חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות כלליות בקהילה

מלגת קרן רוטשילד

- המעז מנצח EDGE מלגת תוכנית המכשירה מצטיינים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית – מלווה ומכשירה אותם להוביל את ישראל בכל תחומי ההשפעה החברתית. כל שנה במשך שלוש שנים. ₪ 20,000 גובה מלגה – שנים. 3 המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון עם יתרת לימודים של אוכלוסיית היעד – עדיפות לקבלת המלגה תוענק לסטודנטים עם ניסיון התנדבותי ו/או תעסוקתי. עדיפות נוספת תנאי קבלה – תוענק לסטודנטים מהפריפריה גיאוגרפית/חברתית. המלגה מיועדת לסטודנטים מהמוסדות הבאים: אוניברסיטת בן-גוריון, מכללת תל-חי, האקדמית ת»א יפו, מכללת ספיר, מכללת ׳ חיפה, האוניברסיטה העברית, אונ ׳ ת»א, אונ סמי-שמעון או הקריה האקדמית אונו (קבוצת שגרירות חרדיות). שעות שבועיות התנדבות במהלך שנת הלימוד. 10 כן, המלגה דורשת האם ישצורך בהתנדבות? 30.06–01.05 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה לשעה. ₪ 115- המלגה מעניקה בממוצע כ גובה מלגה – שעות שבועיות. 5 שקלים לשנה ויותר, כאשר כל מלגאי מתחייב לביצוע של 20,000- היקף המלגה יכול להגיע גם ל המלגה מיועדת לסטודנטים עם רקע הדרכתי וספורטיבי. אוכלוסיית היעד – המלגה תוענק לסטודנטים, בעדיפות לחיילים לוחמים ו/או קצינים מיחידות מובחרות עם זיקה תנאי קבלה – לעולם הספורט והחינוך. שעות 5 – כן, על המלגאי להדריך קבוצת חניכים לאורך שנת הלימוד אונליין ואופליין האם ישצורך בהתנדבות? שבועיות. 01.08–01.06 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs