חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

תוכניות/התמחויות ללימודים

עתידים לתעשייה

תוצרת הארץ תוכנית התיישבות סטודנטיאלית בפריפריות הגיאוגרפיות והחברתיות בישראל. בשנה. ₪ 16,000 מלגת לימודים ושכ»ד עד גובה מלגה – סטודנטים לתואר ראשון המעוניינים בתוכנית התיישבות סטודנטיאלית בפריפריות אוכלוסיית היעד – הגיאוגרפיות והחברתיות בישראל. מחשב נייד. מקבל התנסות מעשית בתעשייה. + מלגת קיום + מימון שכר לימוד מלא גובה מלגה – אוכלוסיית היעד – סטודנטים הלומדים הנדסה או מדעי המחשב המבצעים תואר ראשון על ידי המל»ג. העדפה למועמדים המגיעים מיישובי פריפריה גיאוגרפית. תנאי קבלה – כן, יש לבצע פעילות התנדבות במהלך השנה לפי דרישות הקרן. האם ישצורך בהתנדבות? 30.10–01.05 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה התוכנית נועדה לעודד ולסייע לבני הפריפריה המצטיינים לרכוש השכלה אקדמית איכותית במוסדות להשכלה גבוהה לאחר שירותם הצבאי ולהוות מאגר של אנשי מקצוע איכותיים לתעשיות המובילות בישראל.

העדפה למועמדים המגיעים מיישובי פריפריה גיאוגרפית. תנאי קבלה – שעות שבועיות. 8–7 האם יש צורך בהתנדבות? כן, יש לבצע פעילות התנדבות .03.08 עד לתאריך תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs