חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות כלליות בקהילה

- למען אזרחים ותיקים 3 פרויקט דור

תוכנית משותפת של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל והמשרד לשוויון חברתי המשלבת עשייה של סטודנטים ואזרחים ותיקים. .₪ 6,500 גובה מלגה – סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל»ג. אוכלוסיית היעד –

רצון לשינוי חברתי, מעבר ראיון אישי. תנאי קבלה – שעות התנדבות. 130 , כן האם ישצורך בהתנדבות? .15.11 עד לתאריך תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

״מאני טיים״

מאני טיים, תוכנית הפועלת למען העלאת המודעות של חינוך פיננסי ושיח כלכלי בקרב סטודנטים וצעירים. .₪ 6,500 גובה מלגה – סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל»ג. אוכלוסיית היעד – תנאי קבלה – • לימודים בפועל בשנה»ל תשפ»א, באחד מן המוסדות האקדמיים המוכרים על ידי המל»ג או מה»ט. • ניסיון בהדרכה. • כישורים בין-אישיים ברמה גבוהה מאוד. • יכולת עבודה מול מנהלים ושותפים מקצועיים. • כישורי מנהיגות, יוזמה, ניהול, סדר וארגון. שעות התנדבות. 120 , כן האם ישצורך בהתנדבות? .10.08 עד לתאריך תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs