חוברת מצטיינים 2022

עובדים מצטיינים 2022 לשנת

עיר י ית אשדו ד

הרכב הו ועדה

מצטיינים 2022

לבחירת עובדים מצטיינים

מנכ"ל העירייה ויו"ר הוועדה ראש מינהל משאבי אנוש מבקר העירייה

מר אילן בן עדי גב' מירב שרת עו"ד רו"ח תמיר בראנץ עו"ד רוני עמיר גב' איריס נפתלי

יועמ״ש העירייה יו"ר ועד העובדים

החוברת נערכה על ידי מינהל משאבי אנוש ומחלקת יחסי ציבור.

מצטיינים 2022

מצטיינים בקטגוריות השונות

מנהלים מצטיינים / עובדים

מינהל תפעול – מנהלת מדור עובדת מצטיינת גב' סילבי שרפי קהילה וחקלאותעירונית במחלקתאיכותהסביבה – מפקח כללי במינהלת עובד מצטיין מר סימון ממן רובע ד' – מנהלת מדור עובדת מצטיינת גב' סיגל מלכה שיתוף ציבור במינהלת רובע ו'-ח' – מפקח בכיר עובד מצטיין רשותי מר דוד בוארון בתחום לכידת בעלי חיים במחלקת תברואה ופיקוח וטרינרי –מנהלתמחלקת מנהלתמצטיינת גב' נילי אלמליח במוקד העירוני 106 מינהל חינוך – סייעת אם בגן עובדת מצטיינת גב' מרים אביטן הדס – תומכת עובדת מצטיינת גב' אושרת אמסלם הוראה בכיתת תקשורת בבית ספר הראל – סייעתאם – חינוך עובדתמצטיינת גב' אבלין סבח מיוחד בגן גיל – מזכירה בבית עובדת מצטיינת גב' מלכה שריקי ספר שקד אב ביתבביתספר הראל עובד מצטיין מר ורד ים גיל – סייעת עובדת מצטיינת גב' מירב עדי וסקר פדגוגית – חינוך מיוחד בבית ספר ארזים – קצין ביקור סדיר עובד מצטיין מר יצחק כרמי במגזר החרדי –מינהלניתבמקיףה' עובדתמצטיינתגב'לירוןלוגסי – מנהלת מנהלת מצטיינת גב' רחלי איתן קראוס מחלקת תיאום, שירות ובקרה במינהל חינוך

מינהל הנדסה - מנהלת מדור עובדת מצטיינת גב' שרונה פנסו רישוי זמין במחלקת רישוי בנייה -שמאיתהוועדה מנהלתמצטיינת גב' אילנית זוהר המקומית לתכנון ובנייה מינהל כללי – מזכירה עובדת מצטיינת גב' ליטל שריקי לובטון אישית לראש העיר – מנהלת מנהלת מצטיינת עו"ד חופית אוחנה תחום בכירה לחוקי עזר עירוניים בתביעההפלילית בלשכה המשפטית מינהל משאבי אנוש ויחידת מנכ"ל – פקח מסייע ביחידת עובד מצטיין מר מור דורון השיטור העירוני באגף הביטחון – מנהלת מצטיינת גב' רויטל כהן לחמיש מנהלת מחלקת תיאום, שירות ובקרה במינהל משאבי אנוש מינהל שירותים חברתיים – עו"ס נוער וצעירים עובדתמצטיינת גב' שירן פינטו במחלקת רווחה מיר"ן קידום נוער – סגנית מנהלת עובדת מצטיינת גב' אורטל ימר מחלקה אזורית רווחה ו'-ז'-ח'-ט' – עו"ס וראש עובדת מצטיינת גב' מירי פסטרנק צוות במחלקת שיקום – מנהלת מנהלתמצטיינת רשותית גב' חנה בן איון המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות מינהל כספים – נציג שירותקבלת עובד מצטיין מר יוחאי אביטבול קהל באגף הגבייה – מנהלת מחלקת מנהלת מצטיינת גב' רינת גל בקרה, פניות ציבור ונהלים באגף הגבייה

יחידה מצטיינת

מינהל חינוך המחלקה לשירות פסיכולוגי חינוכי

דבר ראש העיר

ד"ר יחיאל לסרי

עובדות ועובדים יקרים, עיריית אשדוד היא רשות מובילה ופורצת דרך בכל תחומי החיים והעשייה בעיר, בשגרה ובחירום, והיא התברכה בעובדות ובעובדים מצטיינים, המהווים מופת והשראה לעובדי הרשות בפרט ועובדי ציבור בכלל, ואני מלא הערכה כלפי כל אחת ואחד מכם. עשייתכם החשובה והמקצועית, בכל האגפים והמחלקות, תורמת רבות להמשך תנופת הפיתוח של העיר אשדוד, תוך מתן שירות מיטבי לתושבי העיר ולבאים בשעריה, כחלק מהתפיסה שבאשדוד התושב במרכז העשייה העירונית. העשייה המצוינת זוכה גם להכרה לאומית ובין־לאומית, עם זכייה בפרסים ארציים ובין־לאומיים, הממצבים את אשדוד כעיר מובילה ומתקדמת. הישגים אלו הם תוצר של השקעה רבה, התמדה וחריצות, לצד שיפור מתמיד ומתמשך של השירות והמקצועיות של עובדי הרשות ומנהליה, מתוך רצון להמשיך להוביל ולהצליח. , לצד היחידות המצטיינות, מביאים לידי ביטוי מדי יום 2022 העובדות והעובדים המצטיינים לשנת ערכים של מסירות, אחריות ומעורבות חברתית הראויות לשבח. בכך, הם ממצים את הכישורים הרבים שלהם, מובילים להישגים ולמצוינות עירונית, ותורמים לרווחת תושבי העיר אשדוד ולחיזוק החוסן הקהילתי. אשדוד גאה בכם. עלו והצליחו! ש ל כ ם,

ד"ר יחיאל לסרי ראש העיר

דבר מנכ"ל העיר י י ה

מר אילן בן עדי

עובדות ועובדים יקרים, לאחר תקופה ארוכה שבה התמודדה הרשות עם אתגרים ומשברי חירום מורכבים ובזכות מסירותם ותרומתם של עובדי הרשות לחיזוק החוסן העירוני על כל רבדיו, אנו שמחים להמשיך מסורת הנערכת מדי שנה לבחירת עובדים מצטיינים. הנושא המוביל בבחירת העובדים המצטיינים, תוך יישום עקרון חזון ראש העיר הוא פיתוח קהילות וחיזוק החוסן הקהילתי. הענקת פרס "העובד המצטיין" מעלה על נס את ערכי העבודה הקשה, החריצות והמסירות האישית והמקצועית, וגם השנה הוספנו ברוח חזון ראש העיר את ערך התרומה לקהילה. ככל שהעולם הופך למתקדם יותר טכנולוגית, כך ערכים אלה הופכים למשמעותיים יותר! היכולת להיות ארגון מצטיין מושתתת בראש ובראשונה, על חתירה מתמדת למיצוי הכישורים והיכולות של ההון האנושי הקיים בארגון, תוך טיפוח המוטיבציה וערכי הארגון. וכאשר ההון האנושי ממצה את איכויותיו והוא חדור מוטיבציה להשגת המטרות והיעדים שהוצבו בפניו. כולם מרוויחים: העובד – שמגיע להישגים אישיים תוך מימוש והגשמה עצמיים, הארגון – שהופך למצטיין ומממש את חזונו ויעדיו והתושב – שנהנה מסביבת איכות חיים משופרת יותר. במהלך ישיבת הוועדה למדתי לעומק את שהיה לי ברור גם קודם – מרביתם המכריע של עובדי העירייה מוערכים באופן חיובי ומבצעים את תפקידם כראוי, תוך שהם פועלים לאורם של חזון ראש העיר וערכי הליבה של העירייה. תודות לכל מי שעמל והקדיש מזמנו ומכישוריו לארגון תהליך הבחירה: למנהלים שהמליצו, לוועדה שישבה ותודה מיוחדת שלוחה לראש מינהל משאבי האנוש של העירייה – הגב' מירב שרת אשר פועלת לקידום המצוינות הארגונית נוסף על היוזמות והתוכניות שהיא מובילה ביד רמה לטיוב המשאב האנושי של הארגון ואחרונים חביבים – העובדים המצטיינים, לכם נאמר: "המשיכו כמו שאתם, הצליחו בכל אשר תבחרו להצליח והיו לנו לפיד לפני המחנה".

בברכה,

אילן בן עדי מנכ"ל העירייה

דבר ראש מי נהל משאבי אנ וש

גב' מירב שרת

עובדות ועובדים יקרים, המשאב האנושי הוא החשוב ביותר מבין המשאבים העומדים לרשות העירייה, הוא המבטיח את פעילותינו המוצלחת ואשר כל תכליתה טיפול ברמה הגבוהה ביותר באיכות בשירות לתושב. חוברת זו מבטאת עשייה יוצאת דופן ומצוינות של כל אחת ואחד כפרט וכצוות, מירקם אישי ומקצועי מיוחד, הממחיש את פעילות העירייה, עבודה משולבת ומסונכרנת של בעלי תפקידים שונים במקצועות כדוגמת: סייעות, פקחים, עובדים סוציאליים, אבות בית, פסיכולוגים, פקידות, מתכנני ערים, מהנדסים, עובדי מטה מינהלה וכו'. כמדי שנה, מתכנסת הוועדה לבחירת עובדים מצטיינים בראשות מנכ"ל העירייה, שבמהלכה מציגים המועמדים את העשייה הענפה ותרומתם הייחודית בעבודה. גם השנה, נחשפנו לעובדות ועובדים מקצועיים ומחויבים התורמים מזמנם לטובת התושבים והקהילה בעיתות שגרה ובעיתות חירום. פעילותם זו מחזקת את החוסן העירוני ואת תחושת הביטחון של התושבים. ברצוני להודות לראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ולמנכ"ל העירייה מר אילן בן עדי על הרוח הגבית שלה אני זוכה בטיפול במשאב האנושי ועל האמון בדרך שבה אני פועלת לקידום רווחת העובדים ומיצוי זכויותיהם. עובדות ועובדים יקרים, אני גאה בכל אחת ואחד ומודה לכם על התרומה הייחודית והמשמעותית ומאחלת לכם המשך עשייה פורייה.

בברכה,

מירב שרת ראש מינהל משאבי אנוש

דבר י ו "ר ועד עובדים

גב' איריס נפתלי

עובדות ועובדים יקרים, בכל פעם שאני נשאלת על האהבה הגדולה שלכם למקום העבודה, אני עונה שעיריית אשדוד היא לא מקום עבודה – היא הבית של כולנו. בית שבו כולנו מאוגדים, פועלים זה למען זה ומשקפים בו היטב קהילות שהופכות יחד לקהילה אחת חזקה ומובילה. 99- את הפסיפס העירוני כולו המורכב מ השנה האחרונות את אשדוד כולה 15- בזכותכם, ובהנהגת ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, הובלנו ב לצמרת הערים המובילות בישראל. במרכז העשייה שלנו הצבנו את התושב, שנהנה משירותים עירוניים מתקדמים, פרונטליים ודיגיטליים, ויודע היטב כי עובדי ועובדות העירייה המסורים עומדים לרשותו בעת שגרה ובעת חירום, ויהפכו עולמות בשבילו. הפכנו את הנתינה לערך מוביל ורשמנו הישגים כבירים בכל תחום, שמיצבו את אשדוד כמטרופולין חברתי־כלכלי־תרבותי מוביל. עשינו זאת בזכות ההון האנושי הנפלא שלנו, שיודע לתרגם את תוכניות העבודה המפורטות ואת חזון ראש העיר למעשים בשטח בניווט יעיל וממוקד של מנכ"ל העירייה, אילן בן עדי. בזכות העבודה הקשה והפורייה של כולנו, המסירות והנאמנות, עיריית אשדוד היא כיום מקום שמכל רחבי הארץ באים כדי ללמוד ממנו, והיא משמשת דוגמה ומופת להתנהלות נכונה ונבונה בעיר עצומה בגודלה, שיש בה מעל רבע מיליון תושבים. סוד ההצלחה שלנו טמון בסולידריות, באחדות בינינו, ובעוצמה המניעה אותנו קדימה אל עבר השגת המטרות וקביעת יעדים שבעבר לא חלמנו עליהם. עבורי, כולכם מצטיינות ומציינים. השנה בחרנו את הטובים ביותר שבפעולותיהם הביאו את הערך המוסף, ומגלמים בכך את עשיית כל מחלקתם הפועלת להשגת מטרות העירייה. אני מודה לכל אחת ואחד מכם על העבודה המאומצת, ומאחלת שנמשיך ליהנות מפירות ההשקעה. חג אביב שמח וכשר לכולנו, בריאות, פרנסה והנאה מהמשפחה. שולחת בשם כולנו גם חיבוק חם לכוחותהביטחון, לחיילי צה"ל, העושים על משמרתם למען ביטחון כולנו.

בהערכה גדולה

איריס נפתלי יו"ר ועד העובדים וחברי הוועד

מינהל הנדסה

רקע מקצועי

עובדת מצטיינת 2022

שרונה עובדת שירותית ואדיבה המבצעת את כל עבודת ההכנה להיתר באופן יסודי ומקצועי ומעניקה גיבוי לעמיתיה בכל משימה שמתבקשת במסירות שאין כדוגמתה ומעבר לשעות העבודה. במשברי חירום תמיד מתייצבת ופועלת לעמידה בזמני תקן במערכת רישוי זמין בהתאם לתקנות התכנון. שרונה לקחה חלק משמעותי בהטמעת הרפורמה לתיק תכנון ובנייה ולמדה ביעילות ובמהירות את עיקריה באופן ממוקד ומקצועי בכל מערך הרישוי הזמין ללא כל תקלות ועיכובים עד ליצירת היתר לשביעות רצון מקבלי השירות, פועלת במערכות המידע בשקיפות ולמגוון אוכלוסיות, ומעניקה כל זאת "בראש גדול" ברוחב לב ובתודעת שירות מעבר למצופה. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר עובדת מצטיינת! את צעדיה הראשונים בעירייה החלה כבר כחלק מצוות חיצוני בפרויקט 1997 בשנת "מחשוב ארכיב" וסריקת מפות, בהמשך הובילה פרויקטים אלה כעובדת עירייה. שרונה פועלת להטמעת בקשות להיתר במערכת "הוועדה" ומערכת רישוי זמין, מבצעת בדיקת תנאים מוקדמים לקליטת הבקשה ומוודאת כי כל הנתונים מסונכרנים . מקצועיותה חיונית GIS יחד עם מערכת לעבודת המינהל, במסגרתה שרונה מנתבת את הבקשה לבודקת רישוי רלוונטית ומציגה אפשרויות תשלום למחלקת אגרות והיטלים, מסייעת בהנפקת דו"חות מול משרד האוצר, אחראית על טיוב תיקי בניין ופתיחת תיקים ובקשות חדשות במערכת "הוועדה" זאת בהתאם לדרישת בודקת רישוי. המלצת המנהל ים ,2010 שרונה החלה עבודתה בעירייה בשנת ומאז מועסקת בתפקיד מנהלת מדור רישוי זמין במחלקת רישוי בנייה.

שרונה פנסו מנהלת מדור רישוי זמין במחלקת רישוי בנייה

מסר של מצט י י נת

"עובדת מצטיינת עבורי מעניקה מענה לכל שאלה במסגרת עבודתה השוטפת ואף בנושאים שאינם בתחום אחריותה באדיבות, בסבלנות ובנועם הליכות. אני מעמידה את עצמי "במקום התושב" על מנת להעניק מענה ענייני, מקצועי ואינפורמטיבי ביותר על מנת לא להלאות את אותו תושב במידע מיותר. עובדת מצטיינת עבורי בעלת רצון עז לבצע עבודתה תוך גילוי נאמנות, יושרה, הגינות ולקיחת אחריות על כל תחום פעילותה. להצטיין ברשות מקומית זה לייצג את העירייה בהתאם לחזון ראש העיר בשקיפות ובמסירות רבה."

"מצוינות היא לא פעולה חד־פעמית אלא דרך חיים.

מינהל הנדסה

רקע מקצועי

מנהלת מצטיינת 2022

אילנית מנהלת ותיקה ומיומנת בעלת מחויבות רבה לעירייה ולמטרותיה. אילנית בעלת תודעת שירות גבוהה והבנה מעמיקה בתהליכים ליצירת שירותים חדשניים וטכנולוגייםהחולשים על כל מקבלי השירותים במינהל הנדסה. אילנית מנהלת איכותית ומקצוענית המהווה דוגמה אישית. היא אדיבה, מסורה ונאמנה למערכת. יכולותיה הניהוליות באות לידי ביטוי בהנעת עובדים, בטיפוחם וביכולת יצירת מוטיבציה לביצוע כל משימה בהצלחה, תוך עמידה בכל היעדים שהוצבו. נוסף על תפקידה, משמשת אילנית כרכזת נהלים, פעלה להטמעת מדיניות היטל השבחה, פרסמה הנחיות לפטור תשלום והקימה פרויקט "ארכיב הנדסי" באופן המהווה מודל לעמיתיה ברשויות מקבילות. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר מנהלת מצטיינת! במסגרת תפקידה, מבצעת בדיקת חבות בהיטל השבחה של כל היתרי הבנייה המאושרים בעיר וכל רישום של עסקות מכר ומחייבת היטלים על תוכניות בניין עיר משביחות, ובכך מתרגמת את העשייה להכנסות המיועדות להשקעה להמשך התפתחותה של העיר. אילנית מבצעת ליווי כלכלי/שמאי של מחלקות בעירייה לקידום פרויקטים, מתן חוות דעת בסוגיות תכנוניות כלכליות לתוכניות בניין עיר והתחדשות עירונית. אילנית מספקת מענה מקוון לתושב בבירור חבות בהיטל השבחה בטרום עסקה וכן מייצגת את הוועדה המקומית בהיבטים שמאיים מול ועדות שונות כגון: ועדת ערר, בתי משפט ומול שמאים מכריעים ועוד. המלצת המנהל ים ,1994 אילנית החלה עבודתה בעירייה בשנת ומזה שלוש שנים מועסקת בתפקיד שמאית הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

אילנית זוהר שמאית הוועדה המקומית לתכנון ובנייה במינהל הנדסה

מסר של מצטי י נת

"מנהלת מצטיינת עבורי בעלת מוסר עבודה גבוה, התורמת מהיכולת ומהידע שלה מעבר למצופה, משמשת דוגמה אישית, מעוררת השראה ומוטיבציה בקרב הצוות שלה ומניעה אותם למקסם ביצועים, תוך יצירת סביבת עבודה תומכת ונעימה. מנהלת מצטיינת עבורי מונעת מתחושת שייכות ומחויבות גבוהה לרשות ולמטרותיה, ולכן מציבה בראש מעייניה את טובת הרשות ופועלת לשיפור מתמיד של תהליכי עבודה פנימיים ושיפור איכות השירות לתושב. הצטיינות עבורי היא דרך חיים, לקום כל בוקר מחדש בתחושת שליחות, מתוך רצון לעשות את הטוב ביותר בנועם, בסבלנות ובמקצועיות."

את כל מה שאנו עושים, נעשה באהבה והכי טוב שרק אפשר!"

מינהל כללי

רקע מקצועי

עובדת מצטיינת 2022

צוות הלשכה כולו, ובפרט מזכירתו האישית של ראש העיר, הם חלון הראווה של השירות לתושבים הפונים לראש העיר בכל נושא ועניין. ליטל מהווה דמות משמעותית בלשכה ומטפלת באופן אישי, רגיש ואמפתי בכל הגורמים המגיעים אליה ומקפידה לוודא שכל תושב או עובד יקבל טיפול ראוי, מקצועי וחם. ליטל לומדת ומקדמת את פעילות הלשכה בכל מיזם אפשרי ומבצעת את מטלותיה בצניעות ופועלת ללא דופי לסביבת עבודה נעימה וצוותית. ליטל זמינה לעבודה בכל שעה ומתנדבת תמיד להגיע גם מעבר לשעות העבודה, מעניקה שירות אישי לכל הדרגים הניהוליים ולאח"מים וזוכה לשבחים רבים על קבלת פנים יוצאת מן הכלל. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר עובדת מצטיינת! ,2010 ליטל החלה עבודתה בעירייה בשנת שנים מועסקת בתפקיד מזכירתו 15 ומזה האישית של ראש העיר. ליטל אחראית לכל מעטפת תפקודו של ראש העיר בלשכה על מנת לאפשר לו את התנאים הנדרשים לתפקוד מיטבי ויעיל. מתוקף כך, ליטל נדרשת לעמוד בסטנדרטים גבוהים של מקצועיות, מחויבות ושירותיות ברמה הגבוהה ביותר, הן בשגרה והן בחירום. ליטל פועלת למענה אישי פרונטלי וטלפוני לפניות תושבים ולגורמים פנים ארגוניים לרבות גורמים מדיניים וממשלתיים. ליטל מקדמת בברכה וחונכת עובדי לשכה חדשים בכל תחום באופן מקצועי ומיומן, מכשירה אותם לכל פעילות הלשכה. ליטל הייתה הראשונה להטמיע ולתחזק מערכת ניהול מסמכים המאפשרת למצוא כל מסמך בלשכה במהירות וביעילות. המלצת המנהל ים

ליטל שריקי לובטון מזכירה אישית לראש העיר

מסר של מצט י י נת

"מצוינות עבורי היא דרך חיים וזכות לעבוד לצד ראשהעיר ולבצע אתהמשימות במסירות רבה, ברגישות ובמאור פנים לכל פונה ללשכת ראש העיר. מוטלת עליי אחריות לתפקד בצורה מיטבית, ואני עושה זאת באהבה כל יום מחדש. להיות מוצבת בלשכת ראש העיר ולהיות מעורבת בפעילות רב־גונית ומאתגרת זו גאווה גדולה. לפעול בנחישות להצלחת הרשות כולה, תוך אמונה שאני מבצעת זאת מתוך שליחות עם פנים מאירות לכל הפונים, לקהילה ולתושבים. יוזמה, אחריות, חריצות ותודעת שירות גבוהה מהווים את יסודות ההצטיינות."

"מצוינות היא לא פעולה חד־פעמית אלא דרך חיים.

מינהל כללי

רקע מקצועי

מנהלת מצטיינת 2022

חופית עובדת חרוצה ומסורה, בעלת תודעת שירות גבוהה, מקצועית, אדיבה ונעימה. תרומתה חולשת על מספר יחידות עירוניות מובילות שעימן היא פועלת בשיתוף פעולה הרמוני באמצעות הדרכות מקצועיות ושדרוג כלי עזר לשירות מקוון ומערכות דיגיטליות. חופית זמינה לכל פנייה ומעניקה בחריצות יתרה מענה מהיר ואיכותי, תוך מתן החלטות בזמן קצר יותר מזמני התקן. חופית תובעת המהווה מודל ליושרה ואמינות ופועלת לדיווחים שוטפים לממונים עליה וליחידת התובעים במשרד המשפטים. חופית מעניקה מידיעותיה לסוגיית האכיפה בהתאם להנחיות החוק ומספקת מענה שוטף אף במשברי חירום, לשמירה על רציפות תפקודית. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר מנהלת מצטיינת! ,2011 חופית החלה עבודתה בעירייה בשנת שנים מועסקת במחלקה המשפטית, 11 ומזה בתביעה הפלילית בתחום אכיפת חוקי עזר עירוניים. במסגרת תפקידה מעניקה חופית ייעוץ משפטי לכל יחידות האכיפה בעירייה לרבות פיקוח עירוני, פיקוח חניה, שיטור משולב, וטרינר עירוני ואיכותהסביבההאוכפים את חוקי העזר השונים. חופית תורמת משמעותית לקידום האכיפה והטמעת חוקי העזר העירוניים, תוך התמודדות מקצועית עם השינויים המתקבלים באמצעות רשויות החוק. חופית יזמה והובילה לקיצור תהליכי עבודה והתייעלות בתחומה, מייצגת את הרשות בבתי משפט באופן מיומן ואחראי ובכך זוכה לשבחים על ביצועיה. בנוסף למשימותיה פועלת חופית למתן תגובות לבקשות ערעורים לדו"חות חניה, לבקשות להישפט ולגביית קנסות חניה/שילוט/איכות הסביבה חלוטים אשר לא שולמו במועדם בהתאם להוראות פקודת המיסים. המלצת המנהל ים

חופית אוחנה עו"ד מנהלת תחום בכירה לחוקי עזר עירוניים בתביעה הפלילית בלשכה המשפטית

מסר של מצטי י נת

"מנהלת מצטיינת עבורי פועלת לקידום הנושאים שעליהם היא אחראית, תוך שאיפה לשיפור מתמיד של תהליכי עבודה, ייעול ואיכות מדדי השירות. מנהלת מצטיינת היא בעלת מחויבות גבוהה לעירייה ולערכיה, ללא תנאי ובכל עת שנדרשת, נהנית מעבודתה, תוך גילוי גמישות ופתיחות ללמידה ולהתפתחות בתחומי עניין מגוונים. הצטיינות מתבטאת בעיניי בהשקעהמרובה, במסירות ובדבקותבכל משימה במערכת התביעה העירונית ולמענה מקצועי זמין לכלל השירותים המשפטיים הנוגעים בתחום העיסוק, תוך חתירה לעיצוב סביבת עבודה דינמית ומתן דוגמה אישית לסובבים ולעובדים."

את כל מה שאנו עושים, נעשה באהבה והכי טוב שרק אפשר!"

מינהל משאבי אנוש ויח' מנכ"ל

רקע מקצועי

עובד מצטיין 2022

דורון מפקח שיטור מקצוען, פועל לעבודה יסודית ויעילה, מסור ונאמן למערכת בכל 24/7 העירונית ומעניק מענה זמין אירוע. הוא מייצג את מערך השיטור באופן אחראי ומעורר השראה ונרתם לכל משימה מעבר למצופה. דורון תורם רבות לקהילה, כדוגמת צביעת בתים במסגרת "יום המעשים הטובים" ותורם מזמנו לכל פעילות קהילתית בעבודה ומחוצה לה. דורון ממלא את כל משימותיו באחריות רבה ומהווה מודל לחיקוי עבור עמיתיו, עבודתו נעשית תמיד בסבר פנים יפות, בנועם הליכות וברגישות. דורון אמון גם על הכשרת עובדים הנקלטים ביחידה במיומנויות, מקצועיות ובסבלנות יתרה ותמיד פועל לשתף ידיעותיו ומניסיונו המקצועי. על כל אלה מצאה אותו הוועדה ראוי לתואר עובד מצטיין! ,2012 דורון החל עבודתו בעירייה בשנת ומאז מועסק בתפקיד פקח מסייע ביחידת השיטור העירוני. במסגרת תפקידו הוא מעניק מענה הן בתחום איכות החיים של התושב והן בתחום ביטחונו האישי, פועל לשמירה על הסדר הציבורי ונותן מענה לפניות בדבר אירועים חריגים המופנים על ידי המוקד העירוני. דורון פועל בשיתוף כוחות משטרה משולבים לסיורים שמטרתם להרתיע, למנוע אלימות ולאכוף עבירות לשיפור איכות החיים. דורון בקיא בכל הכרת הדינים הרלוונטיים לרבות כללי רישוי, חנייה, שמירה על הסדר הציבורי, ניקיון, מניעת מפגעים ואבטחת אירועים מיוחדים. במסגרת סיוריו פועל לאיתור מקרים של הפרת הסדר הציבורי באופן מקצועי ומיומן, בעמידה בזמני תקן ובהתאם להוראות החוק. המלצת המנהל ים

מור דורון פקח מסייע ביחידת השיטור העירוני

מסר של מצט י י ן

"עובד מצטיין עבורי מספק לתושבים את המענה המתבקש בצורה מכובדת ומכבדת, בעל יחסי אנוש מעולים עם הקולגות ועם הממונים. עובד מצטיין נאמן למקום העבודה, ניתן לסמוך עליו, קם כל בוקר מתוך תחושת שליחות ויודע שעליו לעשות עבודתו בצורה הטובה והנעימה ביותר ולפעול בכמה מישורים באופן סימולטני והרמוני ואף מול מספר רב של גורמים, תוך חתירה לעבודה צוותית משובחת ואיכותית. הצטיינות עבורי היא לעבוד מהלב והנשמה ושילוב יכולות מקצועיות לצד מסירות, כוח רצון ודבקות בכל משימה."

"מצוינות היא לא פעולה חד־פעמית אלא דרך חיים.

מינהל משאבי אנוש ויח' מנכ"ל

רקע מקצועי

מנהלת מצטיינת 2022

רויטל מנהלת מוכשרת, בעלת יכולות ניהוליות גבוהות וכריזמה אישית. מבצעת בחריצות וביסודיות כל מטלה, תוך נתינה והקפדה על שירותיות ומקצועיות. רויטל בעלת יכולת וירטואוזית לפעול בכמה זירות באופן סימולטני, מהווה אוטוריטה מקצועית בהובלת פרויקטים ובמערך איכות השירות ברשות. רויטל שדרגה את מכלול כוח אדם ומתנדבים ופעלה לעדכון מצבת כוח אדם תקנים חדשים בהתאם לצורכי 700 ולתוספת הרשות ולתרחישי לחימה. הודות לכך מהווה מודל ללמידה בקרב רשויות מקבילות וזוכה לשבחים רבים. רויטל מהווה גורם סמכותי לפניות עובדים ורואה בפעילות משאבי אנוש ויחסי עבודה את העובד במרכז, כל משימה שאליה נקראת לדגל, מבצעת במסירות שאין כדוגמתה המונעת מערכים של אהבת הזולת, מה שהופך אותה לשחקנית צוות מצוינת. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר מנהלת מצטיינת! ,2010 רויטל החלה עבודתה בעירייה בשנת שנים מועסקת בתפקיד מנהלת 3 ומזה תיאום שירות ובקרה במינהל משאבי אנוש. את צעדיה הראשונים ביצעה כמנהלת מקצועית למשנה למנכ"ל העירייה והובילה פרויקטים לשיפור איכות השירות ברשות. רויטל, עורכת דין בהכשרתה, פועלת לניהול המטה המתמקד בקידום ובטיפול בהון האנושי ורווחת הפרט, לקידום האתיקה הארגונית וסוגיות בדיני העבודה, למימוש תוכניות עבודה והסדרת נהלים. רויטל פועלת ביד רמה לקידום מערך כוח אדם עובדים 3500־ ומתנדבים בחירום החולש על כ והטביעה חותמה במקצועיותה ובתרומתה המשמעותית לשמירת הרציפות התפקודית בחירום. בתקופת הקורונה פעלה להקמת מטה חיסונים ובדיקות ברחבי העיר בשיתוף מערכת הבריאות ומד"א, במבצע "שומר חומות" פעלה לגיוס ושיבוץ עובדים בהתאם לצורכי ראשי המכלולים והיוותה דמות מפתח בתרומתה היוצאת דופן לחוסנה של הרשות. המלצת המנהל ים

רויטל כהן לחמיש מנהלת מחלקת תיאום, שירות ובקרה במינהל משאבי אנוש

מסר של מצטי י נת

"מצוינות מושגת בכל תחום לאחר עמל רב, בחריצות ובהתמדה, תוך חתירה ליצירת יוזמות חדשניות והישגים פורצי דרך. מנהלת מצטיינת פועלת מתוך אתיקה פנימית של יושרה ונאמנות לממונים ולרשות, בעלת יחסי אנוש מעולים שבהם טמונים ערכי אהבת הזולת, בעלת מוסר עבודה גבוה, יכולות ניהוליות גבוהות להנעת עובדים למוטיבציה ותחושת שייכות ארגונית ומהווה השראה לכל סובביה ודוגמה אישית בכל תחומי עשייתה. הצטיינות ניהולית בתחומי היא היכולת להשפיע, לסחוף ולהוות מודל לעבודה איכותית ומקצועית לצד שירותית ואנושית הנוגעת בליבת העשייה של ההון האנושי."

את כל מה שאנו עושים, נעשה באהבה והכי טוב שרק אפשר!"

מינהל שירותים חברתיים

רקע מקצועי

עובדת מצטיינת 2022

,2011 שירן החלה עבודתה בעירייה בשנת ומאז מועסקת בתפקיד עו"ס נוער וצעירים במחלקת רווחה מיר"ן קידום נוער. במסגרת תפקידה, שירן יוצרת קשר עם בני נוער בסיכון ועם הוריהם. הקשר בא לידי ביטוי בחיזור מתמשך, בליווי, בהדרכה, בטיפול ובהנחיית קבוצות. בנוסף לכך שירן משמשת כעובדת סוציאלית אינטייקים המרכזת את הפניות למחלקה, רפרנטית של תוכנית מעטפת המיועדת לנוער עובר חוק ומובילה דיגיטלית במחלקתה. בשנה האחרונה מילאה מקום כראש צוות עובדים של תוכנית "יתד" המיועדת לצעירים בסיכון.

שירן פינטו

עו"ס נוער וצעירים במחלקת רווחה מיר"ן קידום נוער מסר של מצט י י נת "עובדת מצטיינת עבורי עושה עבודתה בתחושת שליחות, באדיבות ובמסירות מתוך חתירה תמיד לעשות את הטוב ביותר ובדרך הנעימה ביותר. מצוינות עבורי היא תפיסת עולם, דרך של עשייה, נתינה ועזרה למען האחר. השאיפה לעשות הכי טוב שאני יכולה ולתת את השירות הכי טוב מתוך אמונה שאין דבר שהוא קשה אלא ישמאתגר. זהו המסר שאותו אני מעבירה לבני הנוער, להורים ולמשפחות שבהם אני מטפלת. להצטיין זה לעבוד תמיד תוך רגישות, הקשבה, חשיבה חיובית "מחוץ לקופסה" וצמיחה משותפת."

המלצת המנהל ים

הדבר שמנחה את שירן בכל סיוע לקבוצות נוער וצעירים הוא השירות האיכותי והמקצועי. שירן מצליחה להשפיע על בני נוער וצעירים ופועלת באופן מתמיד לשיפור איכות חייהם, זאת באמצעות הטיפול, הליווי והמסירות הבלתי נלאית. לדברי מנהליה, מרגש לצפות בשינוי שהיא גורמת להם לאורך כל הדרך במסגרת הטיפול. בזכות ערנותה בכל ההליך היא מצילה את המטופלים מהידרדרות. שירן מובילה קבוצת מוזיקה שנבנתה מתוך עולמם הרגיש, הסוער והמורכב של בני הנוער. התוצרים שנחשפים מעוררי השראה עצומה. שירן זמינה למטופליה מעבר לשעות העבודה, וזה הופך את השירות שלה למצוין. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר עובדת מצטיינת!

"מצוינות היא לא פעולה חד־פעמית אלא דרך חיים.

מינהל שירותים חברתיים

רקע מקצועי

עובדת מצטיינת 2022

אורטל נוטלת על עצמה תפקידים ופרויקטים אף שאינם בהכרח בתחום אחריותה, פועלת לגיבוש הצוות במחלקה, יוזמת חדשנות טכנולוגיות ומשתפת בידיעותיה בתחומים אלה את כל סובביה ועמיתיה למחלקה. התגייסותה בעיתות חירום ובתקופת הקורונה בפרט, היוותה מודל לחיקוי בדבר מחויבותה בטיפול בכל משימות המחלקה ואף מעבר לכך. אורטל רואה חשיבות רבה בלהיות זמינה למטופליה וממלאת תפקיד חשוב גם כעו"ס תורנית כוננית. אורטל מקדמת את התחום הדיגיטלי ומנגישה שירותים אלה באופן זמין, מתקדם ויעיל בקהילה, כחלק מחזון ראש העיר. במסגרת התנדבות בקהילה פועלת אורטל להדרכת כלות בהתנדבות ולוקחת חלק בהנהגת הורים במוסדות החינוך ביישוב שבו מתגוררת. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר עובדת מצטיינת! אורטל החלה את עבודתה בעירייה בשנת , ומזה שנתיים מועסקת בתפקיד 2009 סגנית מנהלת מחלקה אזורית ו', ז', ח', ט'. אורטל התחילה את תפקידה כעו"ס משפחה, ותוך תהליך של התפתחות ולמידה מקצועית המשיכה לתפקידים נוספים ומגוונים למענה זמין ונגיש לכל תושבי הרבעים שעליהם היא אמונה. כיום, אורטל מכהנת כסגנית מנהלת מחלקת הרווחה האזורית, משמשת כיו"ר ועדות, עוסקת בכתיבת תסקירים לבית המשפט בתחום חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ומדריכה את צוות העובדים במחלקה. בהדרכתה, אורטל מצמיחה ומקדמת עובדים סוציאליים חדשים מתוך תפיסה והסתכלות רחבה של מתן סיוע מקיף ומעמיק לתושב ולעיר כמו גם גילוי יוזמה, חדשנות ומקוריות. המלצת המנהל ים

אורטל ימר

סגנית מנהלת מחלקה אזורית רווחה ו'-ז'-ח'-ט'

מסר של מצטי י נת

"הצטיינות עבורי היא ערך ודרך חיים. זהו תהליך תמידי של התקדמות ולמידה,לצד השאיפה להיות מקיפה, אנושית ומעמיקה. התרומה לקהילה ולחוסנה האישי היא ערך חשוב, המבטא גםדרך חיים. אני מקפידהלקיים זאת ולתרום מכוחי ומיכולותיי, הן בעבודתי במחלקת רווחה והן במסגרות בישוב מגוריי. עובדת מצטיינת עבורי זה לחשוב על הכול מהכול, לצבור ידע וניסיון במגוון תחומים, להסתכל בצורה מערכתית ופרטנית ולפעול מתוך מכלול השיקולים. וכמאמרמסכתאבות: "אמורמעט ועשההרבה, והווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות".

את כל מה שאנו עושים, נעשה באהבה והכי טוב שרק אפשר!"

מינהל שירותים חברתיים

רקע מקצועי

עובדת מצטיינת 2022

מירי מבצעת את עבודתה ופועלת למען מטופליה באהבה עצומה, תוך גילוי רגישות ואמפתיה בכל משימה. מירי פועלת מתוך שליחות בלתי נלאית בכל תחומי עשייתה ותמיד שואפת למצוינות. מירי קשובה, אכפתית, "חוצבת בסלע" וזאת על מנת להעניק שירות ברמה הכי גבוהה שאפשר. היא בעלת יחסי אנוש טובים ותשוקה עצומה ומוטיבציה רבה לתחום מקצועיותה. אהבתה לסביבת עבודתה, לצוותה ולמטופליה ניכרת בכל צעד ובכל פעילות שאליה היא משויכת. מירי מלווה מטופלים על ערש דווי, תומכת בהם ובבני משפחותיהם ברגישות עד אין קץ ומובילה כל מבקש לפעול למיצוי זכויותיו. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר עובדת מצטיינת! מירי מטפלת במשפחות עם צרכים מיוחדים ותפקידיה מרכזיים במחלקה, לרבות סגנית מנהלת שנייה, ראש צוות ומדריכת עובדים. מירי מובילה במחלקה את תחום הילדים בסיכון והאפוטרופסות ומקיימת פורומים קבועים, הדרכות וישיבות צוות בסוגיה זו. בנוסף, היא מובילה את נושא "ההודעה המרה" והתמודדות עם אובדן ושכול – מייעצת, מכוונת ומדריכה תושבים, בני משפחות וצוותי מסגרות במחלקתהשיקום גם מחוץ למחלקה. מירי נרתמת לכל משימה גם מעבר לשעות עבודתה, מקיימת באופן שוטף פורומים לעובדות ומהווה מקור מקצועי להתייעצויות בתחום הכשרתה וחוד החנית של עבודה סוציאלית בתחום ילדים בסיכון. המלצת המנהל ים ,2003 מירי החלה את עבודה בעירייה בשנת ומאז מועסקת בתפקיד עו"ס וראש צוות במחלקת שיקום.

מירי פסטרנק עו"ס וראש צוות במחלקת שיקום

מסר של מצט י י נת

"עובדת מצטיינת עבורי מהווה מודל והשראה לצוות העובדים סביבה, סוחפת ומלהיבה את אנשי המקצוע לעשייה מיטבית ומשמעותית ופועלת להוביל דורות של עובדים למצוינות, ללמידה מתמדת, לענווה וצניעות, לסבלנות וסובלנות, לחמלה ואמונה באדם. עובדת מחויבת, אחראית, משקיעה מעבר לנדרש, נאמנה למערכת, בולטת בתחומה, בעלת נשמה יתרה, עם "ניצוץ בעיניים" ועםמוטיבציה ענקית החותרת ונלחמת למען ולטובת התושבים במסירות ובמקצועיות. להיות מצטיינת עבורי הוא לגרום לשינוי חיובי ומשמעותי בקרב המטופלים, תוך שאיפה מתמדת להגביר את החוסן הקהילתי לקהילה מחוזקת ושוויונית."

"מצוינות היא לא פעולה חד־פעמית אלא דרך חיים.

מינהל שירותים חברתיים

רקע מקצועי

מנהלת מצטיינת רשותית 2022

חנה בולטת באיכות ובמקצועיות עבודתה, מהווה מודל ארצי, ורבים מעמיתיה לתחום ומרשויות מקבילות מגיעים ללמוד מאופי ומערך ההתנדבות באשדוד. חנה פועלת בכל מרצה להשריש את רוח ההתנדבות ומייצרת את משימות ההתנדבות כעמוד טווח מרכזי ואינטגרלי בתחומי הרווחה, החברה, החינוך, הבריאות, הסביבה, הקליטה, והעלייה. חנה מובילה במשימותיה את מערך החירום במקצועיות ושקדנות רבה והקימה את קהילת "מגדלור" המהווה עוגן לגיוס מתנדבים. חנה זכתה לשבחים רבים הובילה את אשדוד לזכייה באות "משפט וצדק", באות "עיר מתנדבת לנוער" ואות "עיר קהילה מתנדבת". ניהולה מהווה כתובת מקצועית לעשרות ארגוני התנדבות, משרדי ממשלה ועובדי העירייה. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר מנהלת מצטיינת רשותית! 2009 חנה החלה עבודתה בעירייה בשנת ומאז מועסקת בתפקיד מנהלת המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות. חנה פועלת ללא ליאות להטמיע את ההתנדבות בקרב כל האוכלוסיות המגוונות בעיר ומרחיבה בהתמדה ובשיטתיות את מספר המתנדבים, את מוקדי ההתנדבות ואופי המשימות. במסגרת תפקידה מיצבה את מערך ההתנדבות באשדוד כמרכזי ואינטגרלי בתחומי רווחה, חברה, חינוך, בריאות, איכות סביבה, בטיחות בדרכים, קליטה ועלייה, תרבות ובמערך החירום בעיר וכעיר ההתנדבות של ישראל, שאליה באים רבים מהעוסקים בתחום ללמוד. חנה מוכרת בישראל כאשת מקצוע ראשונה במעלה שהובילה את אשדוד לזכייה במגוון פרסים. הודות לנועם הליכותיה, סבלנותה, סובלנותה ובדרך הארץ שלה חנה מצליחה ליצור שיתופי פעולה ולרתום אלפי תושבים הפועלים להתנדבות לטובת תושבי העיר. המלצת המנהל ים

חנה בן איון מנהלת המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות

מסר של מצטי י נת

"להצטיין זה לאתגר את עצמי ביעדים גבוהים, להגדיל ראש בכל משימה ובכל עשייה ולעמוד בחזון ראש העיר, ההנהלה והמנהלים שלי וביעדים שהצבתי לעצמי. הצטיינות זה להתעורר עם ברק בעיניים ולסיים את היום בידיעה שעשיתי למען התושבים והעיר את המקסימום, להתמודד עם הקשיים בדרך ולפתור את הבעיות שעולות בסבלנות ובסובלנות. הצטיינות היא לראות את הטווח הרחוק, הבינוני והקרוב ולהבין שיש יכולת ואחריות להשפיע על העובדים ועל התושבים. להצטיין זה להאמין, לפעול ולתתדוגמהאישית. להצטיין זאת דרך חיים בשבילי."

את כל מה שאנו עושים, נעשה באהבה והכי טוב שרק אפשר!"

מינהל כספים

רקע מקצועי

עובד מצטיין 2022

יוחאי מעניק שירות מקצועי ואדיב לתושבים המלווה בסבלנות ובסובלנות עד לסיום ביצוע המשימה. יוחאי בעל יחסי אנוש מצוינים עם עמיתיו לצוות ומהווה כתובת מקצועית בתחומו הודות ליעילותו ונועם הליכותיו. הוא זוכה גם לשבחים מרגשים מהתושבים על שירותו זה. יוחאי משרה אווירה חיובית, אופטימית ונעימה בקרב כל סובביו, דבריו תמיד נאמרים בכבוד ובנימוס בלתי נלאה הראוי לשבח. הוא פועל לייעול ממשקי עבודה פנימיים, תוך גילוי מחויבות לעבודה. הצלחת העירייה עומדת תמיד לנגד עיניו. תרומתו עצומה וגישתו הייחודית מהווים מודל לחיקוי עבור עמיתיו למחלקה כעובד מקצועי, מסור וצנוע. על כל אלה מצאה אותו הוועדה ראוי לתואר עובד מצטיין! במסגרת תפקידו, יוחאי מטפל בנושאי מכירה וקניית נכס, החלפת מחזיקי משלם, שכירות נכס, ביצוע הנחות על פי חוק, ביצוע הנחות בגין נכס ריק ובירורים בנושאים נוספים. יוחאי פועל להטמעת ההנחיות ונהלי העבודה, מנחה תושבים על פעולות הגבייה השונות בפרט באמצעות שירותים מקוונים ודיגיטליים, ובעת הצורך מפנה למחלקות הגבייה המקבילות. יוחאי הוא איש שירות מהשורה הראשונה הפועל בנאמנות בלתי מתפשרת עבור העירייה, מסייע לכל העוברים ושבים באגף הגבייה במסירות יוצאת מגדר הרגיל. יוחאי פועל בכל מרצו למימוש זכויות התושבים ביושרה ובהגינות, תוך חתירה מתמדת להרחבת ההתמקצעות בתחומים נוספים באגף. המלצת המנהל ים ,2018 יוחאי החל עבודתו בעירייה בשנת ומאז מועסק בתפקיד נציג שירות קבלת קהל באגף הגבייה.

יוחאי אביטבול נציג שירות קבלת קהל באגף הגבייה מסר של מצט י י ן "להיותעובדמצטיין בשבילי זושליחותאמיתית. לבצע את העבודה מתוך אהבה ומסירות, תוך התחשבות בזולת, כשהערך שמוביל אותי הוא מתן שירות איכותי, מקצועי ונגיש. הצטיינות היא לקום כל בוקר בתחושת שליחות, לתתשירותהכי טוב, ובסבלנות יתרה, כזה שהייתי רוצה לקבל בעצמי, ולהיות בטוח שהתושב יצאמרוצהויזכורשקיבלשירותשהוא הכי טוב, הכי מדויק ובזמן הכי מהיר שניתן. אני שואף לתת השראה לאחרים והסיפוק האמיתי מבחינתי הוא לראות תושב שיוצא מהמחלקה מחויך ומרוצה בכך אני יודע – שאת שלי עשיתי!"

"מצוינות היא לא פעולה חד־פעמית אלא דרך חיים.

מינהל כספים

רקע מקצועי

מנהלת מצטיינת 2022

רינת מבצעת הדרכות מקצועיות באופן יסודי ומיומן ושואפת להתמקצע בכל נושא חדש במסגרת פעילות האגף. רינת מסייעת לעמיתיה ולמנהליה ולכל מי שפועל עימה בממשקי עבודה גם מעבר לשעות העבודה המקובלות. בחלק ניכר מהזמן שלא נכחה בעבודה, פעלה בהתנדבות מלאה והעניקה שירותי עבודה מרחוק ללא כל תמורה. רינת פועלת להטמעת טכנולוגיה חדשנית באגף, יוזמת שירותים מקוונים, והודות לאחריותה ומחויבותה הניהולית פעלה לקידום מערכת ולקידום מערכות דיגיטליות נוספות CRM לשירותים ידידותיים, זמינים ויעילים באגף. רינתהיאמנהלתאיכותיתהחונכתאתעובדיה וחותרת לאחידות תפקודית ומקצועית באגף. מסירותה לעבודה, קביעת סדר עדיפות נכון והתייעלות בהליכי עבודה ראויים להערכה. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר מנהלת מצטיינת! , ומזה 2008 רינתהחלהעבודתהבעירייהבשנת שנים מועסקת בתפקיד מנהלת מחלקת 5 בקרה, פניות ציבור ונהלים באגף הגבייה. רינת דואגת בהליך הבקרה לבדיקת תקינות הפעולות הכספיות המבוצעות בגבייה וכן לבדיקת אופן הטיפול בפניות דיגיטליות ובתהליכי העבודה. בהליך פניות ציבור רינת מעניקה מענה לתלונות תושבים בכל מדיה אפשרית, פועלת לבדיקת ערעורים להנחות וכן לבדיקת משובים שליליים המתקבלים בסקר שביעות רצון שבסיכומו ניתור מידע, הפקת לקחים ורענון הנחיות לצורך שיפור השירות לתושב. רינת מנחה הדרכות מקצועיות לכל עובדי אגף הגבייה, לרבות הדרכות עובדים חדשים. בנוסף, היא עוסקת בכתיבת נהלים המובילים לקידום הליכים מקצועיים באגף הגבייה ופועלת להטמעתם בקרב העובדים. המלצת המנהל ים

רינת גל מנהלת מחלקת בקרה, פניות ציבור ונהלים באגף הגבייה

מסר של מצטי י נת

"מצוינות עבורי היא היכולת להפיק מעצמי ומאחרים את המיטב תוך כדי הכלה, נתינה, חתירה לשיפור מתמיד והשגת יעדים. מצוינות זה לעשות הכול בדרך הטובה ביותר האפשרית ואף הרבה מעבר לנדרש. מצוינות היא להגיע להישגים יוצאי דופן, מאמץ מתמשך ואמונה בעצמי ולחתור להעביר גם לדור הבא של העובדים את הגישה וזאת בנועם ובאכפתיות יתרה. כמנהלת מצטיינת אני מחויבת להמשיך ולעמוד בכל דרישות התפקיד למרות אתגרים בלתי צפויים בדרך ולהיות שגרירה ראויה לארגון. עבורי, השמיים הם הגבול והדרך – דרך ארץ."

את כל מה שאנו עושים, נעשה באהבה והכי טוב שרק אפשר!"

מינהל תפעול

רקע מקצועי

עובדת מצטיינת 2022

סילבי חרוצה, אכפתית ובעלת מוטיבציה גבוהה, יסודית ואחראית, נעימה לכל סובביה ומשרה אווירה נעימה בקרב עמיתיה למחלקה. סוגייתאיכותהסביבהקרובהלליבה של סילבי, והיא פועלת במרץ רב להנחיל בסביבתה תפיסות חדשניות בנושא זה. סילבי היא דוגמה אישית לתודעת שירות גבוהה, נועם הליכות, שלווה ורוגע בכל ביצוע פעילות ומשימה. היא עוקבת במקצועיות רבה אחר מידע עדכני ברשתות המדיה בכל נושא איכות הסביבה ומביאה עימה חידושים ויוזמות לעבודת המחלקה ולקהילה. זמינותה לתושבים מעוררת הערכה רבה, בפרט לקהילת "אבוקדו". היא מבצעת את פעילותה בסינרגיה יוצאת דופן עם כלל ממשקי העבודה ולמען התושבים. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר עובדת מצטיינת! במסגרת תפקידה, היא אחראית על חיבור והצמחת הקהילה לסביבה באמצעות גינות קהילתיות, כגון: יער המאכל, גינת דיונה, גינת הפרפרים ויוצרת מפגשי נטיעות של הקהילה בגינות ובפארק האקולוגי. בנוסף קיבלה לידיה לנהל את קהילת "אבוקדו", תושבים ותושבות. סילבי 2000־ המונה כ יוצרת מפגשים וקשרים בין אנשים על ידי אפיון קהל היעד והתאמת הפעילויות ותוכנית העבודה לצורכי הקהילה, פועלת לעידוד יוזמות תושבים, יוצרת שיתופי פעולה עם גורמים שונים ורותמת תושבים לקבוצת מובילי הקהילה. סילבי זמינה , נרתמת בהתנדבות בשעת 24/7 לקהילה חירום, תוך שת"פ מלא עם ראש המנהלת. המלצת המנהל ים ,2014 סילבי החלה עבודתה בעירייה בשנת ומזה שלוש שנים מועסקת בתפקיד מנהלת מדור קהילה וחקלאות עירונית במחלקת איכות הסביבה.

סילבי שרפי מנהלת מדור קהילה וחקלאות עירונית במחלקת איכות הסביבה

מסר של מצט י י נת

"הצטיינות עבורי בתחום הקיימות היא קודם כל הערכה והתפעמות מהסביבה כולה, החל מהטבע סביבנו ועד לניהול קהילה מקיימת ויוזמת. באופן אישי, אני מרגישה מחויבות ורצון גדול להשפיע לטובה לשמירה על כדור הארץ למען הדורות הבאים ובעיקר לדאוג להשאיר להם סביבה טובה, בריאה ומקיימת לחיות בה. עובדת מצטיינת עבורי היא עובדת שלא מרגישה שהזמן חולף בעת פעילות ועשייה שוטפת. בעיניי חיוך של תושב מעניק לי תחושה שהצלחתי לשמח או להותיר חוויית שירות נעימה".

"מצוינות היא לא פעולה חד־פעמית אלא דרך חיים.

מינהל תפעול

רקע מקצועי

עובד מצטיין 2022

סימון הוא עובד איכותי ומקצועי, מסור ואכפתי, מתנדב רבות לחיזוק קהילת הרובע גם מעבר לשעות העבודה ומשמש דוגמה ומופת לחבריו לצוות. סימון ידוע כעובד שאוהב לסייע לכל פונה ובעל יכולת תקשורת בין־אישית מצוינת, הפועל לביצוע מטלות בהתאם לנהלים ולהוראות העבודה. בבסיס אישיותו תכונה טבעית הכוללת סבר פנים יפה אשר מקרינה על כולם את הנועם שבו. סימון עובד ישר, אמין ונאמן, דיווחיו נעשים ללא משוא פנים. הוא מבצע בחן ובחיוך כל משימה המוטלת עליו ומעבר לתפקידו בפועל, כמו מיפוי תחנות עירוניות או בשעת הצורך מילוי מקום ראש המינהלת. על כל אלה מצאה אותו הוועדה ראוי לתואר עובד מצטיין! שנותיו הראשונות בעירייה הוא 21 את מילא בתפקיד אב בית בבית ספר מקיף ב'. בתפקידו היום סימון פועל לשיפור חזות פני הרובע ולאיכות החיים של התושבים. סימון מתנהל בתפיסה הוליסטית והרמונית מול כל בעלי התפקידים במינהלת ובמנהל תפעול בכלל, פועל בחתירה מתמדת לפעילויות לשיתוף ציבור ברובע, לחשיפת שירותי המינהלת ולפעילות יזומה של מפגשים וכנסים בהשתתפות תושבי הרובע. פעילותו של סימון בולטת בשטח הן בשגרה והן בחירום ותרומתו בשעה זו, כדוגמת "כוננות סערה" וסיוע במיגון לקשישים וממ"דים, יוצאת מגדר הרגיל ומעוררת הערכה רבה. המלצת המנהל ים ,1995 סימון החל עבודתו בעירייה בשנת שנים מועסק בתפקיד מפקח כללי 7 ומזה במינהלת רובע ד'.

סימון ממן מפקח כללי במינהלת רובע ד'

מסר של מצט י י ן

"עובד מצטיין בעיניי הוא לא אינדיבידואל אלא שחקן קבוצתי, הפורץ גבולות וחושב מחוץ לקופסה, מתייחס לכל רעיון ויוזמה התורמים לקהילהולעירייהוליישםאותםבכלמקוםאפשרי. עובד מצטיין זה עובד שנוגע בלב התושבים ומטפל בהם עד לפרטים הקטנים, אחד שמגיע כל יום לעבודה בשמחה, בחיוך וברצון להיות שגריר נאמן של העירייה. עובד מצטיין מבצע את עבודתו באיכות ומקצועיות גבוהה מהמצופה ממנו, ותמיד בנועם, באכפתיות, במסירות ולויאליות למערכת, כאשר לנגד עיניו תמיד עומד חזונו של ראש העיר, לפיו התושב במרכז".

את כל מה שאנו עושים, נעשה באהבה והכי טוב שרק אפשר!"

מינהל תפעול

רקע מקצועי

עובדת מצטיינת 2022

סיגל מעורבת בכל תחומי העשייה בעירייה ובפרט במינהלת הרובע, נרתמת לכל פעילות במצבי חירום וזמינה בכל שעות היום. סיגל מעניקה שירות איכותי ויוצא דופן בקהילה ומרכזת במצבי חירום מתנדבים רבים ומפעילה אותם למשימות ברחבי העיר באופן שמעורר השראה, כדוגמת חלוקת סלי מזון, תרופות לקשישים, כוננות "סערה", גמ"ח ועוד. סיגל פועלת לגיבוש צוות המינהלת, מגדילה ראש ויוזמת מפגשים עם תושבים, פועלת לשיתוף פעולה ודואגת ליצירת ממשקי עבודה עם כל הגורמים בעירייה. היא רואה תמיד לנגד עיניה את טובת הארגון. תרומתה הגבוהה לעמידה ביעדי המינהלת מהווים מודל לחיקוי בקרב יתר המינהלות. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר עובדת מצטיינת! ,2010 סיגל החלה עבודתה בעירייה בשנת שנים מועסקת בתפקיד מנהלת 5 ומזה מדור שיתוף ציבור במינהלת רובע ו'-ח'. במסגרת תפקידה, פועלת לניהול משרד המינהלת לרבות טיפול בהזמנות רכש ודרישות תקציביות. בתחום אחריותה, תיאום מול המפקחים ביחידות השונות במינהל כדוגמה: פיקוח עירוני, תברואה, תחזוקה, גינון ועוד. סיגל נותנת מענה טלפוני ופרונטלי עבור תושבי הרובע ומעניקה פתרונות יצירתיים לבעיותיהם. היא עומדת לרשות כל צוות המינהלת ולגיבושו ופועלת בזמני חירום בכל המשימות. סיגל נשארת מעבר לשעות העבודה, חונכת עובדים חדשים ומלמדת אותם על פעילות המינהלת ועל עמידה בזמני תקן ומקפידה לשמור על הוראות והנחיות באופן מסור ומעורר הערכה רבה. המלצת המנהל ים

סיגל מלכה מנהלת מדור שיתוף ציבור במינהלת רובע ו'-ח'

מסר של מצט י י נת

"עובדת מצטיינת עבורי מתבטאת בעשייה בכל רגע פנוי ובלקיחת חלק בתרומה לקהילה גם מעבר לשעות העבודה. אני שמחה להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה המרובה של הרשות ומאמינה שכעובדת ציבור חלה עליי החובה להעניק שירות מקצועי, אדיב ויעיל הן לתושבי העיר והן לעמיתיי ולגורמים המקצועיים שאיתם אני עובדת. עובדת מצטיינת עבורי נותנת מענה לכל האוכלוסייה על כל גווניה, וזה מתאפשר רק אם ערך ההתנדבות בוער בקרבה. נתינה עבורי היא ערך עליון, ואני מחויבות להמשיך ולעמוד בכל דרישות התפקיד ולהיות שגרירה ראויה לארגון."

"מצוינות היא לא פעולה חד־פעמית אלא דרך חיים.

מינהל תפעול

רקע מקצועי

עובד מצטיין רשותי 2022

דוד פקח ותיק בשירות הווטרינרי, עובד מצוין ומעניק טיפול מהיר, יעיל ואיכותי במצבי מצוקה של בעלי חיים. זמינותו ופתרונותיו מעוררים הערכה עצומה בקרב התושבים ובקרב יחידות השירות בעירייה. דוד מאופיין בתפקידו המתבצע בצניעות, בענווה ובאופן משביע רצון מעבר לכל ציפייה. בזכות גישתו של דוד ותרומתו לשירות הווטרינרי המשתקפת בכל הערוצים הוא זוכה לשבחים רבים מכל עבר. כמו כן, הוא תמיד נכון להשתתף בפעילות התנדבותית במסגרות העירייה ומחוצה לה. דוד מוקפץ פעמים רבות על מנת לטפל באירועים חריגים ומצליח להוות דמות לחיקוי כמקצוען ומציל בעלי חיים. על כל אלה מצאה אותו הוועדה ראוי לתואר עובד מצטיין רשותי! ,1985 דוד החל עבודתו בעירייה בשנת ומאז מועסק בתפקיד מפקח בכיר בתחום לכידת בעלי חיים במחלקת תברואה ופיקוח וטרינרי. במסגרת תפקידו, אחראי דוד על מתן מענה לפניות הציבור המועברות לטיפול השירות הווטרינרי במהלך כל שעות היממה. דוד מיומן בלכידת בעלי חיים בשטחי הרשות, המהווים סכנה לבריאות הציבור, ומעבירם לטיפול הצוות הווטרינרי. הוא מספק מענה שוטף לבעלי החיים המשוטטים אשר דורשים טיפול רפואי כחלק מדאגה ושמירה על רווחת בעלי החיים, מטפל בפניות הציבור ומסייע לתושבים טלפונית ופרונטלית באופן יום־יומי. הוא אחראי על קיום פקודת הכלבת והסגרת כלבים שננשכו, לצורך קיום תצפית כלבת במטרה לשמור על בריאות התושבים. המלצת המנהל ים

דוד בוארון מפקח בכיר בתחום לכידת בעלי חיים במחלקת תברואה ופיקוח וטרינרי מסר של מצט י י ן "עובד מצטיין עבורי זה לקום כל יום לעבודה בשאפתנות ובגישה חיובית, לבצע אתהמטלות המוטלות עליי בצורה הכי טובה שרק אפשר ובסוף היום להיות שלם שביצעתי את מה שרציתי ואת המקסימום. עובד מצטיין שומר על יחסי אנוש טובים עם כל הסובבים אותו וגורם לחוויית שירות נפלאה לתושבים. המוטו שלי הוא פחות לדבר, יותר לעשות, ואם לעשותאז הכול בצניעות. עובד מצטיין זה עובד שאכפת לו ממקום עבודתו ונאמן ללא כל תנאי. הצטיינות עבורי היא דבקות במטרה, גמישות ופתיחות ללמידה."

את כל מה שאנו עושים, נעשה באהבה והכי טוב שרק אפשר!"

מינהל תפעול

רקע מקצועי

מנהלת מצטיינת 2022

נילי מהווה מודל לחיקוי בכל הנוגע לניהול צוותי עבודה ולמענה לפניות תושבים, פועלת לשיפור מתמיד בכל הנוגע לתחומי אחריותה ואף להתעדכן בחדשנות ובטכנולוגיה מתקדמת למגוון ערוצי תקשורת ידידותיים עבור התושבים. נילי יוצרת ערבי גיבוש, פעילות חברתית, מהווה אוזן קשבת ונכונה תמיד לתמוך בכל עובד. תרומתה לאיתנות ארגונית באה לידי ביטוי ביכולתה לנתר תקלות ולטפל בפניות בדבר מפגעים מטרידים באופן המהווה מודל להערכה עצומה. תרומתה ברמה הכלל ארגונית הפכה CRM למשתמשי למשמעותית, ונילי מצטיירת כמומחית תפעול בכל סוגיית שימושי המערכת. נילי מנהלת יסודית ואיכותית, שפועלת ברוח נהלי הארגון, וערנותה יוצרת הישגים מרשימים ותפעוליים המובלים ביד רמה. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר מנהלת מצטיינת! ,2015 נילי החלה עבודתה בעירייה בשנת שנים מועסקת בתפקיד מנהלת 5 ומזה במוקד העירוני. 106 מחלקת בתחילת דרכה הוצבה במשרת סטודנט , ולאחר כשנתיים קודמה 106 כנציגת מוקד לתפקיד הנוכחי. תפקידה כולל ניהול המוקד בשגרה ובחירום, מענה לתושבים בכלל הפלטפורמות, ניהול צוות נציגי השירות, הצגת דו"חות ניהוליים להצגת תמונת מצב רשותית העולה מתוך פניות מוקד, שיגור הודעות יזומות לתושבים, תדרוך ופיקוח על עבודת נציגי השירות, ריכוז פניות של היחידות הפנים ארגוניות, בקרה ומשוב על תהליכי הטיפול בפניות מוקד, הצגת תמונת מצב באירועים חריגים, תוך עדכון רציף על תרחישי האירוע. נילי קידמה פעילות טכנולוגית 2022 בשנת לאפיון וניתור תהליכי בקרה במוקד העירוני המהווה מודל בקרב רשויות מקבילות. המלצת המנהל ים

נילי אלמליח 106 מנהלת מחלקת במוקד העירוני מסר של מצט י י נת "מנהלתמצטיינתעבורי משמשתדוגמהאישית לעובדיה ומבצעת את תפקידה ממקום של בכל ימות השנה, 24/7 שליחות בזמינות מלאה בחגים ובסופי שבוע. היא בעלת ראייה רחבה ושירותית, תוך נכונות לצעוד יד ביד לקדמה ולטכנולוגיות חדשות ומתקדמות כדי להתאים את יעדי השירות הארגוניים לכלל האוכלוסיות בעיר. הצטיינותכוללתבחובה גםדאגה והעצמה של ההון האנושי במוקד העירוני, העושים לילות כימים במלאכת קודש על מנת להעניק שירות מהיר זמין ויעיל. מנהלת מצטיינת עבורי מאתרת את העובדים הטובים ביותר בהתאם לפוטנציאל הטמון בהם ומהווה עבורם מקור השראה ואוטוריטה מקצועית ושירותית".

"מצוינות היא לא פעולה חד־פעמית אלא דרך חיים.

מינהל חינוך

רקע מקצועי

עובדת מצטיינת 2022

מרים בעלת יכולת ליצירת קשרים בין־ אישיים מצוינים. משרה אמון ונאמנות ובעלת יכולת הכלה יוצאת דופן. החום והאהבה שאותם מעניקה לילדים מעוררי הערכה, ויחסה המכבד בולט במיוחד כלפי כל סובביה וכלפי כל הנעשה באופן עקבי בכל גן שבו הוצבה. מרים מלאת רגישות ונתינה וגורמת לילדים, להורים ולצוות הגן רגעי נחת רבים. היכולת שלה להשתלב בכל סביבה ראויה לשבח, והיא מפתיעה בכל פעם מחדש בגישתה הסבלנית ובמוסר עבודתה. מרים פועלת לעמידה ביעדי הגן וקשובה להוראות הממונים והגננת. היא חותרת לזמני הגעה מוקדמים ותורמת רבות מזמנה הפרטי לפעילות הגן גם לאחר שעות עבודתה. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר עובדת מצטיינת! ,2008 מרים החלה עבודה בעירייה בשנת שנים מועסקת בתפקיד סייעת אם 10 ומזה בגן הדס. בתחילת דרכה בתחום שילבה ילדים על הספקטרום האוטיסטי בגן אביב שהפך לפני שנים לגן מכיל ראשון בעיר. 9־ כ מרים נמצאת בקשר רציף עם ילדי הגן גם לאחר מעברם ותמיד מתעניינת ודורשת בשלומם. מרים דואגת לטיפול בילדי הגן, תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהלת הגן ובכפוף לתוכנית העבודה ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך. מרים אחראית ומשגיחה על הסדר והארגון של הציוד והאביזרים של הגן, מבצעת עבודות סדר וניקיון בחדרי הגן ובחצר ומדריכה ילדים לעצמאות בתחום ההיגיינה האישית. מרים תומכת במנהלת הגן ומסייעת בשמירה על בטיחות הילדים. המלצת המנהל ים

מרים אביטן סייעת אם בגן הדס מסר של מצטי י נת

"עובדתמצטיינתרואהכלאדםבאשרהואבאור חיובי ובעיקר בעבודה עם ילדים מאתגרים. אני רואה בעבודתי כמייצגת את הדרך שבה הייתי רוצה שהקהילה תנהג בילדינו. אני באה בשמחה לגן ומחברת את הילדים לרגישות, לחמלה ולהכלה ותמיד משרישה בהם את הנתינה לקהילה. ההצטיינות בעיניי היא להציב מטרות ויעדים ולהשיג אותם בדרכי נועם, בשיח מקדם, בנינוחות ובאקלים מיטבי ומכבד. הצטיינות היא לשתף פעולה עם הממונים, עם הצוות החינוכי ועם ההורים בהגינות, יושרה ושוויוניותעםאושר גדול בלב".

את כל מה שאנו עושים, נעשה באהבה והכי טוב שרק אפשר!"

מינהל חינוך

רקע מקצועי

עובדת מצטיינת 2022

אושרת מבצעת את תפקידה באופן יסודי, מעניקה מענה לכל צורכי התלמידים ומסייעת בכל הנדרש בכיתה ובבית הספר. היא פועלת תמיד ליצירת קשרים משמעותיים עם סובביה ועמיתיה, נענית בחיוב לבקשת הממונים עליה מעבר לחובתה, לוקחת חלק פעיל באירועי בית הספר ודואגת להצלחתם. אושרת שותפה לצוות המקצועי בפרויקט שילוב ילדים בכיתה הרגילה במקצועות שונים, ולצוותים נוספים אשר עומלים על קידום איכות הלמידה ומגלה יוזמה וידע אודות אופני הלמידה השונים היכולים לסייע לתפקוד התלמידים. אושרת אמפתית כלפי הורי התלמידים וזמינה תמיד לכל בקשה. היא רגישה, מכילה, עוטפת את הילדים ונרתמת תמיד לסייע לסייעות מקבילות בבית הספר. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר עובדת מצטיינת! ,2017 אושרת החלה עבודתה בעירייה בשנת שנים מועסקת בתפקיד תומכת 3 ומזה הוראה בכיתת תקשורת בבית ספר הראל. אושרת פועלת בחתירה מתמדת למינוף הישגי התלמידים ולמתן מענה דיפרנציאלי, לימודי ורגשי. הילדים רואים בה דמות משמעותית ומכילה הכוללת מעטפת של תמיכה ואהבה. אושרת מובילה פרויקט לתלמידים בעלי מורכבויות שונות לפי תחומי הדעת והעניין של התלמיד, המזקקת את נקודות החוזק של כל התלמידים בכיתה. אושרת קידמה את תלמידי הכיתה מבחינה לימודית, חברתית והתנהגותית. בנוסף, שותפה אושרת בפרויקט ייחודי לשילוב הילדים של כיתת תקשורת בכיתה רגילה במגוון מקצועות מובילים וכן היא שותפה לצוות קידום איכות הלמידה והמיומנויות וליצירת תפקוד גבוה בקרב תלמידי הכיתה. המלצת המנהל ים

אושרת אמסלם תומכת הוראה בכיתת תקשורת בבית ספר הראל

מסר של מצט י י נת

"עובדת מצטיינת עבורי מגיעה בשמחה לעבודה מתוך שליחות ונותנת אמון ביכולות של כל ילד, תוך יצירת קשר וחיבור מיוחד איתם כדי להעניק להם את כל הכישורים הנדרשים במטרה לשלבם במסגרת הרגילה. הצטיינות עבורי זו דרך חיים, רצון להגיע כל יום לעבודה ולעשות את המקסימום הניתן כדי לדעת שבסופו של יום הצלחתי לקדם ולו במעט את התלמידים. בתחומי, הצטיינות היא לגרום נחת ורוגע להורים שיודעים שהילדים נמצאים בידיים טובות ובטוחות, ומתן סיועעתידי להשתלבותם בכל מסגרת שבה יוצבו."

"מצוינות היא לא פעולה חד־פעמית אלא דרך חיים.

מינהל חינוך

רקע מקצועי

עובדת מצטיינת 2022

אבלין סייעת עם מוסר עבודה גבוה, חרוצה ויש בה חמלה והכלה יוצאות דופן. אבלין בעלת ידע נרחב לטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות ופועלת באופן ממוקד להרחבת הידע בתחום. היא יוזמת פרויקטים ותורמת מזמנה הפרטי למען הגן והמסגרת שבה היא מועסקת. אבלין מגלה יצירתיות בכל פעילותה עם ילדי הגן מתוך שמחה וחיבור אישי לכל ילד. היא אחראית, דייקנית, אדיבה, אמפתית ורגישה ומהווה מודל לסייעת שעושה מעבר למוטל עליה בחן, באהבה ובנחישות יוצאת דופן. הורי הילדים חשים רוגע רב בסביבתה ומשבחים ללא הרף את חשיבותה לגן כולו. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר עובדת מצטיינת! אבלין פועלת ללא ליאות לקידום ילדים עם צרכים מיוחדים ברמות תפקוד שונות על מנת שיקבלו את החינוך הראוי, וכן לסייע להם להתפתח ולמצות את מלוא הפוטנציאל שלהם כמו כל ילד רגיל במערכת החינוך הפורמלי. כסייעת בגני ילדים עם צרכים מיוחדים, אבלין פועלת באופן ממוקד ומסייעת בלימוד פרטני ובסיוע פיזי לאלו המתקשים בניידות וכן מסייעת למורים ולמטפלים המקצועיים באופן שוטף ויום־יומי. נוסף על אלה, אבלין משגיחה ומעניקה מעטפת תמיכה במהלך שגרת יומם ובכל פעילות שבה התלמידים מוצבים וכן דואגת לביטחונם ולבטיחותם במהלך הפעילויות השונות ולאורך כל שעות היום. המלצת המנהל ים ,2016 אבלין החלה עבודתה בעירייה בשנת שנים מועסקת בתפקיד סייעת גני 4 ומזה ילדים בחינוך מיוחד.

אבלין סבח סייעת אם - חינוך מיוחד בגן גיל

מסר של מצטי י נת

"עובדת מצטיינת עבורי היא חלק מהצוות. אך כמו בכל מקום, תמיד אפשר לעשות את המעבר! עובדת מצטיינת היא מי שלוקחת את הרעיונות המוצעים מהמנהלים צעד אחד קדימה, מרחיבה, מיישמת ומפתחת אותם כדי שיתאימו באופן מלא לילדים השונים. עובדת מצטיינת יודעת להנחיל שמחה ומוסר עבודה בכל שאר חברי הצוות כדי למצות את תהליך החינוך באופן מיטבי ולתת לילדים את ההרגשה הכי טובה ובטוחה במקום שבו הם נמצאים. מבחינתי, להיות דמות כזאת עבור הילדים זאת שליחות, ואין אושר גדול יותר מלראות אותם מתפתחים ומאושרים".

את כל מה שאנו עושים, נעשה באהבה והכי טוב שרק אפשר!"

מינהל חינוך

רקע מקצועי

עובדת מצטיינת 2022

מלכה מבצעת את תפקידה באופן הראוי להצטיינות. היא מגלה ידע ומקצועיות בכל תחומי אחריותה ומעבר למוטל עליה ומשכילה לשלב שיטות עבודה איכותיות בתחומה. מלכה מלווה את התלמידים וההורים בבקשות למלגות באופן רגיש ודיסקרטי ומנחה אותם לשירות המקוון למילוי הבקשה. מלכה למדה את מערכת הגפ"ן באופן הראוי להערכה, בדיוק רב, תוך בניית תשתית לבקרה תקציבית באופן יוצא מגדר הרגיל. מלכה משמשת עבור צוות הנהלת בית הספר והמורים עוגן מרכזי, שידרגה את שירותי האדמיניסטרציה באופן המהווה מודל לחיקוי, ובעלת יכולות למידה גבוהים ויחסי אנוש מצוינים הראויים לשבח. על כל אלה מצאה אותה הוועדה ראויה לתואר עובדת מצטיינת! ,1992 מלכה החלה עבודתה בעירייה בשנת ומאז מועסקת בתפקיד מזכירה בבית ספר שקד. במסגרת תפקידה, מלכה אחראית על הטמעת מערכת גפ"ן, ניהול חשבונות ותקציב בית הספר, ניהול יומן ופגישות מנהלת בית הספר וכן מעקב ובקרה אחר משימות המנהלת. מלכה מעניקה שירות איכותי, מהיר ויעיל גם מבחינה פרונטלית וגם טלפונית לתלמידים, לצוות בית הספר ולהורים, ופועלת ללא דופי לפתרונות יצירתיים בכל משימה ובקשה. מלכה עצמאית ואחראית בתחומי עיסוקה ובמקביל לוקחת על עצמה משימות נוספות אף שאינן בתחום אחריותה של מזכירה ומרחיבה בחפץ לב את תחומי עשייתה. מלכה לא חוששת להתנסות בתחומים חדשים שאינם מוכרים לה תוך שאיפה מתמדת ללמידת חידושים במערכת החינוך. המלצת המנהל ים

מלכה שריקי מזכירה בבית ספר שקד

מסר של מצט י י נת

"עובדת מצטיינת עבורי צריכה לתת את המקסימום ביעילות, לגלות ידע ומקצועיות רבה, מענה אנושי ואישי המתבטאים במסירות ובשקיפות. עובדת מצטיינת פועלת על פי כללי משמעת ונהלי עבודה הנדרשים מתוקף תפקידה כעובדת ציבור ומרחיבה את אופקיה ומקצועותיה ככל שנדרש. עובדת הממלאת את תפקידה באופן הנכון והראוי ביותר על מנת לשרת את כל באי בית הספר במסירות, במקצועיות ובשקיפות. במסגרת תפקידי אני נותנת שירות לכלל צוות בית הספר, לתלמידים ולהוריהם, לכן תפקידי כמזכירה צריך להיות מאופיין ביושרה, בשקיפות ובבניית יחסים של אמון."

"מצוינות היא לא פעולה חד־פעמית אלא דרך חיים.

מינהל חינוך

רקע מקצועי

עובד מצטיין 2022

ורד בעל אישיות מסבירת פנים ומכבד כל מי שנכנס בשערי בית הספר, והכול באדיבות ובחיוך רחב. מחויבותו לעבודה יוצאת מגדר הרגיל, תמיד נענה בחיוב רב לכל בקשה מכל צוות בית הספר ומתריע על כל תקלה המצריכה הזמנת גורמים מקצועיים חיצוניים. ורד מבצע בחיסכון רב וביעילות מעקב שוטף עבור הוצאות התחזוקה וזמין בכל עת אף בתחומים מעבר לתחום אחריותו. ורד פועל בהתאם להוראות ולנהלי הבטיחות ובעל אתיקה מקצועית, יושרה והגינות ברמה גבוהה. הוא מהווה דוגמה ומופת, בעל ידי זהב הפועל ביצירתיות ונותן פתרונות מהירים לכל תקלה ומשימה. על כל אלה מצאה אותו הוועדה ראוי לתואר עובד מצטיין! , ומאז 2012 ורד החל עבודתו בעירייה בשנת מועסק בתפקיד אב בית בבית ספר הראל. ורד מטפל במפגעי בטיחות, בתחזוקת שבר, בתחזוקת תשתיות בית הספר, בהתקנת ציוד, במענה לפניות שוטפות בדבר תקלות ובטיפול ליקויים בטיחותיים. ורד מבצע באופן שוטף בקרה על ניקיון בית הספר ומנחה גורמים מקצועיים לטיפול בתקלות. הוא דואג לצביעה, לטיפול בתאורה ובציוד חשמלי, להצבת שילוט מותאם לצורכי בית הספר, לתיחום אזור עבודות שטח ומניעת סיכונים ולשיפור חזות בית הספר. ורד שומר על קשרי עבודה עם ספקים חיצוניים ונותני שירותים, והכול בכפיפות למנהלת בית הספר. בכל חופשת קיץ ורד עומל רבות בצורה מיטבית להכנת בית הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים. המלצת המנהל ים

ורד ים גל אב בית בבית ספר הראל מסר של מצט י י ן

"עובד מצטיין בעיניי הוא עובד בעל יושרה ואמת, בעל תקשורת בין־אישית חיובית ומכבדת מול כל באי בית הספר, דייקן וחרוץ. עובד המרגיש שייכות למקום העבודה שלו, אחראי, בעל מוטיבציה, שפועל עם לוח גאנט ממוקד משימות ומטלות שוטפות, בשמחה ובאכפתיות רבה עבור לכל תלמיד ואיש. עובד מצטיין מעניק שירות מהלב והנשמה, מתחדש ברעיונות יצירתיים, קשוב לצורכי בית הספר ואוהב את עיסוקו. הצטיינותבעבודה זה להתייחס למקוםהעבודה כאל הבית הפרטי שלי."

את כל מה שאנו עושים, נעשה באהבה והכי טוב שרק אפשר!"

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker