חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות בהתאם למוצא עדתי/עולים חדשים/ אוכלוסיות מיוחדות

מלגת בירור זכויות יוצאי אתיופיה - התאחדות הסטודנטים

מלגאי הפרויקט יעברו הכשרה מקצועית טרם הפעילות ולאחריה ישובצו במרכזי יום לקשיש/מרכזי קליטה/ או מרכזים קהילתיים שונים. ימי מילואים). 25 (משרתי מילואים יהיו זכאים לתוספת מלגה, אם ביצעו ₪ 5,600 גובה מלגה – בני העדה האתיופית, דוברי אמהרית. אוכלוסיית היעד – לימודים במוסד אקדמי מוכר. הקבלה מותנית במעבר ראיון אישי והיא על בסיס מקום פנוי. תנאי קבלה – שעות פעילות במרכזי יום לקשיש/מרכז קליטה/מרכזים קהילתיים שונים. 130 , כן האם ישצורך בהתנדבות? בד»כ בין אוקטובר ליוני. תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

מלגת סטארט אפ להצלחה

לסטודנט הלומד לתואר ראשון, בתוכנית לימודים מלאה, במוסד אקדמי ₪ 4,500 מלגה בסך גובה מלגה – המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. לסטודנט הלומד במכינה קדם אקדמית בתוכנית לימודים מלאה, במוסד אקדמי המוכר על ₪ 3,000 מלגה בסך ידי המועצה להשכלה גבוהה. יוצאי אתיופיה צעירים בעלי מוטיבציה, המעוניינים בלימודים גבוהים. סטודנטים הלומדים אוכלוסיית היעד – בשנת הלימודים הקרובה. ׳ במכינות הקדם אקדמיות ועתידים להתחיל ללמוד בשנה א מצב סוציו־אקונומי נמוך. תנאי קבלה – כן, השתתפות בסדנאות העצמה והתנדבות בקהילה. האם ישצורך בהתנדבות? לא צוין. תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs