חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות בהתאם למוצא עדתי/עולים חדשים/ אוכלוסיות מיוחדות

מלגת קרן קמ״ח

קרן קמ»ח עוסקת בקידום ובשילוב המגזר החרדי בתעסוקה מפרנסת באמצעות מגוון תוכניות ופרויקטים ייעודיים, הקרן נותנת ייעוץ והכוון ללימודים מקצועיים ואקדמיים בהתאמה אישית, מעניקה מלגות ללימודים בשילוב ליווי מקצועי לאורך הלימודים בתהליך ההשמה. .₪ 9,800 : . תואר שני ₪ 7,000 : לתואר ראשון גובה מלגה – מלגות לסטודנטים חרדים לתואר ראשון/שני וללימודי תעודה. אוכלוסיית היעד – על מנת להגיש מועמדות למלגה על הסטודנט/ית להיות בוגרי ישיבה קטנה או תיכון בפיקוח תנאי קבלה – חרדי בארץ. לא, אין צורך בביצוע פעילות עבור קבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 22.11–15.10 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

מלגת הזנקים - האצה חרדית להייטק

שנים. 3 למשך ₪ 12,000 גובה מלגה – לסטודנטים חרדים המבצעים מכינה קד»א. אוכלוסיית היעד – מעבר מיון. תנאי קבלה – לא, אין צורך בביצוע פעילות בתמורה לקבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 15.12–22.10 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs