חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות לחיילים משוחררים/שירות לאומי/ אזרחי

מלגת אלי כהן ז״ל

קרן האפוטרופוס הכללי לשם קיום צוואת המנוח אליהו כהן ז»ל. 2014 הקרן על שם אליהו כהן נוסדה בשנת מטרתה של הקרן לתת סיוע כלכלי לחיילים משוחררים עם קשיים כלכליים לצורך לימודים אקדמאיים בהתאם לתקנון הקרן. .₪ 2,500 – גובה מלגה השנים האחרונות. 5- – סטודנטים בעלי מעמד סוציו-אקונומי נמוך שהשתחררו ב אוכלוסיית יעד תנאי קבלה – עדיפות משמעותית תוענק לסטודנטים עולים חדשים, חיילים בודדים, או בני מיעוטים. בנוסף, על הסטודנט להיות בעל מעמד סוציו-אקונומי נמוך. לא, אין צורך בביצוע פעילות עבור קבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 15.08–15.09 – תאריך הרשמה >> לפרטים והרשמה הקדשות לפי חוק הנאמנות, 150- בנוסף על התרומות והעזבונות, מנהלת מחלקת עזבונות לטובת המדינה כ שהוקמו בחייהם של המקדישים או בצוואותיהם לאחר מותם. .₪ 2,500 – גובה מלגה – סטודנטים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ועולים חדשים. אוכלוסיית יעד – הזכאות למלגות האפוטרופוס הכללי תקפה עד חמש שנים לאחר השחרור משירות סדיר. לכל תנאי קבלה מועמד זכאות למלגה אחת בלבד, ועליו להוכיח כי אינו זכאי לאף מלגה במסגרת אחרת. המלגה היא חד פעמית ותוקפה שנה אקדמית אחת. לא, אין צורך בביצוע פעילות עבור קבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? – במהלך כל השנה. תאריך הרשמה >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs