חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות כלליות בקהילה

מלגת להיות חונך

ספורט למען השלום מהות הפרויקט הוא תמיכה בילדים שהוצאו ממשפחותיהם וזקוקים לתמיכה לימודית ורגשית. הפרויקט מסובסד במלואו על ידי משרד הרווחה ומהווה חלק משמעותי בתמיכה הכללית בילדים אלו. תגמול על נסיעות. + – זהו תגמול שעתי ₪ 350 שעות חונכות לימודית התגמול יהיה 10 עבור גובה מלגה – סטודנטים ואזרחים. אוכלוסיית היעד – מחויבות, אחריות והתמדה, מעבר ראיון אישי. תנאי קבלה – כל אחת (כלומר בין ׳ דק 60 שעות חודשיות של 12- ל 4 כן, ילדי האומנה מקבלים בין האם ישצורך בהתנדבות? שעות בשבוע בממוצע) רק בשעות אחה»צ. 3- שעה ל 15.10–01.08 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה הסטודנטים/יות שישתתפו בפרויקט ייהנו מתוכנית העשרה הכוללת תכני מנהיגות, יישוב סכסוכים, דיאלוג יהודי – ערבי, ישראלי-פלסטיני, וכלים נוספים שיעזרו להם בהדרכה וליווי קבוצות ילדים/ות במסגרת פרויקט חינוך לשלום באמצעות ספורט. שעות פעילות שנתיות. 50 על ביצוע ₪ 2,500 גובה מלגה – .₪ 1,500 שעות פעילות נוספות עבור מלגה על סך 20- * תיתכן אפשרות להרחבת המלגה ב סטודנטים/יות הלומדים במוסד אקדמי מוכר, לאורך כל השנה. אוכלוסיית היעד – כישורים בין-אישיים מצוינים, ניסיון בהדרכה או השתתפות בפרויקטים חינוכיים, זיקה לספורט תנאי קבלה – – יתרון, יכולת עבודה בצוות, העבודה לאורך השנה תתקיים בצוותים מעורבים (סטודנטים יהודים –סטודנטים ערבים) בהתאם לצימוד בתי הספר. שעות התנדבות במהלך השנה. 50 האם יש צורך בהתנדבות? כן, ביצוע .04.11 עד לתאריך תאריך הרשמה – חיפה, ירושלים, תל אביב והשרון. התוכנית תפעל באזורים: >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs