובים יותר ומקצועיים יותר. אנו מבטיחים להעניק לך את כל הכלים הדרושים בתחילת דרכך : סביבת עבודה ידידותית , ליווי אישי והכשרה מקצועית ככל שיידרש ובטוחים כי עבורך , כניסה למקום עבודה חדש, היא הזדמנות נהדרת להתפתחות מקצועית ולמתן ביטוי אישי לכישורים וליכולות שלך . אנו מצפים מציבור העובדים שלנו להיות מעורבים , לגלות יוזמה , ולהביא מעצמם ערך מוסף נוסף לארגון ואנו משוכנעים כי חיזוק מערך העובדים והמנהלים יביא לשדרוג בתוצרים ובשירות לתושבים. אנו מקווים כי המידע המובא לך יסייע לך להכרת המערכת העירונית , זכויותיך וחובותיך . מינהל משאבי אנוש יעמוד לשירותך בכל עת . בהצלחה , מינהל משאבי אנוש יעמוד לשירותך בכל עת . בהצלחה , מירב שרת ראש מינהל משאבי אנוש

מירב שרת ראש מינהל משאבי אנוש

“כל מה שילד צריך , הוא מבוגר אחד שיאמין בו” (שלמה קרליבך)

7

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

1.4 . ראש מינהל חינוך עובדים יקרים ! ברצוני לברך אתכם על היותכם חלק ממשפחת מינהל החינוך. מניפת התחומים בהם הנכם פועלים היא רחבה ונוגעת במגוון נושאים הקשורים לחינוך, תפעול, השכלה תוך שילוב ממשקי עבודה רבים ומשמעותיים. אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת לתת מענים מקצועיים ואיכותיים עבורכם העובדים ועבור קהל לקוחותינו – התלמידים, ההורים והצוותים החינוכיים. לאור כך, אני רואה חשיבות רבה בעדכון שיטות העבודה, הגדרות התפקיד, נהלי העבודה והתכנים בהם אנו עוסקים במסגרת עבודתנו. כל אלו יסייעו בידינו ובידכם לקדם ולטפל בכל משימותינו לקידום מערכת החינוך בעיר. אתם, ההון האנושי החשוב של מערכת החינוך ומהווים בסיס להצלחה החינוכית, ולאור כך חשיבות עצומה לשמירה והקפדה על נהלי העבודה וההנחיות למען מתן שירות טוב יותר. אני רואה חשיבות רבה בטיפוח העובדים למען הגשמה מקצועית ואישית ואין לי ספק כי חוברת זו תסייע בידיכם לבצע את עבודתכם בצורה מקצועית ואיכותית.

יישר כח על עבודתכם!

ב ב ר כ ה, אריה מימון ראש מינהל החינוך

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע ע צים, הדואג לדורות מחנך אנשים" (יאנוש קורצ'אק )

8

“הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים” (יאנוש קורצ’אק)

8

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

1.5 . יו"ר וועד עובדים

מברכת אותך על הצטרפותך למשפחת החינוך של אשדוד. בעשור האחרון הפכה העיר למובילה בתחום החינוך בזכות הצוותים החינוכיים המצוינים שלנו החל מגיל הגן ועד התיכון: מורים ומורות, סייעות, גננות, מחנכות, סייעות מלוות, אנשי מנהלה ואנשים שהחינוך הוא עבורם דרך חיים ושליחות חברתית של ממש. אני מוקירה את ההון האנושי העירוני המשובח. פעלנו לאורך השנים כדי לשפר את תנאי העבודה והשכר, לקיום השתלמויות המעצי מות את העובדים והעובדות, ימי גיבוש ונופש ויצירת אקלים תעסוקתי טוב יותר. בזכות האנשים המצוינים והאכפתיים שלנו התוצאות ניכרות גם בשטח, ואשדוד ניצבת שנים ארוכות בראש טבלת הערים הגדולות בישראל במדדי חינוך משמעותיים, המייצרים אצל הלומדים את התנאים להצלחה גם באק דמיה. ההישגים הם תוצאה של השקעת משאבים כלכליים לצד טיפוח העובדות והעובדים, ביצירת התנאים הטובים ביותר להצלחתם ולהצלחת המערכת כולה שפירושה בניית עתיד טוב יותר לכל ילדי העיר – וזו מטרת העל שלנו. אשדוד היא עיר המורכבת מ 99- קהילות ויש בה גווני חינוך רבים ומגוו נים. כולנו יחד צועדים על השביל המשותף על פי חזונו של ראש העיר, ופועלים לטובת הצלחת ילדי העיר מכל המגזרים בעשייה אוהבת, תומכת ומקצועית. לרשות הצוותים עומדים הכלים החדשניים ביותר, מתקנים מאובזרים ואוזן קשבת באגף החינוך העירוני ובוועד העובדים. כניסתך למערכת החינוך החדשנית שלנו היא ברכה לכולנו, ואנחנו מאמינים כי תוביל אותך להצלחה בתחום עבודתך. ועד העובדים עומד לרשותך בכל עת, ידאג לזכויותיך בעירייה ומול הגופים הרלוונטיים ברמה המקומית והארצית ויפעל כל העת כדי להיטיב את שהותך במערכת החינוך שלנו. דלתי פתוחה לכל ש אלה או בקשה.

בהצלחה! יו"ר ועד העובדים, איריס נפתלי

"העבודה מצילה אותנו משלוש רעות, מן השעמום, מן החטא ומן המחסור" (סמדר שיר (

9

“העבודה מצילה אותנו משלוש רעות, מן השעמום, מן החטא ומן המחסור” (סמדר שיר)

9

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

בס"ד

משאבי אנוש

מינהל משאבי אנוש

.2 מבוא המטרה לאפשר לילדי העיר אשדוד לי הנות מסביבה לימודית חינוכית, אסתטית, חברתית ובטוחה. מבני מוסדות החינוך ב עיר אשדוד נבנו בעמל ובכסף רב, נכסים ציבוריים וחינוכיים שלנו, עלינו לשמור עליהם . מטרתנו היא להגדיר ולהנחות את עובדי המנהלה במוסדות החינוך תוך דגש על התנהלות בבתי הספר בעיר באופן מקצועי, חסכוני, יעיל ובטיחותי. החוברת מפרטת את הסמכות והאחריות בכל אחד מהמסלולים הקיימים, לביצוע פעולות בבתי הספר וכן את לוחות ה זמנים לביצוע העבודות. חשוב לציין כי זהו מסמך ראשוני שבא להגדיר מחדש את התנהלות מוסדות החינוך העיר אל מול מחלקות העיריה המקצועיות, המעורבות בניהול השוטף של מוסדות החינוך במהלך השנה , כל הערה ו/או הארה שתתקבל ממנהלי המוסדות, או אנשי המנהלה תתקבל בברכה, תישקל על ע"י אנשי המקצוע הרלוונטיים , ותפורסם בהמשך בהתאם, אנא קראו היטב את החוברת והקפידו אחר מילוי ההנחיות. יחד נשמור על מוסדות החינוך ונאפשר בהם שימוש נאות ובטוח. .2.1 נוכחות זמני עבודה ונוכחות מכסת שעות העבודה למשרה מלאה היא 41 שעות שבועיות חמישה / שישה ימים בשבוע (בהתאם לדרישות התפקיד ( . יום העבודה ברשות המקומית יחל מהשעה 7:30 ולא יאוחר מהשעה 08:00 בהתאם להסכם העבודה . במשרה מלאה תקן השעות ליום עבודה הינו 8.4 שעות. בתפקידים מסוימים ימי העבודה ושעות העבודה שונים ואלו יתואמו מול מנהל האגף או המחלקה . מכסת שעות העבודה למשרת אם הינה 40 שעות שבועיות בהתאם לקריטריונים בחוקת העבודה . דיווח נוכחות על העובדים לדווח נוכחות בהגיעם למקום העבודה ובעזיבתם את מקום העבודה. רישום הנוכחות היומית מתנהל באמצעות מערכת ממוחשבת ומהווה בסיס לתשלום שכר העובדים . בסוף כל חודש מופק לעובדים דו׳׳ח גיליון נוכחות ) כניסות ויציאות במהלך החודש), על העובדים להשלים את הנתונים החסרים - ימי חופשה / מחלה וכד׳ ולצרף את האישורים המתאימים . דיווח טלפוני או חתימה על גיליון נוכחות היא פעולה אישית שאינה ניתנת להעברה באף מקרה . דיווח טלפוני או חתימה על גיליון אישי שלא על ידי העובדים עצמם ייחשב להפרת משמעת הן של

" השמחה - איננה ענין שולי במסעך הרוחני - היא חיונית " (רבי נחמן מברסלב) “השמחה- איננה ענין שולי במסעך הרוחני - היא חיונית” (רבי נחמן מברסלב)

10

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

את הטופס החתום בידי הממונה הישיר יש להחזיר לרפרנטית הנוכחות באגף משאבי אנוש לא יאוחר מיומיים לאחר קבלתו ובצירוף אישורים נלווים . הנחיות אלו תקפות גם למדווחים באופן אינטרנטי . נוכחות בעבודה איחור או יציאה מוקדמת מהעבודה יתואמו עם הממונה הישיר ויבואו לידי ביטוי בהחתמת הנוכחות בהתאם . יציאה מוקדמת מהעבודה לצרכים אישיים , גם אם היא מאושרת על ידי הממונה הישיר , לא תחשב כזמן עבודה בתשלום השכר . כללי יציאה מהעבודה בשעות העבודה יציאה מהעבודה במהלך שעות העבודה תתאפשר אך ורק באישור הממונה הישיר . יציאה באישור הממונה הישיר לצרכים הפרטיים בשעות העבודה מחייבת דיווח בשעון הנוכחות ביציאה ובחזרה , ובכל מקרה יקוזז שעות ההיעדרות משעות הנוכחות באותו היום . עבודה בשעות נוספות שעות נוספות מוגדרות כשעות המתבצעות מעבר למכסת שעות העבודה הרגילות של העובדים ובכפוף לחוק שעות עבודה ומנוחה , תשי״א .1951 עבודה בשעות נוספות נקבעת על פי צרכי העבודה ומחייבת אישור סופי בכתב של אגף משאבי אנוש על גובה מכסת השעות . בקשה לעבודה בשעות נוספות ניתנת על ידי הממונה הישיר ועוברת לאישור ראש מינהל ואגף משאבי אנוש . עבודה בשעות נוספות תאושר לתשלום רק לאחר שהעובדים מילאו את מכסת שעות העבודה הרגילות . לעובדים שטרם מילאו את מכסת שעות העבודה הרגילות ) 40 ש״ש ( או לעובדים במשרה חלקית ישולמו השעות הנוספות בערך של 100% עד להשלמת המכסה . השעתיים הראשונות מעבר למכסה הרגילה ישולמו בערך של 125% . החל מהשעה השלישית ישולמו השעות בערך של 150% .  באירועים מיוחדים ייקראו העובדים לעבודה בשעות נוספות , מעבר למכסת התקן של משרתם .  עובדי הרשות המקומית מחויבים לבצע שעות נוספות על פי הצורך וככל שיידרשו על ידי הממונה הישיר / הנהלת הרשות המקומית לכל צרכי עבודת הרשות המקומית ומשימותיה .

"בסבלנות משיגים הכל" ( הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל)

11

“בסבלנות משיגים הכל” (הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ”ל)

11

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

2.2 . היעדרויות ימי מחלה

הזכאות השנתית לימי מחלה עומדת על 30 ימים בשנה ונצברת לזכות העובדים לאורך כל שנות עבודתם. בנק ימי המחלה מוצג בתלוש השכר ובדוח הנוכחות החודשי. על העובדים מוטלת החובה לבדוק את יתרת ימי המחלה מדי חודש . ימי שישי , שבת וחג נלקחים בחשבון במניין ימי ההיעדרות . היעדרות בגין מחלה מחייבת הצגת אישור רפואי . היעדרות בגין מחלה על סמך הצהרה אישית היעדרות בגין מחלה על סמך הצהרה אישית מותרת פעמיים בשנה בלבד כאשר בכל פעם ניתן להצהיר עד שני ימים רצופים . ימים אלה נגרעים מיתרת ימי המחלה הצבורה . לא ניתן להעדר 4 ימים רצופים בגין הצהרה אישית .

מחלת ילד הורים לילד אחד עד גיל 16 זכאים ל - 8 ימי מחלת ילד בשנה . הורים עם שני ילדים זכאים ל 10- ימי מחלת ילד בשנה . הורים עם שלושה ילדים ומעלה זכאים ל 12- ימי מחלת ילד בשנה .

הורה שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית או שהעובד / ת הוא הורה יחיד של הילד זכאי ל - 16 ימים בשנה לילד אחד , עד 18 ימים להורה עם שני ילדים ועד 20 ימים בשנה להורה עם שלושה ילדים ומעלה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו . היעדרות לילד החולה במחלה ממארת עד גיל 18 הורים להם ילד שטרם מלאו לו 18 שנה ועבדו שנה לפחות ברשות , זכאים לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלה ממארת של ילדיהם על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלהם , או על חשבון ימי החופשה המגיעים להם ( לפי בחירתם.) הורה יחיד זכאי לזקוף עד 110 ימים בשנה . מחלת בן זוג עובדים יהיו זכאים לימי מחלת בן זוג , בגין היעדרות שאושרה על ידי רופא כמחלה ממושכת שנמשכת לפחות 30 יום ומחייבת טיפול רפואי צמוד. ימי ההיעדרות ינוכו מסך ימי המחלה העומדים לזכות העובדים. מחלת הורה עובדים יהיו זכאים לשישה ימי מחלת ההורה שלהם או של בן זוגם בזכאות שנתית , בגין הורה חולה שמלאו לו 65 שנים והוא איננו במוסד סיעודי ובתנאי שבן משפחה אחר לא נמצא ליד מיטת חוליו באותו יום . ימי ההיעדרות ינוכו מסך ימי המחלה העומדים לזכות העובדים .

"גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה" (חז"ל)

12

“גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה” (חז”ל)

12

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

תאונת עבודה במקרה של תאונת עבודה יש למלא טופס 250 וטופס 211 (ניתן להורידו מאתר של הביטוח הלאומי), ולהעבירו להמשך טיפול לרפרנטית הנוכחות באגף משאבי אנוש . מילואים עובדים שנקראים לשירות מילואים או לשירות בשעת חירום , ליום אחד או יותר חייבים להציג מידית את צו הקריאה לממונה הישיר ולהודיעו בדבר תקופת ההיעדרויות הצפויה. בתום שירות המילואים על העובדים להמציא לרפרנטית הנוכחות באגף משאבי אנוש אישור על תקופת השירות בפועל כתנאי לקבלת שכר לתקופה זו נישואין עובדים שנישאים זכאים להיעדר ) ללא ניכוי ממכסת ימי החופש ( מהעבודה לתקופה של שלושה ימים סמוך למועד החתונה כולל ביום האירוע . בתיאום עם הממונה הישיר ובצירוף ההזמנה לאירוע לדוח הנוכחות.עובדים המחתנים בן / בת רשאים להיעדר ביום הנישואין בלבד . בתיאום עם הממונה הישיר ובצירוף הזמנה לאירוע לדוח הנוכחות . ימי אבל עובדים הנעדרים מעבודתם מפאת פטירה של בן משפחה מקרבה ראשונה (קרבה ראשונה - אב , אם , אח , אחות , בעל או אישה , ידוע / ה בציבור או ילדים חורגים אשר אומצו כדין ( זכאיים לתשלום בגין ימי היעדרותו במשך שבעה ימים . יש לצרף לדוח הנוכחות את האישורים המתאימים. שמחות ואירועים משפחתיים היעדרות לבדיקות רפואיות עובדת הרה רשאית להיעדר לצורך בדיקות וטיפולים רפואיים הקשורים להריון בצירוף אישורים רפואיים מתאימים. עובדת במשרה מלאה רשאית להיעדר עד 40 שעות בתקופת ההיריון. שמירת הריון עובדת הרה שמצב בריאותה או מצב העובר שלה מחייבים שמירת הריון ע"פ החלטה בכתב של הרופא, ז כאית לניצול ימי המחלה העומדים לזכותה. בהתאם לנסיבות ניתן לפנות לביטוח הלאומי לקבלת גמלה לשמירת הריון. ניתן לשמור על רצף זכויות לפנסיה על ידי תשלום חלקו של העובד לקרן הפנסיה על ידי תשלום חלקו של העובד לקרן הפנסיה והשלמת התשלום בהתאם על ידי המעביד, זאת על פ י הוראות החוק (יש לפנות בנושא למחלקת שכר). לא ניתן לנצל ימי מחלה בתשלום במקביל לקבלת הגמלה מהביטוח הלאומי. " גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים" (חז"ל ( מידע לעובדת בהיריון או לאחר לידה

13

“גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים” (חז”ל )

13

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

חופשה בגין הפלה עובדת שעברה הפלה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע ימים מיד לאחר ההפלה . הארכת חופשת מחלה תתאפשר במידת הצורך על סמך תעודה רפואית המעידה על חוסר יכולתה לחזור לעבודתה . דין ההיעדרות כדין חופשת מחלה . חופשות לידה עובדת שילדה תעדכן את היחידה שבה היא מועסקת ואת אגף משאבי אנוש . יולדת זכאית לחופשת לידה בת 15 שבועות בתשלום מביטוח לאומי . בלידת תאומים או יותר תוארך חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים עבור כל ילד נוסף ) 18 שבועות עבור תאומים ; 21 שבועות עבור שלישייה וכן הלאה) . עובדת שעבדה ברשות המקומית לפחות שנה זכאית להאריך את חופשת הלידה ב 12- שבועות נוספים ללא תשלום ( סה״כ 26 שבועות) בכפוף להודעה בכתב לאגף משאבי אנוש . החוק מאפשר לקצר תקופה זו עד ויתור מלא עליה ובלבד שאורך חופשת הלידה לא יפחת מ - 14 שבועות . עובד שאשתו ילדה זכאי לחופשת לידה חלקית מתום שישה שבועות לאחר הלידה , זאת בתנאי שאשתו הסכימה לוותר על החופשה ולחזור לעבודה . חופשה ללא תשלום בהמשך לחופשת הלידה עובדת רשאית להיעדר מעבודתה עד תום 12 חודשים מיום הלידה , דין היעדרות זו כדין היעדרות לרגל חופשה ללא שכר . על העובדת להודיע לאגף משאבי אנוש שבכוונתה להיעדר בחופשה ללא שכר תוך ציון משך החופשה . כשבועיים לפני תום מועד חופשת הלידה על העובדת להודיע ליחידתה ולאגף משאבי אנוש על מועד חזרתה לעבודה או לחילופין על הארכת חופשת הלידה מעבר ל 26- השבועות המאושרים על פי חוק ) במקרה זה יש להגיש בקשה לחופשה ללא תשלום (. תנאים סוציאליים במהלך חופשת הלידה חופשת הלידה אינה פוגעת בוותק במקום העבודה . במהלך חופשת הלידה העובדת תמשיך לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי הוותק במקום העבודה כגון: דמי הבראה , חופשה שנתית , ימי מחלה ופיצויי פיטורים . אם המעביד הפריש עבור העובדת תשלומים לקופת הגמל , קרן הפנסיה , ביטוח המנהלים או קרן ההשתלמות הוא מחויב להמשיך להפריש את התשלומים גם בעת חופשת הלידה בתשלום ) 15 השבועות הראשונים לחופשת הלידה ( כמו בתקופת עבודה רגילה , בתנאי שהעובדת תשלם את חלקה ותמציא על כך אישור למעביד . התפטרות לצורך טיפול ילד התפטרות עובדת כדי לטפל בילדה תוך שנה מהיום שילדה יראו את ההתפטרות כפיטורין , והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורין כחוק .

" חֹוש ְֵׂך שִׁבְטֹו שֹונֵׂא בְנֹו וְאֹהֲבֹו שִׁחֲרֹו מּוסָר " (משלי, יג)

14

“חֹוש ְֵׂך שִׁבְטֹו ׂשֹונֵא בְנֹו וְאֹהֲבֹו שִׁחֲרֹו מּוסָר “(משלי, יג)

14

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

2.2.1 . לוח חופשות חופשה לעובדים המועסקים בביה"ס

חוזר זה מרכז את לוח החופשות לעובדים המועסקים בביה"ס בתפקידים הבאים: מזכירה, ע/מזכירה, מנה"ח, אב בית, ספרנ/ית, טכנאים, לבורנט/ית. 1 . ימים אלה לא ניתנים לצבירה או החלפה בימים אחרים. בתמורה ישתתפו/יועסקו בעלי

התפקידים הנ"ל בביה"ס לאחר שעות הלימודים בהתאם לדרישות . 2 . להלן טבלת בעלי התפקידים והימים בהם משוחררים מהעבודה:

לבורנטית

טכנאים

אב בית ספרן/ית ואורקולי

ע/מזכירה מנה"ח

מזכירה

ימי המועד

1

1

1

*

1

ערב ראש השנה

1

ערב יום כיפור

1

1

*

1

ערב חג הסוכות

3

כל חוה"מ

3

1

3

חוה"מ סוכות

1

ערב שמחת תורה

3

3

4

1

3

פגרת חנוכה

1

פורים

1

1

*

1

ערב חג פסח

3

כל חוה"מ

3

4

6

פגרת פסח

ערב אחרון של פסח

1

1

1

1

*

1

ערב חג השבועות

10

פגרת קיץ

16

10

10

8

16

סה"כ ימים

הערה: יש לבחור יומיים נוספים מתוך הימים המסומנים ב * בתיאום עם הנהלת ביה"ס ולהודיע על כך לאגף משאבי אנוש.

"חנכו את עצמכם, כדי להוות דוגמא אישית"

15

“חנכו את עצמכם, כדי להוות דוגמא אישית”

15

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

להלן טבלת בעלי התפקידים והימים בהם משוחררים מהעבודה : ימי המועד מנהלן/ית מחסנאי/ת עובד אחזקה ערב חג הסוכות 1 1 1 חוה"מ סוכות 2 2 2 פגרת חנוכה 3 3 3 פגרת פסח 4 4 4

10

10

10

בס"ד

סה"כ ימים

מינהל משאבי אנוש

להלן פירוט ימי הבחירה לשנת לימודים : ימי הבחירה הערות תענית אסתר פורים

הערות

ימי הבחירה

ערב ראש השנה צום גדליה ערב סוכות חג הסיגד

עד השעה 13:00

שושן פורים יום האישה הבינלאומי ערב פסח שביעי של פסח יום המימונה יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום הזיכרון לחללי צה"ל

* עובדים בותק מעל 5 שנים יהיו רשאים לנצל 3 ימי בחירה ואילו פחות מתוכם יום פורים חובה. * ניתן לנצל ימי הבחירה, גם לאירועים אישיים כגון: ברית מילה בר מ * ימי צום - עפ"י הנחיות מרכז שלטון המקומי, זכאי עובד אשר צם ב עפ"י ההלכה לצאת מהעבודה שעתיים לפני סיום העבודה. על העובד למלא הצהרה על כך שהוא צם באותו יום, ולהחתים א המוקדמת .(לעובדים במשרה מלאה) עובדים המועסקים ערבי חגים – סיום יום העבודה בשעה 12:00 (כי

עד השעה 13:00

לא עובדים

יום העצמאות

אחד במאי יום העובד ל"ג בעומר

עד השעה 13:00

יום ירושלים צום יז' בתמוז יום פטירת הרצל צום תשעה באב פתיחת שנה"ל

16

“אל תפתח את יומך, עם הפיסות השבורות מאתמול, התחל מהתחלה, התעורר כל בוקר כאילו זה היום הראשון של חייך”

16

ערב סוכות חג הסיגד

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

* עובדים בותק מעל 5 שנים יהיו רשאים לנצל 3 ימי בחירה ואילו פחות מ 5- שנים יהיו 2 ימי בחירה, מתוכם יום פורים חובה. * ניתן לנצל ימי הבחירה, גם לאירועים אישיים כגון: ברית מילה בר מצווה וכיו"ב. * ימי צום - עפ"י הנחיות מרכז שלטון המקומי, זכאי עובד אשר צם באחד מימי הצום עפ"י ההלכה לצאת מהעבודה שעתיים לפני סיום העבודה. על העובד למלא הצהרה על כך שהוא צם באותו יום, ולהחתים את המנהל הישיר על היציאה המוקדמת .(לעובדים במשרה מלאה) עובדים המועסקים ערבי חגים – סיום יום העבודה בשעה 12:00 (כיפור בשעה )11:00

"אל תפתח את יומך, עם הפיסות השבורות מאתמול, התחל מהתחלה, התעורר כל בוק ר כאילו זה היום הראשון של חייך"

17

“אל תפתח את יומך, עם הפיסות השבורות מאתמול, התחל מהתחלה, התעורר כל בוקר כאילו זה היום הראשון של חייך”

17

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

2.3 . קוד לבוש

מינהל משאבי אנוש

מינהל משאבי אנוש

עובדי עיריית אשדוד שומרים על קוד לבוש! במוסדות ובמשרדי העירייה

טייץ ילווה בטוניקה לאורך קו הירך

אורך השמלה והחצאית יהיה בקו הברך ומטה

השרוול בחולצות אורך ושמלות יעבור את קו הכתפיים

גברים שאינם בעלי זקן מתבקשים להקפיד על מראה אסטטי ומגולח בעבודה

אין להופיע בבגדים שקופים, מחוררים, בבדי רשת, בבגד החושף את קו המותן, בחולצות קולר וכו

אין להופיע בחולצות נטולות שרוולים או בגופיות

אין להופיע בכפכפי גומי, ב"קרוקס" או בכפכפי ים

בבגדים אין להופיע בעלי מחשוף עמוק בחזית או בגב

אין להופיע במכנסיים קצרים או בג ינסים בעלי קרעים

התדמית שלנו הפנים של העירייה!

18

18

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

עובדים יקרים,

לבוש הולם מכבד ונכון צריך להתאים לאופי עבודתנו כשליחיו ונציגיו של השירות הציבורי , זאת לשם אוויר ה שירותית וייצוגית ב עת נוכחותנו בעבודה . קוד הלבוש ב עירייה מחייב להיות רשמי , ייצוגי , פורמלי ועל פי סטנדרטים מקובלים , האופייניים למקום עבודה ציבורי ולמסגרת בה אנו מבלים את מרבית זמננו . מבקשת להביא לידיעתכם כי בנוסף להנחיות קוד לבוש בעבודה המפורטים מטה , בכוונתי להביא לידיעת כל עובד ועובדת שייקלטו לעבודה את מחויבות קוד הלבוש ויישמו כלשונו וכפשוטו . הלבוש והנראות אותה העובדים משדרים ב סביבת העבודה חשובה לא פחות מהעבודה עצמה וצריכה להיות, נינוחה, נעימה, מוקירה ומכבדת. משום שחשוב כי נכבד את מקום העבודה שלנו ואת אלה עימם אנו נמצאים במגע במהלך העבודה - חברינו לעבודה, התושבים והספקים, וכי לבוש מרושל או חושפני עלול לייצר חוסר נוחות לאחר ולה יתפס כמזלזל או פוגע. בנוסף, לאחרונה מובאים לשולחני מקרים בהם עובדים מופיעים לעבודה בלבוש שאינו הולם את תדמיתה של העירייה ונשלחים לביתם להתאמת לבושם כמצופה. עיריית אשדוד חותרת באופן מתמיד לשיפור השירותים העירוניים לתושב וכי הופעתם חיצונית של העובדים מהווה חלק בלתי נפרד ומשמעותי מתוך חווית השירות העירונית הכוללת, וכי העירייה תפעל באופן ממוקד לאכיפת הנחיות אלה. אדגיש כי עובדים שיפרו את הנחיות קוד הלבוש בעבודה ע"פ המפורט מטה יוזמנו לשיחת הבהרה ותאום ציפיות במשרד ראש מינהל משאבי אנוש ובהשתתפות המנהל הישיר. מדוע קוד לבוש בעיריית אשדוד ?

להליך מוסדר שיעוגן בנוהל, מצאתי לנכון להגדיר קוד לבוש אשר יבטיח סביבת עבודה נעימה ומכבדת , שירות פנימי וחיצוני איכותי לתושב ותדמית מקצועית.

"רק כאשר מספיק חשוך, יכול אדם לראות כוכבים" (מרט ין לותר קינג)

19

“רק כאשר מספיק חשוך, יכול אדם לראות כוכבים” (מרטין לותר קינג)

19

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

מפרט קוד הלבוש - עובדי העירייה הנחיות קוד לבוש לנשים :

 אורך השרוול בחולצות ושמלות יעבור את קו הכתפיים - אין להגיע לעבודה בגופיות .  אורך השמלה והחצאית יהיה באורך הברך מטה , אין להופיע באורך מיני לעבודה .  אין להופיע בבגדים שקופים , מחוררים , בדי רשת , בגד החושף את קו המותן, חולצות קולאר וכו'.

 אין להופיע בכפכפים, כפכפי ים , קרוקס ונעלי בית לסוגיהן .  אין להופיע במכנסיים קצרים או ג'ינסים בעלי קרעים .  אין להופיע בבגדים בעלי מחשוף עמוק בחזית או בגב .  טייץ ילווה בטוניקה באורך הירך . הנחיות קוד לבוש לגברים :

 על העובדים להופיע לעבודה במכנסיים ארוכים בלבד ( . למעט לעובדי חוץ בלי היתר מראש )  אין להופיע בחולצות נטולות שרוולים או גופיות .  אין להופיע בכפכפים, כפכפי ים , קרוקס ונעלי בית לסוגיהן .  יש להימנע ממראה מרושל ולהקפיד על מראה אסטטי או מגולח .

הופעה אישית ממלאת תפקיד חשוב ברושם הכולל שיוצרים העובדים אל מול תושבים, עמיתים וספקים , מדיניות הלבוש בעירייה דורשת מכל העובדים להתלבש באופן ההולם את סביבת העבודה. הפנים של העירייה ! = זכרו כי התדמית שלנו

"איזהו גיבור הכובש את יצרו" (חז"ל)

20

“איזהו גיבור הכובש את יצרו” (חז”ל)

20

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

2.4 . התעמרות בעבודה

ל מעסיק נתונה הזכות לנהל את מקום העבודה על הצד הטוב והמועיל ביותר לפי הבנתו ושיפוטו. ב צידה של זכות זו עומדת זכותו של העובד שהמעסיק ינהג כלפיו באופן מכבד. למשל: שלא יתנכל ולא יתעמר בו, שיתייחס לעבודתו באופן ענייני, שישמור על הפרטיות שלו ושלא יוציאו את דיבתו. ח וק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע שלא יפלה מעסיק בין עובדיו או ב ין דורשי עבודה מחמת: o מינם o נטייתם המינית

o גילם o גזעם o דתם o לאומיותם o ארץ מוצאם o מקום מגוריהם

o השקפתם o מפלגתם o שירות במילואים, קריאתם לשירות מילואים או עקב שירות מיל ואים לרבות מחמת תדירותו או משכו o מעמדם האישי

o הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ - גופית, היותם הורים ח וק הגנת הפרטיות קובע שאין לפ גוע בפרטיותו של אדם ללא הסכמתו o על פי החוק, פגיעה בפרטיות היא בין היתר - שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח.

פ רסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו. ה עתקת תוכן של מכתב או כת ב אחר, כולל דואר אלקטרוני שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש עשרה שנים ממועד כתיבתו. ב ילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו או הטרדה אחרת. צ ילום אדם כשהוא ברשות היחיד.

21

21

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

2.5 . הטרדה מינית תקנון לפי החוק למניעת הטרדה מינית – 1998 החוק למניעת הטרדה מינית נחקק במטרה לאסור הטרדה מינית מכל סוג , להגן על כבוד האדם , חירותו ופרטיותו וכדי לקדם את השוויון בין שני המינים . הטרדה מינית היא פעולה בעלת אופי מיני שבו אחד הצדדים אינו מסכים לה .  מעשה מגונה ;  סחיטה לביצוע מעשה מיני ;  ניצול יחסי כפיפות או מרות לקבלת טובות הנאה מיניות ;  הצעות חוזרות בעלות אופי מיני למרות שהאדם שאליו הופנו הראה שאין הוא מעוניין בהן ;  התייחסות חוזרת למיניות האדם ;  התייחסות מבזה ומשפילה למינו או נטייתו של האדם . עפ״י החוק תיחשב הטרדה מינית בכל אחד מהמקרים הבאים : חובות המעביד למניעת הטרדות מיניות החוק מחייב את המעביד לנקוט אמצעים סבירים למניעת הטרדה במסגרת יחסי עבודה , לרבות קיום פעולות הסברה והדרכה בנושא ולחייב את כל העובדים מטעמו להשתתף בפעילות ; למנות בעל תפקיד האחראי לנושא הטרדה מינית במקום עבודה. עובדים שנתקלים בהתנהגות שאינה הולמת , בהטרדה מינית מצד עובד / ת או מנהל / ת , מחויבים להביע אי הסכמה באופן מפורש . רצוי להתלונן על הטרדה או התנכלות כאשר הן קורות , ניתן לעשות זאת עד 3 שנים לאחר האירוע . מומלץ לתעד את האירוע ככל הניתן ולגבותו בעדים ) לספר לחבר , לבן משפחה ) חשוב לדעת כי הפנייה לאחראים על הטרדה מינית בעבודה היא חסויה . עם קבלת הפנייה האחראים ידאגו לתחקר את האירוע באמצעות שיחות נפרדות עם הצדדים . בסיום השיחות יועברו סיכום והמלצות לגורמים המחליטים ברשות המקומית. עובד \ ת יכול \ ה לדרוש חומר ומידע כאמור מהממונה על מניעת הטרדה מינית .

" לבקר אחרים, ולתת להם הרגשה שאינם רצויים, זאת כל אחד יכול לעשות, אולם לרומם רוחם ולהעניק להם הרגשה טובה, דר ושים כשרון מיוחד, והשקעת מאמץ"

22

“לבקר אחרים, ולתת להם הרגשה שאינם רצויים, זאת כל אחד יכול לעשות אולם לרומם רוחם ולהעניק להם הרגשה טובה, דרושים כשרון מיוחד, והשקעת מאמץ”

22

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

קוד אתי הרשות המקומית זוכה להערכה רבה כרשות המנוהלת בהתאם לנהלים ומהווה דוגמא לארגון ציבורי מוערך בקרב מוסדות ממשלתיים . חשוב שנמשיך להקפיד ולהדגיש את העקרונות והכללים המנחים אותנו לאורך השנים . עובדי הרשות המקומית מצהירים כי בכוונתם : 1 . להקפיד על קיום החוקים של מדינת ͕ישראל תוך מתן כבוד למוסדותיה ולסמליה. 2 . להיות נאמנים לערכים האישיים שלהם ולנהוג בהתאם למדיניות הרשות המקומית , להחלטותיה וליעדיה . 3 . להכיר ולכבד את זכויות התושב , לסייע לתושב במתן מידע עדכני ולפעול בשקיפות מלאה . 4 . לשמור על כללי הבטיחות והגהות , תוך הקפדה על ההוראות והתקנות המחייבות עובדי ציבור . 5 . להימנע מלנצל את מעמדם ותפקידם לקבלת טובות הנאה או שרות מכל גורם ברשות המקומית או מחוצה לה . 6 . להקפיד על התנהגות נאותה , ניקיון כפיים , כללי אתיקה ולהימנע מכל פעילות בלתי ראויה . 7 . לטפח את יחסי העבודה ברשות המקומית ועם הציבור הרחב ולשמור על כבוד הנהלת הרשות המקומית ועובדיה . 8 . להגיש שירות הוגן ללא אפליה דתית או עדתית , ללא הבדל גזע ומין ולדאוג לשוויוניות בין תושב לתושב ובין יישוב ליישוב . 9 . לשמור על צנעת הפרט ולא להעביר מידע העשוי לפגוע בזכויותיו . 10 . להקפיד להתייצב למילוי תפקידם במועד ולא לנטוש את מקום עבודתם לצרכים פרטיים , למעט טיפולים רפואיים וזאת לאחר קבלת אישור הממונה הישיר. 11 . לפעול רק בהתאם לסמכותם ואחריותם , למלא אחר ההוראות שניתנו ע״י הממונים עליהם . 12 . לדווח ולהתריע על מפגע בטיחותי או בטחוני שלדעתם מסכן חיי אדם , גם אם אינו בתחום אחריותם . 13 . להכיר בעובדה כי השרות לתושב הינו מטרה עליונה ועליו להיות מוגש ביעילות , מקצועיות ואיכות אופטימלית .

"תיקון העולם, משמעו תיקון החינוך"

23

“תיקון העולם, משמעו תיקון החינוך”

23

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

1998 – תקנון לפי החוק למניעת הטרדה מינית מטרת החוק: "חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שיוויון בין המינים" )1998 – (חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח

התנהגויות אסורות על פי חוק

הטרדה מינית היא: . סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני. 1

. מעשים מגונים: מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים או מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו. 2 . הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות. 3 . התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות. 4 במקרי של יחסי מרות או סמכות אין צורך להביע חוסר עניין ו/או התנגדות. . התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית. 5 . פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם לבזותו, ולא ניתנה 6 הסכמתו לפרסום. התנכלות: הפעלת לחץ של האדם שנגדו הוגשה התלונה, על המתלונן ו/או על גורמים היכולים להתערב בטיפול. סעיף זה נועד להגן על המ־ תלונן, העדים והמטפל בתלונה בנושא הטרדה מינית. חובות המעביד - מעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה. חובה על המעביד: • לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה. • לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהן, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות. עובדים חייב לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת 25- • מעביד המעסיק יותר מ יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, כפי שקבע המעביד. המעביד יפרסם את התקנון בין עובדיו.

• לקיים פעולות הסברה והדרכה למנהלים/ות ועובדים/ות. • יש לנקוט אמצעים סבירים על מנת להגן על המתלונן/ות. דרכי תגובה:

. תלונה אצל המעביד או ממונה מטעמו במטרה לקיים בירור ולנקוט בדרכי טיפול שנקבעו על ידי הארגון, בהתאם לפרטים מטה. 1 . תביעה אזרחית בבית הדין לעבודה נגד מטריד או מתנכל או מעביד שלא מילא חובותיו על פי החוק. לבית הדין לעבודה סמכות 2 ללא הוכחת נזק גופני ו/או נפשי. ₪ 120,000 לפסוק פיצוי של על . תלונה במשטרה – במטרה שתפתח חקירה. 3

כתובת דוא"ל

טלפון נייד

טלפון במשרד 08-8545021 08-8545059 08-8545408 08-8545374

תפקיד

שם האחראי

barulfan@ashdod.muni.il meiravsh@ashdod.muni.il martinov@ashdod.muni.il omer@ashdod.muni.il

053-7506555 052-9463492 053-4867645 053-7506980

משנה למנכ"ל העירייה ראש מינהל משאבי אנוש

גב' דינה בר אולפן

גב' מירב שרת

מנהלת אגף חינוך חטיבה צעירה מנהל אגף שירותים חברתיים

גב' מרטין עובדיה מר עומר אונגר

“איזֶהּו מְכ ֻּבָד? – ה ַּמְכ ַּבֵד אֶת ה ַּבְרִּיֹות” (מסכת אבות)

24

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

2.6 . חירום

חובת התייצבות עובד במקום עבודה במצבי חירום

ע"פ חוק ההתגוננות האזרחית, הוראות בעל תפקיד היוצאות בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף מחייבות כל אדם, והעובר על הוראות אלו מתחייב בסנקציה פלילית. רשויות מקומיות נכללות בין המפעלים והשירותים שהוגדרו כשירותים חיוניים בשעת חירום. כפועל יוצא על עובדי עירייה, למעט מי שטרם מלאו לו 16 שנים או הגיע לגיל פרישה, חלה חובה להתייצב בשעת חירום. אי הגעה לעבודה במפעל חיוני שהוכרז ככזה על ידי פיקוד העורף עלולה להוות עבירה פלילית. במסגרת היערכות לשעת חירום קובעת עיריית אשדוד את רשימת העובדים להם יוצא צו לעבודתם בשעת חירום. לאו ר האמור במסגרת קליטתי כעובד/ת עירייה, הנני מצהיר כי קראתי את ההוראות הנ"ל והריני מתחייב/ת להתייצב בשעת חירום במיקום שיקבע ע"י הממונים ולבצע כל תפקיד אליו ארותק/אשובץ .

___ __________

___________

__________________

תאריך

חתימה

שם העובד

"בכל פעם שיש אתגר, יש גם הזדמנות להתמודד אתו"

25

“בכל פעם שיש אתגר, יש גם הזדמנות להתמודד אתו”

25

בס"ד

בס"ד

בס"ד

מינהל משאבי אנוש מינהל משאבי אנוש

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

2.7 . חובות העובד קבלת מתנות כללי התנהגות של עובד ציבור ברשות המקומית לעניין קבלת מתנות , סירוב לקבלן , החזרתן , ובקשה להיתר לקבלתן : .1 חל איסור מוחלט על עובדי ציבור לקבל ״מתנה״ Ϳ ͕נכס שירות, טובות הנאה ͘אחרות) 2 . עובדי ציבור חייבים להודיע למועצה על מתנה שקיבלו למעט באחד מן המקרים הבאים ) להלן : ״החריגים״ (: 1 . ״מתנה״ קטנת ערך סבירה ( בסך של עד כ 150- ₪ ( . 2 . מתנה מחברים לעבודה . 3 . פרס שהוענק לעובד / ת על הישגיו / ה . 4 . פעולה הקשורה למילוי תפקידו של עובדי הציבור , גם אם כרוכה בה טובת הנאה אין לראותה ככלל , כטובת הנאה אסורה , וזאת בסייג שקבלת טובת ההנאה לא עלולה להיראות כמשפיעה / להשפיע על מילוי תפקידם של עובדי הציבור . 5 . עובדי ציבור יסרבו לקבלת מתנה אשר אינה עולה בקנה אחד עם החריגים כמפורט לעיל , ובכל מקרה של ספק בעניין , יפנו אל הועדה לשם קבלת הנחיות . 6 . עובדי ציבור יבדקו את האפשרות להשיב את המתנה שקיבלו לנותן בכל דרך אפשרית סבירה וידווחו על פעולותיהם לוועדה . 7 . אם ניתנה לעובדי הציבור מתנה , בין אם בישראל ובין אם בחוץ לארץ , בין שנתנה לעובדי הציבור עצמם או לבני זוגם החיים עמם או לילדם , ועובדי הציבור לא סירבו לקבל אותה ולא השיבו ו \ או לא הצליחו להשיב אותה למי שנתן להם אותה , לאלתר , תעבור המתנה לידי הרשות המקומית , ולגבי המתנה שאין בה קניין , חייבים עובדי הציבור לשלם לקופת הרשות המקומית את שוויה , כפי שיקבע על ידי ועדת ההיתרים . 8 . עובדי הציבור רשאים לפנות לוועדת ההיתרים בבקשה להקנות להם מתנה שקיבלו , בהתאם לאופן המפורט בנוהל המועצתי המלא לעניין קבלת מתנות על ידי עובדי הציבור. ניגוד עניינים עובדי הרשות המקומית מחויבים למסור פרטים מלאים , נכונים ואמתיים בשאלון הגשת מועמדות למשרה ברשות המקומית . מעבר לפרטים שנמסרו בשאלון , מצהירים העובדים כי לא ידוע להם על כל תפקיד , עיסוק , כהונה או עניין אחר , שלהם או של קרוביהם , שעלול לגרום להם להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים . העובדים מחויבים להודיע למעסיק על כל שינוי במצב זה , לרבות קרבה משפחתית לעובדים ברשות המקומית שנוצרה כתוצאה משינוי במצב האישי . הופעה ולבוש של עובדי הרשות המקומית על העובדים להקפיד על הופעה נאותה וייצוגית אשר תתאים , תהלום ותכבד את הרשות המקומית והבאים לקבל בה שירות ולא פחות חשוב את העובדים עצמם . כללים אלה הם חלק בלתי נפרד מכללי ההתנהגות והמשמעת החלים על עובדי הרשות המקומית , בין אם הם עובדים במשרה מלאה או חלקית ; בין אם מקום עבודתם הקבוע הוא בניין הרשות המקומית או בכל מקום אחר מטעם 2.7 . חובות העובד קבלת מתנות כללי התנהגות של עובד ציבור ברשות המקומית לעניין קבלת מתנות , סירוב לקבלן , החזרתן , ובקשה להיתר לקבלתן : .1 חל איסור מוחלט על עובדי ציבור לקבל ״מתנה״ Ϳ ͕נכס שירות, טובות הנאה ͘אחרות) 2 . עובדי ציבור חייבים להודיע למועצה על מתנה שקיבלו למעט באחד מן המקרים הבאים ) להלן : ״החריגים״ (: 1 . ״מתנה״ קטנת ערך סבירה ( בסך של עד כ 150- ₪ ( . 2 . מתנה מחברים לעבודה . 3 . פרס שהוענק לעובד / ת על הישגיו / ה . 4 . פעולה הקשורה למילוי תפקידו של עובדי הציבור , גם אם כרוכה בה טובת הנאה אין לראותה ככלל , כטובת הנאה אסורה , וזאת בסייג שקבלת טובת ההנאה לא עלולה להיראות כמשפיעה / להשפיע על מילוי תפקידם של עובדי הציבור . 5 . עובדי ציבור יסרבו לקבלת מתנה אשר אינה עולה בקנה אחד עם החריגים כמפורט לעיל , ובכל מקרה של ספק בעניין , יפנו אל הועדה לשם קבלת הנחיות . 6 . עובדי ציבור יבדקו את האפשרות להשיב את המתנה שקיבלו לנותן בכל דרך אפשרית סבירה וידווחו על פעולותיהם לוועדה . 7 . אם ניתנה לעובדי הציבור מתנה , בין אם בישראל ובין אם בחוץ לארץ , בין שנתנה לעובדי הציבור עצמם או לבני זוגם החיים עמם או לילדם , ועובדי הציבור לא סירבו לקבל אותה ולא השיבו ו \ או לא הצליחו להשיב אותה למי שנתן להם אותה , לאלתר , תעבור המתנה לידי הרשות המקומית , ולגבי המתנה שאין בה קניין , חייבים עובדי הציבור לשלם לקופת הרשות המקומית את שוויה , כפי שיקבע על ידי ועדת ההיתרים . 8 . עובדי הציבור רשאים לפנות לוועדת ההיתרים בבקשה להקנות להם מתנה שקיבלו , בהתאם לאופן המפורט בנוהל המועצתי המלא לעניין קבלת מתנות על ידי עובדי הציבור. ניגוד עניינים עובדי הרשות המקומית מחויבים למסור פרטים מלאים , נכונים ואמתיים בשאלון הגשת מועמדות למשרה ברשות המקומית . מעבר לפרטים שנמסרו בשאלון , מצהירים העובדים כי לא ידוע להם על כל תפקיד , עיסוק , כהונה או עניין אחר , שלהם או של קרוביהם , שעלול לגרום להם להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים . העובדים מחויבים להודיע למעסיק על כל שינוי במצב זה , לרבות קרבה משפחתית לעובדים ברשות המקומית שנוצרה כתוצאה משינוי במצב האישי . הופעה ולבוש של עובדי הרשות המקומית על העובדים להקפיד על הופעה נאותה וייצוגית אשר תתאים , תהלום ותכבד את הרשות המקומית והבאים לקבל בה שירות ולא פחות חשוב את העובדים עצמם . כללים אלה הם חלק בלתי נפרד מכללי ההתנהגות והמשמעת החלים על עובדי הרשות המקומית , בין אם הם עובדים במשרה מלאה או חלקית ; בין אם מקום עבודתם הקבוע הוא בניין הרשות המקומית או בכל מקום אחר מטעם 2.7 . חובות העובד קבלת מתנות כללי התנהגות של עובד ציבור ברשות המקומית לעניין קבלת מתנות , סירוב לקבלן , החזרתן , ובקשה להיתר לקבלתן : .1 חל איסור מוחלט על עובדי ציבור לקבל ״מתנה״ Ϳ ͕נכס שירות, טובות הנאה ͘אחרות) 2 . עובדי ציבור חייבים להודיע למועצה על מתנה שקיבלו למעט באחד מן המקרים הבאים ) להלן : ״החריגים״ (: 1 . ״מתנה״ קטנת ערך סבירה ( בסך של עד כ 150- ₪ ( . 2 . מתנה מחברים לעבודה . 3 . פרס שהוענק לעובד / ת על הישגיו / ה . 4 . פעולה הקשורה למילוי תפקידו של עובדי הציבור , גם אם כרוכה בה טובת הנאה אין לראותה ככלל , כטובת הנאה אסורה , וזאת בסייג שקבלת טובת ההנאה לא עלולה להיראות כמשפיעה / להשפיע על מילוי תפקידם של עובדי הציבור . 5 . עובדי ציבור יסרבו לקבלת מתנה אשר אינה עולה בקנה אחד עם החריגים כמפורט לעיל , ובכל מקרה של ספק בעניין , יפנו אל הועדה לשם קבלת הנחיות . 6 . עובדי ציבור יבדקו את האפשרות להשיב את המתנה שקיבלו לנותן בכל דרך אפשרית סבירה וידווחו על פעולותיהם לוועדה . 7 . אם ניתנה לעובדי הציבור מתנה , בין אם בישראל ובין אם בחוץ לארץ , בין שנתנה לעובדי הציבור עצמם או לבני זוגם החיים עמם או לילדם , ועובדי הציבור לא סירבו לקבל אותה ולא השיבו ו \ או לא הצליחו להשיב אותה למי שנתן להם אותה , לאלתר , תעבור המתנה לידי הרשות המקומית , ולגבי המתנה שאין בה קניין , חייבים עובדי הציבור לשלם לקופת הרשות המקומית את שוויה , כפי שיקבע על ידי ועדת ההיתרים . 8 . עובדי הציבור רשאים לפנות לוועדת ההיתרים בבקשה להקנות להם מתנה שקיבלו , בהתאם לאופן המפורט בנוהל המועצתי המלא לעניין קבלת מתנות על ידי עובדי הציבור. ניגוד עניינים עובדי הרשות המקומית מחויבים למסור פרטים מלאים , נכונים ואמתיים בשאלון הגשת מועמדות למשרה ברשות המקומית . מעבר לפרטים שנמסרו בשאלון , מצהירים העובדים כי לא ידוע להם על כל תפקיד , עיסוק , כהונה או עניין אחר , שלהם או של קרוביהם , שעלול לגרום להם להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים . העובדים מחויבים להודיע למעסיק על כל שינוי במצב זה , לרבות קרבה משפחתית לעובדים ברשות המקומית שנוצרה כתוצאה משינוי במצב האישי . הופעה ולבוש של עובדי הרשות המקומית על העובדים להקפיד על הופעה נאותה וייצוגית אשר תתאים , תהלום ותכבד את הרשות המקומית והבאים לקבל בה שירות ולא פחות חשוב את העובדים עצמם . כללים אלה הם חלק בלתי נפרד מכללי ההתנהגות והמשמעת החלים על עובדי הרשות המקומית , בין אם הם עובדים במשרה מלאה או חלקית ; בין אם מקום עבודתם הקבוע הוא בניין הרשות המקומית או בכל מקום אחר מטעם

26

26

26

26

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

הרשות המקומית ; בין אם בשעות הפעילות ובין אם מחוץ לשעות הפעילות וכל עוד העובדים בתפקיד . ככלל , על העובדים ברשות המקומית להקפיד על הופעה נאותה , מכובדת , מסודרת וייצוגית בהתאם לנהוג ולמקובל בכל רשות מנהלית אחרת המחויבת לכללי הסבירות , המידתיות והשכל הישר בכל תחום שבו היא עוסקת : החל ממקצועיות העובדים , דרך התנהגותם ואדיבותם וכלה בהופעתם ולבושם . קוד הלבוש וההופעה יכללו את ההגבלות הבאות :  עובדים – לא יופיעו לעובדה במכנסיים קצרים , בגופייה , באימונית או בבגדים קרועים או גזורים .  עובדות – לא יופיעו לעבודה במכנסיים קצרים , בגופייה , בחצאית מיני , בחולצת סטרפלס , בחולצת בטן , בחולצה שקופה , בבגדים קרועים או גזורים , באימונית , במכנסיים בעלי גזרה נמוכה מהרגיל או במחשוף שאינו מכובד . שמירת סודיות העובדים מתחייבים עם קבלתם לרשות המקומית לשמירת סודיות מידע והגנת פרטיות . העובדים מתחייבים שלא למסור מידע רגיל וממוחשב שהגיע אליהם מתוקף תפקידם לכל גורם אלא בסמכות וברשות. הוראה זו חלה על העובדים גם לאחר שסיימו את עבודתם ברשות המקומית . הגנת פרטיות על העובדים חלה החובה לפעול על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות ולא לגלות כל מידע על אודות הפרט אלא בסמכות וברשות . העובדים יפעלו על פי נוהל הגנת הפרטיות של הרשות המקומית . ציוד ממוחשב אין לבצע כל שינוי בחומרת המחשב שהועמדה לרשות העובדים במסגרת עבודתם ברשות המקומית . אין לבצע כל שינוי במיקום הציוד או באופן התקנתו , אלא באמצעות אגף מערכות המידע והמחשוב . שינויים בהגדרת החומרה המותקנת יתבצעו אך ורק באמצעות אגף מערכות המידע והמחשוב . כל שימוש באמצעים נשואי מידע כגון דיסקט disk on key , לצורך אחסון מידע או העברת מידע , יהיה בסמכות וברשות אגף מערכות המידע והמחשוב . יש לשמור על שלמות ועל ניקיון הציוד . תוכנה השימוש במערך המחשוב של הרשות המקומית יעשה אך ורק בתוכנות מורשות שהותקנו על ידי גורם אגף מערכות המידע והמחשוב . חל איסור לעשות כל שימוש בתוכנות פרטיות או תוכנות שהורדו באמצעות המרשתת ) אינטרנט .) אין לעשות שימוש בתוכנות שאין לגביהן רישיון חוקי . על העובדים לציית לחוקי זכויות יוצרים והגבלות היצרנים . "חשוב כמו אדם חכם – דבר כמו אדם פשוט"

27

“חשוב כמו אדם חכם – דבר כמו אדם פשוט”

27

בס"ד

מינהל משאבי אנוש

בס״ד

מינהל משאבי אנוש

סיסמאות וגישה יש לעשות שימוש במחשב אך ורק בסיסמאות הגישה שניתנו לעובדים על ידי גורם מוסמך מאגף מערכות המידע והמחשוב של הרשות המקומית . אין להעביר או למסור סיסמא אישית לעובד אחר . הסיסמא האישית תישמר באופן שלא תיחשף לאף עובד אחר . במקרים חריגים שבהם נמסרה הסיסמא על רקע אילוץ תפעולי , יש לפעול להחלפתה בהקדם האפשרי . הרכב הסיסמא האישית יהיה על פי הכללים שנקבעו בנוהלי הרשות המקומית . החלפת הסיסמא תהיה בתדירות ובנהלים על פי הנהלים שייקבעו ברשות המקומית . אבטחת מידע ומחשוב מערכת המחשב , על כל מרכיביה היא נדבך חשוב ומרכזי בהתנהלות הרשות המקומית . במערכות המחשוב נשמר מידע רב - עירוני , אישי ואחר . המידע נגיש לעובדי הרשות המקומית במסגרת פעילותם המקצועית . כללי אבטחת המידע והפעילות על פיהם המפורטים במסמך זה הם הבסיס להתנהלות ארגונית נכונה , ומטרתם למנוע חשיפת מידע או שימוש בלתי מורשה במידע . לדרישות המפורטות בתחום אבטחת המידע – ראה נוהלי אבטחת מידע עובדי עירייה נדרשים להקפיד על ההוראות שנקבעו . שמירת מידע ונתונים הנתונים יישמרו על פי הכללים ברשות המקומית אך ורק בשרתי האחסון המרכזיים , שרתי האחסון מיועדים לאחסן חומר הקשור בצורכי העבודה בלבד , ואין להעמיס עליהם מידע על מקורות אישיים או אחרים . המידע המאוחסן בתחנת העבודה האישית אינו מגובה וזוכה לרמת אבטחה נמוכה יותר מאשר בשרתים מרכזיים .

“במקום להתעצבן – למד לקח, במקום לקנא – התחל להעריץ. במקום להמשיך לדאוג – עשה משהוא מעניין. במקום לחשוד - הצטיין באמונה” "במקום להתעצבן – למד לקח, במקום לקנא – התחל להעריץ. במקום להמשיך לדאוג – עשה משהוא מעניין . במקום לחשוד - הצטיין באמונה"

28

28

Made with FlippingBook - Share PDF online