התחדשות עירונית 2018

מיפוי מבנים מסוכנים קיימת רשימת מבנים מסוכנים משנת 2009 עד שנת 2017

"סה כ יש מעל 400 פניות בנושא מבנים מסוכנים , מתוכם נסגרו 201 * ( מבנים שקיבלו אישור מהנדס או שאינם מהווים סכנה )

! מבנים

* בשנת 2016 נסגרו -92

55

Made with FlippingBook HTML5