התמונה החינוכית באשדוד לשנת תשפא- חלקי 7347.cleaned

אשדוד במקום הראשון בחינוך

מבין הערים הגדולות שש שנים ברציפות

על פי משרד החינוך

לפניכם התמונה החינוכית

לשנת תשפ"א

המקום הראשון בפעם השישית

בפעם השישית ברציפות: אשדוד במקום הראשון בחינוך מבין הרשויות הגדולות בישראל

התמונה החינוכית בבתי הספר שבבעלות העירייה לשנת תשפ"א על פי תשעה מדדים: זכאות לבגרות, יחידות לימוד 5 מצטיינים בבגרות, ניגשים ל באנגלית ובמתמטיקה, שמירה על טוהר הבחינות, מניעת נשירה, גיוס ושירות לאומי, שילוב ומעורבות באלימות. הנתונים מתייחסים לבתי ספר בבעלות העיריה באשדוד ובערים גדולות נוספות: תל-אביב, ירושלים, חיפה, ראשון לציון, פתח-תקוה, באר שבע, נתניה וחולון. אשדוד מובילה הן בממוצע הכללי של תשעת המדדים שנבדקו והן בקטגוריות משמעותיות כמו זכאים לבגרות, מצטיינים, ניגשים לחמש יחידות לימוד במתמטיקה ובאנגלית, ואקלים חינוכי המציג מעורבות נמוכה באלימות תלמידים בבתי הספר התיכוניים שבבעלותה.

הזכייה בפעם השישית ברציפות, מעידה על חוזקה וחוסנה של מערכת החינוך באשדוד אשר מצליחה לשלב בין צוותי הוראה מצוינים, הורים שדוחפים קדימה, תלמידים אכפתיים, מניעת נשירה ויישום תכניות עבודה עירוניות ארוכות טווח. באשדוד שמים את האדם ואת התלמיד לפני הציונים ופועלים כל הדרך, גם ברמה הערכית וברמה האנושית, למימוש המטרות והיעדים שהצבנו לעצמנו. המקום הראשון הוא הבעת אמון בדרך החינוכית של אשדוד, מחמאה גדולה הנותנת עוד כוח להמשיך ולפעול באמות מידה חדשניות ומובילות, ומממשות הלכה למעשה את חזון החינוך והצבתו בראש סדר העדיפויות של העירייה ושל העומד בראשה.

הנתונים ההשוואתיים שנבדקו נדלו מתוך מחוון המכרזים של משרד החינוך, והם מציירים את

בתי הספר באחריות העירייה השוואה בין רשויות

טבלה המציגה נתון המשקלל:

גיוס ושירות לאומי

יח"ל 5 ניגשים ל באנגלית טוהר הבחינות

זכאות לבגרות

שילוב

מצטיינים בבגרות

מעורבות נמוכה באלימות

מניעת נשירה

יח"ל 5 ניגשים ל במתמטיקה

550

529

522

513

520

504

505

505

501

491

490

475

460

430

400

עיריית חולון

עיריית ב"ש

עיריית ת"א

עיריית נתניה

עיריית ירושלים

עיריית ראשל"צ

עיריית פ"ת

עיריית חיפה

עיריית אשדוד

*נתוני גיוס/שירות לאומי שנלקחו בחשבון בחישוב הינם של בתי"ס מעורבים (בנים/בנות). שעניינו התמונה החינוכית תשפ"א. 22.03.2023- ** מתוך מחוון המכרזים המעודכן ל

בתי הספר באחריות העירייה נתוני משרד החינוך

ניגשים לבגרות ב- יח"ל במתמטיקה 5

600

569

561

558

550

507

506

505

500

500

472

465

450

400

עיריית ירושלים

עיריית חולון

עיריית פ"ת

עיריית ב"ש

עיריית ת"א

עיריית ראשל"צ

עיריית חיפה

עיריית נתניה

עיריית אשדוד

שעניינו התמונה החינוכית תשפ"א. 22.03.2023- ** מתוך מחוון המכרזים המעודכן ל

Made with FlippingBook - Online catalogs