חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

תוכניות/התמחויות ללימודים

בני עקיבא

תוכנית התמחויות של אלומה לא צוין. גובה מלגה – לכל סטודנט. אוכלוסיית היעד – + ניסיון תעסוקתי, יצירת קשרים, ליווי מקצועי ונק»ז, אופק תעסוקתי. בדיקת מוקדי פעילות תנאי קבלה – מעבר קורס. בקשה להרשמה לקורס – שעות פעילות חברתית בשבוע מגוונות ושונות. 7־ כן, כל סטודנט מחויב ל האם ישצורך בהתנדבות? משתנה בהתאם למוסד לימודים. תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה הצטרפות לקהילת כפרי סטודנטים ברחבי הארץ והשתתפות בפרויקטים חברתיים בעיר. ) לכל הסטודנטים בתוכנית. 135,000$( ₪ 500,000 : היקף מלגות גובה מלגה – סטודנטים לתואר ראשון מוכר על ידי המל»ג. אוכלוסיית היעד – שעות פעילות חברתית בשבוע מגוונות ושונות. 7־ כן, כל סטודנט מחויב ל האם ישצורך בהתנדבות? משתנה בהתאם למוסד לימודים. תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs