חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות בהתאם למוצא עדתי/עולים חדשים/ אוכלוסיות מיוחדות

סינים

סכום המלגה משתנה כל שנה. גובה מלגה – צאצא יוצא סין שהיה חבר קהילה יהודית בסין. אוכלוסיית היעד – שירות צבאי/לאומי, הסטודנט רשום ללימודים אקדמיים לתואר ראשון במוסד המוכר על ידי תנאי קבלה – המל»ג. מלגות למשפחה. 2־ *מספר המלגות מוגבל ל לא, אין צורך בביצוע פעילות בתמורה לקבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? .31.12 עד לתאריך תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

אבוקה סכום המלגה משתנה כל שנה. גובה מלגה –

בני העדה הבוכרית. אוכלוסיית היעד – מצב סוציו־אקונומי נמוך. תנאי קבלה – לא, אין צורך בביצוע פעילות בתמורה לקבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 15.11–01.11 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs