חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות כלליות בקהילה

מלגת עתיד בטוח

מלגת לתת תוכנית לפיתוח מנהיגים ויזמים צעירים להעצמה חברתית ומניעת אלימות. .₪ 7,000 גובה מלגה – סטודנטים הלומדים באונ› ת»א, אקדמית יפו, מכללת לוינסקי או רופין. אוכלוסיית היעד – עדיפות תוענק לסטודנטים בעלי ניסיון בהדרכה. תנאי קבלה – שעות במהלך שנת הלימוד הבאה. 100- כן, להתנדב עם תלמידי יסודי/חטיבה למשך כ האם ישצורך בהתנדבות? 15.09–04.08 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה .₪ 14,000 והגבוה ₪ 10,000 למלגה יש שני מסלולים שונים. היקף המסלול הנמוך הוא גובה מלגה – המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון/שני. אוכלוסיית היעד – עדיפות לסטודנטים בעלי עבר התנדבותי/הדרכתי. תנאי קבלה – שעות, ועבור המלגה המורחבת יש 160- כן, עבור המלגה הרגילה יש להתחייב ל האם יש צורך בהתנדבות? שעות. 250- להתחייב ל .01.06 – 31.07 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה תמיכה בקליטת עולים חדשים לישראל מ»אפריקה הדרומית» וסיוע בהשתלבות חברתית. נסיעות ונספח תרבות.. + ₪ 5,500 גובה מלגה – המלגות מיועדות לסטודנטים עם אזרחות ישראלית אשר יודעים אנגלית. אוכלוסיית היעד – סטודנטים בעלי ידע בסיסי באנגלית. עדיפות תוענק לסטודנטים ממוצא דרום אפריקאי תנאי קבלה – וסטודנטים שביצעו שירות צבאי / לאומי. שעות 80 . שעות 94 כן, על מנת לקבל את המלגה יש לבצע פעילות חברתית האם ישצורך בהתנדבות? שעות הכשרה. 14 + שעות בשבוע 3 , בשנה 30.08–01.07 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה של תפלד PRAS מלגת

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs