חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מהי מלגה ולמי היא מתאימה?

מהי מלגה?

מלגה היא מענק כספי המועבר לסטודנט. חלק מהמלגות מועברות ישירות לבנק וחלקן מועברות באמצעות דרכים חלופיות (צ׳ק, קיזוז מדמי שכר הלימוד וכדומה). גובה המענק משתנה וכך גם דרישות הקבלה לכל אחת. בחיפוש מלגות חשוב להכיר תחילה את סוגי המלגות הקיימים, ביניהם מלגות כלליות, מלגות לפי מצב סוציו-אקונומי, למסיימי שירותצבאי/לאומי-אזרחי, לפי מוצא ומגזר, אוכלוסיותמיוחדות, מלגות לפי שיוך גיאוגרפי, תחומי לימוד, תוכניות מיוחדות ועוד. ישמלגותפנימיותהמתנהלות ומתקבלותמטעםמוסדהלימודים שאליו נרשמתם. יש מלגות חיצוניות המתנהלות ומתקבלות מטעם העירייה, גופים ממשלתיים (משרד החינוך, משרד הביטחון, משרד הקליטה), קרנות פרטיות ועוד. ויש תוכניות מיוחדות המותאמות לאוכלוסיות מגוונות בחברה הישראלית ומעניקות מעבר למענק המלגה, כגון דמי מחייה, דמי קיום, ניסיון עיוני ומעשי ועוד.

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs