חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות כלליות בקהילה

פרויקט העשרה - מרכז

במסגרת התוכנית יוצרים מערך חונכות לאזרחים ותיקים בדרך של מתן הרצאות לא פורמליות. את מערך החונכות יפעילו סטודנטים ממגוון הפקולטות השונות. אלו יעבירו הדרכה לציבור האזרחים ותיקים בתחומים הקשורים לתחום הלימודים שלהם, אם יתאפשר, ואם לא תהיה ההדרכה בתחומי האקטואליה. .₪ 5,600 גובה מלגה – כל סטודנט. אוכלוסיית היעד – סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי מוכר, רצון לשינוי חברתי לחיזוק הקשר הבין-דורי, ניסיון קודם תנאי קבלה– בהדרכה. **הקבלה לפרויקט מותנית במעבר ראיון אישי ועל בסיס מקום פנוי. שעות התנדבות שנתיות. 130 , כן האם ישצורך בהתנדבות? .15.11 עד לתאריך תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

הפרויקט הלאומי לניצולי שואה

תוכנית משותפת של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל והמשרד לשוויון חברתי המשלבת עשייה של סטודנטים ואזרחים ותיקים. אופי הפעילות – לאחר ההכשרה יקבל כל סטודנט רשימת ניצולים המרכז האזורי ויחל בפעילותו עם הניצולים. הפעילות תיעשה בתיאום עם הניצול בהתאם לנוחיות הסטודנט. .₪ 5,600 גובה מלגה – כל סטודנט. אוכלוסיית היעד – סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי מוכר לפחות שני קורסים בסמסטר בשנה. רצון לשינוי חברתי תנאי קבלה –

לחיזוק הקשר הבין-דורי. ידיעת השפה הרוסית – יתרון. שעות התנדבות שנתיות. 130 , כן האם ישצורך בהתנדבות? .15.11 עד לתאריך תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs