חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות בהתאם למוצא עדתי/עולים חדשים/ אוכלוסיות מיוחדות

מלגת סאלח פלאח

.₪ 7,000 גובה מלגה – המלגה מיועדת לסטודנטים דרוזים אשר ביצעו שירות צבאי. אוכלוסיית היעד – עדיפות תינתן לסטודנטים בעלי מעמד סוציו־אקונומי נמוך, לסטודנטים עם ציון פסיכומטרי תנאי קבלה – גבוה, לסטודנטים אשר לומדים תחומי לימוד ספציפיים. לא, אין צורך בביצוע פעילות חברתית עבור קבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 08.12–22.11 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

קרן בני מערוף - לסטודנטים דרוזים

סכום המלגה משתנה משנה לשנה. גובה מלגה – מוצא דרוזי, לימודים מדויקים, מצב סוציו־אקונומי. אוכלוסיית היעד – לתואר. ׳ מצב סוציו־אקונומי, שנה ב תנאי קבלה – לא, אין צורך בביצוע פעילות בתמורה לקבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 10.01–13.12 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה קרן בני מערוף לסטודנטים דרוזים – דיקנאט הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs