חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות כלליות בקהילה

חינוך לפסגות

מלגת לקראתך עמותת חינוך לפסגות פועלת ליצירת שוויון הזדמנויות לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות, החיים בפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל. .₪10,000–5,000 גובה מלגה – המלגהמיועדתלכל הסטודנטיםאשר לומדיםבמוסדהמוכר על ידי המל»ג, מתאים לסטודנטים אוכלוסייתהיעד– אשר מוכנים לבצע פעילות התנדבותית בתחום החונכות והדרכה. סטודנטים ממוסדות אקדמיים מוכרים, בעלי ניסיון בהוראה/הדרכה. תנאי קבלה – שעות 130 שעות, בסכום כולל של 4 כן, על הסטודנט לבצע התנדבות כל שבוע במשך האם ישצורך בהתנדבות? בשנה. 30.11–16.08 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה .₪ 7,000 גובה מלגה – שנים מהשחרור. 5 סטודנטיותשסיימו שירותמלא ומשמעותי והן בעלות ניסיון הדרכתי של עד אוכלוסייתהיעד– על מנת להגיש מועמדות על הסטודנטית להיות חיילת משוחררת (או ביצוע תקין של שירות תנאי קבלה – שנים מהשחרור, עם ניסיון בהדרכה. 5 לאומי), עד 54- שעות בשנה (כ 130 כן, על מנת לקבל את המלגה יש לבצע פעילות חברתית של האם ישצורך בהתנדבות? לשעה). ₪ 30.10–01.05 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs