חוברת מצטיינים_2021

עובדים מצטיינים 2021 לשנת עיריית אשדוד

2022 אפריל

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

עובדים מצטיינים 2021 לשנת הרכב הוועדה לבחירת עובדים מצטיינים:

מנכ"ל העירייה ויו"ר הוועדה • ראש מנהל משאבי אנוש • מבקר העירייה • יועמ״ש העירייה • יו"ר ועד העובדים • סמנכ"ל נמל אשדוד (נציג ציבור) •

מר אילן בן עדי • גב' מירב שרת • מר שלמה בן עזרא • עו"ד רוני עמיר • גב' איריס נפתלי • מר יגאל בן זיקרי •

מרכזת הועדה – גב' רויטל כהן - לחמיש, • מנהלת מח' תיאום, שירות ובקרה – מנהל משאבי אנוש.

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

דבר ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי

עובדות ועובדים יקרים, עיריית אשדוד היא רשות מצוינת, מובילה ופורצת דרך בכל תחומי החיים והעשייה בעיר, בשגרה ובחירום, והיא התברכה בעובדים מצטיינים, המהווים מופת והשראה לעובדי הרשות בפרט ועובדי ציבור בכלל, ואני מלא הערכה כלפי כל אחד ואחת מהם. משבר הקורונה לימד אותנו היטב, כיחידים ובמיוחד כקהילה את חשיבות הערבות ההדדית, הסולידריותהחברתית והאחריותהאישית. עירייתאשדוד שמציבה אתהתושב במרכז, התאימה את שירותיה לרוח התקופה ולאילוצי המגפה, ומצאה פתרונות יצירתיים ומקוריים על מנת להקל על התושבים ולתת מענה לכל צורך, תוך שמירה על בריאותם ועל החוסן הקהילתי. זה המקום להודות ולשבח כל אחת ואחד מכם על עבודתכם המקצועית והמסורה ועשייתכם המבורכת במיוחד בתקופה מאתגרת שכזו. שיפור השירות והמקצועיות של עובדי הרשות ומנהליה הינו תהליך מתמשך, שכן האדם הוא תבנית מעשיו. ולפיכך מצוינות איננה מעשה אלא הרגל ודרך חיים. ואכן, ברבות השנים אנו עדים למעגלים מתרחבים של עובדים שאימצו להם הרגלים של מצוינות בכל תחומי פעילותם המקצועית, והשפה השגורה בפי העובדים והמנהלים מעידה על אימוץ הערכים של מחויבות, מקצועיות, שירותיות, שקיפות ונגישות. , תוך "עובדים עם הפנים לקהילה" תהליך בחירת העובדים המצטיינים נעשה השנה בסימן מתן חשיבות למעורבות העובדים בקהילה, מחויבותם לפעילות חברתית וקהילתית, השקעתם ומסירותם של העובדים בתוך הארגון ומחוצה לו. כמו גם היחידות המצטיינות, מפגינים בעבודתם מדי יום 2021 העובדים המצטיינים לשנת אחריות, מסירות ומעורבות חברתית הראויות לשבח במטרה לחולל שינוי ולתרום לרווחת תושבי העיר. הם ממצים את הפוטנציאל הטמון בהם, בולטים בהישגיהם, במחויבותם לארגון ובאופן התנהלותם. "אשרי הארגון שאלה הם עובדיו". עלו והצליחו! ש ל כ ם,

ד"ר יחיאל לסרי ראש העיר

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

דבר מנכ"ל העירייה מר אילן בן עדי

עובדות ועובדים יקרים, לאחר תקופה של כשנתיים בהן התמודדה הרשות עם אתגרים והזדמנויות שזימן לנו משבר הקורונה אנחנו שמחים לחדש את מסורת בחירת העובדים המצטיינים. הנושא המוביל השנה בבחירת העובדים המצטיינים, תוך יישום עקרון חזון ראש העיר המעודכן פיתוח קהילות וחיזוק החוסן הקהילתי. הינו - הענקת פרס "העובד המצטיין" מעלה על נס את ערכי העבודה הקשה, החריצות והמסירות האישית והמקצועית, והשנה ברוח חזון ראש העיר הוספנו את ערך התרומה לקהילה. ככל שהעולם הופך למתקדם יותר טכנולוגית, כך ערכים אלה הופכים למשמעותיים יותר! היכולת להיות ארגון מצטיין מושתתת בראש ובראשונה, על חתירה מתמדת למיצוי הכישורים והיכולות של ההון האנושי הקיים בארגון, תוך טיפוח המוטיבציה וערכי הארגון. וכאשר ההון האנושי ממצה את איכויותיו והוא חדור מוטיבציה להשגת המטרות והיעדים שהוצבו בפניו. כולם מרוויחים: העובד - שמגיע להישגים אישיים תוך מימוש והגשמה עצמיים, הארגון - שהופך למצטיין ומממש את חזונו ויעדיו והתושב - שנהנה מסביבת איכות חיים משופרת יותר. במהלך ישיבת הוועדה למדתי לעומק את שהיה ברור לי גם קודם - מרביתם המכריע של עובדי העירייה מוערכים באופן חיובי ומבצעים את תפקידם כראוי, תוך שהם פועלים לאורם של חזון ראש העיר וערכי הליבה של העירייה. תודותלכלמי שעמל והקדישמזמנו ומכישוריו לארגון תהליך הבחירה: למנהליםשהמליצו, לוועדה שישבה ותודה מיוחדת שלוחה לראש מנהל משאבי האנוש של העירייה - הגב' מירב שרת אשר נוסף על היוזמות והתכניות שהיא מובילה ביד רמה בקידום ומיטוב המשאב האנושי של הארגון, עומדת מפרוץ המגיפה בראשות מטה הקורונה העירוני ומנהלת ביד רמה את מערכי הבדיקות והחיסונים הרשותיים ועל כל זאת ועוד תבוא עליה הברכה. ואחרונים חביבים - העובדים המצטיינים, לכם נאמר: "המשיכו כמו שאתם, הצליחו בכל אשר תבחרו להצליח והיו לנו לפיד לפני המחנה". בברכה,

אילן בן עדי מנכ"ל העירייה

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

דבר ראש מנהל משאבי אנוש גב' מירב שרת

עובדות ועובדים יקרים, המשאב האנושי הוא החשוב ביותר מבין המשאבים העומדים לרשות העירייה. הוא מבטיח את פעילותנו המוצלחת, אשר כל תכליתה הוא טיפול ברמה הגבוהה ביותר באיכות השירות לתושב. חוברת זו מבטאת עשייה ומצוינות של כל אחת ואחד מכם כפרט וכצוות, מרקם אישי ומקצועי מיוחד, הממחיש את פעילות העירייה, עבודה משולבת ומסונכרנת של בעלי תפקידים שונים ומגוונים: סייעות, פקחים, עובדים סוציאליים, אבות בית, פסיכולוגים, פקידות, מתכנני ערים, מהנדסים, עובדי מנהלה ועוד. כל אחד מהמצטיינים מגלם סיפור חיים ודרך מיוחדת שהובילה כחלק מחזון ראש העיר והטיפול בנושא הקהילות בעיר, הוגדר אותו למסלול ההצטיינות. השנה, קריטריון נוסף לבחירת עובדים מצטיינים והוא – התרומה הנוספת למען התושבים והקהילה. בשנתיים האחרונות נאלצה הרשות להתמודד עם נגיף הקורונה לצד מבצעי לחימה כמבצע "שומר חומות", תוך שמירה קפדנית על ביטחונם ובריאותם של התושבים. בפרק זמן זה, אתם העובדים המצטיינים, נרתמתם לכל משימה למען התושבים ובלטתם בסיוע בהליכי אכיפה, בהענקת סלי מזון לאוכלוסיות מוחלשות, במענה במוקדים טלפונים, במענה בחקירות אפידמיולוגיות במשל"ט, באיוש מתחמי בדיקות, באיוש מתחמי חיסונים ועוד. מחויבותכם ונכונותכם לסייע לתושבים הם מרכיב משמעותי בשמירה על החוסן העירוני ותחושת הביטחון של התושב. יש בכם, עובדות ועובדים מצטיינים, את הניצוץ שמאיר ומוביל את דרכנו לקידום תרבות המצוינות בעירייה הן באיכות המדדים והביצועים והן בנתינה לקהילה. אתם, העובדות והעובדים המצטיינים, מהווים מודל לחיקוי, דוגמה ומופת עבור כלל עובדי העירייה וקבלת ההוקרה היא חלק מהבעת תודה על הדרך שבה בחרתם למלא את תפקידכם בשירות הציבורי. במעמד זה ברצוני להודות מעומק ליבי לראש עיריית אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי, ולמנכ"ל העירייה, מר אילן בן עדי, על מנהיגות והובלה של הרשות לעשייה למען התושבים ולמען עובדי הרשות ללא פשרות, ברגישות ובאכפתיות וכן על הרוח הגבית והחשיבות שאתם מייחסים לטיפול במשאב האנושי. על כל זאת אני מודה לכם בשמי ובשם כל עובדי הרשות.

בברכה,

מירב שרת ראש מנהל משאבי אנוש

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

דבר יו״ר ועד העובדים גב' איריס נפתלי

עובדים מצטיינים יקרים,

המציאות של השנים האחרונות הביאה את עובדות ועובדי העירייה לעמוד לצד התושבות והתושבים ביתר שאת. הפכתם להיות העורף החברתי הנותן תמיכה לחזית וכולנו מודים לכם על ההירתמות והמקצועיות שהפגנתם לאורך כל הדרך. ראיתי אתכם עובדים, מתנדבים ופועלים ללא הפסקה בזמן המלחמה המתמשכת בקורונה, ראשונים בכל זירה ב"שומר החומות" שבו היינו אחת הערים המטווחות יותר. כולנו ראינו את המסירות והמקצועיות שלכם בעת החורף, שפקד אותנו עם מזג אוויר קיצון שבו הצלחתם לשמור על שגרה בעיר גדולה ומורכבת כמו אשדוד. מעל הכל, המשכתם לתת שירות חיוני וחיובי לכל תושבי העיר, איש איש בתפקידו, ולהניע קדימה תוכניות אסטרטגיות חשובות המיישמות הלכה למעשה את חזון ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי. ההון האנושי המצוין שלנו הוא שהפך את העירייה לדוגמא ומופת עבור רשויות אחרות, למקום שכיף לעבוד בו ולהיות גאים לקום אליו כל בוקר מחדש. והכל, בזכותכם. עברנו ימים לא פשוטים, אך יכולנו להם בזכות גאוות היחידה האשדודית. אל הסולידיריות החברתית והערבות ההדדית, התווספו לב ונשמה שכל אחד מאיתנו מביא איתו לעבודה בידיעה שהתושבים צריכים לקבל את הטוב ביותר. זו העוצמה שלנו, של כולנו, המאוחדים מול כל צרה שלא תבוא ויכולים לה בזכות אנשים מסורים, אוהבים ואכפתיים. ,2021 בשמי ובשם חברי ועד העובדים אני מברכת אתכם על הזכיה בתואר המכובד לשנת ומאחלת למצטיינים ולכל עובדי העירייה ובני משפחותיהם חג פסח שמח וכשר. גאה בכם, בכולכם.

יו"ר ועד העובדים, איריס נפתלי וועד העובדים

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 עובדים מצטיינים לשנת

מנהל שירותים חברתיים – עובדת זכאות במחלקת רווחה ב׳-ג׳ גב' לימור איטח • – מזכירת ראש מנהל שירותים שרה בן יוסף גב' • חברתיים – רכזת תוכניות נושמים לרווחה גב' נוית דאובר • במרחב ״עוצמה״ מנהל כספים רפרנטית חשבת מנהל תפעול גב' דניאלה בכש - • – אחראית מעקב החלטות גב' סיוון כהן רביבו • ופניות הציבור באגף הגבייה מנהל כללי - רכזת ארועים וטקסים בלשכת גב' סיון קרוצ׳י • ראש העיר - מפקח אחזקת בנייני העירייה מר זוהר אזולאי • מנהל הנדסה – בודקת רישוי גב' אורלי אסייג • – מפקחת במחלקת נכסים גב' הלן לחיאני • קטגוריית יחידות מצטיינות - אחזקת בנייני העירייה, מנהל כללי יחידה פנים ארגונית • – אגף תכנון עיר, מנהל הנדסה יחידת חוץ שירות לתושב •

קטגוריית מצטייני מנכ"ל מצטיינת רשותית – מנהלת מדור פניות דיירים - גב' אתי ורטה • מנהלת התחדשות עירונית מצטיינת בתחום התנדבות בקהילה ובחוסן קהילתי – מזכירת מחלקת נכסים, מנהל הנדסה גב' מיכל נהון • קטגוריית מנהל מצטיין – מנהל תחנת הצלה / קטע אגף חופים, מר אלון אוחיון • מנהל תפעול קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל משאבי אנוש – סגנית מנהלת במחלקת מכרזים גב' נופר משה • מנהל חינוך - עובד אחזקה בתיכון מקיף ג' מר אופיר גולדברג • – סייעת בגן גפן ב' דומיניק זגורי ג • מזכירה בבית ספר שילה גב׳ דינה יחיה – • – מזכירה ראשית בתיכון מקיף ט' גב' ליאתי אפריאט • – פרוייקטים חינוכיים, תקציבים ורכש גב' רוית אסולין • במחלקת גני ילדים – תומכת הוראה בבית ספר גב' סגולה גלית סולומון • גוונים מנהל תפעול – מזכירה באגף חופים גב' קרין ביטון • – מפקח תברואה במינהלת רובע ג' מר שגיא מלול •

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית מצטייני מנכ״ל מנהלת התחדשות עירונית

אתי ורטה

מנהלת מדור פניות דיירים

רקע מקצועי בתפקיד בעיריית אשדוד ובחמש השנים האחרונות 1995 אתי מועסקת משנת מכהנת כמנהלת פניות תושבים בתחום התחדשות עירונית. במסגרת תפקידה מעניקה אתי פתרונות ליזמים ולתושבים בכל הקשור לתהליכי התחדשות עירונית לרבות: ליווי תושבים מתחילת הפרויקט ועד לסופו, גישור בסכסוכים בין דיירים ומתן מענה מקצועי שוטף וזמין לכל הגורמים הפועלים לשיפור פניה של העיר אשדוד. בזכות רעיון ויוזמה יצירתית של אתי הוקם מרכז גישור שהפך למודל ארצי בו כל תיק שעניינו התחדשות עירונית ומופנה למפקח על המקרקעין יופנה למרכז גישור במנהלת בשיתוף מרכז גישור עירוני. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת רשותית: אתי היא ״הלב״ של משרדי העירייה במנהלת בה כלולים משרדי מנהלת הסכם הגג ואגף התעשייה, אתי דואגת ופועלת לכל צורכי עובדי העירייה בבניין המנהלת הממוקם באזור התעשייה בעיר, ופועלת מיוזמתה לתפעול תקין של המשרדים ולקיום ההנחיות. אתי מהווה דוגמה למופת בכל הקשור למקצועיות, מבצעת את המוטל עליה ללא דופי תוך שהיא מעניקה ערך מוסף רב מניסיונה ומקשריה הטובים שיוצרת לכל משימה תוך הגדלת ראש. אתי אהובה על כולם, יחסי אנוש עם עמיתיה לעבודה והתושבים מצוינים, אתי דואגת "כמו אמא" לכולם, קשובה לתושב ומעניקה פתרונות יצירתיים בכל תרחיש גם כשאינם תחת אחריות המנהלת. אתי לויאלית לארגון, לעובדים ובעיקר לתושבים ורואה אותם ב"מרכז", בעלת משמעת עצמית גבוהה ויוצאת דופן בכל הקשור לנהלים וקיומם, רואה עצמה כ"שליחה ושגרירה" של העירייה לכל סוגייה מול התושב. אתי תמיד מתחדשת ומתעדכנת בתחומים רלוונטיים שחלים בתחום פעילות התחדשות עירונית ולמדה תחום זה שהיה חדש עבורה באופן מעורר השראה. בזמני חירום בימי הקורונה "הושאלה" אתי למשל"ט הקורונה וביצעה שם את עבודתה כחוקרת אפידמיולוגית כדוגמה ומודל וסייעה באופן אישי לתושבים ולחיבור הגורמים הרלוונטיים ובתרומה להפחתה בתחלואה.

מסר של המצטיינת: "החיבור שלי לתחום העיסוק הוא "התושב במרכז", כל תושב העובר סוגשלהתחדשותוראוי לקבלמענה מהרשות בכל שעה ובכל יום... עובדת מצטיינת בעיניי זה עובדת שמגיעה למקום העבודה בשמחה, יוצרת חשיבה מעבר לקופסא, התורמתלחיזוקהקהילה ולפיתוחה בשלל תחומים שתוצרם חיבור בין הרובעים לבין התושביםתוך מימוש חזון ראש העיר".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

מצטייני מנכ״ל מנהל הנדסה

מיכל נהון

מזכירת מחלקת נכסים

רקע מקצועי בתפקיד שנה כמזכירת מחלקת נכסים. 30- מיכל מועסקת בעיריית אשדוד כ במסגרת תפקידה, עבודה משרדית לרבות תיאום משימות היחידה, הכנת חשבונות ספקים והעברתן לתשלום, תיאום וזימון ישיבות, עדכון פרטים במערכת הנכסים, מענה טלפוני ומתן מענה לפניות תושבים. בנוסף מטפלת מיכל בריכוז החומרים לוועדת הקצאות, לרבות עריכת סדר יום, עריכת פרוטוקולים וכן הפצתם לגורמים הרלוונטיים. כמו כן, מיכל מבצעת ביסודיות מעקב אחר תיקי הקצאות, קבלת פרסומים בעיתונים ומענה לכל פונה בתחום זה. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: מיכל מבצעת עבודתה על הצד הטוב ביותר, במהלך תפקידה התמקצעה בתחום ועדת הקצאות קרקע. מיכל מעניקה שירות פנים ארגוני ושירות לתושב באופן יוצא מן הכלל המעורר הערכה והשראה לסובביה וכן מפגינה באופן שוטף רמה גבוהה של מחויבות ארגונית ונכונות לתרום מעבר למצופה. מיכל פועלת במגוון מישורים להצלחת ביצועי הארגון ובשנים האחרונות בלטה באופן ייחודי בתרומתה לקהילה והרבה מעבר למצופה, תוך נתינה אינסופית, מעבר לשעות העבודה בשמחה וחיוך ובמוטיבציה רבה. מיכל פעלה רבות להעלאת מודעות לפעילות התנדבותית בקרב עמיתיה ובכל מקום בו הרשות נדרשה להעניק מענה, הן בשיגרה והן בחירום. מיכל היא שגרירה יוצאת דופן בתחום ההתנדבות לקהילה ולוקחת על עצמה אחריות רבה הן בהעלאת המורל בקרב סובביה והן במשימות הרשות. מיכל בלטה בכל פעילות מטה קורונה רשותי וכן והיוותה מודל לאווירה ההתנדבותית בכל משימה ומשימה לרבות, מענה לצורכי חיילים בודדים בעיר ותמיכה ועוגן למשפחות מעוטות יכולת.

מסר של המצטיינת: "בתחומי להיות מצוינת זה לבצע את העבודה בצורה הטובה ביותר בכל משימה שמתקבלת, להיות בלמידה מתמדת להעניק מענה רחב יותר גם בתחום עיסוקי וגם מול ממשקים נוספים בעיריית אשדוד. עובדת מצטיינת עבורי זו עובדת שמבצעת עבודתה על הצד הטוב ביותר עם נתינה מלאה, באה באהבה ובשמחה לכל משימה בנועם הליכות ופועלת ליצירת אוירה נעימה וחברית בצוות העבודה ותמיד מוכנה לתרום מזמנה עבור משימות אירגוניות שהם מעבר לשעות העבודה. רואה את עצמי תמיד כשגרירה והפנים של העירייה. היעד הבא שהצבתי לעצמי לשנה הקרובה הוא התנדבות בבית החולים אסותא".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים קטגוריית מנהל מצטיין מנהל תפעול

אלון אוחיון

מנהל תחנה / קטע אגף החופים

רקע מקצועי בתפקיד שנה, משמש בתפקידו כמציל 30- אלון מועסק בעיריית אשדוד כ תחנות 4 ראשי בגזרת ההצלה הצפונית ואחראי על פעילותן של הצלה. בנוסף, משמש אלון גם כמנהל תחנת הצלה בחוף אורנים, את משמרת עבודתו מתחיל אלון בסיור רכוב לאורך הגזרה ובו הוא בודק את החופים, מאתר אזורי סכנה ודואג לסימונם. כמו כן, אחראי אלון לבדוק את תקינות ציוד ההצלה בתחנות והטיפול בו. אלון הוא דמות משמעותית באגף חופים ומעניק מניסיונו הרב ליתר המצילים הצעירים ממנו וחונך אותם באופן טבעי ושוטף ופועל לרף מקצועיות גבוה בכלל גזרות החוף. השמירה על חיי אדם וחתירה מתמדת לאפס טביעות בשנה היא מלווה את אלון כיעד מרכזי בעבודתו במלוא הנחישות, המקצועיות והמסירות בפעילותו לאורך כל שנות עבודתו. עבור אלון שליחות ציבורית היא ״לחם חוקו״. מתוך המלצות מנהליו בחרה הוועדה את המנהל למצטיין: אלון מקצוען בתחומו. פועל מתוך שליחות והצלת חיים, דואג לרמת כשירות מבצעית גבוהה. חותר לשיפור מקצועי כל הזמן, יוזם וחושב על פתרונות יצירתיים ולא מסיים את יום עבודתו לפני שעשה את המקסימום להשאיר את החוף בטוח. מצליח לחבר בין המצילים ושאר עובדי האגף ולקדם פעילות ומשימות. משמש דוגמה אישית מצוינת. נאמן ומחויב לעירייה באופן מיוחד, לויאלי, נרתם לכל משימה ,יוזם ויצירתי, זמין ופעיל מעבר לשעות העבודה ודואג באופן אישי לניקיונו של החוף. מעביר הדרכות בתחנה לתלמידים ולקבוצות. בזמני שיגרה וחירום נכון לכל משימה. מקפיד על מילוי הנהלים וההנחיות. אלון מטפל בצורה נפלאה בנכים המגיעים ונרתם לכל פעילות עמם, מכניס אותם לים וגורם להם לחוויה מעצימה, מוביל את מיזם המצילים הכוננים.

מסר של המצטיין: "עבורי מצטיין זה לבצע תפקידי ברמה מקצועית ואיכותית גבוהה, לחתור באופן מתמיד ליחסי אנוש טובים מול הממונים ועמיתים, לקיים רמה גבוהה של מחויבות כלפיי הארגון, לתרום מעל המצופה ומעבר למוגדר טביעות 0 - תוך חתירה מתמדת ל בשנה. בנוסף, מצוינות עבורי היא להתעדכן בחידושים ושיפורים ולהביאם לידיי ביטוי בחוף וכן לפעול מתוך שליחות להצלת חיי אדם. בכוונתי לפעול, בעונת הרחצה הקרובה, על נראות החוף בדגש על חשיפה תיירותית ומתן הזדמנות נרחבת לבעלי מוגבלויות במגוון שירותי החוף".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל משאבי אנוש

נופר משה

סגנית מנהלת במחלקת מכרזים

רקע מקצועי בתפקיד נופר מרכזת במנהל משאבי אנוש את שלבי הליך מכרזי כ"א החל משלב פרסום ועד לשלב קליטת העובדים לרבות: זימון מועמדים, הכנת הוועדה וזימון חבריה, ריכוז החלטות ועדה ומתן הודעה לעובדים שעברו הליכי מכרז. נופר מבצעת תפקידה באמצעות מערכות טכנולוגיות מתקדמות בכל שלבי המכרז תוך חתירה מתמדת לשקיפות מלאה. נופר פועלת לטיפוח ממשקי עבודה נוספים במשאב האנושי בהתאם לצורך ומעניקה תמיכה לכלל יחידות המנהל ותרומה רבה לשירות הפנים אירגוני. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: עובדת אינטליגנטית, מסורה, חרוצה, דעתנית וטכנולוגית. נופר ביצעה שינוי פנים מחלקתי, מהפכה שירותית באמצעותה הוחלפה עבודה אדמיניסטרטיבית טכנית לעבודה מקצועית טכנולוגית דיגיטאלית מתקדמת, תוך למידה עצמית והסתייעות בעמיתיה ומנהליה. נופר ביצעה בשנה האחרונה קפיצת מדרגה משמעותית בכל שלבי הליך המכרז תוך חתירה מתמדת לאיכות לצד שקיפות. נופר נרתמת לביצוע כל משימה ופרויקט חדש ופתוחה לקבלת שינויים וחידושים ארגוניים ומסייעת בהטמעתם בתחום פעילותה במנהל. נופר נרתמת לטיפול בממשקי עבודה נוספים והטמעת נהלים שאינם רק בתחום אחריותה מעניקה שירות אדיב, יעיל וזוכה להערכה רבה. בתקופת חירום קידמה נופר את אתר מכרזי כ"א לאתר 2021 בשנת מונגש לרבות טפסים מקוונים ומתן שירות אישי וכן וסייעה למנהלת מטה קורונה בהפקת דוחות ניהוליים לגיוס כ"א בחירום.

מסר של המצטיינת: "מצוינות בעבודה עבורי היא בראשיתה מוסר עבודה גבוה בשילוב מקצוענות, נחישות והתמדה, רצון ללמוד ולהתפתח, לשפר ולהשתפר. חשוב לי לדעת שכל יום אני מבצעת את המוטל עליי בדרך הטובה והמקצועית ביותר, תמיד לחתור לשירות פנים ארגוני איכותי ויעיל ולהיות דוגמא אישית לסובבים ולבצע כל משימה בחיוך ובלב שמח".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל חינוך

אופיר גולדברג

עובד אחזקה בתיכון מקיף ג׳

רקע מקצועי בתפקיד אופיר מסייע לאב הבית ומשמש כאיש אחזקה בדומה ליתר אנשי האחזקה בבית ספר מקיף ג' בעיר ופועל במגוון תחומים לרבות: טיפול בפניות מורים וצוות הנהלת בית הספר, צביעת בית הספר, ביצוע תיקוני תחזוקה, החלפת מנורות, תיקון דלתות וכן מסייע בפעילות גמ"ח בית הספר באיסוף מוצרי מזון לקשישים ולנזקקים ובסיוע בחלוקתם. בנוסף, מטפל אופיר בכל סוגיית הדפסות וכריכות של חוברות בית הספר ומעניק שירותי דפוס באופן מעורר השראה, עבודתו של אופיר מאופיינת בשירותיות גבוהה, בחריצות ובמקצועיות. מתוך המלצות מנהל יו בחרה הוועדה את העובד למצטיין: אופיר אהוב על כולם, תמיד מחייך ומדבר בנימוס ובחביבות עם כל הסובבים אותו. אופיר תורם משמעותית לביה"ס, אוהב את בית הספר ויש לו תחושת מחויבות וסולידריות מעוררת הערכה עצומה. אופיר נרתם לכל משימה, עוזר לממונה עליו, למורים ותלמידים בחיוך בשמחה ומעניק דוגמה ומופת לחתירה לשוויוניות. אופיר מעניק דוגמה ומודל לדגל השוויוני לחריצות והשקעה וכי גם לשמיים אין גבול ביכולתו של אדם להשתלב בעבודת הרשות. אופיר מבצע אף תורנות שבועית כפי כל יתר אנשי האחזקה בבית הספר ופועל לחלוק את תרומתו האינסופית לבית הספר ולחברה בכלל. חשיבותו של אופיר לגרום לאושר לכל סובביו מובילה את כל סובביו לכל הדיעות לבחור בו כעובד מצטיין.

מסר של המצטיין: "עובד מצטיין עבורי הוא עובד שמחובר למקום העבודה שלו, מגיע בזמן עם חיוך ורצון לתרום לטובת ביה"ס, למורים ולתלמידים. עובד מצטיין צריך להשקיע ולגרום לכולם שיהיו מרוצים. רוצה להעניק מיכולותיי בכל מקום בו אהיה. לעובד מצטיין אין גבול לעשייה ולנתינה המשפט שמוביל אותי הוא -האושר שלהם זה האושר שלי".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל חינוך

דומיניק זגורי סייעת בגן גפן

רקע מקצועי בתפקיד שנים, מבצעת את עבודתה באהבה 15- דומיניק הינה סייעת בגן גפן כ רבה, פועלת מדי יום לקבלת ילדי הגן בפנים מוארות ודואגת באופן מתמיד לגן נקי ומאורגן כהלכה. דומיניק פועלת בחריצות ובמקצועיות בהתאם להנחיות ולנהלי משרד החינוך ועורכת עבור הגננת דפי משימות, עריכת הגן לאירועים ומבצעת עם הילדים פעילויות ייחודיות להכנה לכיתה א'. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: דומיניק בעלת מוסר עבודה גבוה, עובדת אחראית ויוזמת הן בגן והן בקשר עם ההורים ולוקחת חלק פעיל באינטראקציה מול ילדי הגן. עובדת בשיתוף פעולה ובהתאם לנהלים. דומיניק נמנעת מלהחסיר בעבודה ויוזמת משחקים מגוונים ויצירתיים עם ילדיי הגן. דומיניק גילתה רוח התנדבותית בתקופת הקורונה בעת הסגרים, בשנה שעברה יצרה קשר עם ההורים ולקחה חלק פעיל בזום עם ילדי הגן. דומיניק מאירת פנים ונעימת הליכות, מכבדת כל אדם, מעדכנת את הגננת בכל דבר בנועם תוך דיוק מלא בפרטים. דומיניק תורמת לקהילה מזמנה וללא עלות בשירותי דולה – סיוע ליולדות בבית ומבצעת זאת באהבה גדולה.

מסר של המצטיינת: "להיות עובדת מצטיינת עבורי בתחום החינוך זה לתת מעצמי יותר מהמצופה, לעזור לכל ילד וילדה, הרבה סבלנות להורים, אוזן קשבת, יחס מכבד. להשקיע בהתפתחות הילד עם רצון עז לקדם את כל הילדים למצוינות, שתמיד יהיה להם שמחה בלב להגיע לגן".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל חינוך

דינה יחיה

מזכירה בבית ספר שילה

רקע מקצועי בתפקיד שנה כמזכירה 18 , שנים בעיריית אשדוד, מתוכן 28- דינה מועסקת כ בבי"ס שילה. במסגרת עבודתה מעניקה שירותים אדמיניסטרטיביים לרבות, ניהול חשבונות, קליטת תלמידים למצבת תלמידים, קליטת עובדי הוראה ושיבוצם למערכות, מטפלת בבקשות מורים ופועלת לקשר עם הגזברות וכח אדם במשרד החינוך. בנוסף, דינה מטפלת בכלל דוחות עובדי הוראה ועובדי עיריית אשדוד. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: דינה עובדת מסורה ואחראית, בעלת יחסי אנוש מצוינים עם כל הגורמים: הנהלה, מורים, הורים ותלמידים. מפגינה יושרה ואמינות ברמה גבוהה. הראשונה שמתייצבת בבי"ס ולעיתים אף בימים חופשיים. מעודכנת בכל המערכות והתוכנות החדשות. 28- דינה מנהלת גמ"ח לחלוקת מצרכי מזון לנזקקים מדי יום רביעי כ שנה. 20 משפחות, מדריכת כלות ומנחה זוגית בחסד במשך 90- שנים לכ

מסר של המצטיינת: "עבודתי בביה"ס מהווה עבורי שליחות וזכות גדולה לקחת חלק במערכת החינוך. עובדת מצטיינת עבורי היא עובדת העושה מעבר למצופה ממנה בעבודתה, תוך גילוי אחריות, יעילות, יוזמה, עצמאות ונותנת מענה לכל הגורמים, תוך שמירה על יחסי אנוש טובים ופוריים. בשנה הקרובה מתכוונת לקחת חלק בפרויקט שנועד לגלות פוטנציאל לא ממומש של ילדים מוכשרים בעלי יכולת קוגניטיבית גבוהה, להעניק ולסייע להם למצות את מלוא הפוטנציאל. בעיניי עבודה במערכת החינוך היא שליחות עצומה להעצים, לקדם ולהביא את הדור הבא למצוינות".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל חינוך

ליאתי אפריאט

מזכירה ראשית בתיכון מקיף ט׳

רקע מקצועי בתפקיד ליאתי מכהנת מזכירה ראשית בבית ספר תיכון מקיף ט', מנהלת את יומן המנהלת וסדר היום, שומרת על סדר וארגון במשרד, מוודאת פעילות תקינה בכל תחנות העבודה הקיימות בבי"ס ומעניקה מענה לפניות טלפוניות תוך סיוע וטיפול בכל תקלה או בעיה שמופנית אליה, עזרה למורים, תלמידים והורים. אחראית על נושא מצבת מורים ומשכורות, דיווחים של היעדרויות וכל אשר קורה במהלך החודש, דלת משרדה תמיד פתוחה לכל בקשה. ייחודה של ליאתי היא אוזן קשבת וניתוב כל פונה למענה שזקוק לו בזמן אמת. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: ליאתי מאירת פנים לכל מי שנכנס בשערי בית הספר, ליאתי מעניקה מענה וסיוע בחן, נועם, סבלנות ואצילות. מענה חכם לסוגיות השונות המגיעות לפתחה ומפנה לגורמים הרלוונטיים. בקשר מצוין עם ועד ההורים הבית ספרי. זמינה ונותנת מענה גם בשעות הערב ובימים החופשיים. מתגייסת לסייע כאשר יש מחסור בכוח אדם. לומדת ומתמקצעת בכל שנדרש. מייצרת הרמוניה בעבודה של צוות המזכירות ברוח טובה, מדריכה וחונכת עובדים חדשים. כמזכירה ראשית דואגת לסביבת עבודה נוחה ליתר המזכירות וכן מפגינה הקפדה על עבודת צוות המזכירות בהתאם לנהלים. ליאתי מתנדבת בדירת אקי"ם ומסייעת לדיירים בפן החברתי, ומתגייסת לסייע כאשר מזהה צורך למשפחות של תלמידים/אנשי צוות. אחת מנקודות החוזקה של ליאתי היא היותה אשת אמון ובעלת אתיקה מקצועית ועניינית.

מסר של המצטיינת: "בעיניי להיות מצטיינת זה בראש ובראשונה לאהוב את העשייה השוטפת בתחום, לקום עם מטרה ואתגר לעבודה. יום העבודה שלי מתחיל תמיד עם חיוך ורצון לעזור, אני נתקלת באופן יומיומי בהמון מקרים ומצוקות ותפקידי הוא למצוא פתרון ולתת מענים לכל קבוצות האוכלוסייה בעיר. המשימה היום יומית מיועדת לצמצום פערים ושוויון הזדמנויות, חשוב שנפעל כלפיי כל אדם הזקוק לעזרה בסבלנות ובאופן רגוע ואמפטי. ערך ההצטיינות הוא ערך עליון בעיניי".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל חינוך

רווית אסולין

פרוייקטים חינוכיים, תקציבים ורכש במחלקת גני ילדים

רקע מקצועי בתפקיד שנים בעיריית אשדוד במחלקת גני ילדים, 13 רווית מועסקת התחילה את תפקידה כמזכירת מחלקה וכיום רווית אחראית על פרוייקטים חינוכיים בגנים הכוללים: הטמעת הסכמי שירות וחוזים של גני ילדים, התנהלות מול ספקים, ליווי ומעקב עד לתשלום, התנהלות מול גננות וסייעות בכל הנדרש לניהול גן. כמו כן, רווית אחראית על הטמעת חשבוניות במערכת אחזקת גנים, מעקב וסגירת קריאות, רכש וריכוז הרכישות לכלל הגנים. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: רווית עובדת מקצועית ואיכותית, בעלת יחסי אנוש מצוינים לכל הגננות ולבעלי התפקידים במנהל חינוך ובמשרד החינוך. מגלה מחויבות לקידום מחלקת גני ילדים, מתעדכנת ומובילה שינויים למיטוב כלל המשימות. בשעת שיא של חירום, כאימא לשלושה ילדים, גם שלא יכלה להגיע תמיד פיזית, נתנה מענה מקצועי וזמין להמשך רציפות תפקודית במחלקה בזום ובאמצעים טלפונים. רווית בעלת משמעת עצמית גבוהה ומקפידה לפעול בהתאם לנהלי העבודה. רווית מובילה את פרויקט "עין עצלה" הזוכה לשבחים רבים על הארגון המופתי בהפעלת המיזם.

מסר של המצטיינת: "בעיניי הצטיינות ומצוינות אלו תכונות השלובות זו בזו וחתירה לשיפור מתמיד בכל תחומי העיסוק, תוך מיצוי הפוטנציאל שבי לטובת המנהל והארגון. מצוינות בעיני היא אורח חיים משולבת לצד מוטיבציה פנימית גבוהה, יצירתיות מחשבתית ויכולת להתמודד עם מצבים מורכבים. מצוינות מאפשרות להציב יעדים תוך חתירה להגשמתם, למידה פעילה תוך כדי תנועה מתוך רצון להעניק שירות לעובדים ולתושבים בצורה מיטבית, סובלנית ומקצועית. : התפתחות 22 יעדים לשנת מקצועית התורמת לייעול תהליכים תוך שימת דגש על היבטים טכנולוגיים חדשניים הפועלים לטובת המערכת".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל חינוך

סגולה גלית סולומון תומכת הוראה בבית ספר גוונים

רקע מקצועי בתפקיד שנה בתפקיד 13 - גלית סגולה סולומון מועסקת בעיריית אשדוד כ תומכת הוראה בבית ספר גוונים מיום שנפתח. במסגרת עיסוקה יש לה נגיעה בכל פרויקט ואירוע שמתקיים בבית הספר. גלית אחראית על פרויקט ארוחת הבוקר, בנוסף מנהלת חוג אפייה בשיתוף עם ילדי בית ספר רימונים ולוקחת חלק פעיל בקידום ושיתוף התלמידים עם הקהילה ולמענה. כתומכת הוראה, גלית שותפה לצוותים אשר עומלים על קידום איכות הלמידה וההוראה בביה"ס, ומחויבת עד הפרט האחרון בעבודתה מול התלמידים, מגלה יוזמה לחקור ולדעת אודות הלקות ואופני למידה שונים היכולים לקדם ולשפר את תפקוד התלמידים. גלית פעילה חברתית בביה"ס, שותפה ליוזמות חברתיות עבור התלמידים וצוות הכיתה ולתכניות בית ספריות המתקיימות מעבר לשעות הלימודים. לגלית מחויבות גבוהה לעבודה, מחויבות לתרום ולקחת חלק בפעילויות שונות המתקיימות בביה"ס ומחוצה לו, בעלת מוטיבציה לסייע גם מעבר לשעות עבודתה, עבורה ביה"ס הוא ביתה השני ולעיתים אף הראשון. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: גלית בעלת מוטיבציה רבה לעבודה וללמידה, פועלת עבור ביה"ס גם מעבר לשעות העבודה. יוצרת קשר משמעותי עם התלמידים, עובדת בשיתוף פעולה תוך התחשבות בצרכים ובדעותיהם של הסובבים אותה. גלית עובדת בצוות הכיתתי והבית ספרי באופן מיטבי, אהובה ואהודה. בעלת יכולת תקשורתית מעולה מול הורי ביה"ס. בנוסף, קשובה ופתוחה לקבל כלים וללמוד מחברי הצוות, אמפתית ואכפתית לתלמידים ולמורכבות הרבה בה נפגשת, שותפה לצוותים אשר עומלים על קידום איכות הלמידה וההוראה, מגלה יוזמה, חקירה וידע אודות אופני הלמידה השונים היכולים לעזור לתפקוד התלמידים. משום בקיאותה במיומנות הנדרשות שותפה בתכנית ארוחת הבוקר התקשורתית, שת"פ עם ביה"ס הבדואי, גיוס צוותי משטרה לפעילות התנדבותית ומפעילה חוג אפייה.

מסר של המצטיינת: "אני רואה בעבודתי כתומכת הוראה בביה"ס "גוונים" כמייצגת את הדרך בה הייתי רוצה שהקהילה תנהג בתלמידנו. יש לי את הזכות ללמד, להכשיר ולהיות חלק מארגז הכלים של בוגר המסיים את לימודיו .אני מחברת את התלמידים לרציונל של הירתמות ותרומה לקהילה. עובדת מצטיינת בעיניי במסגרות החינוך המיוחד היא עובדת שגורמת נחת ורוגע להורים, לצוות ולילדים תוך יצירת קשר וחיבור מיוחד להשתלבות הילדים במסגרות נוספות בקהילה. היעד לשנה הקרובה הוא להוביל שינוי תפיסה בקהילה בו מסגרות החינוך המיוחד לוקחים חלק גדול בתרומה לקהילה והדדיות בכל הליך קהילתי".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל תפעול

קרין ביטון

מזכירה באגף חופים

רקע מקצועי בתפקיד שנים מזכירה באגף 8 שנים, מתוכן 10- קרין עובדת בעיריית אשדוד כ חופים בתחומה עוסקת בכל תחומי ניהול המשרד והאדמיניסטרציה לרבות טיפול מקצועי בתחומי הרכש וההזמנות, אחריותה כוללת ניהול תקציב ופרויקטים מובילים באגף כגון ״דגל כחול״, טיפול וליווי הגשת "קול קורא", מכרזים, ליווי פרויקטים התנדבותיים החל משלב הרכישה עד ליווי מקצועי בשטח ועוד. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: קרין ממלאת את משימותיה על הצד הטוב ביותר תוך מקצועיות ורגישות, מובילה סדר וארגון מול היחידות המקצועיות, תורמת לאווירה חיובית ומייצגת את עבודת האגף תוך קיום ממשקי עבודה טובים מול ספקים, ציבור ויחידות העירייה. קרין בעלת תודעת שירות גבוהה, אמפתיה ואדיבות מול כל הגורמים אליהם נחשפת בעבודתה, בכל רגע וזמן פנויה לתרום ולסייע, בזמני חירום המשיכה לטפל בכל המשימות על מנת שעבודת האגף לא תיפגע. נרתמת לכל משימה התנדבותית וקהילתית כגון חלוקת מזון ומוצרים לקשישים. שותפה מלאה ל״פרויקט האוסטרלי״ בתחום הרכש והקשר עם המתנדבים וכן בפרויקטים של עוזרי המציל ו"מחזירים אהבה לים".

מסר של המצטיינת: "עובדת מצטיינת עבורי היא עובדת הפועלת מתוך תחושת שליחות ומחויבות גבוהים לארגון ולציבור התושבים , מגלה מסירות ותרומה לאווירה חיובית ומקצועית ביחידה שלה, להיות עם הפנים לקהילה וזו לא רק סיסמא אלא מחויבות! אנחנו כאן למען הציבור הרחב, המקומי והארצי, המגיע אלינו לחופי אשדוד. כמו כן חשוב לי להמשיך לקדם את פרויקט הדגל הקהילתי של אגף החופים "הפרויקט האוסטרלי" הכולל לימודי הצלה ובטיחות ימית לילדים והורים ולשמור על קשר רצוף עם המתנדבים המובילים פרוייקט זה".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל תפעול

שגיא מלול

מפקח תברואה רובע ג׳

רקע מקצועי בתפקיד מפקח תברואה במנהלת רובע ג'. האחראי על הניקיון ועל חזות ק"מ מדרכות וכבישים 30- רחובות, קרוב ל 34 הרובע. אמון על ניקיון עובדים הפועלים מדי יום ברובע 11 בנוסף אחראי שגיא באופן ישיר על לטיאוט ידני של רחובות ומסביב לפחים טמונים, וכן אחראי על משאית מנוף לפינוי גרוטאות/גזם ועל מכונת טיאוט ושטיפה. שגיא באופן יום יומי מבצע תאום מלא מול היחידות: פיקוח עירוני, אשפה, אחזקת כבישים וגינון. בנוסף לתפקידו, משתדל לתמוך ולעזור למחלקת ניקיון ברמה עירונית בפרויקטים נוספים. מתוך המלצות מנהל יו בחרה הוועדה את העובד למצטיין: שגיא נרתם במצבי חירום ותמיד נמצא הראשון לפעול מתוך שליחות ומחויבות מלאה לארגון, תוך שיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים. שגיא פועל לקשר רציף מול כל קבלני השירות ברובע, עובד ישר ואמין, מקפיד על נהלים, אהוב ואהוד על כולם ומהווה דוגמא ומופת בקרב כלל עובדי המינהלת. שגיא הוא עובד צנוע בעל גישה שירותית יוצאת דופן לצד גישה אסרטיבית בביצוע משימותיו. בנוסף, בשנה האחרונה איתגר עצמו לסייע להרחיב פעילותו בתחומים נוספים למחלקה בפרט ולאגף תפו"ח בכלל.

מסר של המצטיין: "עובד מצטיין עבורי זה עובד שנוגע בלבבות התושבים ומטפל בהם עד לפרטים הקטנים והכי חשובים עבורם תוך גילוי אמפטיה והענקת התחושה כי עובדי מינהלת הרובע הם השגרירים הכי קרובים לתושבים. בעיניי הצטיינות זו שאיפה חשובה בחיים המתבטאת ביוזמה, בלקיחת דברים באחריות מעבר למצופה תוך מימוש החזון העירוני וכוונת המנהלים. אמשיך להוביל להגשמת חזון ראש העיר - מימוש הגדרת "התושב במרכז"

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל שירותים חברתיים

לימור איטח

עובדת זכאות במחלקת רווחה ב׳-ג׳

רקע מקצועי בתפקיד במנהל שירותים חברתיים, 2012 לימור עובדת בעירייה משנת התחילה כמזכירת המחלקה ומזה כשנתיים וחצי עובדת זכאות במנהל במחלקת רווחה ב'-ג' . עיקר תחומי פעילותה של לימור הינם: עבודה מול עו"ס, טיפול בבקשות לסיוע כלכלי למקבלי שירות, ניהול תקציב המחלקה, חלוקת סיוע בחגים, טיפול בועדות השמה למסגרות, השתתפות וועדות פעוטות בסיכון וכן מעקב ובקרה אחר תקציבי עיריית אשדוד מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: לימור מעניקה מענה מקצועי לצוות המחלקה ולתושבים, פעלה ללמידת התפקיד באופן עצמאי, בעלת מוטיבציה ומוסר עבודה גבוהה. לימור פעלה בשנה האחרונה לעריכת נהלים מסודרים ומונגשים לכלל עובדי המחלקה בכל סוגיית הזכאות, ליווי ועדות השמה וטיפול במגוון ספקים באופן שירותי ומסביר פנים. בעלת יחסי אנוש מצוינים עם צוות המחלקה, קולגות במנהל, ספקים ותושבים. מסייעת להתאקלמות עובדים חדשים ויוצרת אוירה נעימה בין עמיתיה ובעת משבר ומנסה לגשר בכל קונפליקט. נרתמת לתפקידים ומשימות מנהליות ומחלקתיות מעבר להגדרת תפקידה וכן בימי החירום נרתמה לימור לכל המשימות העירוניות בפרט, במתחמי הבדיקות ובחמ"ל הביטחון העירוני.

מסר של המצטיינת: "להיות מצטיינת עבורי פרושו להשקיע את מירב המאמצים בעבודתי כל יום מחדש ולבצע תפקידי על הצד הטוב ביותר. על ערכים אלו גדלתי! במסגרת עבודתי במנהל הרווחה אני שואפת ואשאף תמיד לקדם ערכים של עזרה לזולת וערבות הדדית. בשנה הקרובה ברצוני לפעול לשם העצמה וחיזוק תושבים בודדים ללא עורף משפחתי ולהכניס אור לחייהם"..

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל שירותים חברתיים

שרה בן יוסף

מזכירת ראש מינהל שירותים חברתיים

רקע מקצועי בתפקיד מזכירת ראש מנהל שירותים חברתיים, במסגרת תפקידה: מטמיעה נתונים במערכות מידע ופועלת ליצירת קשר יומיומי רציף בין כל מחלקות הרווחה לריכוז מידע בפרויקטים שונים, מעניקה מענה לתושבים ולקשישים, ניהול יומן וניתוב שיחות תוך הפניית התושב לגורם המתאים, מעקב אחר הזמנות רכש ומובילה פרויקטים בתחומים רבים ומגוונים. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: שרה מבצעת את משימותיה על הצד הטוב והמקצועי ביותר, שירותית מאוד כלפי התושבים הפונים הרבה מעבר למצופה, מתגייסת בשמחה לכל משימה עד תומה. אכפתית ואחראית מאוד, רגישה ואנושית. שרה מבצעת את תפקידיה בחירום במסירות רבה. דואגת לכל תושב ותושב עם תלושי המזון לחולים ולמבודדים ודואגת שיגיעו אליהם עם מתנדבים ומוודא שהדבר אכן בוצע. דואגת עד למציאת פתרון הולם לתושב. שרה מקפידה על משמעת ומוסר עבודה גבוהים ביותר ומהווה דוגמה לכולם. דואגת לחיבור מתנדבים לעריכת קניות עד לבית התושבים ומנהלת ביד רמה את מערכת קרן ידידות הכוללת סיוע במאות אלפי שקלים עבור אלפי תושבים במאור פנים. כל משימה הן בחירום והן בשגרה לאורך כל שעות היום, כדוגמת פרויקט אריזת ערכות משחקים למשפחות, פרויקט אריזת עוגות שי להוקרה לעובדים וכו'.

מסר של המצטיינת: "תחום הרווחה עומד במרכז הלב שלי ואני עושה הכל כדי שמקבלי השירות יקבלו את מה שמגיע להם ברגישות, בכבוד ובזמן. עובדת מצטיינת זו עובדת שמבצעת את עבודתה ומכניסה ערך מוסף של נתינה, תשומת לב, רגישות ותבונה מעבר לרגיל ולמצופה ולא כ"מצוות אנשים מלומדה" אלא כדרך חיים. אשמח לקדם לטפח קשר עם הקשישים להפגת הבדידות, תחום הרווחה הוא תחום ענק עם הרבה פרויקטים שמתממשק עם חזון ראש העיר להגברת החוסן הקהילתי"...

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל שירותים חברתיים

נוית דאובר

רכזת תוכניות נושמים לרווחה

רקע מקצועי בתפקיד שנים בעיריית אשדוד, בשנים האחרונות מכהנת 11- נוית עובדת כ כמרכזת עירונית של התוכנית "נושמים לרווחה״ במרכז עוצמה במנהל שירותים חברתיים. התוכנית חולשת על שלל התחומים כדוגמת מיצוי זכויות, טיפול בחובות אליהם נקלעות משפחות, ניהול כלכלת המשפחה, שילוב בתעסוקה, שילוב בקהילה ושינוי מדיניות. עבודה בתחומים אלו הינה עבודה בזירות משלימות: זירת הפרט, המשפחה, הקהילה והמדינה, זירות אלו הינן שלם הגדול מסכום חלקיו. במסגרת תפקידה נוית פועלת כמדריכה 9- עובדים סוציאליים ו 8 עובדים ביניהם 17 ומתכללת מקצועית עבור מלווי משפחות, המועסקים ע"י עמותת "פעמונים". ניהול הצוות לצד אתגרי זירת הפרט והמשפחה מהווים עבור נוית סיפוק אדיר. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: לדברי מנהליה, נוית הקימה את "מרכז עוצמה" בעיר, פועלת מתוך חתירה מתמדת לכדי מימוש בתחומים אלו ברמה המקומית והארצית. בעלת יחסי אנוש מעולים עם עמיתותיה לעבודה, כפיפים לה ועם גורמים מקצועיים, נותנת מענה שוטף לעובדים גם בשעות לא שגרתיות. פועלת ללא לאות על מנת לקדם את מטרות הארגון ולקדם את צורכי התושבים בתחום מיצוי זכויות ובסיוע לאנשים החיים בעוני ובהדרה חברתית. נוית מחוברת לקהילות הידע המקצועיות, הקימה פרויקטים רבים שאף אומצו ע"י רשויות אחרות בארץ. בנוסף, על מנת לשמור על קשר רציף עם האוכלוסיה בה מטפלת, פעלה למינוף מענים ייחודיים ומותאמים בתחום הדיגיטציה בתקופת הקורונה. נוית מתייחסת לכל משימה ברצינות מרובה, תוך בניית אסטרטגיית טיפול מקדימה המתיישבת באופן מדוייק לתכניותיה. נוית מביאה רוח של חדשנות ומקצועיות לתחום ופועלת להרחבת המענה לתושבים.

מסר של המצטיינת: "עובדת מצטיינת בתחום עיסוקי היא עובדת המאפשרת חיבור, התערבויות והשפעה בזירות רבות. אני רואה בעשייה היום־ יומית שלי עבודת קודש הנוגעת בסיפורי חיים ואנשים החיים בכאב. עובדת מצטיינת עבורי זה להאמין בעבודה שאני עושה ולעשות אותה על הצד הטוב ביותר. השנה חשוב לי להוביל את נושא החוסן הקהילתי לעבודה משותפת ושוויונית. הידע נמצא אצל מקבלי השירות והם המומחים לחייהם. אני דוגלת בהשתתפות פעילה למען עצמם ופיתוח מנהיגות קהילתית תוך דגש על מתן הזדמנויות וצמצום פערים".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל כללי

סיון קרוצ'י

רכזת ארועים וטקסים בלשכת ראש העיר

רקע מקצועי בתפקיד שנים כרכזת אירועים 10- שנים בעיריית אשדוד, וכ 12- סיון עובדת כ וטקסים בלשכת ראש העיר. חולשת על תחומים רבים ומגוונים. במסגרת תפקידה אחראית סיון על הכנת ראש העיר לאירועים, ישיבות וטקסים, ביצוע תחקיר פרונטאלי, טלפוני וממוחשב, ריכוז חומרים, תיאום לו"ז האירוע, ניסוח מסמך הכנה לרה"ע כבסיס לנאום, ניסוח הצעות לנאום, הכנת מצגות, ניהול ביקורי אישים, ניסוח מכתבי ברכה והוקרה בחתימת ראש העיר, ניסוח דבר ראש העיר לקומוניקטים וחוברות וזה כמובן במקביל לעבודות הלשכה הכוללות מתן שירות ומענה אישי, פרונטאלי וטלפוני לפניות ציבור התושבים ולגורמי פנים וחוץ ארגוניים. בנוסף לתפקידה סיון ממלאת מקום, מתאמת לו"ז ראש העיר. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: סיון מבצעת את תפקידה ברמה גבוהה ומקצועית תוך הגדלת ראש ולקיחת אחריות. מתמקצעת, לומדת ומתחדשת בתחום כדי לתרום לעבודת הלשכה. בעלת יחסי אנוש מעולים, תמיד עם חיוך וסבלנות ותורמת לאווירת סביבת עבודה נעימה ומגובשת. זמינה בכל שעה ולכל צורך, ונכונה לסייע בכל הנדרש בעבודת לשכת ראש העיר גם בדברים שאינם בתחום אחריותה. תמיד נכונה ללמוד ולהתפתח במגוון תחומים ומבצעת בשמחה ואחריות רבה כל מטלה שניתנת לה בשגרה ובחירום. סיון מתנדבת ומסייעת רבות לתושבים ומעניקה שירות אדיב וסבלני.

מסר של המצטיינת: רואה בעבודתי שליחות וזכות גדולה לתרום להצלחתו של ראש העיר, הרשות העירונית, והעיר אשדוד בכלל. מצוינות עבורי היא עשייה יומיומית הרבה מעבר למצופה ממני, עשייה בעלת ערך ומשמעות, הנעשית בשקיפות מלאה, עם הרבה מוטיבציה, מסירות, אחריות, התמדה, אמפטיה ואהבה לזולת. זוהי תחושת סיפוק אדירה להגיע כל יום ולתרום מהידע, הערכים והיכולות שלי למען הצלחת העיר ושיפור איכות החיים בה, תוך מתן שירות מקצועי איכותי ואדיב לתושבים, לעובדי הרשות ולכל מי שפונה ללשכה. להשפיע 2022 אשמח בשנת על קידום נושא החדשנות בעיר אשדוד, לתרום מהידע שצברתי בתחום, ולהביאו לידי ביטוי בעבודת הלשכה והרשות".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל כללי

זוהר אזולאי

מפקח אחזקת בניין העירייה

רקע מקצועי בתפקיד שנים בתפקיד מפקח אחזקה 7- זוהר מועסק בעיריית אשדוד כ במחלקת אחזקת בנייני העירייה. במסגרת תפקידו פועל לתחזוקה שוטפת של מערכות בניין העירייה, לרבות: תחזוקת שבר ומבנה, טיפול במערך לוגיסטי תפעולי, טיפול ברשתות חשמל ,בקרת מעליות, בקרת ניקיון וליווי קבלני בינוי ,פיקוח אחר קבלני ביצוע ותיקונים ומשימות שוטפות המוטלות ע"י מנהל המחלקה. מתוך המלצות מנהל יו בחרה הוועדה את העובד למצטיין: זוהר מבצע את עבודתו על הצד הטוב ביותר באופן מקצועי ואיכותי תוך הגדלת ראש ונקיטת יוזמה. מפגין ידע ומחויבות כלפי עבודתו מעבר למצופה, לומד ומתעדכן בתחומים שונים בתחום עיסוקו הבאים לידי ביטוי בעבודתו. עובד תוך כדי שיתוף פעולה יוצא דופן עם הגורמים השונים. זוהר ליווה את תחום החיסונים בשעות לא שגרתיות וטיפל במערך הלוגיסטי בכל אשר נדרש ופעל באופן יעיל לפתרון כל בעיה באופן שירותי ומקצועי.

מסר של המצטיין: "עבורי עובד מצטיין הוא עובד המעניק שירות מהלב והנשמה בנועם ובחיוך אף ברגעי חירום ומצבי לחץ, שתמיד מחדש ומשפר וחושב על דרכים לחסוך ולייעל, להיות שירותי וקשוב לעובדים ולתושבים. הדרך להשגת המטרות מבחינתי מתחילה קודם כל בשיתוף פעולה. אני מעריך כל יום מחדש את העבודה המאתגרת והמגוונת שלי ואת הצוות הנפלא שזכיתי לעבוד איתו. הדרך היחידה לעשות עבודה נהדרת היא לאהוב את מה שאתה עושה".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל כספים

דניאלה בכש רפרנטית חשבת

רקע מקצועי בתפקיד 6- שנה, בתפקידה הנוכחי כ 26 - דניאלה עובדת בעיריית אשדוד כ שנים. דניאלה רפרנטית חשבת מנהל תפעול, תחום עיסוקה כולל בעיקר סינון ראשוני בדרישות והזמנות, עזרה בבניית תוכניות עבודה ברמה התחשיבית ובדיקה שהם עומדים בתנאי החוזה, הטמעת הצעת חשב במערכת לקראת דיוני תקציב, בדיקת חוזים שהוטמעו כנדרש כסגירת חוזים שפג תוקפם, בניית תחשיבים שונים באקסל כגון: חישוב ההרחבות בחוזה למניעת חריגה, מתן עזרה והדרכה למחלקות השונות, הכוונה ומתן פתרונות בתחום עמידה והקפדה על הנהלים בצורה הטובה ביותר, עד להוצאתם לפועל. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: דניאלה עובדת מקצועית ביותר, מכירה את המערכות המחשוביות על בוריין, מפגינה נוכחות מלאה בעבודה ומגלה מחויבות ונכונות לתרום לארגון, מעודכנת בחידושים ומביאה אותם לידי ביטוי ועדכון המערכת, בנוסף, מפגינה דניאלה נכונות לסייע בכל עת ומבצעת לפי בקשת הממונים מטלות שונות. מעניקה שירות יוצא מן הכלל למערכת הפנים ארגונית מול מחלקות המנהל והן בשירות לתושב לצורך בירור וטיפול בשירותי המנהל. דניאלה בעלת רמה גבוהה של יושרה ואמינות ורואה לנגד עיניה תמיד את טובת הארגון. בזמני חירום מתנדבת באופן קבוע כחובשת במד"א ובטיפול בנפגעים, מעבר לשעות העבודה בשעות הלילה המאוחרות.

מסר של המצטיינת: "עובדת מצטיינת עבורי היא עובדת בעלת מידות של יושרה, הגינות, בעלת מודעות עצמית גבוהה הפועלת לשיפור עצמי מתמיד לעזרה והדרכת עובדים ולנקיטת יוזמה לפתרון בעיות, בעלת יחסי אנוש טובים ולויאלית ונאמנה למנהל ולמערכת. עובדת מצטיינת עבורי זה בכל רגע פנוי לקחת חלק בתרומה לקהילה מעבר לשעות העבודה ובמיוחד כשמדובר בהצלתחיי אדם. הוא 2022 הנושא שאקדם בשנת נושא עיר ירוקה ,דגל ראש העיר, כמתנדבת במד"א נמצאת המון ברחבי העיר אשמח לסייע בדיווח למוקד לשיפור פני העיר".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל כספים

סיוון כהן רביבו

אחראית מעקב החלטות ופניות הציבור

רקע מקצועי בתפקיד סיוון מועסקת בעירייה כעשור בתפקיד אחראית נושא מעקב החלטות במזכירות אגף הגבייה. במסגרת תפקידה מנהלת אדמיניסטרטיבית בתחום תקציב, הזמנת . בנוסף סיוון מנהלת QM7 דרישות, טיפול ומעקב אחר משימות במערכת יומן פגישות, טיפול באוכלוסיות מיוחדות כגון: קשישים, אזרחים ותיקים וניצולי שואה וכן מעניקה לכלל התושבים מענה טלפוני ופרונטלי בכל מה שנדרש. במסגרת תפקידה הקודם פעלה לטיפול יורשי נפטרים, צווי ירושה, קיום צוואה וכן טיפול בתהליכי הוצאה לפועל מול עורכי הדין. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: סיוון בעלת כושר למידה גבוה ומבצעת את עבודתה על הצד הטוב ביותר תוך למידה ושיפור מתמיד, תמיד באדיבות ומתוך רצון ומחויבות לפתור כל בעיה שהתושב נתקל בה, מטפלת בין היתר במתן מענה טלפוני לפניות הציבור ולא פעם מבצעת את הפעולות בעצמה לתושב בסבלנות ואמפתיה וכן כלפי העובדים והמנהלים. סיוון משרה אווירה חיובית כלפי כולם. פועלת ללא דופי ביושרה ובהתנהלות תפקידה וכלפי הממונים עליה. סיוון דואגת להתמקצע בכל נושא הנהלים כדי לבצע את עבודתה על הצד הטוב ביותר. סיוון נרתמת בעיתות חירום בכל פעם שיש צורך בכוח אדם ותגבור.

מסר של המצטיינת: "עובדת מצטיינת עבורי זה לגרום לכך שהתושב יהיה מרוצה מהשירות שקיבל באמצעות הנגשה של מידע מקצועי וזמין שבסופו, התושב ימצה את כל זכויותיו בשירותי הגבייה, זו תחושת סיפוק אדירה. עובדת מצטיינת היא עובדת בעלת אחריות ומחויבות לארגון, יושרה והגינות, "הגדלת ראש" ומוכנות לסייע ולהתמקצע בהרחבת ידע בתחומים נוספים ברשות. לשנה הקרובה אשמח בכל הכוח לפעול להגברת החוסן הקהילתי, להעצים נשים, לצמצם פערים חברתיים בסיוע לשילוב עולים חדשים בהתאם לחזון ראש העיר".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל הנדסה

אורלי אסייג בודקת רישוי

רקע מקצועי בתפקיד שנים כבודקת רישוי. 5 אורלי מועסקת בעיריית אשדוד במסגרת תפקידה, אחראית על איזורי תעשייה, הסכם הגג בנחל לכיש, פארק הייטק, חברת חשמל וכו'... אורלי מלווה את הבקשות להיתר מרגע קליטתם ועד לקבלת היתר הבנייה ופועלת למתן פתרונות תכנוניים ורישויים אשר דורשים פנייה ובדיקה בתאום מחלקות מנהל ההנדסה והמחלקה המשפטית. בנוסף, אחראית על מספר רובעים בעיר לרבות פארק הייטק, פארק נחל לכיש מכח הסכם הגג הנמצאים בתהליכי הקמה. כל זאת, תוך עמידה בלוחות זמנים שהוגדרו במערכת רישוי זמין וסיוע מתמיד לכלל עמיתיה במחלקה. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: אורלי עובדת אמינה ונאמנה אשר מבצעת משימות רבות מעבר לתחום אחריותה ולשביעות רצון הממונים. אורלי עובדת מקצועית וחרוצה הפועלת בשיתוף פעולה מעורר השראה לצד עמיתיה לעבודה, בעלת יחסי אנוש מעולים ויכולת וירטואוזית לפתרונות יצירתיים.

מסר של המצטיינת: הצטיינות מבחינתי היא "ראיה מחוץ לקופסא", לדעת לתת פתרונות "לבעיות" הצצות בהליכי הרישוי המקיפים. כעובדת מצטיינת אני רואה שליחות בלהעניק מענה ראוי ושירות אדיב, מקצועי ויעיל לכל דורש לשנה הקרובה אשמח לפעול לעמידה באתגרים הקיימים ובמטלות הניהוליות הדורשות את התייחסותי. לסייע לקידום הסכם הגג, בו אני לוקחת חלק באזור נחל לכיש, לקדם פרויקטים באזורי תעשייה ובפארק הייטק, מה שבסופו של דבר יהפוך את העיר אשדוד למרכז הלוגיסטי הגדול בישראל".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית עובדים מצטיינים מנהל הנדסה

הלן לחיאני

מפקחת במחלקת נכסים

רקע מקצועי בתפקיד שנים בעיריית אשדוד ובעשור האחרון הלן 27- הלן מועסקת כ מכהנת כמפקחת במחלקת נכסים, במסגרת תפקידה פועלת הלן כרפרנטית בטיפול בטפסי קרקע, המופנות למשרד החינוך ופועלת לליווי תהליכים לאחר וועדת הקצאות לרבות בניית מוסדות ציבור לעמותות ולמערכת החינוך בהקמת בתי ספר וגני ילדים. בנוסף, הלן מפקחת שילוט ופועלת לשיפור חזות העיר בנושא זה לרבות תיקון שילוט הכוונה, תוספת שלטי רחובות בעיר וכן שלטי פרסום. במסגרת תפקידה מפקחת הן על שימוש חורג במקלטים הציבוריים בעיר ופועלת להסדרת חריגות. הלן אף רפרנטית טפסי קניין, במסגרת תחום זה פועלת להפקת בקשות למפעל הפיס לשם מימוש מענקים וכן מלווה הליך ביצוע הריסות ופינויים בשטחי ציבור עד לסיום ביצוע. מתוך המלצות מנהליה בחרה הוועדה את העובדת למצטיינת: הלן בולטת בידע המקצועי שצברה ובעבודה איכותית ברמה גבוהה מאוד, משקיעה מאמצים רבים למקסם כל טיפול תוך תיאום הביצוע על כלל הגורמים העירוניים והחוץ ארגוניים. מייעלת תהליכי עבודה ומוזילה משמעותית עלויות. מסורה מאוד לעבודתה, בעלת מחויבות ארגונית ברמות גבוהות, ומפגינה נכונות לסייע לארגון בכל עת – הן בשיגרה והן בחירום. במהלך השנה האחרונה לקחה תחת ידיה טיפול מקצועי בפרויקטים חוצי ארגון כשאחד מהבולטים מני רבים – פרויקט - פינוי וניקוי מתחם המשטרה הישנה. הלן בעלת יחסי אנוש טובים מאוד, מעניקה שירות אדיב ורצון טוב כלפי כל פונה באשר הוא. משמשת דוגמה ומופת לעובדי העירייה. מתנדבת לטיפול בקשישים במשך שנים רבות.

מסר של המצטיינת: "עובדת מצטיינת בעיניי היא עובדת ששמה את עצמה תמיד במקום מקבל השירות, כך נדע מהו השירות הטוב ביותר. עובדת מצטיינת בעירייה היא עובדת עם רצון לבצע עבודתה תוך גילוי יושרה, אמינות ,הגינות ולקיחת אחריות, להיות " ראש גדול " ורצון לייצג את העירייה בנאמנות מלאה בהתאם לחזונו של ראש העיר. בשנה הקרובה ארצה, בתחום פעילותי, לקדם את מדדי המענה לפניות מוקד ולפעול לשירות מצוין בהתאם לציפיות התושבים, העירייה והממונים".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים

קטגוריית יחידות מצטיינות מנהל כללי

יחידת אחזקת בנייני העייריה יחידה פנים ארגונית

רקע מקצועי בתפקיד יחידת אחזקת בניין העירייה אחראית על תחזוקה שוטפת של בניינים מרכזים של העירייה: מרפ"ד, מרכז 3 - מערכות בנייני העירייה שירות לתושב ובניין העירייה. היחידה מעניקה שירות פנים ארגוני מיומן ומקצועי הכולל טיפול במערך הלוגיסטי לרבות רשתות החשמל, תחזוקת מעליות ואינסטלציה, התקשרות עם ספקים ומגוון תיקונים שוטפים. עובדים המחויבת למענה מסביב לשעון ומסייעת בכל 6 היחידה המונה רגע נתון למשימות אב נוספות שהנהלת הרשות מטילה. בנוסף היחידה מעניקה שירות ומענה למנהלות הרובע ברחבי העיר בכל סוגיית תחזוקת החשמל וכן ייעוץ והכוונה לכל תחזוקת מבנה אחר. צוות אחזקת בנייני העירייה מסור לעבודתו ומבצע אותה בסבר פנים יפות ובמשימות לא שגרתיות תוך דגש מתמיד להגברת שביעות רצון העובדים ומענה זמין, יעיל ומהיר לכלל העובדים. הסיבה לבחירת מחלקה מצטיינת: יחידת אחזקת בנייני העירייה נרתמה ולקחה חלק פעיל מאוד ומרכזי בכל הקשור למערך הקורונה ובמטה קורונה רשותי, לרבות סיוע בהקמת מתחמי חיסונים ובדיקות והפעלתם בשנה הכי מאתגרת, המחלקה מעניקה באופן שוטף סיוע לוגיסטי למשפחות אבלות לרבות רכישת מוצרי מזון ומענה בעת הצורך. פרויקט דגל נוסף שאחזקת בנייני העירייה , היחידה פעלה באופן 4 הוא פרויקט שיפוץ קומה 2021 הובילה בשנת למשרדים חלופיים כל זאת תוך 4 מקצועי להעברת מנהלי ועובדי קומה שמירה על רציפות תפקודית של הבניין בשגרה ובחירום. בתחומים הבאים: פעילות יוצאת 2021 היחידה בלטה בתרומתה בשנת דופן למטה קורונה רשותי להפחתת התחלואה לנגיף הקורונה בעיר בהתארגנות מיידית ויצירתית של בניית מתחמי חיסונים, פעלה למסע לוויה של צבי צילקר ז"ל, פעלה לטיפול וכוננות סערה ומעניקה סיוע לוגיסטי לאירועים או מופעים עירונים. כמו כן, היחידה יצרה פתרונות לטובת המשך קבלת שירות לתושב בבנייני העירייה בימי החירום, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מסר של מנהל המחלקה: "יחידת אחזקת בנייני העירייה שמחה וגאה לתת יום יום את השירות הכי טוב להנהלת העיריה לעובדי הרשות ולתרום להצלחת הרשות בכל משימותיה. הצטיינות עבורנו היא דרך חיים, צוות העובדים מתייצב מידיי יום עם רצון טוב ומוטיבציה גבוהה לבצע את המשימות באופן הכי מקצועי ומיומן. נהיה כאן תמיד עם חיוך ויחס חיובי ומכבד כלפי הסובבים אותנו ובמיוחד בתקופות מאתגרות ועמוסות כמו שיפוץ בניין העירייה, משבר הקורונה ועוד. לשנה הבאה נשמח להוביל את פרויקט שיפוץ הבניין באופן מקצועי ומיומן, כחלק מחזון ראש העיר להעניק לכל עובדי העירייה סביבת עבודה ראויה, איכותית ומכבדת וכן נחתור לשיפור מתמיד בשירות הפנים ארגוני".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

2021 מצטיינים יחידות מצטיינות מנהל הנדסה

אגף תכנון עיר שירות לתושב

רקע מקצועי בתפקיד אגף תכנון עוסק בתכנון העירוני של אשדוד ומעניק שירות חיצוני ופנימי לשלל גורמים שונים, מציגים בפניהם מידע, מסבירים את המדיניות העירונית ומתייחסים לכלל ההצעות התכנוניות. עבודת האגף כוללת הכנה וליווי של תכניות מפורטות – הוראות תב"ע הקובעות את מערך ייעודי הקרקע בעיר לרבות: דרכים, מבני ציבור, שטחים פתוחים, מגורים, תעסוקה ועוד. התכנית המפורטת קובעת את זכויות הבנייה ואת אופי הפיתוח של המתחמים השונים בעיר. אגף תכנון חותר לניצול מיטבי של עתודות הקרקע בעיר, להתחדשות המרקם העירוני של רבעי העיר הוותיקים ואזורי התעשייה הוותיקים, תוך חשיבה עדכנית ליישום תפיסת העירוניות, תכנון בר - קידמה ופיתוח המרחב הציבורי. מטרת האגף היא ליצור איכות חיים גבוהה לכלל תושבי העיר על פי דגשי המדיניות העירונית ולאור כך, מדי שנה, מטופלות באגף התכנון העירוני עשרות רבות של תכניות מפורטות. התהליך כולל ייזום והכנת תכניות או ליווי מקצועי של תכניות המוגשות על ידי גורמי חוץ והטמעה של חוות דעת מקצועיות מגורמים עירוניים וחוץ עירוניים. כל התכניות מובאות לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ואף חלקן ממשיכות להמשך תהליך בוועדת התכנון מחוזיות או ארציות. הסיבה לבחירת אגף מצטיין: אגף תכנון עיר מעניק מענה מפורט על הליכי התקדמות בתכניות תכנון ובנייה בעיר לתושבים, עובדי האגף משתתפים באופן קבוע בהליכי שיתוף ציבור בנוגע למתחמים חדשים והתחדשות עירונית, האגף מעניק סיוע מתמיד ללשכה המשפטית תוך מתן שירותים קבועים ושוטפים למחלקה לפיקוח בנייה במנהל הנדסה. המחלקה פועלת לקדמה טכנולוגית ומטמיעה באופן שוטף יוזמות במודול זאת לשם שיתוף מידע GIS העירוני תוך בניית שכבות מידע במערכת ה- לשירות התושבים ואנשי המקצוע המתעניינים בהליכי התחדשות. כמו כן, פועל האגף באופן ממוקד לקידום תכניות משמעותיות לרבות תכנית ברובע ז, תכנית מתארית לשטחים ציבוריים, תכנית להתחדשות בניינית ועוד. 38 להחלפת תמ"א

מסר של מנהל האגף: "כיחידה עירונית שנותנת שירות לתושב, אנחנו רואים את עצמנו כאחראים ליחסי האמון בין הרשות לציבור, לכן חשוב לנו שכל פנייה אלינו תקבל מענה ושהמענה יכלול גם את השיקולים של העירייה בעת בחינת הפנייה. להיות יחידה מצטיינת מבחינתנו זה גם כאשר אנחנו לא יכולים לאשר ליזם/תושב את הפתרון התכנוני שהוא הגיש לנו, אנחנו מצליחים להסביר ולהעביר את הראייה העירונית והאילוצים בגינם לא נוכל לקדם את התכנית באופן הכי שירותי ומקצועי ומצליחים לחשוב יחד על פתרונות חלופיים. תושב שיוצא מרוצה מפגישה איתנו ומרגיש שאנחנו מבינים את הצרכים שלו ומצליחים למצוא לו פתרון ראוי, זה מבחינתנו המדד לאיכות העבודה שלנו ולמצויינות".

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

פעילות המצטיינים והאומנים המקומיים בכלל הרובעים )2022 (מרץ

(וינסנט ואן גוך) "דברים גדולים נעשים על ידי סדרה של דברים קטנים המצטרפים יחדיו."

"מצ ו י נ ות פי ר ושה לתת מעצמך י ותר מאשר האחר ים מבקשים"

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker