חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות בהתאם למוצא עדתי/עולים חדשים/ אוכלוסיות מיוחדות

מלגת קיום לעולים המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה והאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים מתכבדים להעניק מלגות קיום לסטודנטים עולים על שם ונדה וקרל להר ז»ל. חודשים). 9 כל חודש למשך ₪ 1200( ₪ 10,800 גובה מלגה – השנים האחרונות, או לסטודנטים ממוצא אתיופי 10־ מיועדת לסטודנטים אשר עלו לארץ ב אוכלוסיית היעד – השנים האחרונות. 15־ אשר עלו ב צריך לעמוד בתנאי הזכאות של המינהל לסטודנטים העולים. עדיפות תינתן לסטודנטים שאינם תנאי קבלה – מקבלים מלגות קיום נוספות ממינהל הסטודנטים. לא, אין צורך בביצוע פעילות בתמורה לקבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 01.12–01.10 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs