חוברת להוצאה סופית סיכום שנת 2018

ושותפים יקרים,

משפחות

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה אני שמחה להגיש בפניכם סיכום ממצה של פעילויות המרכז למשפחה - אשדוד לשנת תשע"ח 2018 . המרכז מפעיל תכנית שנתית רחבה הכוללת הרצאות, ימי עיון, סדנאות, קבוצות ת מיכה ופעולות פנאי והפגה, תוך הקשבה להורים ואמונה בשותפות אמיתית. אין זה פשוט לתחום פעילות של שנה אחת ולסכמה שכן העשייה לעולם אינה נפסקת ופועמת כל הזמן בעורקיו של המרכז למשפחה. זוהי הפעם הראשונה שאנו מוציאים חוברת שנתית ומקווים בכך להנחיל מסורת בה תקבלו ה צצה קטנה אל מה שהיה לנו בשנה החולפת. אני רואה חובה וזכות להודות לשותפים שלנו לעשייה ולהצלחה, אשר מקדמ ים את התחום ומצעידה אותו קדימה, תודה לכם שותפים ואנשי מקצוע יקרים על ראייה משותפת וקידום מטרות חשובות. לכם משפחות יקרות , נתונה תודתי והערכתי הכנה קידום ל המרכז והצלחת ו. אנו רואים בכם שותפים אמיתיים! הדרך עוד ארוכה ו אני מזמינה אתכם לצעוד יחד

להמשך עשייה מבורכת לטובת כלל המשפחות המיוחדות . בנימה אישית לכם ולבני ביתכם לרגל השנה החדשה

איתנו

איתנה , שפע ,

בריאות

אאחל

שגשוג ושמחה אמיתית בלב.

שלכם,

- דבורי צור

עו"ס

מנהלת המרכז למשפחה

המענים שניתנים במרכז מיועדים למשפחות לי לדים עם מוגבלויות פיזיות, חושיות וקוגנטיביות.

במחלקת שיקום מוכרים למעלה מ 2,000 משפחות בהם ילדים עם מוגבלות. חשוב לציין כי המרכז למשפחה נותן מענה לכלל תושבי העיר ולא רק למשפחות המו כרות ברווחה. נכון להיום משתתפות במרכז למשפחה בשלל הפעילויות למעלה מ 300 משפחות ואנו שואפים להגיע לכמה שיותר משפחות. מטרת המרכז הינה חיזוק המשפחה , התמק דות בכוחות ובמשאבים של המשפחות ל שיפור איכות החיים תוך התייחסות למשפחה כולה כמכלול - , ההורים האחים /אחיות, וה סבים /סבתות .

השירות פועל בשותפות עם הורים ופעילי ם ומספק מגוון מענים על הרצף שבי ן תמיכה ומעורבות לבין השפעה בקהילה.

מטרות המרכז:

חיזוק החוסן המשפחתי - הגברת תחושת המסוגלות ויכולת ההתמודדות של המשפחה שיפור איכות החיים של משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים (צמי"ד) יצירת קהילה של משפחות לילדים עם ברשות המקומית

צמי"ד

ובני משפחותיהם.

שינוי עמדות בקרב כלל האוכלוסייה כלפי ילדים עם

צמי"ד

פעילות:

קבוצות תמיכה וסדנאות מתן מידע והנגשתו קבוצות הורים פעילים התנדבות הסברה ושינוי עמדות השתלבות במערך החירום בעיר

אשת קשר: דבורי -צור עו"ס מנהלת המרכז למשפחה.

כ תובת המרכז: רחוב אליאשווילי 1 ( מרש"ל) אשדוד.

דוא"ל Ashdod.fc@gmail.com

דרכים ליצירת קשר: 9238663 -08

המרכז למשפחה אשדוד - עשו לנו

פעילויות המרכז

פרויקטים מיוחדים

תודות ולאן פנינו מועדות

הורות לילד עם צרכים מיוחדים מביאה עמה התמודדות עם אתגרים שונים. במהלך היום יום אנו עסוקים בלמצוא פתרונות, בלשפר, לארגן, ולעמוד בכל המשימות שיש לנו. אין לנו רגע דל ואנו עושים כמיטב יכולתנו לעזור לילד שלנו. כאמהות בדרך קורה לא אחת שאנו שוכחות את עצמנו, לא מרשות לעצמנו רגעים של הנאה ומרגישות צורך להתנצל אם עשינו משהו שהוא לא למען הילד. מפגשים עם אמהות שהמכנה המשותף של כולן הוא היותן אמהות מיוחדות מעצים את החוויה של כל אחת מהמשתתפות. הן יוצאות מכל מפגש מחוזקות יותר, אופטימיות ועם כוחות להתמודדות. משפחה בה נולד ילד חווה משבר, ונאלצת להתמודד עם קשיים ו אתגרים הדורשים מכל

עם צמי"ד

בני המשפחה היערכות מחודשת בתחומי חיים רבים.

בעבר נטו להתייחס לגברים ואבות כאל ציבור שפחות נוטה לבקש עזרה. גבריות בעידן בו אנו חיים מורכבת יותר מאי פעם. לגברים תפקידים נוספים וניכר כי אבות מחפשים משמעות ל קשר שלהם עם ילדיהם יותר מכפי שהיה נראה בעבר. אהבה של אמא נחשבת כדבר מובן מאליו אך לא תמיד מדברים על האהבה של האבא. מהמקום הזה חשוב לנו לתת תמיכה גם לאבות וליצור ביניהם שיח גברים שרק הם מבינים. המפגשים ה תקיימו במרכז למשפחה בהנחייתו של ליאור אבנרי, מטפל משפ חתי וזוגי.

באחד מהמפגשים בהם עלתה השאלה מה מיוחד באבא לילד מיוחד , העלו האבות את נקודת מבטם בהתייחס לעובדה שילדם מיוחד . בושה, האשמה וכעס היו חלק טבעי בשיח בקבוצת האבות, אך עם זאת לאחר ששמעו אחד את השני והבינו כי יש אחרים שמתמודדים עם אתגרים יותר מורכבים הם הצליחו להביא את ההומור שרק גברים כמוהם יכולים להבין וזכו להיות משענת לאחרים ובמקביל גם לה י שען על אחרים. לצד הקשיים והאתגרים שבגידול הילד עלו בקבוצה נקודות אור כמו: הערכת החיים , ראיית הטוב בכל דבר, מחשבה על הזולת, רגישות, חשיבה מחוץ לקופסא , הבנה שאין שחור או לבן ובעיקר הודיה על האהבה הטהורה . שזכו לה

רבות מדובר על השקעת האנרגיה בגידול ילד עם צרכים מיוחדים עד כדי מצב בו לעיתים שאר בני הבת זזים הצידה לשם הטיפול בילד . כחלק מהתכנית שנתית לחיזו ק הקשר בין הורים לילדיהם שהם למעשה האחים של הילדים עם הצרכים המיוחדים התקיימו סדנאות הורה – ילד. כמו: סדנת בישול בהם השתתפו צמדים של אם/אב – ילד אשר במשפחתם הגרעינית ילד עם צרכים מיוחדים וסדנאות ריקוד אם ובת. מטרת הסדנאות היא להעמיד במרכז את הקשר בין ההורה לילד, הקדשת זמן ייחודי ויצירת מרחב טיפולי המאפשר הכלה והזדהות עם המשתתפים.

ההורות, כפי שדמ יינו או חוו לפני הולדתו של הילד/ה , משתנה. התלבטויות, מצבים לא מוכרים ופחדים, כל אלו מלווים את חווית ההורות המיוחדת. המרכז למשפחה פועל לקידום תחום ההסברה ולשינוי עמ דות כלפי ילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם בקרב אנשי מקצוע והקהילה הרחבה במטרה לקדם את תחושת השייכות והמעורבות הקהילתית שלהם. משפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים נפגשות עם סטיגמות הרווחות בחברה, הנובעות מבורות, חוסר מידע וידע. הדעות הקדומות והקושי החברתי בקבל ת האחר והשונה, מעמידים את המשפח ות בפני התמודדויות עם אתגרים, ק שיים וחוויות רגשיות מורכבות. אנו עושים זאת בממשקים משותפים יחד עם "קהילה נגישה", "פארק יחד", והורים פעילים שמביאים את סיפורם האישי יחד עם התנסות חווייתית. הסיפורים האישיים מובאים בפני אנשי מקצו ע בימי עיון , בפורומים שונים וכמובן בפני נוער ותלמידים בבתי הספר . מפגשים אלו יוצרים קירוב לבבות ושינוי עמדות ובכל הסברה אנו מגלים דרך שאלות ועניין כמה ארוכה היא הדרך ושנושא ההסברות לשם העלאת המודעות חייב להיות נר לרגלינו.

הפעילים עושים זאת בהתנדבות מלאה ומע וררים השראה בכל פעם מחדש.

נותרים

והאחים במשפחה ,

אומרים שכאשר נולד ילד מיוחד – גם דת נול

הרבה פעמים

משפחה מיוחדת

ונחקר יותר

במשפחות ילד בהן עם

. מענה של הנושא

ללא מאחור

מדובר בשנים

צרכים מיוחדים

האחים

האחרונות . ידוע כי מערכת היחסים בין אחים הינה הארוכה ביותר ולה משמעויות רבות בחייו של אדם בוגר. האחים נדרשים להסתגל למ ציאות בה גדל ילד עם מוגבלות ולא כולם יכולים לבטא את תחושותיהם.

הורים נדרשים להשקעה מירבית בטיפול בילד המיוחד ומטבע הדברים עולה לפעמים תחושת החמצה של האחים שהקשר עם אחיהם לעולם לא יהיה קשר רגיל. תשומת הלב שההורים משקיעים בגידול הילד עם הצרכים המיוחדים עלול ות לעורר תחושות מעורבות בקרב האחים כמו: רצון לגונן/ לקחת אחריות/ קנאה/כעס/תחושות אשם ובושה. המקום של המרכז למשפחה הוא לומר לאותם אחים ואחיות "אתם לא שקופים, אנחנו רואים אתכם". דרך הפעילויות שלנו אנו נותנים להם את הבמה לומר מה הם מרגישים ומה הם חושבים בצורה חופשית וללא שיפוטיות. דרך קבוצת השווים הם מתעצמים ונפגשים עם עוד אחים עם סיפורים דומים לשלהם. תחושת השייכות מעצימה ותורמת לחיזוק הביטחון והדימוי העצמי . הדבר נכון לאחים בגילאים צעירים וגם לאחים בוגרים שמתמודדים לא פעם עם השאלה "מה יהיה עם אחי לאחר שלי לא יוכלו עוד להיות בשבילו"? ההורות והאחאות שלובות זו בזו, באופן בו מתקיימת השפעה הדדית משמעותית בינהן. נוכחות של אח עם נכות התפתחותית משפיעה ע ל התפתחותו של כל אחד מן הילדים במשפחה. השפעה זו עלולה להיות מקור לקשיים ולמצוקות, כשם שהיא עשויה להיות חיובי ת ומעודדת צמיחה.

שההורים

יום "רעים" לגמלא ים עם מש"ה (מוגבלות

בתחילת השנה התקיימה

במרכז

שכלית התפתחותית) סדנת פוטותרפיה לאחים בהנחי ה משותפת של ברוך חבר מורה לצילום ומור נוח - עו"ס ממחלקת שיקום. בהמש ך לנושא האחאות המיוחדת נתנה מקום לאחים הבוגרים אשר ברובם הם

בוגרים

הסדנא

האפוטרופוסים מכורח המציאות. מטרת הסדנא היתה לגבש ולחזק את הקשר ביניהם.

של אחיהם

מקרה מרגש אשר קרה בסדנא היה כשאחת האחיות שהצטרפה לתכנית ביקשה לצרף את בעלה ואף את המטפלת האישית של האחות. א ת הצחוק המתגלגל של כולם לא ניתן להשמיע אך תמונה אחת שווה אלף מילים.. חשוב לציין שהסדנא התקיימה באמצע היום ובכל זאת אנשים יקרים יצאו מהעבודה ופינו זמן וכוחות לבוא לפעילות הפוגה מחוץ לשגרה.

בחודש אוגוסט התקיים במרכז למשפחה ערב הקרנה חגיגי של תוצרי סדנת ויד -או תרפיה בה השתתפו 7 אחים ואחיות שלכולם מכנה משותף - כולם אחים לילדים מיוחדים.

במסגרת התוכנית השנתית ובהמשך לתפיסה של המרכז למשפחה ומחלקת שיקום לתת במה לנושא האחאות המיוחדת נבחרה תכנית -ו הווידא תרפיה לאחים. סדנת וידאו - תרפיה הינה כלי טיפולי דרכו הילדים אים מבי עצמם לידי ביטוי בכל הקשור להיותם אחים לילדים מיוחדים דרך למידת יסודות הקולנוע ; איך לאחוז מצלמה, איך להשתמש בסאונד , לבחור נושא ולכתוב תסריט, לביים ועוד . הסדנא התקיימה בליווי של המרכז למשפחה יחד עם דניאל רזיצקי מדריך לוידאו - תרפיה מטעם מרכז

החיבור הנפלא עם מרכז שרון נוצר דרך מישל אלחרר - רכז תחום אוכלוסיות

מסייע.

ע לקולנו שרון

מיוחדות בחברה העירונית לתרבות ופנאי.

הסדנא שארכה כשלושה חודשים , התקיימה אחת לשבוע במתנ"ס תקוותנו. במהלך אותו מפג 8-12 . י בעבר הי תה סדנת וידאו תרפיה לאחים ב גיל ההתבגרות ומתוך השטח אנו מבינים כי יש לתת התייחסות לנושא האחאות כבר בגילאים מוקדמים יותר. השלב הראשון בעבודה עם כל קבוצה כמו גם עם קבוצת האחים הזו, היה ליצור אמון בין הילדים ן לבי עצמם ובינם לבין . המנחים לאחר יצירת האמון , הילדים כתבו אמנה בה יצרו את החוקים וכללי ההתנהגות ב קבוצה וכל אחד הביא מעולמו שלו. - שלהם היותם אחים לילדים עם צרכים מיוחדים . הם גילו סקרנות ו פתיחו ת מדהימה ולמנחים לא נותר אלא לקחת צעד לאחור על מנת לאפשר את הדינמיקה המיוחדת שנוצרה בקבוצה. הילדים שאלו אחד את השני מה יש לאחים שלוש שעות , נפגשו הילדים ונוצרה קבוצה . מגובשת זוהי סד נא ראשונה לילדים בטווח הגילים של נקודת המפנה המרגשת התרחשה ברגע שהילדים החלו לדבר על המכנה המשותף והתגובות היו " לי אין אח כזה זה בטח מאוד קשה" , או "אני מעולם לא ידעתי שלאח שלי יש בעיה עד וגם "מעניין למה ההורי ם שלי לא סיפרו לי מזמן" . "כנראה שהם לא רצו להדאיג אותך" אמר אחד עיבוד הנושא הועבר דרך המצלמה והילדים הם אלו שהגו את הרעיון, כתבו את התסריט, צילמו וביימו. לסדנא ערך היה טיפולי ממשי משום ש לכך מעבר שנושא האחאות המיוחדת טופל בה, גם עלו תכנים נוספים - כדוגמת האם להקשיב למה שאני חושב או למה שאחרים חושבים עלי ? האם לוותר במקומות שאני לא רוצה לוותר? מה עושים במצבים בהם פוגעים בי? ועוד... הילדים גילו בגרות מדהימה לצד השובבות דותית היל הטבעית. לסרט הגמר הם בחרו סיפורים קצרים , הם אותם הפיקו וביימו בכוחות עצמם, כשהרעיון המרכזי העובר כחוט השני בין שלושת הסיפורים היה להציג את עצמם כילדים עם צרכים המתמודדים עם רצונות , פחדים וחלומות. שבועי בן

ש

שלהם שגיליתי " הילדים.

שלושה

על פי בקשתם המפורשת, ההקרנה של סרט הגמר הייתה משפחתית ואינטימית . בכניסה לאולם ההקרנה נפרש שטיח אדום כיאה למעמד, משום שכל אחד מהילדים הוא בהחלט כוכב בפני

עצמו.

במהלך הערב המשפחות שותפו בתהליך העבודה ואז הוקרן סרט הגמר בשם "להקשיב ללב" (גם את השם בחרו הילדים בעצמם). הסרט חולקו תעודות ההשתתפות בסדנא וכל משפחה קיבלה למזכרת שי של קולאז' תמונות , כשהמסר המרכזי של הערב כולו היה: " תקשיבו ללב שלכם ותהיו נאמנים לעצמכם ".

לאחר הקרנת

ל תודה משפחות המיוחדות והנפלאות שהבינו את המשמעות של הקדשת ערב שלם לילדיהם ומתן תח ושה שהם מרכז העולם ! אלו כמה ציטוטים מיני רבים מתוך סדנת וידאו תרפיה לאחים ואחיות שמתקיימת בימים אלו במרכז למשפחה בשיתוף מרכז שרון לקולנוע מסייע. נתן חזן משתתף בסדנא וכשנשאל בפאנל מה הוא אוהב בסדנא הוא סיפר על ההרגשה הטובה שכולם בקבוצה מבינים אחד את השני כ י כולם אחים לילדים עם מוגבלות . המורכבות והאתגרים הלא פשוטים. לצד החוויות של הגנה על האח עם הצרכים המיוחדים ודאגה לו, מוזכרים לא מעט גם ניסיונות הימנעות והתבדלות ממנו. אמביוולנטיות זו ביחס לאחי ם מעוררת לעיתים גם בילדות וגם בבגרות תחושות קשות של אשם ובושה אצל האחים. עוצמת החוויות ומורכבות התחושות קשורה גם לציפיות ההורים מן האחים לשאת בנטל הדאגה לאח. המחקרים מראים כי הכוונת ההורים והארת מצב האחים בפניהם יכולה להקל על אחים צעירים ולהיטיב איתם. למר ות הצורך בתמיכה וליווי, פרטני או קבוצתי, עולה מן השטח ההבנה כי יש לבדוק כל מקרה לגופו ולוודא עם כל אח מה תפיסתו את מצבו והאם הוא בשל לקבלת תמיכה ומעוניין בה בייחוד כשיש ילדים מסוימים המתייחסים אל משפחתם כנורמטיבית, על אף נוכחות הילד עם הצרכים המיוחדים. הת ייחסות זו עשויה להגן על האח הצעיר מתחושות קשות, אך עלולה למנוע ממנו את ההבנה שזקוק לעזרה ובכך עלולה בדיעבד לגרום לעומס נפש . מהמקום בו אנו מבינים כי לאחים יש חלק מאוד חשוב במערך המשפחתי וכדי לחזק אותם ולהצמיח אותם, אנו במרכז למשפחה באים עם האמירה שלנו והיא "רואים אתכם ומתייחסים אליכם". אנו בונים תשתית ליצירת קהילה של אחים ואחיות דרך פעילויות במרכז למשפחה במטרה להגביר את מעורבות האחים לחיזוק הקשר הרגשי ביניהם ומתוך כך ליצור רישות קהילתי שיביא לשינוי מדיניות ועמדות "... ניתן לראות כי לחוויית האחאות המיוחדת יש כמה פנים ובכולם מצו ם יי

ההרשמה לשנה הבאה החלה

מהרו לתפוס מקום !

054-6792528

כא מור המר כז למשפחה פועל על בסיס שותפויות גם בתוך הארגון וגם מחוצה לו. לאורך השנה התקיימו מספר אירועי שיא בהם המרכז למשפחה לקח חלק יחד עם פרויקטים נוספים ומיוחדים. מבין שלל האירועים בלטו במיוחד בפארק הנגיש לכלל המשפחות באמצעות יצירה דגל אנושי גדול בו השתתפו תושבי העיר ואיתם באהבה גדולה המשפחות שלנו יחד עם ילדיהם. מטעם העמותה לגלישת גלים באשדוד בניהולו של עדי קלנג שהזמינה אנשים עם מוגבלויות שונות וכמובן גם הילדים שלנו השתתפו. בחוף ט"ו בו הנגשנו את החוף לאנשים עם כסאות גלגלים, יצרנו פיסול בחול בו השתתפו ילדים רבים יחד עם אחיהם ! כל משפחה קיבלה שי צנועה ונהנתה משלגונים שחולקו בקיוסק החופיקס. וכמובן סיכמנו את השנה

בחודש אפריל התקיים כנס בנושא " אחאות מיוחדת" במרכז להורות משמעותית בעיר אשדוד .

כנס זה הינו תוצר של שיתוף פעולה בין המרכז למשפחה ,מחלקת שיקום במנהל לשירותים חברתיים יחד עם אנשי מקצוע מתחום החינוך והורים פעילים. מטרתו היא הנעת תהלי כים לפתיחת ערוץ תקשורת של בית הספר, יחד עם המשפחות בהן ילדים עם מוגבלות. תכנון הכנס החל בוועדת היגוי בה נערך סיעור מוחות של שותפים רבים להתוויית הדרך, היות ומעבר להעלאת המודעות, שינוי התפיסה ויצירת דרכי התערבות במערכת החינוך, היה חשוב לכל השותפים לצאת מהכנ ס עם תוצר אופרטיבי – ואכן, פועל יוצא מזה היה יצירת שאלון להורים על מנת לזהות תלמידים שיש להם בבית אח /אחות עם תוצר אופרטיבי – ואכן, פועל יוצא מזה היה יצירת שאלון להורים על מנת לזהות תלמידים שיש להם בבית אח /אחות עם צרכים מיוחדים, מתוך ההבנה כי חשוב שהמור ים במערכת החינוך ידעו על תלמיד שיש לו אח עם צרכים מיוחדים כי יש לכך השלכות על התנהלותו של התלמיד גם בבית הספר. הכנס נפתח בהתכנסות בלובי של המרכז להורות משמעותית כאשר את הכיבוד לנוכחים הכין הקייטרינג החברתי "קפה בכיף" – פרויקט של מחלקת שיקום שבו צעירים עם צרכים מיוחדים מכינים ומגישים את הכיבוד במסגרת עבודתם בתעסוקה נתמכת. כשנכנסו המוזמנים לאודיטוריום, פתח את הכנס ההרכב המוזיקלי של המרכז למשפחה "לגעת בלב" המשלב אחים עם ובלי צרכים מיוחדים. את הכנס הנחו תלמידי בית ספר שלהם אחים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. בה משך הרצתה העיתונאית חגית רון רבינוביץ על סרטה הדוקומנטרי שעסק בנושא האחאות המיוחדת, תוך הקרנת קטעים מסרטה המרגש.

שיאו של הכנס היה בפאנל אחים אותו הנחתה חגית רון - רבינוביץ מיד לאחר הרצאתה ולראשונה נשמע קולם של האחים. בפאנל השתתפו 4 תלמידים מבתי ספר שונים באשדוד שהציגו את נקודת מבטם כאחים לילדים עם מוגבלות, ריגשו את הקהל ולא נשארה עין אחת יבשה לצד תחושת גאווה ועוצמה רבה הטמונה באחים אלו. את הכנס סיימו מפקחות על היועצות בחינוך הממ"ד והמ"מ כשהציגו את השאלון ואת הנתונים שהצביעו על תפיסת היועצות בנוגע להתייחסות שיש לתת בנושא האחאות המיוחדת.

054-6792528

וילדים

ועודנו בני לשלב

ומטרתו היה

בין הקשר

המוסיקלי לגעת בלב נועד

נוער

האחים קבוצה בצורה

לחיזוק

ההרכב

. מקסימות

2

11 משתתפים

של מדהימה

לנו יש להיום

ון נכ. מיוחדים

וללא צרכים

אחיות רגישה ההרכב

מתוכם מקצועית מהכל בזכותו עבודתו מקהלה

עם זה

ומכילה . אין

ויותר

, רמה

ביד סוויסה

מוסיקלית איציק

ההרכב מנהל הכימיה בינו לבין

את

יגיע למקומות

כי בטוחה

להצלחה ואני

כי ספק

הילדים תורמת המוסיקלי רגיל

ייצוגית .

/ כלהקה

להתפתח

ואנו

חוג אינו

גבוהים רכב הה .

בשאיפה

ההתמדה ויצירת המחויבות אין

על , הילדים

, ההורים

והתמיכה

על להודות

בהבאת

שלכם שמדובר

חשוב לנו הליווי מובן מאליו במיוחד

העמוס שלכם .

נוחות

או תואמות

הזמנים

ללוח

בהופעות שלא תמיד

השנה היית ה שנה מבורכת בהופעות מרגשות ומוצלחות שהרימו קהל רב על הרגליים. ההרכב הופיע ביום העלאת המודעות השנתי לאנשים עם צרכים מיוחדים בפני עובדי עיריית אשדוד , בכנס המנהל לשירותים חברתיים, ביריד תוכניות המשך במרכז כיוונים, בכנס אחאות מיוחדות ליועצות בתי הספר, בטקס הע נקת תארים במכללת סמי שמעון, בכנס ארצי של המרכזים למשפחה וביום עיון לצוותי הרפואה בביה"ח אסותא והיד עוד נטויה!

אחים ואחיות לילדים עם צרכים מיוחדים אוהבים לשיר ולהופיע? אנו מזמינים אתכם להצטרף להרכב המיוחד שלנו " לגעת בלב".

צרו עמנו קשר! 054-6792528

תכנית הורה להורה הינה תכנית ייחודית על פיה נדרשת הבנה הדדית בן של ההורים ושל אנשי המקצוע לגבי חשיבות מקומם של ההורים ב תה ליך גידולו של ילד עם מוגבלות. בעוד שאנ י מקצוע ש הם בעלי ידע מקצועי ומומחי בתחום התוכן והטיפול , להורים יש ידע התנסותי ייחודי המבוסס על החוויה האישית שלהם ועל תפקידם כמי שאחראים על הילד והמשפחה. קבוצת " הורה להורה " מזמינה הורים להשתמש ביד ההתנסותי שלהם הנסמך על אינטואיציה הורי ת וטבעית מתוך הבנה שראייה רחבה זו תיטיב עם המשפחה. ההורים בתכנית עברו הכשרה מלאה ועוסקים בהתנדבות. כולם הורים לילדים עם מוגבלות בעלי יכולת ניסי ון וכישורים לתמוך באחרים ולל ו ות אותם. הערכים המובילים בתכנית הם שההורים הם המובילים את חייהם, להורים יש ידע ייחוד י תפיסת הילד כאדם וכחבר במשפחה , להורים יש זכות לבחור, לקבילה יש תפקיד משמעותי בחיזוק כוחה של המשפחה, דיאלוג משותף עם אנשי המקצוע בהבטחת הטיפול בילד.

ות ע

תפקידי ההורה המלווה לסייע להורה להסתכל

דורש התמקצ . ותע

הליווי הוא ממקום של הבנה ו וןיו ושו

על ילדו כא ם שלם ד החי בתוך המרקם המשפחתי, השואף להשתלבות בקהילה. ל שמש עבור המשפחה דמות מכילה להיות אוזן קשבת לעזור באיתור מידע ומיצוי זכויות ותיווך בין המשפחה לאנשי המקצוע. הליווי יכול להיות פרונטלי או טלפוני.

ה.

את הקבוצה מלווה עו " ס מחלקת שיקום - עדן ליברטי יחד עם המרכ ז למשפח משפחות המעוניינות להצטרף לתכנית כהורים מלווים מוזמנים לפנות לעדן ליברטי עו"ס מחלקת שיקום - 8516850 08

בחודש יולי התקיים יום עיון ייחודי בבית חולים אסותא – פרי שיתוף פעולה של בית החולים עם מחל קת שיקום במנהל לשירותים חברתיים באשדוד . יום העיון שעמד בסימן "אני לא שקוף – אני ילד עם מגבלה", התמקד בנושא של מתן שירות רפואי לילדים עם מוגבלות, ותוכנן ע"י ועדת היגוי משותפת בה חברו כל הגורמים: המטה הארצי של שירותי הרווחה, מחלקת שיקום במנהל לשירותים חברתיים בעיריית אשדו ד, קהילה נגישה, המרכז למשפחות מיוחדות, נציג הורים ונציגים מבית חולים אסותא אשדוד . כשבית חולים אסותא אשדוד תוכנן, היה ברור שהוא ייבנה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה), ועכשיו שוקד הצוות שם על הנחלת נושא נגישות השירות . לשם כך ח ברו באסותא למחלקת שיקום במנהל לשירותים חברתיים בעיר, על מנת לפתח יחד את נושא מתן שירות רפואי נגיש ורגיש לאנשים עם מוגבלות, וכצעד ראשון נבחר מערך הילדים להוביל את הפיילוט . שתי מטרות היו ליום העיון: חשיפה צוות העובדים לאוכלוסיית הילדים עם מוגבל ות. מתן כלים ל התמודדות בטיפול בילדים עם מוגבלות. ביום עיון זה השתתפו נציגים מכלל הסקטורים בצוות בית החולים: רופאים, אחיות, מקצועות הבריאות, טכנאים, מזכירות, כוח עזר, סניטרים ואנשי ביטחון . יום העיון שילב ידע מקצועי ותאורטי, וכלל בתוכו נושאים ממוקדים ורלוונטיים לעולם הת וכן של ילדים עם מוגבלות; התקיים מפגש עם אב ובנו "חצי שלי חצי שלו" אשר שיתפו אותנו במסע היום יומי שלהם מרגע הלידה ועד היום, אחריו נערך פאנל פתוח - שאלות ותשובות בהשתתפות חיה יוסף, אחות ראשית ארצית, שירות לשירותי בריאות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיי ם, איה גבאי בלינקוב, ראש אגף הסיעוד בית חולים אסותא אשדוד, אורנה טוביאס, מנהלת מחלקת שיקום, המנהל לשירותים חברתיים, אשדוד, טל בן דוד נציג המשפחות, אשר ענו לשאלות הקהל . בתום יום העיון המשתלמים מילאו משוב, שהיה חיובי, ובו הדגישו כי יום העיון חיזק אצלם את הצ ורך בלמידה ובהכשרה ספציפית בתחום זה של מתן שירותים לילדים עם מוגבלות, תרם להתפתחותם המקצועית ומידת שביעות הרצון הייתה גבוהה מאוד, חלקם גם ציין שיש לו עניין להשתלב בהובלת התחום בבית . החולים

מעונייני ם לקבל עדכונים ? שלחו הודעה למספר

054-6792528

פיקוח:

מר אריה שמש עו"ס - מנהל תוכן מערכת תמיכה למשפחות גב' שרה גורפינקל - מפקחת מחוזית גב' לילך קדוש - מנהלת התכנית הארצית של מרכזי המשפחה המנהל לשירותים חברתיים, מחלקת שיקום : גב' רונית צור - ראש המנהל לשירותים חברתיים גב' אורנה טוביאס - מנהלת מחלקת שיקום קרן כהן צמח - סגנית מנהלת המחלקה והמלווה של המרכז למשפחה "עו סיות המחלקה מנהלי מסגרות השיקום שותפים לעשייה: מישל אלחרר - רכז תחום אוכלוסיות מיוחדות בחברה העירונית לתרבות הפנאי המרכז להזדמנות בתעסוקה המחלקה לקידום מעמד

האישה

חברי פורום אחאות חברי פורום אסותא הורים פעילים מחלקת בריאות מתנ"ס תקוותנו

מנחי הסדנאות אשר הפכו כל מפגש למעצים: איציק סוויסה ברוך חבר

יונית פיראן ליאור אבנרי מור דניאל צביה טיקטין

דניאל רזיצקי יהודית צביקר יוליה בן משה

כ תובת המרכז: רחוב אליאשווילי 1 ( מרש"ל) אשדוד דרכים ליצירת קשר:

Ashdod.fc@gmail.com

08-9238663

054-67925289

"המרכז למשפחה אשדוד " - עשו לנו

רוצה לתרום מזמנך למען כלל המשפחות ה

מיוחדות ?

המרכז למשפחה כאן א י תכם ולמענכם!

Made with FlippingBook Online newsletter