חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות של עיריית אשדוד לתושבי אשדוד

מלגות של עיריית אשדוד לתושבי אשדוד שלומדים בכל מוסד בארץ

מלגת עיריית אשדוד - בשיתוף מפעל הפיס ופר״ח

.₪ 10,000 – גובה מלגה – סטודנטים תושבי העיר אשדוד בלבד, הלומדים במוסדות שונים בארץ המוכרים במל»ג לתואר אוכלוסיית יעד ראשון/שני/הנדסאים (תינתן עדיפות לסטודנטים המתגוררים באזורים - א›, ב›, ג›, ו›, ח).

– הרשמה באתר פר»ח ולאחר מכן הרשמה באתר כיוונים. תנאי קבלה שעות במרכז כיוונים. 20 + שעות חונכות 120 , כן האם ישצורך בהתנדבות? – החל מספטמבר-אוקטובר תאריך הרשמה >> לפרטים והרשמה לחץ

מלגת עיריית אשדוד - בשיתוף פר״ח

שעות בשבוע, שעתיים כל מפגש, פרויקטים קבוצתיים 4 – פרויקטים חניכה אישית לתלמיד/ה אחרי הצהריים - פעם בשבוע בתוך בתי הספר. פרויקטים ייחודיים חניכה אישית/ קבוצתית – הורים חירשים, משרדי ביטחון, לקויי ראייה, יד מלטפת, ילדי אסירים, בית יוסי, עידוד קריאה, הכנה לבגרות, פרויקט לש»ם ונחישות. .₪ 6,500–5,200 – גובה מלגה – סטודנטים תושבי העיר אשדוד בלבד, הלומדים במוסדותשונים בארץ המוכרים במל»ג. לומדים אוכלוסיית יעד לתואר ראשון/שני/הנדסאים ומכינות. – הרשמה באתר פר»ח ומעבר ראיון אישי. תנאי קבלה שעות חונכות. 120 , כן האם ישצורך בהתנדבות? תאריך הרשמה – ספטמבר-אוקטובר >> לפרטים והרשמה לחץ

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs