חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

תוכניות/התמחויות ללימודים

תוכנית ״ישראל שבלב״ תוכנית מצוינות ליוצאי אתיופיה במרכז הבין־תחומי הרצליה, הכוללת מלגת לימודים, תמיכה וליווי פדגוגי במהלך התואר ותוכניות הכשרה ייחודיות. המלגה מממנת את התואר הראשון ומותירה למשתתפים לשלם שכר אוניברסיטאי גובה המלגה – ם במקביל. ״ ) שאותם ניתן לקבל במלגת מרו ₪ אלף 11–10( צעירים יוצאי אתיופיה עם יכולות מנהיגותיות ואנגלית ברמה גבוהה. אוכלוסיית יעד – מיונים הכוללים דינמיקה חברתית וראיון אישי באנגלית. תנאי קבלה – אין צורך בהתנדבות. יש כפל מלגות לא צוין. תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs