חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות כלליות בקהילה

מלגת אלקטרו-דן

כל שנה). ₪ 11,000 (כלומר ₪ 33,000 המלגה בסך כולל של גובה מלגה – .21 לסטודנטים מעל גיל אוכלוסיית היעד – בעלי רישיון נהיגה הלומדים במוסד המוכר על ידי המל»ג. תנאי קבלה – ש»ח לשעה). 39( לא, אך יש צורך לעבוד במשך כשנתיים בחצי משרה בחברת דן האם ישצורך בהתנדבות? 01.04–01.02 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

פרויקט צמ״ח - ציונות, מנהיגות, חינוך

הסטודנטים במסגרת פרויקט זה מעבירים שיעורים (שבעה מפגשים) על פי מערך הדרכה ייחודי לתלמידי תיכון בנושאי סוגיות של ערכיות, לאומיות ואזרחות. – בהתאם למוסד. ₪ 2,000 נקודות זכות או 2 גובה מלגה – מיועד לסטודנטים הלומדים במוסדות: המרכז הבין-תחומי הרצליה, אוניברסיטת בר אילן, אוכלוסיית היעד – ובאוניברסיטת תל אביב. תנאי קבלה – כן, פעילות התנדבותית בבתי ספר תיכוניים. האם ישצורך בהתנדבות? משתנה. תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs