חוברת נהלים לגני ילדים_תשפד_אשדוד זכויות יוצרים

חוברת נהלים - ביטחון, בטיחות ושעת חירום

גני הילדים אשדוד 2023-2024 תשפ"ד

אין בחוברת זו בכדי להחליף את חוזרי המנכ"ל אלא כתוספת להם בכל מקרה של ספק, הכתוב בחוזר המנכ"ל הוא הקובע!! | ל - ביטחון, בטיחות ושעת חירום ״ חוזר מנכ |

אשדוד לעיריית שמורות הזכויות כל אין לשכפל, להעתיק או לצלם כל חומר מהקובץ הנ"ל ללא אישור בכתב מעיריית אשדוד

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

גננות יקרות,

כמדי שנה אנו מעבירים לכן את חוברת הגננות המרכזת נהלים, הנחיות ומידע מקיף בנושאי הביטחון, בטיחות ושעת חירום שישמשו אתכן בשנת הלימודים התשפ"ד. אגף הביטחון ומחלקת הביטחון במוסדות חינוך משקיע את מרב המאמצים על מנת לשפר ולייעל באופן תמידי את התכנים בנושא הביטחון, הבטיחות והערכות לחירום בגני הילדים. נושא ביטחון ובטיחות הילדים הוא בראש סדר העדיפויות של כולנו, לכן אנו מבקשים לפנות בכל שאלה או תהייה לקב"ט האחראי על גן הילדים להיוועצות בכל נושא או בעיה.

כללי מערכת החינוך בישראל משפיעה באופן מובהק על הרציפות התפקודית הלאומית, מערכת חינוך מתפקדת מאפשרת למיליוני אזרחים להמשיך ולהניע את גלגלי המשק והצמיחה הלאומית, לנו באגף הביטחון יש משימה בעלת חשיבות עליונה והיא לאפשר לכל זה לקרות! לאפשר את הרציפות התפקודית במשרד החינוך וכפועל יוצא מכך את הרציפות התפקודית של מערכת החינוך בישראל בשנים האחרונות מתמודדת מדינת ישראל ומשרד החינוך עם אתגרים ביטחוניים ואירועי חירום שונים: התמודדות של שנתיים עם נגיף הקורונה, אירועי רעידות אדמה הפוקדים את האזור בחודשים האחרונים, עליה משמעותית באירועים הביטחוניים והאיומים בזירת הפנים וזירות החוץ מצפון ומדרום , המתח הקיים בציבור הישראלי המשפיע באופן ישיר על החוסן האישי והלאומי . התמודדויות אלו השפיעו ומשפיעים באופן מהותי על שגרת יומם של תלמידים, ילדי הגנים ומעונות היום וכן על סגלי ההוראה בכלל מערכת החינוך. אגף הביטחון ויחידות הביטחון ברשויות , הובילו ומובילים תהליכים משמעותיים בשנתיים האחרונות ובהם הקמה של מערכים ומנגנוני פעולה, כתיבת חומר מקצועי והדרכתי רב, וכן התאמת שיטות הפעולה למציאות החדשה אשר מתרחשת . אגף בכיר לביטחון שעת חירום ובטיחות סביבתית, מקיף את כלל סביבת העבודה של מוסדות החינוך בישראל, חובתנו לאפשר ביטחון אישי לכל תלמיד ותלמידה לכל ילד וילדה ולכל עובדי ההוראה במערכת החינוך. חובתנו להכין את המערכת לשעת חירום לתרגל אותה ולעדכן את הפעילות לאור תהליכי למידה קבועים. חובתנו לדאוג לבטיחותם של כל באי מוסדות

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

2

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

החינוך בכל הגילאים, ולאפשר מציאות בה כל אחד ואחת חוזרים לביתם בסיום יום לימודים בריאים ושלמים. על מנת לקיים את כל אלה עלינו להוביל להתוות ולנהל את הערכות בתחומי האחריות באופן מיטבי. שנת הלימודים תשפ"ד מהווה הזדמנות לכולנו להטמיע את כל שלמדנו מהתמודדות עם נגיף הקורונה, מניסיון העיסוק בביטחון האישי והמענה לאלימות במוסדות החינוך, מתובנות שגובשו לאור המענה למצבי חירום מלחמתיים ("שומר החומות") ומלקחים שנלמדו מאירועי בטיחות שאינם מחויבי המציאות.

1

מרכיבי הערכות ומענה אגף הביטחון נשענים על שלושה נדבכים:

הערכות • מוכנות והערכות בתחומי החירום ובכלל זה מפגע בודד, ירי תלול מסלול מדרום ומצפון ועוד. • מוכנות והערכות בתחומי הביטחון בתוך מוסדות החינוך ובפעילות חוץ בית ספרית. • מוכנות והערכות בסוגיות בטיחות , צמצום אירועים ותאונות. • מוכנות והיערכות להתמודדות עם אסונות טבע (שריפות, רעא"ד, שיטפונות) • שמירה על הכשירות ויכולות התמודדות עם פנדמיה ותרחישים ביולוגיים אשר סיגלנו בתקופת הקורונה. • גיבוש מנגנונים ודרכי פעולה בחירום. • כתיבת חומר תורתי מקצועי בנושאי חירום ביטחון ובטיחות הקמת מערכי ניהול ושליטה. • בניין כוח ומבנה ארגוני מותאם.

2

מענה מתאים • קיום יכולת ניהול הנחיה והובלה בחירום לכלל המערכת.

• מטות חירום ייעודיים הפועלים בשגרה ובעלי מוכנות גבוהה לתפקוד בשעת חירום. • יכולת גמישות ארגונית והתאמה לאור מצב מתהווה ומעבר מהיר משגרה לחירום. • מענה מהיר יעיל ואפקטיבי בכל הרמות מוסדות החינוך, רשות מקומית , מחוז ומטה. • הפעלת חדרי מצב בשגרה וחירום ומערכות ניהול ושליטה יעילות ומתפקדות • פיתוח והתאמת מערכות מקוונות לגיבוש תמונת מצב אינטגרטיבית- על בסיס מערכת "שועל".

3

למידה מתמדת והפקת לקחים • קיום מערכת לומדת על כלל חלקיה. • פתיחות ארגונית לשינויים וכניסת רעיונות חדשניים. • תהליכי מטה מכווני למידה (פרום למידה, צוותי למידה והפקת לקחים).

תכנית העבודה לשנת תשפ"ד מכוונת את כולנו לעבר היעדים אותם בחרנו השנה לממש, כוחה הגדול טמון בעיקר בימים בהם דעתנו מוסחת לאור המתיחות הביטחונית והאיומים מבית ומחוץ . בימים סוערים כאלה תכנית העבודה היא בסיס לעבודה של כולנו ומאפשרת לנו לקדם את היעדים והמשימות תוך כדי העיסוק בשגרה הביטחונית המורכבת. גננות וסייעות יקרות , אנו ממשיכים להוביל במקצועיות , חזקים מתמיד, אנו סומכים עליכם ומאמינים בכוחנו להמשיך ולהוביל את מערכת החינוך בעיר אשדוד בימים שלווים וסוערים גם יחד

- בברכת שנת לימודים פורייה ובטוחה - אגף הביטחון עיריית אשדוד

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

3

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

תוכן עניינים

עמודים

נושא

2-3

רקע כללי

4

תוכן עניינים

5

דף קשר ואזורי עבודה קב”ט

6

בעלי תפקידים ואחריות

7

תרגילי חירום חובה בגני הילדים שנתי

8

טופס דיווח על ביצוע תרגיל רב שימושי

9-10

נוהלי חירום

11

התנהגות נכונה בחירום

12

כללי - הנחיות ביטחון, בטיחות ושעת חירום

13

נוהל סריקות בגן הילדים

14

נוהל שחרור תלמידים מהמוסד החינוכי במצבי קבלנים + חירום

15

אבטחה

16

נוהל כניסת מבקר

17

נוהל הוצאת ילד מגן הילדים, בריחת ילד, פציעת ילד

18-29

בטיחות בגן הילדים

30-34

נוהל תוכנית עבודה שנתית לגננת

35-51

סיכום + סריקות + תיק הביטחון לגן הילדים

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

4

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

דף קשר

מייל קב”ט

אזורי עבודה

טלפון קב”ט

שם קב”ט

דודו להבה מנהל מחלקת בטחון

052-6967799

dudu@ashdod.muni.il

mikiz@ashdod.muni.il

053-2444428

מיקי זאידל

kobizag@ashdod.muni.il

ב’, ד’, סיטי

050-7576388

קובי זגורי

davidht@ashdod.muni.il

א’, ה’, ו'

052-3483826

דוד חטואל

ramitma@ashdod.muni.il

ח’, ט’, י’, י”ג, מרינה, מע”ר

054-2336991

רמית מלכוב

doronsu@ashdod.muni.il

י”א, י”ב, י”ז, ט”ו, ט”ז

054-7651579

דורון סולטן

boazshatz@ashdod.mun.il

ז'

053-4867371

בועז שץ

netanelma@ashdod.muni.il

ג’, אזור התעשיה

050-7313229

נתנאל אליאס

דיווח על כל אירוע חריג וכאשר אין מענה מהקב”ט

106

מוקד עירוני

משרדי אגף הביטחון

08-9568257/8/9

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

5

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

בעלי תפקידים ותחום אחריות

1

פעילותו של גן הילדים מונחית על פי ההנחיות הביטחוניות המוכתבות על ידי גורמי הביטחון השונים (המשטרה, צה"ל והשב"כ) באמצעות האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך, מנהלי תחום הביטחון, הבטיחות והחירום המחוזיים וקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות. יש לבצע את ההנחיות כפי שהן מוכתבות במלואן. אין סמכות לשום גורם בגן הילדים או ברשות המקומית לשנותן או להקל בהן ללא אישור בכתב של מנהל תחום ביטחון מוסדות חינוך הארצי במשרד החינוך, באמצעות קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, על דעת מנהל תחום הביטחון, הבטיחות והחירום המחוזי.

בעלי התפקידים בגן ותפקידיהם בתחום הביטחון

2

.מנהלת הגן 2.1 על מנהלת הגן לבצע את כל הנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה לכל גן נושא סמל מוסד של המשרד על ידי קב"ט מוסדות 2.1.1 החינוך הרשותי, על פי ההנחיות של משטרת ישראל והגופים המוסמכים מטעם האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך, באמצעות מנהל תחום הביטחון, הבטיחות והחירום המחוזי וקב"ט מוסדות החינוך הרשותי. על מנהלת הגן הקבועה לתדרך את בעלי התפקידים בגן - גננת משלימה, גננת מחליפה, סייעת, סייעת משלימה, סייעת 2.1.2 מחליפה וכל איש צוות נוסף שיתווסף לסגל הגן, לרבות מאבטח הגן (אם קיים כזה) - ועליהם להיות בקיאים בכל ההנחיות המפורטות בחוזר וערוכים לפעול ולהפעיל את הילדים בכל אחד מהאירועים המתרחשים בגן בשגרה, באירועי חירום ובמצבי חירום גם בהיעדרות מנהלת הגן הקבועה. בגן שלא מוצב בו מאבטח על מנהלת הגן לבצע - או לוודא שאחד מצוות הגן יבצע - סריקת בוקר מסביב לגדר הגן - בחלקו 2.1.3 החיצוני ולאחר מכן בצדו הפנימי - בשטח חצר הגן ובתוך מבני הגן ולוודא שלא הונח חפץ בלתי מזוהה. על מנהלת הגן לוודא, מרגע הגעתה לגן וכל זמן שיש בו ילדים, ששער הגן נעול וכל כניסה אליו מבוקרת. 2.1.4 על מנהלת הגן לדווח מידית לרשות המקומית/לבעלות על כל תקלה שהיא במרכיבי הביטחון המפורטים בהמשך. 2.1.5 על המנהלת לתדרך ולתרגל את כל ילדי הגן וצוותו באופן ההתנהגות בכל אחד ממצבי החירום 2.1.6 . סייעת הגן 2.2 בגן שלא מוצב בו מאבטח על סייעת הגן, המגיעה לפני הגננת, לבצע סריקת בוקר מסביב לגדר הגן - בצדו החיצוני, 2.2.1 בצדו הפנימי ובתוך מבני הגן - לאיתור חפצים חשודים. על הסייעת לקלוט את ילדי הגן בתוך מבנה הגן ולוודא שדלת המבנה נעולה וכל כניסה לגן מבוקרת. 2.2.2 על הסייעת לסייע למנהלת הגן ביישום כל הנחיות הביטחון, הבטיחות והחירום. 2.2.3 בגן שיש בו שתי סייעות ויותר באחריות מנהלת הגן לפרט לכל סייעת את המשימות הקבועות שהיא אחראית עליהן. 2.2.4

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

6

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

תרגילי חירום חובה במהלך שנת הלימודים

גננות יקרות בספטמבר ביצוע תרגיל ירי 15- עד ה כבר בפתיחת השנה, כל גננת מחויבת בביצוע שני תרגילי חירום עד סוף ספטמבר. בספטמבר ביצוע תרגיל פינוי לשטח כינוס. 30- טילים. עד ה הגננת יוזמת וקובעת את תאריך התרגיל ומבצעת את התרגיל עצמאית בעזרת צוות הגן, במידה ויש שאלות או אי הבנה אבקש לשתף את קב"ט הגן להיוועצות ופתרונן. תרגיל רעידת אדמה יערך במהלך חודש אוקטובר ויבוצע עצמאית על ידי הגננת. להלן פירוט לגבי התרגילים: א. תרגיל ירי טילים שניות ועל פי הנחיות פיקוד העורף. 45 מטרת התרגיל לתרגל את ילדי הגן החדשים וצוות הגן להיכנס למקלט/ממ"ד בתוך סדר פעולות עם הישמע אזעקה במערכת הצפירה הארצית ו/או על פי הנחייה של בעל תפקיד מסגל גן הילדים יש להיכנס למרחב המוגן שנקבע דקות 10 שניות, ורק לאחר 45 וידוע לכל צוות הגן וילדי הגן, בתוך זמן ההתרעה העומד לרשותו בהתאם למפת ההתגוננות הארצית אם לא ניתנה הנחיה אחרת ניתן לחזור לשגרה. ב. תרגיל פינוי לשטח כינוס עם קבלת הנחיית הגננת/סייעת/קב"ט בתרחיש המחייב פינוי הגן כתוצאה מחפץ חשוד/התלקחות/חומ"ס. סדר פעולות פינוי הילדים לשטח כינוס בשטח גן הילדים על פי ציר התנועה המונחה על ידי הגננת/סייעת, בשטח הכינוס יש לשמור על השקט ולהישמע להנחיות אנשי הבטחון. ג. תרגיל רעידת אדמה סדר פעולות בעת התרחשות רעידת אדמה בבתי הספר - "שטח פתוח הכי בטוח" בעת התרחשות רעידת אדמה, יש להגיע למרחב הבטוח ביותר על פי סדר העדיפות הבא: בתוך כיתה/מבנה "אם אתם נמצאים בתוך המבנה/כיתה בעת רעידת אדמה, צאו בהליכה מהירה וזהירה דרך נתיב המילוט אל השטח הפתוח והתרחקו מבניינים, קירות תומכים, עצים, כבלי חשמל וכל גורם מסוכן אחר. מחוץ לכיתה/מבנה הישארו בשטח הפתוח והתרחקו מבניינים, קירות תומכים, עצים, כבלי חשמל וכל גורם מסוכן אחר. ד. תרגיל מוסדות חינוך ארצי , כ"ג עד כ"ז באדר א' התשפ"ד. 2024 במרץ 3-7 כמידי שנה, שבוע החירום הארצי יתקיים בין התאריכים שבוע זה הוא ציון דרך המאפשר לבדוק הלכה למעשה את כלל ההכנות שלנו לחירום במוסדות החינוך. במרץ, יום שלישי כ"ה באדר א' התשפ"ד, בתרחיש שייקבע 5 תרגיל מוסדות החינוך הארצי יתקיים בתאריך בהמשך.

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

7

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

טופס דיווח על ביצוע תרגיל בגן ילדים: יש לוודא כי תאריך התרגיל מצוין בתוכנית העבודה השנתית בהמשך. תרחיש התרגיל: בספטמבר 15- ירי טילים עד ה בספטמבר - תרחיש ח.חשוד/שריפה 30- יציאה לשטח כינוס עד ה רעידת אדמה במהלך חודש אוקטובר. , כ"ה באדר א' תשפ"ד 2024 במרץ 5 תרגיל ארצי יום שלישי (כל תרגיל אשר מתבצע בגן הילדים ידווח ע"י מנהלת בתוכנית העבודה השנתית) שם הגן:

תאריך ביצוע תרגיל ארצי: 5.3.2024

תאריך ביצוע התרגיל אוקטובר:

תאריך ביצוע התרגיל ספטמבר:

ירי טילים חפץ חשוד

שם הגננת המבצעת:

תרגילים נוספים שבוצעו:

תאריך: תאריך: תאריך:

שריפה שריפה שריפה

פינוי משער חירום פינוי משער חירום פינוי משער חירום

רעידת אדמה רעידת אדמה רעידת אדמה

ירי טילים ירי טילים ירי טילים

סוג התרחיש אשר תורגל: סוג התרחיש אשר תורגל: סוג התרחיש אשר תורגל:

-

-

מספר הילדים בגן אשר תורגלו:

ההכנות לתרגיל:

לא

כן

לא -

כן

לא -

כן

האם נערכה הדרכה מקדימה לילדי הגן: פרטי היערכות:

לא

כן

:1 תרגיל :2 תרגיל :3 תרגיל

האם בוצע תרגול מקדים לפני ביצוע תרגיל זה:

לא לא

כן כן

שלב ביצוע התרגיל: תארי בקצרה את מהלך התרגיל בכמה נקודות לשיפור ולשימור:

:1 תרגיל :2 תרגיל :3 תרגיל

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

8

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

נוהלי חירום

הפעולות בעת אירוע חבלני/פלילי

. הפעולות הנדרשות בעת מציאת חפץ חשוד בסריקת הבוקר 4.1 אין לגעת בחפץ החשוד. 4.1.1 ילדים ומלוויהם הנמצאים בקרבת הכניסה לגן יורחקו מאותו מקום ולא תתאפשר כניסה של ילדים והורים נוספים עד לסיום 4.1.2 הטיפול בחפץ החשוד. אחד ההורים יתבקש למנוע התקרבות ילדים ומבוגרים לגן. 4.1.3 יש להזעיק את כוחות הביטחון בהתאם לנהלים שנקבעו וליידע את קב"ט מוסדות החינוך הרשותי. 4.1.4 כאשר יגיעו כוחות הביטחון (חבלן משטרה, ניידת משטרה וכו'), יש להראות להם את מקום החפץ החשוד ולהישמע להוראותיהם. 4.1.5 לאחר אישור כוחות הביטחון שהכול כשורה אפשר להכניס את הילדים לגן. 4.1.6 . הפעולות הנדרשות בעת מציאת חפץ חשוד, כאשר הילדים נמצאים בגן 4.2 אין לגעת בחפץ החשוד. 4.2.1 יש להרחיק בשלב ראשון את הילדים ולמקמם מאחורי מחסה (מאחורי הגן, או בתוך הגן בתוך ממ"ד, מאחורי קיר ללא חלונות) 4.2.2 או בכל מקום שהוא "שטח מת" לגבי החפץ החשוד. יש להזעיק את כוחות הביטחון באמצעות לחצן המצוקה ובהתאם להנחיות. 4.2.3 יש לפנות את הילדים אל מחוץ לשטח הגן, למקום שאושר על ידי הקב"ט ושנקבע וגם תורגל מראש. 4.2.4 במקרים שבהם אין אפשרות יציאה משער הגן או משער המילוט יש להשאיר את הילדים במקום מחסה 4.2.5 (מאחורי הגן, או בתוך הגן בתוך ממ"ד, מאחורי קיר ללא חלונות). יש למנוע התקרבות לחפץ החשוד על ידי הצבת מבוגר (רצוי הסייעת) בקרבת מקום ומאחורי מחסה, רצוי מחוץ לתחום הגן. 4.2.6

כאשר יגיעו כוחות הביטחון יש להראות להם את מקום החפץ החשוד ולהישמע להוראותיהם. 4.2.7 לאחר אישור כוחות הביטחון שהכול כשורה אפשר להחזיר את הילדים לפעילות השוטפת. 4.2.8

. הפעולות בעת ירי לתוך הגן 4.3 הפעלת לחצן מצוקה ודיווח למוקד הרשותי. 4.3.1 הכנסת כלל הילדים לתוך המקלט/חדר הביטחון. 4.3.2 נעילת דלתות הכניסה ודלת המקלט. 4.3.3 ביצוע מפקד של כלל הילדים. 4.3.4 המתנה לקבלת הנחיות מגורמי הביטחון. 4.3.5 . הפעולות בעת חדירת אדם זר לגן 4.4 הפעלת לחצן מצוקה ודיווח למוקד הרשותי. 4.4.1 בידוד והכנסת כלל הילדים לתוך המקלט/חדר הביטחון. 4.4.2 נעילת דלתות הכניסה ודלת המקלט. 4.4.3

ביצוע מפקד של כלל הילדים. 4.4.4 המתנה להנחיות גורמי הביטחון. 4.4.5

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

9

התנהגות נכונה בחירום סדר פעולות בגן הילדים עיריית אשדוד, אגף ביטחון, מחלקת מוסדות חינוך

רעידת אדמה/ קריסת מבנה בזמן רעידה/תרגיל רעידת אדמה במבנה הגן

התלקחות מבנה

בעת שמיעת אות חירום על אירוע שריפה במבנה הגן בעת שריפה במבנה הגן יש לשאוף להוצאתם של הילדים מהמבנה מהר ככל האפשר מבלי לסכנם. אם לא ניתן להיחלץ ממבנה הגן, יש לסגור את דלתות המבנה, לפתוח חלונות להזרמת אוויר נקי, להניח סמרטוט רטוב או מגבת על מפתן הדלת להמתין לחילוץ כוחות הביטחון. באפשרות פינוי מהמבנה המסוכן: אם ניתן לפנות את הילדים מבלי לסכנם יתבצע פינוי ילדי הגן לשטח כינוס ברחבי שטח הגן/ שטח פתוח מחוץ לגן הילדים במקרה חירום בלבד ועל פי הנחיות הקב"ט/ אגף בטחון. פינוי מוסדר על פי ציר התנועה המונחה על ידי גננת/ סייעת. גננת בראש הטור, סייעת בסוף הטור. יש לשמור על השקט ולהישמע להוראות הניתנות על ידי צוות הגן.

אם אתם נמצאים בתוך מבנה הגן, צאו בהליכה מהירה וזהירה דרך נתיב המילוט אל השטח הפתוח, והתרחקו מבניינים, קירות תומכים, עצים, כבלי חשמל וכל גורם מסוכן אחר. הינו ציר התנועה המהיר והבטיחותי ביותר נתיב מילוט - ממבנה הגן אל מחוץ למבנה הגן, בדגש על מסלול קבוע. פינוי הילדים לשטח כינוס: שטח כינוס - על פי ציר התנועה המונחה על ידי גננת/סייעת. גננת בראש הטור, סייעת בסוף הטור. יש לשמור על השקט ולהישמע. 1. חצר הגן. 2. שטח פתוח מחוץ לגן הילדים במקרה חירום בלבד ועל פי הנחיות הקב"ט/אגף בטחון. (השטח הפתוח) יהיה בטוח וידוע מראש לצוות הגן (רצוי שטח מוצל בעל פוטנציאל לשליטה מקסימלית בילדי הגן).

בשטח הכינוס בדיקת נוכחות הילדים הפעלתם והרגעתם.

בשטח הכינוס בדיקת נוכחות הילדים הפעלתם והרגעתם.

חשוב לזכור • ללמוד היכן נמצא מפסק הזרם הראשי של מבנה הגן ובעת שריפה לוודא הורדת מפסק זרם החשמל הנמצא בארון החשמל הראשי. • 102 חיוג לכוחות כיבוי אש במספר • הפעלת לחצן מצוקה. • כניסה למבנה תותר רק לאחר בדיקת תקינות המבנה על ידי חשמלאי מוסמך או בהנחיית כב"א.

חשוב לזכור • כניסה למבנה תותר רק לאחר בדיקת תקינות המבנה על ידי גורם מוסמך לאיתור סדקים/שברים חדשים. • אם נתגלו סדקים/שברים חדשים - אין להיכנס למבנה הגן ולהמתין לקבלת הנחיות.

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

10

התנהגות נכונה בחירום סדר פעולות בגן הילדים עיריית אשדוד, אגף ביטחון, מחלקת מוסדות חינוך

בהישמע אזעקה ירי טילים

אירוע חירום אחר

במבנה הגן

מכונית חשודה, חפץ חשוד, אדם חשוד, בהישמע ירי/רעש פיצוץ קרוב, חומרים מסוכנים, כל אירוע אלימות וסיכון של צוות הגן. במבנה הגן סגירת דלת, פתיחת חלון, (למעט במקרה של חומרים מסוכנים), ילדי הגן והצוות יושבים מתחת לקו החלונות.

• שניות למקלט/ממ"ד/מרחב מוגן ("הכי 45 כניסה תוך מוגן שיש"). • דקות במקלט/בממ”ד/במרחב מוגן 10 שהייה של תיקני. • חזרה לפעילות תותר רק לאחר קבלת הנחיה בחזרה לשגרה מכוחות הביטחון.

הפוגה/המתנה

סמוך למבנה שניות והתמגנות על 45 כניסה מידית למבנה שילדי תוך פי הנחיות פיקוד העורף “הכי מוגן שיש”.

• הודעה על חזרה לשגרה. • קבלת הנחיה מגורם מוסמך על התכונן לפינוי הילדים לשטחי כינוס. • הכנת הילדים לפינוי. בעת קבלת ההנחיה לתחילתו של הפינוי יש לקחת את

בשטח פתוח איתור מבנה קרוב וכניסה מידית פנימה. ללא מבנה קרוב יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש עם הידיים.

חוברת הנהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום. טלפונים. + חובה לוודא כי רשימת הורים

פינוי הגן מקלט/ממ"ד, מרחב מוגן, שטח כינוס.

בנסיעה ברכב / רכב הסעות יש לעצור את הרכב בזהירות ובמידת האפשר בצדי הדרך, ולהיכנס למבנה קרוב במידת האפשר. ללא מבנה קרוב יש לעצור את הרכב, לצאת מהרכב בזהירות, להתרחק מהרכב ככל האפשר, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש עם הידיים. חשוב לזכור • יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, הנחיות אלה מצילות חיים. • להיזהר מחלקי מתכות הנופלים לקרקע. • אין לגעת בחלקי נפלים.

על פי הנחיה, ציר התנועה המונחה על ידי גננת/סייעת. גננת בראש הטור, סייעת בסוף הטור. יש לשמור על השקט ולהישמע להוראות הניתנות על ידי הצוות.

בשטח הכינוס בדיקת נוכחות הילדים הפעלתם והרגעתם.

חשוב לזכור • יש לחייג מידית לכוחות הביטחון. • הפעלת לחצן מצוקה.

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

11

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

חירום

כללי - הנחיות ביטחון, בטיחות ושעת חירום: ) סריקות בוקר: 1 בכל בוקר עם הגעת הסייעת - תתבצע סריקה חיצונית ופנימית בגן. הסריקה החיצונית מתבצעת ע"י סייעת/מאבטח וכוללת, סריקה לאורך הגדר ההיקפית, שיחים, פחים, מפגעים בטיחותיים (במידה ומתגלים יש לדווח מיד לקב"ט /מוקד) וחיפוש אחר חפצים חשודים. יש להקפיד על בדיקה יסודית במהלך הסריקה ולשים דגש על פחי אשפה, מגרש חול, שעוני חשמל, צמחייה, מחסנים וכל מקום אחר העלול לשמש להסתרת מטען. הסריקה הפנימית מתבצעת על ידי סייעת וכוללת, סריקה בכל החדרים הפנימיים לאיתור פריצה/גניבה, וכן לוודא שלא הונחו בהם מטענים. במקרה ומזהים משהוא חריג יש לדווח לקב"ט / מאבטח. לאחר סיום הסריקות תרשום הסייעת את זמן הסריקות ב"דף סריקות" המופיע בהמשך החוברת. ) שערים: 2 שערי כניסה ראשי - עם הגעת מנהלת הגן/סייעת לשטח הגן יש לפתוח את השער, יש להיכנס לשטח הגן ולוודא שהשער ננעל לאחר הכניסה לביצוע סריקה בשטח סטרילי לחלוטין, אין להכניס ילדים לגן/חצר לפני סיום ביצוע הסריקה. בכל תקלה במנעול /אינטרקום יש ליידע את מנהל החינוך מחלקת גני הילדים. שער חירום - אחת לחודש יש לפתוח את מנעול שער החירום שבחצר לצורך בדיקת תקינותו. יש לפתוח את השער ולוודא שאין שום מכשול המונע את פתיחתו המלאה. כמו כן, יש לפתוח ולסגור את המנעול לצורך בדיקת תקינותו ומניעת חלודה. מומלץ לתלות מפתח חירום בארון חירום בגן. *הערה - בכל שעות הפעילות שערי הגן יהיו נעולים. ) חירום: 3 לחצן מצוקה - בכל גן ילדים מותקן לחצן מצוקה, תפקידו של לחצן המצוקה הוא לתת מענה מהיר ויעיל לצוות הגן בכל אירוע חריג. בשל חשיבותו של לחצן המצוקה יש להכיר את מיקומו על הקיר וכן את איפיונו של המכשיר. בדיקת לחצן המצוקה תעשה על ידי קב"ט/סייר/צוות הגן (במקרה אמיתי). יציאת חירום - בכל גן תימצא יציאת חירום ממבנה הגן (חלון ו/או דלת), מעל יציאת החירום יימצא שלט זוהר ועליו כתוב - "יציאת חירום". ציוד כיבוי אש - בכל גן יימצאו מטף כיבוי אש, גלגלון ומדבקה עליה הוראות הפעלה לשעת שריפה. על הגננת לדעת כיצד לתפעל מטף - גננת שמעוניינת בהדרכה יש ליצור קשר עם קב"ט הגזרה. תיק עזרה ראשונה - בכל גן יימצא תיק עזרה ראשונה ומיקומו יובא לידיעת כלל צוות הגן. באחריות הגננת לבדוק את התיק באופן תקופתי ולדרוש השלמת חוסרים ממחלקת גני הילדים ברשות. מזרק אפיפן - בכל גן ילדים קיים מזרק אפיפן לשימוש בחירום כמחויב בחוק. על הגננת לבדוק את התאריך האחרון לשימוש, וכן לבדוק אחת לתקופה של שלושה חודשים את תאריך התפוגה של התכשיר וכי אריזתו סגורה. בהתאם לכתוב בחוק יש להציב שלט המכוון אל מיקומו של תכשיר האפיפן. השלט יקובע לקיר באופן שאינו ניתן להסרה/הזזה במקום בולט לעין ונגיש. 101 סדר פעולות במקרה של חשד לאלרגיה מסכנת חיים ובהיעדר הוראה רפואית ביחס לאדם שלגביו עולה החשד: התקשרו למוקד אם הדבר מתאפשר, גשו להביא את מזרק האפיפן, פעלו על פי הנחיות הנמסרות על ידי המוקדן/ת. מקלט הגן - באחריות מנהלת הגן לדאוג לכך ששטח המקלט יהיה פנוי לשהייה של כל ילדי הגן והצוות, יש למנוע את הפיכת המקלט למחסן צפוף ומלא בציוד מיותר, במידה וקיים מידוף במקלט יש לוודא כי הוא מחובר היטב לקיר ואינו מסכן את התלמידים בעת השהייה במקלט. רשימת תלמידים - רשימות התלמידים מעודכנת תהיה גם במקלט הגן. שטח כינוס - לכל גן יש לקבוע שטח כינוס חיצוני למבנה אשר אליו יפונו ילדי הגן בזמן אירוע חירום. את מיקום שטח הכינוס ובחירתו יש לקבוע יחד עם קב"ט הגזרה. באחריות מנהלת הגן לבצע תרגול יציאה לשטח הכינוס, בהתאם לתרגילי הביטחון השנתיים.

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

12

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

נוהל סריקות בגן הילדים

בחוזר מנכ"ל גני ילדים נקבע שחובה לבצע סריקה של חצר הגן ומבנה הגן לפני הגעת הילדים לגן ובסיום הפעילות בגן ושחרור הילדים לביתם.

1 2

סריקה תבוצע על ידי אחד מבעלי התפקידים הבאים: א. סייעת הגן. ב. מאבטח אם מוצב באשכול, יבצע סריקה חיצונית בלבד.

3

עם הגעת הסייעת לגן תבוצע על ידה סריקה לאורך הגדר, בצדה החיצוני, לאחר מכן בצדה הפנימי ובתוך חצר הגן. לאחר מכן תפתח הסייעת את מבנה הגן ותבצע סריקה פנימית. הסריקה לעולם תסתיים לפני כניסת הילדים לגן. יש לדאוג כי בעת כניסת הסייעת /גננת השער יהיה נעול למנוע כניסת ילדים לגן לפני סיום הסריקה והסחת דעת הסורק.

4 5 6 7 8

יציאה מהגן לחצר - בכל יציאה ממבנה הגן לפעילות בחצר תבוצע סריקה במתכונת של סריקת הבוקר בחצר טרם יציאת הילדים וסריקה נוספת של המבנה לפני שוב הילדים לתוך הגן.

סיום יום לימודים - בסיום הלימודים לאחר צאת אחרון הילדים יש לבצע סריקה פנימית וחיצונית כדי לוודא שלא נשאר ילד בגן.

יציאה מחוץ לשטח הגן - במקרה של יציאה מהגן לטובת סיור או טיול יש לבצע סריקה חוזרת טרם כניסתם של הילדים לגן.

תיעוד הסריקות - הסריקות תתועדנה ביומן רישום סריקות על ידי גננת/סייעת/המאבטח על פי הנחיות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, ובגן שאין בו מאבטח על ידי מנהלת הגן.

מופיע דוח סריקות לחתימת מבצעת הסריקה. 40 בעמוד

גננות יקרות, טופס סריקות נועד לבקרה של מנהלת הגן ולווידוא שאכן מתבצעות סריקות.

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

13

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

קבלת הנחיות/אישור מגורמי הביטחון / קב"ט מוס"ח רשותי להפסקת הלימודים ושחרור הילדים הביתה. יצירת קשר טלפוני עם ההורים, ומסירת נוסח הודעת גורמי הביטחון, ובקשה להגיע למוסד החינוכי ולקבל את הילד/ה. התייצבות ההורים בשער המוסד החינוכי, והזדהות בפני הצוות הגן האחראי לשחרור הילדים הביתה. מסירת הילד להורה או לנציג המשפחה שנשלח באישור ההורים. רישום שם ההורה/הבוגר שלקח את הילד. בכל מהלך שחרור הילדים הביתה הם יימצאו בתוך מרחב מוגן עד לקבלתם על ידי ההורים. ילדים המגיעים למוסד החינוכי בהסעות מאורגנות (מועצות אזוריות, חינוך מיוחד) יוסעו חזרה הביתה בהסעות מאורגנות רק לאחר שנבדק שיש מי שיקבל אותם בבית. צוות הגן לא יעזוב את גן הילדים, עד לשחרור אחרון הילדים תשומת לב לצוות שיאלצו לעזוב את הגן לצורך קליטת ילדיהם ממוסדות חינוך אחרים. נוהל שחרור תלמידים מהמוסד החינוכי במצבי חירום 1 2 3 4 5 6 7 8

נוהל כניסת קבלנים:

לא תאושר כניסת קבלנים לפני תחילת יום הלימודים וכניסת הילדים למבנה. קבלנים/נותני שירותים קבועים שיאושרו ע"י מחלקת הביטחון ויציגו אישורי העדר עבירות מין באגף הביטחון יקבלו טופס המרכז את העובדים המאושרים חתום על ידי מנהל מחלקת הביטחון. בהצגת הטופס לגננת היא תוכל לאשר כניסה לעובד ללא ליווי ובצורה מהירה בדגש על שיקול דעתה בלבד. קבלן שלא עבר את התהליך כנדרש לא יוכנס!! הגננת תסביר לקבלן כי יש תהליך כניסה למוסדות חינוך מסודר ועליו לנהוג על פי ההנחיות ולפנות למחלקת הבטחון להסדיר כניסה. קבלן המגיע לעבודה קצרה ולא משמעותית בגן ניתנת לגננת האפשרות להפעיל שיקול דעת בהכנסתו לביצוע העבודה בליווי צמוד של אחת מאנשי הצוות. 1 2 3 4

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

14

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

אבטחה

מאבטחים יוצבו רק בגנים המוגדרים כחלק מ"אשכול גנים" ואשר אושרו בעבר על ידי משטרת ישראל, באשכולות נוספים או חדשים לא יוצב מאבטח חמוש והאבטחה תתבסס על משטרת ישראל וניידות הסיור העירוניות. גזרות שונות בעיר, שתפקידים לבצע 6- סיירי ביטחון גנים המחולקים ל 8 בנוסף למאבטחים באשכולות ישנם סריקות בגני הילדים הלא מאובטחים לאורך שעות היום ולתת מענה ותגובה מידית לגננות/סייעת במקרה של אירוע רפואי/חירום/חריג לסיורים עירוניים ואירועים בגני הילדים.

נושאים כלליים:

1

חוזר מנכ"ל: נוהלי ביטחון, בטיחות, שעת חירום וטיולים בגני ילדים חייב להימצא בכל גן.

2

גננת מחליפה/ סייעת מחליפה: מחובתה של מנהלת הגן לתדרך כל גננת/סייעת מחליפה ולוודא כי הן מכירות ויודעות היכן נמצאים: חוברת נהלי ביטחון ובטיחות, תיק העזרה הראשונה, ציוד כיבוי אש, שערי/יציאות החירום ומפתחות למנעולים השונים, כמו כן מיקום לחצן המצוקה תפעולו במקרה חירום וכן את ידיעת כל נוהלי החירום של הגן בדיוק על פי ההנחיות הכתובות הן בחוזר מנכ"ל והן במדבקות החירום המחולקות לגני הילדים.

3

רשימת ילדי הגן: בידי מנהלת הגן תהיה רשימה שמית של כל ילדי הגן, הרשימה תכלול: מס' ת.ז, כתובת, פרטי ההורים, טלפונים, פלאפונים, אדם נוסף הקרוב למשפחת הילד ופרטיו, קופ"ח של הילד, רגישויות לתרופות וכו'. עותק של רשימת ילדי הגן תהיה גם במקלט הגן. בנוסף בידי מנהלת הגן תהיה רשימה שמית של אנשי צוות הגן עם פרטיהם האישיים כולל פרטים אחרים רלוונטיים כגון שייכות קופ"ח, טלפונים נוספים, פלאפונים וכדומה.

4

טלפונים חיוניים: בחוברת על לוח שעם ובסמוך ללחצן המצוקה וטלפון הגן. 5 ' בכל גן תהיה רשימת טלפונים כמצ"ב בדף מס

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

15

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

נוהל כניסת מבקר

חוזר מנכ"ל

הגן יהיה פתוח כבשגרה. 1 השער של הגן יהיה סגור בהתאם להנחיות הביטחון תוך הזדהות של ההורים בהגיעם לפתח הגן. 2 ההורים יכניסו את ילדיהם עד פתח מבנה הגן. איש צוות יקבל את פני הילד ויאפשר לילד להיכנס למבנה הגן. 3 ההורים ייצאו מיד משטח הגן. ככלל, הורה או כל אדם אחר לא יורשו להיכנס לגן, אלא במקרה חריג ובאישור מנהלת הגן. 4 כניסת אנשי מקצוע לגנים: 5 עובדי הוראה וטיפול, סייעות, גננות שילוב ומומחי תחום מהחינוך המיוחד - יגיעו לגן למתן מענה לתלמידים עם צרכים א. מיוחדים הזכאים לשירות זה. המענה יינתן על פי התכנית האישית של התלמיד על ידי עובדי הוראה וטיפול, גננות שילוב ומומחי תחום מהחינוך המיוחד. כניסת מבקר זמני לשטח הגן שאינו תלמיד או איש סגל כגון: שירותי בריאות התלמיד, מפקחות, קב"ט מוס"ח, שפ"ח, ב. מתי"א, מנהלת אגף חינוך ובמקרים של אירוע חירום (ו/או "אחזקת שבר" -הצפת מים, חשמל וכדומה) - תותר כניסתם בתיאום מראש על פי הכללים הבאים:

) אישור מנהלת הגן. 1 ) הצגת ת"ז המבקר. 2 ) ליווי המבקר בכל זמן שהייתו בגן. 3

בכל ספק בהנחיות או חשש אין לאפשר את כניסת המבקר ולהיוועץ מיידית עם קב"ט מול קב"ט של גן הילדים

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

16

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

נוהל הוצאת ילד מגן הילדים במהלך היום/סוף היום

גננות יקרות, להזכירכן, אין לשחרר ילד מהגן ללא הגעה של הורה אל תוך הגן וזאת ע"פ הנחיות חוזר מנכ"ל – הבאת ילדים לגן והחזרתם הביתה: הבאת הילדים וכניסתם לגן בבוקר והחזרתם אחרי שעות הלימודים מפתח הגן הינה באחריותם של ההורים, כלומר לא תתאפשר קבלה / מסירה של ילד מפתח הגן ללא ליווי אלא אך ורק עם הגעתו של המלווה לשער. שנים וזאת בהתאם להמלצת ארגון "בטרם" 12 - במידה ומגיע אח בוגר להוציא את הילד, יש לוודא כי גילו של האח הבוגר אינו פחות מ וחוזר מנכ"ל.

אנא העבירו את הנוהל והנחיות לצוות הגן ולהורים בפתיחת שנת הלימודים במקרה של יציאה/בריחה ילד

סדר הפעולות בעת אירוע בריחת ילד מהגן:

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

הפעלת לחצן המצוקה.

דיווח למוקד העירוני/לקב"ט/מפקחת.

שמירה על קשר עין עם הילד ככל שניתן.

העברת פרטי הילד לקב"ט, ובכלל זה תיאור הלבוש.

יידוע ההורים על ידי מנהלת הגן.

איתור הילד בכל האמצעים בסיוע המשטרה.

סדר פעולות לטיפול בילד שנפגע/נפצע

הפעלת לחצן המצוקה- בהתאם לחומרת הפציעה.

הזעקת המוקד הרפואי.

טיפול ראשוני על ידי צוות הגן.

התנהלות בעת אירוע פגיעה / פציעה במקרה של פגיעה או פציעה שגרתית של תלמיד בפעילות תוך מוסדית יש להתקשר לטלפון: 1-700-55-00-96 השירות ניתן בכל ימי הלימוד הרשמיים של 7:30-16:00 המגזרים השונים, בין השעות בכל מקרה של סכנת חיים 101 יש לחייג

פינוי הילד בליווי איש צוות מהגן או אחד ההורים.

עדכון טלפוני לקב"ט.

הוצאת דוח אירוע בכתב.

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

17

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

בטיחות בגני ילדים

הבטיחות בגן הילדים חשובה מאין כמותה כדי שהילדים יוכלו לשחק בחופשיות, ללמוד ולהשתתף בפעילויות שונות בבטחה. יצירת סביבה בטוחה דורשת שיתוף פעולה של כלל הגורמים המנחים והמעורבים בנושא הבטיחות. בדף זה תוכלו לקרוא על הניהול השוטף של הבטיחות בגני הילדים, על סיכונים אפשריים בגן ועל הנדרש להיערכות גני הילדים לפתיחת שנת הלימודים.

היערכות גני ילדים לשנת | סיכונים אפשריים | ניהול שוטף של הבטיחות בגן הילדים פעילות שוטפת | פעילות בתחילת שנת הלימודים | הלימודים

ניהול שוטף של הבטיחות בגן הילדים

על גן הילדים לשמש מקום שיתאפשרו בו משחק חופשי, תנועה מגוונת, לימוד ופעילויות שונות, תוך שמירה על בטיחותם של הילדים השוהים בגן. יצירת סביבה בטוחה דורשת שיתוף פעולה של כלל הגורמים המנחים והמעורבים בנושא הבטיחות ובהם המפקחת על הגן, קב"ט מוסדות חינוך, מנהל בטיחות מוסדות חינוך ברשות המקומית ועורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך המאושרים על ידי משרד החינוך. רשימת עורכי מבדקי בטיחות מוסדות חינוך פרטיים. ראו באחריות מנהלת הגן לוודא כי הגן נבדק אחת לשנה לקראת פתיחת שנת הלימודים על ידי איש בטיחות מוסדות חינוך מקצועי. לאחר חוזר מנכ"ל בנושא שתוקנו הליקויים על ידי הרשות או הבעלות, יש לקבל אישור על מוכנות הגן לקראת פתיחת שנת הלימודים. מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולניהול של הבטיחות בגן הילדים במערכת בטיחות בגני ילדים החינוך. על מנהלת הגן לפעול בהתאם להוראות חוזר זה ועל פי ההוראות שיועברו ממטה המחוז באמצעות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי או מנהל בטיחות מוסדות החינוך ברשות.

סיכונים אפשריים

• מתקני משחקים מסוכנים שאינם מטופלים ויש בהם חלקים שבורים (צעצועים הכוללים כלים בעלי קצוות חדים העלולים לפצוע). • דלתות שאינן מוגנות ועלולות לפגוע באצבעות הילדים. • רהיטים שאינם מתאימים או אינם מחוזקים ועלולים לפגוע בילדים, כגון כיסא שבו הרווח בין המשענת למושב אינו לפי התקן וראש של ילד עלול להילכד בו או ארונית שאינה מחוזקת לקיר ונופלת ופוגעת בילד.

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

18

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

היערכות גני ילדים לשנת הלימודים

• עריכת בדיקות מקדימות של הציוד והמתקנים בגן. • קיום תדריך היערכות לגננות, סייעות ומחליפות לקראת פתיחת השנה. • הימצאות אישור מוכנות לגן. • הימצאות חוזרי מנכ"ל בטחון ובטיחות.

אחריות ותחומי פעולה של הרשות המקומית/הבעלות

כללי הרשות המקומית/הבעלות נושאת באחריות להבטחת הבטיחות של גן הילדים. על הרשות המקומית/הבעלות להעמיד לרשות הגן מבנה ותשתית בטוחים, התואמים את הדרישות המובאות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא בטיחות ואת הוראות כל דין החלות עליהן. האחריות היום-יומית השוטפת לבטיחות בגן הילדים מוטלת על הרשות המקומית/הבעלות. חובתה של הרשות המקומית/ הבעלות לקיים מוסדות חינוך מטילה עליה את האחריות לדאוג לשלום הילדים בעת שהותם בתחומי הגן על כיתותיו, חצרו ומתקניו ולהבטיח שהגן יהיה בטוח ומתאים לקיום הלימודים בו. האחריות המקצועית לגילוי פגמים מובנים במבנה בגן הילדים היוצרים סיכון לציבור התלמידים מוטלת על הרשויות המקומיות. בעלי התפקידים בגן וסמכותם בתחום הבטיחות מנהלת הגן כאמור לעיל, הרשות המקומית אחראית לתקינות גני הילדים, לתחזוקה השוטפת והיום-יומית שלהם וכן לבטיחות השוהים בגן. יחד עם זאת, על מנהלת הגן ועל עובדיו להיות ערים לקיומם של מפגעי בטיחות במבנה הגן ובחצרותיו שהם בבחינת מוקדים נראים לעין במתחם הגן ובגדר סיכונים ברורים. על מנהלת הגן וצוותה להזהיר מפני הסיכונים ולנקוט אמצעים מיידים וסבירים כדי למנעם ולהתריע בפני הרשות המקומית על כל מפגע בטיחותי הנראה לעין והעלול לפגוע בבטיחות הילדים. דוגמאות לסיכונים גלויים: בורות פעורים בחצר בית הספר, גדר הנוטה לנפול, מעקה מתנדנד, מנורה שאחיזתה בתקרה התכופפה, חלון שזגוגיתו נשברה והעלול לסכן בפציעה את הנוגע בו, תקרה בעלת לוחות אקוסטיים רופפים וכיוצא באלה. סיכונים גלויים אלה מחייבים פעולה מיידית להסרת הסכנה. על מנהלת הגן לדווח לרשות/לבעלות על מפגעים המתגלים בשטח הגן שאין ביכולתה להסיר ולבקש את טיפולה. מנהלת הגן רשאית, על פי שיקול דעתה, למנוע את השימוש במתקנים או במערכת או בתשתית ואת השהייה במתקנים או בכיתת הגן העלולים לסכן באופן מיידי את התלמידים. במבנה הגן עלולים להיות ליקויים שרק בעלי מקצוע יכולים לגלות. ליקויים אלה הם באחריות הגורמים המקצועיים ברשויות המקומיות המופקדות על תקינותם ועל בטיחותם של מבנה הגן והכיתות שבו, החצר והמתקנים. במקרה שהרשות המקומית/הבעלות גילתה שקיים מפגע בטיחותי תפעל מנהלת הגן על פי ההוראות וההנחיות של הרשות המקומית/הבעלות. במידת הצורך ובמקרים חריגים מנהלת הגן רשאית להפסיק את הלימודים. מנהלת הגן תדאג לקבל מההורים בכל תחילת שנת לימודים הצהרת בריאות על מגבלות בריאותיות הצהרת בריאות: של הילדים.

1

2

1

2

3

4

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

19

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

הבטיחות במרחב הפנימי של הגן

כללי המרחב הפנימי של הגן כולל את פינת המשחק והעבודה, את המטבח, את חדרי השירותים, את המחסן הפנימי ואת החללים הנמצאים בתוך מבנה הגן. חומרים, קוביות, ארגזים וכד' מקומם בפינות רחוקות מן הפתחים, כדי לאפשר מעבר חופשי אל הפתח וממנו. אין לערום חפצים כבדים במדפים הגבוהים, מעבר להישג ידו של הילד. , וכל רהיט אחר יהיה בעל פינות מעוגלות. 709 הכיסאות והשולחנות יהיו בהתאם לתקן הישראלי כלים חשמליים, כגון קומקום להרתחת מים, מתקנים לחימום מים באקווריום ומתקני הפעלה לצעצועים, יהיו בעלי בידוד כפול או יוגנו על ידי הארקה (על פי תו תקן ישראלי), ויופעלו על ידי מבוגרים בלבד. לא יימצאו בתחום גן הילדים כלים שאין משתמשים בהם. כל מתקני החשמל, חדשים וישנים, ייבדקו בעת הכנסתם לגן ובכל תחילת שנת לימודים על ידי חשמלאי מורשה מטעם הרשות המקומית או הבעלות. נתגלה קלקול כלשהו, תפנה מנהלת הגן מיד לרשות המקומית או לבעלות בדרישה לבדיקה דחופה ולתיקון. יש להוציא מכלל שימוש כל מתקן שכתוצאה מתקלה השימוש בו עלול להיות מסוכן. תיקונים במערכת החשמל ייעשו אך ורק על ידי חשמלאי מורשה. דרכי מילוט כיתות ויותר יהיו שתי דלתות יציאה נפרדות מכל כיתת גן לפחות, המובילות ישירות 2 בכל גן ילדים שמצויות בו א. לעבר מפלס קרקע מחוץ לגן. הקטע האחרון של היציאות יכול להיות משותף לשתי הכיתות דרך אותה יציאה. גן ילדים בן כיתה אחת בלבד פטור מחובת שני מסלולי מילוט. שום ציוד (ארונות, קישוטים) לא יפחית מרוחבן של דרכי המילוט ולא יותקנו בדרכי המילוט חפצים בעירים, ב. בולטים, שבירים, נסדקים, חדים וכד'. בטיחות באש המעודכנות, "סידורי בטיחות במוסדות חינוך (בתי 523 ' אמצעי כיבוי האש יהיו בהתאם להנחיות רשות הכיבוי מס א. ספר וגני ילדים)". סגל הגן יתודרך בכיבוי אש, לרבות הפעלת מטפים, על ידי יועץ בטיחות מוסדות החינוך מטעם הרשות/הבעלות ב. או על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי. תמונות, קישוטים וארונות יש לקבע אל הקיר למניעת התנדנדות וסכנת נפילה. אין לחבר קישוטים כלשהם אל נורות החשמל ואל חוטי הנורות. לצורך זה יש להתקין ווים בתקרה באופן בטוח וחזק בעזרת איש מקצוע. יש להיזהר במיוחד בהתקנת ווים בתקרה תלויה. לא תימצאנה בגן שקיות ניילון העלולות לשמש למשחקי הילדים. שקיות ניילון לשימוש מנהלת הגן ולאחסון חומרים תימצאנה מעבר להישג ידם של הילדים, וזאת מחשש שהילדים ילבשו את השקיות על ראשיהם וייחנקו. בגן יותקנו מראות מזכוכית בלתי מתנפצת או מחומר אחר המונע התנפצות ופיזור הזכוכית. אסור להניח טלוויזיה על ארונית נמוכה, בגובה הילדים. הטלוויזיה תוצב במקום גבוה ובטוח ותקובע היטב, רצוי על גבי זרוע שתותקן כהלכה על ידי בעל מקצוע. התקנות של אבזרים, ארונות וריהוט תבוצענה על ידי איש תחזוקה מקצועי של הבעלות/הרשות המקומית.

1

2 3 4 5

6

7

8

9 10

11

12 13

14

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

20

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

המטבח וכללי ההגיינה בתוכו

• המטבח יופרד מחדר הלימוד, וישמש להכנת אוכל. • הכניסה למטבח תותר לילדים בנוכחות מבוגרים. • מתקני הבישול והחימום והכבלים החשמליים המזינים אותם יימצאו במקום גבוה, מעבר להישג ידו של הילד. • החימום והבישול בגן ייעשו בכיריים חשמליים בלבד. • כלי האוכל לא יהיו מזכוכית ולא בעלי פינות חדות, ויהיו נעולים בתוך ארון. יש להפחית את השימוש בכלים העשויים מחומרי פלסטיק המכילים גורמים מסרטנים. • מעלות, למניעת כוויות. 45 חום המים בברזים, הן במטבח והן בשירותים, יוגבל לטמפרטורה של עד • המטבח יהיה מאוורר ונקי, והמזון יאוחסן במקום סגור ו/או במקרר. • יש למצוא דרכים מתאימות למניעת "שתייה משותפת", מאותם ספלים, כגון שימוש בספלים אישיים, בבקבוקים אישיים או בכוסות חד-פעמיות. • יש לנקות את השולחנות במים ובסבון לפני הארוחה ואחריה. שימוש בחומרי הניקוי • יש לוודא כי חומרים רעילים נמצאים הרחק מהישג ידם של ילדים, במקום גבוה ונעול. • כל חומרי הניקוי והחיטוי יוחזקו בארון נפרד ונעול, רצוי מחוץ למטבח ומעבר להישג ידם של הילדים, ומפתח הארון יימצא בידי אנשי צוות הגן בלבד. • אם אין בגן ארון מיוחד לחומרי הניקוי והחיטוי, תדאג מנהלת הגן שחומרים אלה יימצאו מעבר להישג ידם של הילדים ובנפרד ממזון, וכן שיהיו מאוחסנים באופן שאין חשש של נפילתם או שפיכתם. רצוי לסמן ארון זה במדבקה ייעודית לכך. • יש להימנע מהשימוש בחומרי ניקוי לרצפה העלולים לגרום להחלקה. מתלים ניידים לתיקים ולמעילים בגנים • ווי המתלים לתליית תיקים ובגדים המותקנים בגובה נמוך כדי לאפשר לילדים את השימוש בהם יהיו מוגנים מפני פגיעה בפניהם של הילדים. • אין להשתמש בכיור המטבח ובציודו אלא לצרכים שהם נועדו להם. • כלי האוכל יהיו בארון נעול, ואין להשתמש בהם לא למטרתם.

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

21

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

פעולות נוספות המחייבות תשומת לב מיוחדת

• חודי המספריים צריכים להיות קטומים ומעוגלים. גזירה במספריים: • יש להשתמש בצבעים שאין בהם כדי להזיק לילד והמאושרים על ידי מכון התקנים. יש לוודא שמודבק הכנת צבעים: תו תקן מיוחד על הצבעים המותרים לשימוש. • המסור יהיה קטן ומותאם לגיל הילדים. ניסור במסור: • הפטיש יהיה קטן ומותאם לגיל הילדים. יש להשתמש במסמרים חדשים בלבד, נעיצת מסמרים בעזרת פטיש: והפעילות תהיה בהשגחה צמודה של אחד מחברי צוות הגן. • יש להקפיד שהילדים ירחצו היטב את ידיהם במים ובסבון לאחר העבודה עבודה בפלסטלינה או בחומר דומה: בחומר זה. • תקינות כלי העבודה בגינה תיבדק על ידי מנהלת הגן. מותר לעשות שימוש בכל כלי עבודה כלי העבודה בגינה: המותאם לגיל הילדים, תוך הקפדה על הדרכה ועל השגחה בזמן הפעילות. תשומת לב תינתן להידוק הקת לכלי העבודה. • הנרות יודלקו על ידי מנהלת הגן, והיא תקפיד על כללי זהירות מתאימים, כגון שמירה על הדלקת נרות שבת בגן: מרחק סביר מחומר דליק וכיבוי הנרות לפני נעילת הגן. • קומקום חשמלי מאושר לשימוש צוות הגן בלבד, ויש לוודא שלא יהיה בהישג ידם של הילדים. קומקום חשמלי: • מתקן מים משולב למים קרים וחמים: מתקן כזה מאושר לשימוש הבלעדי של צוות הגן, ויש לוודא שלא יהיה בהישג ידם של הילדים. א. למתקן תהיה נצרת נעילה למים החמים. ב.

הבטיחות במרחב החיצוני של מבנה הגן

כללי הפעילות בחצר היא חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים ומחיי גן הילדים, והיא מזמנת לילדים פעילות מגוונת בתחומי של ילדים צעירים למשחק החופשי ההתפתחות השונים. בחצר הגן חשיבות רבה בכך שהוא מזמן מפגש בלתי אמצעי עם הסביבה הטבעית ועם מגוון אפשרויות לפעילות ולמשחק ומאפשר מתן ביטוי להעדפותיהם של הילדים. ה"חוץ" בחצר הגן הוא סביבה המשתנה תמידית, והרב-גוניות שלה מעוררת בקרב הילדים הנאה, פליאה וסקרנות. פעילות ומשחק בסביבה כזאת מאפשרים לילדים ללמוד ולהתפתח, ומזמנים להם חוויות והתנסויות משמחות ומעשירות דרך המפגש הבלתי אמצעי עם הסביבה הטבעית.

1

2

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

22

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

עידוד התנועה בקרב ילדים

• עידוד התנועה בקרב ילדים משלב בתוכו היבטים חברתיים, הכרתיים ורגשיים כאחד. • בידי הגננת לארגן את חצר הגן כסביבה מעודדת לתנועה, שתאפשר לילדי הגן ליהנות מתנועה חופשית, לבחור פעילות לפי נטייתם וחוזקותיהם ולטפח קשרים וכשרים חברתיים תוך התנסות במצבי שותפות, מגע, פתרון בעיות ועזרה הדדית. • סביבה מעודדת תנועה הזמינה לילדים מדי יום בחצר הגן תורמת רבות להתפתחותם המוטורית ולפיתוח מודעותם לגוף ולתנועה. היא מזמנת לילדים הזדמנויות לפיתוח ולשכלול של התנועות הבסיסיות כמו קפיצה, ניתור, קליעה, חבטה, ריצה, נדנוד וכן התנסויות של ויסות כוח, איזון ושיווי משקל וחיזוק הגוף, וכל זה תוך הנאה ומתוך בחירה, כנהוג בשאר המשחקים החופשיים המוצעים בחצר הגן. עם זאת, יש ליצור מרחבי מנוחה לצד מרחבי התנועה לרווחת ילדי הגן. • אפשר להקים סביבה מעודדת תנועה בחצר הגן תוך שימוש באמצעים פשוטים, כמו קורות עץ, חבלים עבים, צמיגים, ארגזים ועוד. בניית החצר תיעשה בהדרגה ותחשוף בכל פעם אפשרות נוספת על אלו שכבר קיימות בה.

השגחה על הילדים בחצר הגן

• כאשר כל ילדי הגן נמצאים בחצר לא יפחת מספר המבוגרים/אנשי הצוות המשגיחים עליהם משניים. • על המבוגרים להתמקם במקומות המאפשרים קשר עין עם שטח החצר שהפעילות מתרחשת בו. • על אנשי הצוות לעבור מעת לעת בין הפינות השונות של החצר בזמן שהיית הילדים בה כדי לוודא שאין שם ילדים המשחקים ללא השגחה. • במקרה של החלטה על פעילות בתוך הגן ומחוצה לו בו-זמנית, יש לדאוג שיימצא איש צוות עם כל קבוצת ילדים.

חיפוי ומצעים בחצר

• האחריות לתכנון ולביצוע של מצעים בחצר הגן מוטלת על רשות החינוך המקומית/על הבעלות. • שטח החצר מורכב מאזורים רבים המיועדים למטרות שונות, וחשוב מאוד שיהיה גיוון בסוגים השונים של חיפויי הקרקע. • קיימות הנחיות ברורות באילו חיפויים מותר להשתמש בשטח שמתחת למתקני המשחקים; זאת על פי התקן . מותר להשתמש בגומי או בדשא סינתטי, בתנאי שהם תחת הצללה. 1498 הישראלי • אפשרויות החיפוי בשאר שטחי החצר גמישות. רצוי לשלב בין חיפויים תעשייתיים, כמו אריחי אקרשטיין או בטון, לבין חיפויים טבעיים, כמו חול, דשא, סומסומית או אדמה חשופה, וזאת כדי לגוון את הזדמנויות המשחק של הילדים להלן דגשים לתכנון החיפויים בשטחים אלה: בחומרים שונים המפתחים את החושים, את הסקרנות ואת החקר. החצר תהיה נגישה, אך תאפשר מגוון סוגי מדרך להעשרת התחושה אצל הילד. א. כדאי לתכנן את החצר באופן שלא תהיה כולה שטוחה ותכיל אלמנטים נופיים, כמו למשל גבעות. כדאי לשלב ב. בה אלמנטים טבעיים, כגון בולי עץ לישיבה ולמשחק. יש לוודא שאזור המתקנים שבו הילדים משחקים אינו מכיל חפצים זרים העלולים לפגוע בהם. ג. חצרות המרופדות בחול: חול הוא מצע המשמש שטחי גן רבים. יש בו יתרונות חינוכיים חשובים, וילדים אוהבים ד. לשחק בו ומוצאים בו מרחב לדמיון וליצירה. החול מושך בעלי חיים כמו חתולים המזהמים אותו, ולכן יש לדאוג

לניקוי החול ולתחזוקתו באמצעות מכונות ולסינונו פעם בשנה. קרקע המחופה בסומסומית מומלץ לתחח פעם בשנה. ה.

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

23

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

מתקנים ומרחבים בחצר הגן כללי

חצר הגן מורכבת ממתקנים ומאבזרים שונים: אלמנטים קבועים או ניידים, מתקני משחק תעשייתיים ממוחזרים או טבעיים, מרחבים פתוחים או שטחי פעילות ייעודיים. מתקנים ואבזרים אלו מיועדים לפתח את התנועות הבסיסיות של הילדים, וכל אחד מהם תורם תרומה שונה מחברו; לכן חשוב לגוון בשימוש הנעשה בהם. בעת תכנון החצר ובנייתה מומלץ להתייחס לכל אחד ממרכיביה.

מתקנים, אבזרים ואלמנטים א. מתקני משחק תעשייתיים

• מתקנים אלו כוללים מתח, נדנדות, קורות שיווי משקל, מוט כבאים, סולמות ואמצעי טיפוס מגוונים, מגלשות, נדנדת עלה ורד בתי משחק, מקום מוגבה כמו במה ועוד. הם מיועדים לפעילות מוטורית, לעתים מאתגרת, לחיזוק השרירים, לתרגול ניתור ונחיתה, לחזוק שיתוף הפעולה, לטיפוח הדמיון וכו'. • רשימה מפורטת של מתקנים מומלצים ותועלתם להתפתחות הילדים אפשר למצוא בנספח ב בחוזר זה. ב. מתקני משחק ממוחזרים - צמיגים • הצמיגים יכולים לשמש חומר גלם איכותי למשחקים בחצר הגן. הם ניתנים בחינם או תמורת סכום נמוך, והתקנתם פשוטה ואינה מצריכה קיבוע של בטון. • הצמיגים יכולים לשמש לתרגול של תנועות בסיסיות במסלולים מגוונים ובדרגת קושי שונה, והם מאפשרים קפיצה וניתור מצמיג לצמיג או מצמיג לקרקע ותרגול של שיווי המשקל. • הנחיות לבחירת צמיגים ולהתקנתם (צמיגים שלמים, התקנה ע"פ מרחק בטיחות מקובל, ציפוי קרקע תקני מתחת לצמיג). • יש לשלב מתקנים המעודדים משחק חופשי וסוציו-דרמטי במיוחד בחצרות שאין בהן חצר גרוטאות. מתקנים מומלצים: בית עץ, גשר, במת תיאטרון, אמפי וכד'. ג. אלמנטי משחק טבעיים • אלמנטים כמו פרוסות בולי עץ, ענפים, אבנים קטנות, חלוקי נחל, אצטרובלים וכד' מאפשרים הזזה, בנייה ויצירה מחודשת של הסביבה, מפתחים את העצמאות ואת היצירתיות של הילדים ומספקים להם דרכי משחק וחקירת סביבתם באמצעות חושי הראייה, השמיעה, המישוש והריח. • אלמנטים טבעיים כמו בולי עץ יכולים להיות מקובעים בקרקע, בשכיבה או בעמידה, ואלמנטים כמו פרוסות בולי עץ, אבנים קטנות וכו' הם ניידים. • האלמנטים הטבעיים "מארחים" לעתים חיות שונות, ולכן על הגננת להטמיע את הרגלי הבטיחות הקשורים בהזזתם ממקומם וללמד את הילדים לעשות זאת במשנה זהירות ולבחון אם לא מסתתרת מתחתם או בתוכם חיה מסוכנת. ד. מתקני משחק ניידים ואלמנטים מזדמנים • בעת שימוש במתקנים ובאבזרים ניידים כגון אוהלים, חבלים, קורות שיווי משקל ניידות, כלי משחק לחול ולמים וכדומה יש להשגיח על הילדים ולוודא שאינם עושים בהם שימוש מסוכן או לא הולם. כמו כן יש לנקות את המחסן המאחסן את המתקנים הניידים.

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

24

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

מרחבים פתוחים וייעודיים א. מרחב פתוח

• מרחב פתוח מאפשר לרוץ בו, לתפוס תאוצה ולפתח מהירות, לבעוט בכדור, לזרוק אותו ולתפסו, וכן לטפח את יכולת הדיוק ועוד. יש לבדוק שהמרחב הפתוח אינו מכיל מפגעי בטיחות כמו בורות, הפרשי גובה חדים או עמודים שהילדים עלולים להיפגע מהם במהלך הריצה בשטח החצר. ב. מרחבים ייעודיים בחצר • חלק מהחצר מיועד לעיסוק בפעילות חקלאית כמו גידול ירקות וצמחי מאכל, תבלינים ופרחי בר או גינה טבעית: להקמת גינת פרפרים וכד'. מידע נוסף לגבי טיפוח גינות טבעיות וגינות תבלינים ולגבי הקמת בוסתנים, וכן מידע . האגף לחינוך קדם-יסודי על הצמחייה המומלצת לגן הילדים, אפשר למצוא באתר של • פינה זו תכיל אזור חולי מוקף אבנים/טבון ואזור ישיבה מסביב במרחק ראוי. הפינה תופעל אך פינה להדלקת אש: ורק על ידי מבוגר, ותתאפשר באישור קב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית ובתיאום עמו. במהלך הדלקת האש יש לדאוג להימצאות מכל מים ומטפה כיבוי בהישג יד. • אפשר להקים בחצר הגן שביל חושי העשוי מסוגי מדרך שונים, כמו ענפים, בולי עץ פרוסים, חול, פינות חושיות: חרוזים וחלוקי נחל המוטבעים בבטון. השביל מאפשר לילד העובר עליו בעודו יחף לחוש סוגי מצע משתנים. חשוב לשים לב שהחלקים המרכיבים את השביל לא יכילו חפצים חדים העלולים לפצוע. • האחריות להתקנה ולאחזקה של מתקני המשחקים ולטיפול שוטף בהם מוטלת על רשות החינוך המקומית/על הבעלות. • , "מתקני משחקים 1498 מתקני החצר התעשייתיים המותקנים בגני הילדים יהיו בהתאם לדרישות התקן הישראלי לילדים", שפורסם על ידי מכון התקנים הישראלי, על כל חלקיו (כללי, תוכן המתקנים, התקנת המתקנים, בדיקות ותחזוקה ודרישות מיוחדות לסוגים שונים של מתקנים). • תחזוקת מתקני המשחקים מחויבת להיעשות על ידי חברות תחזוקה או על ידי רשויות המאושרות ב"תו תקן תחזוקת ", ואבטחת אמינותם תהיה בהתאם להוראות שפורסמו על ידי היצרנים ולהנחיות המפורטות 1498 מתקני משחק בתקן. תהליך התחזוקה כולל תיקון בחינה ובדיקה ומניעת שימוש כאשר יש מפגעים המסכנים את המשתמש, והוא יבוצע כנדרש על ידי אנשים בעלי כשירות מקצועית מתאימה. • מחייב שתי בדיקות תקופתיות: 1498 תקן מתקני משחקים בדיקה זו מתבצעת על ידי הרשות המקומית או על ידי הבעלות. מבצע אותה איש תחזוקה א. בדיקה חודשית: העובר על המתקנים ובודק את שלמות החלקים, את טיב החיבורים והשרשראות של הנדנדות, את החיבורים לקרקע ואת המצעים מתחת למתקנים וסביבם. על איש התחזוקה לעדכן את הגננת בכתב על תוצאות הבדיקה וליידע אותה באופן מיידי על ליקויים חמורים שנתגלו ושיש בהם סכנה ממשית לשלום הילדים. רצוי שבדיקה זו תיעשה בנוכחות הגננת ובתיאום אתה. פעם בשנה מתבצעת בדיקה של כלל המתקנים על ידי מהנדס או הנדסאי שהוכשרו ואושרו ב. בדיקה שנתית: על ידי מכון התקנים הישראלי לבדוק מתקני משחקים. • לאחר שנבדקו המתקנים ואותרו הליקויים, תדאגנה הרשות המקומית או הבעלות לתיקון ליקויים אלו. מנהלת הגן תעקוב אחר ביצוע פעולות התחזוקה והתיקון של הרשות המקומית/ הבעלות. חשוב לזכור שעל מנהלת הגן למנוע גישה של הילדים למתקנים לא תקינים אשר זוהו ככאלו במהלך הבדיקה. תקן מתקני משחק, בדיקות וטיפול בליקויים

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

25

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

• רשות החינוך המקומית/הבעלות, תדאג להוצאתם מן החצר של מתקנים מסוכנים. במקרים שבהם הרשות המקומית/ הבעלות סבורה שאפשר לתקן את המתקן אך לא להוציאו, עליה לדאוג לסמן את המתקן בדרך המקובלת לסימון מתקנים האסורים לשימוש ולציין באופן ברור וגלוי כי אסור להשתמש במתקן עד לתיקונו. במקרה כזה תמסור הרשות המקומית/הבעלות הודעה למנהלת ולצוות הגן בדבר האיסור. • המסדיר את בטיחות מתקני המשחק: 1498 להלן עקרונות ודרישות חשובות מתוך התקן הישראלי אין להכניס לחצר גן הילדים צעצועים שהם מתקני משחק, כגון נדנדות, מגלשות, סולמות וכד', מכל סוג שהוא, א. שלא בהתאם לאמור לעיל. מ'. 2.5 לא יותקנו בגני ילדים מתקנים שגובהם עולה על ב. אין להוסיף התקנים למתקני המשחקים שאינם חלק אינטגרלי ראשוני מהם. ג. הצבתם ומיקומם של המתקנים חייבים להיות בהתחשב באזורי המשחק השונים ובאופי הפעילות ובהתאם ד. לדרישות המתקן כפי שמפורט בתקן הישראלי הנוגע בדבר. מתחת למתקני חצר שקיימת אפשרות נפילה מהם, כגון מגלשה, נדנדות, מתח וכו', יש להניח חיפוי חול טבעי ה. ס"מ לפחות, או חיפוי מחומר אחר בעל כושר בלימה תואם, המאושר על ידי התקן 30 או סומסומית בעומק של .1498 הישראלי מתקני חצר יותקנו באופן שלא יתאפשר לעבור מהם אל עצים, אל חלקי בניין, אל גדרות ואל מתקנים אחרים ו. כמו סככות הצללה וכדומה. במתקני המשחק לא תהיינה פינות חדות ונקודות היצבטות או היחתכות. ז. בסיסי העיגון של המתקנים השונים לא יבלטו מעל פני הקרקע. ח. . א ארגז חול שאינו מתוחזק בצורה נאותה עלול לשמש מוקד משיכה לחיות משוטטות כמו חתולים וזוחלים העושים את צורכיהם בחול, ולכן הוא עלול להיות מקור למפגעים בריאותיים ולמחלות. תחזוקה שוטפת של ארגז החול, ניקויו וסינונו באופן סדיר עשויים למנוע בעיות בריאותיות. . ב רשות החינוך המקומית/הבעלות תדאג שארגז החול ימולא כדי שני שלישים מבית קיבולו. סוג המילוי יהיה חול נקי, ובמידת הצורך יש להשלימו לקיבולת המתבקשת. . ג יש להחליף את החול בארגז בחול נקי וחדש פעם בשנה לפחות, במסגרת ההכנות וההיערכות לפתיחת שנת הלימודים. . ד על החול בארגז החול להיות נקי מחומרים אורגניים או כימיים וכד'. . ה אם מתגלות בארגז החול הפרשות וצואת בעלי חיים יש להחליף בו את החול. יש להפסיק את השימוש בארגז החול עד למועד החלפת החול. . ו יש לכסות את ארגז החול ביריעת ברזנט או ביריעה אטומה אחרת המאפשרת ניקוי ושטיפה. . ז בדופנות ארגז החול יש להתקין אמצעים לחיבור הכיסוי לארגז. יש להקפיד על כיסוי הדפנות במלואן, באופן שלא יאפשר חדירת בעלי חיים לתוכו. כיסוי ארגז החול ייעשה בסיום יום הלימודים. אם אין משתמשים בארגז החול במהלך היום, יש להקפיד לכסותו. . ח ס"מ מפני הקרקע לכל היותר, והם יהיו בעלי פינות מעוגלות, ורצוי מחומר גמיש 20 שולי ארגז החול יהיו בגובה של ורך, כגון עץ או גומי. . ט דופנות ארגז החול תהיינה מוחלקות או מעוגלות. . י מומלץ שהמצע ההיקפי של ארגז החול (כמטר וחצי) לא יהיה חול; זאת כדי למנוע כניסת חול שאינו נקי לארגז החול ומשחק של הילדים בחול שאינו נקי. .א י בתחילתו של כל יום לימודים יש לגרף את החול שבארגז על ידי מבוגר (סייעת) ולאחסן את המגרפה במקום בטוח. הדרישות העיקריות לגבי מתקני חצר שונים ארגז חול

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

26

חוברת נהלים ביטחון בטיחות ושעת חירום גני הילדים אשדוד

כמו כן יש לסלק מארגז החול את הלכלוך ואת החפצים הזרים. יש להקפיד במיוחד על סילוק חפצים חדים. .ב י מומלץ להתקין סככת צל מעל ארגז החול. .ג י יש להקפיד על שטיפת הידיים לאחר הפעילות בארגז החול. .ד י יש למנוע מילדים בעלי פצעים פתוחים או נגעי עור שונים לשחק בחול. .ו ט יש להימנע מהרטבת החול בארגז. נדנדת "עלה ורד" . א מספר הילדים המתנדנדים בנדנדה יהיה כמספר המושבים שלה. . ב מ' לפחות. 1.5 בעת השימוש בנדנדה יש להרחיק ממנה ילדים שאינם מתנדנדים למרחק של נדנדה תלויה לפעוטות . א הנדנדה תמוקם באזור ובאופן שתנועתה לא תפריע לפעולות משחק אחרות. . ב השימוש בנדנדה תלויה מחייב השגחה צמודה של מבוגר. . ג כאשר מבקשים לנטרל את השימוש בנדנדה תלויה יש לקשור את החבלים/השרשראות אל אחד העמודים. סככת צל והצללה טבעית . א מ'. 2.5- סככת הצל תהיה גבוהה מהמתקן באופן שלא יתאפשר להגיע אליה או לטפס עליה, גובהה יהיה לא מ הסככה תהיה יציבה, ובסיסי העיגון לא יבלטו מעל פני הקרקע. . ב לפחות. 25% שטחו של החלק המוצל בחצר גן הילדים יהיה בן . ג אין להתקין סככה סמוך לעצים, לגדרות ולמתקנים שונים, כדי למנוע טיפוס ילדים עליה. . ד יש לדאוג להתקנת מקומות ישיבה מתחת לאזורים מוצלים. . ה .10:00-14:00 ההצללה אמורה להיות אפקטיבית בין השעות . ו הצללה באמצעות עצים: מומלץ לשתול עצים להצללה טבעית. בחירת העצים תהיה יחד עם אדריכל נוף או עם גנן מקצועי. . ז מומלץ שאזור מתקני המשחקים יהיה מוצל, אם זה באמצעות עצים, סככות או סוככים. ההצללה חשובה בייחוד כאשר יש באזור מתקני המשחק חיפוי גומי או דשא סינתטי, וזאת כדי לשמור על רכותם למשך זמן רב יותר וכן כדי למנוע התחממות. חצר גרוטאות בגן הילדים • חצר גרוטאות היא חצר עשירה הכוללת פריטי בנייה, אבזרים וכלים המאפשרים פעילות רב-גונית ומזמנים אפשרויות למשחק, ליצירה וללמידה. חלק מהפריטים נרכשים כחדשים למטרות משחק, וחלק מהם הם גרוטאות שהובאו על ידי הצוות החינוכי וההורים למטרות פיתוח הדמיון וכושר ההמצאה של הילדים. • הגרוטאות משמשות חוליה מקשרת בין עולם הילדים לעולם המבוגרים, ומאפשרות פעילות עם עצמים, עם כלים ועם מכשירים ממשיים, כמו חביות, בולי עץ, צמיגים, ארגזים, מכשירי חשמל, חלקי מכונות וכד'. בחצר הגרוטאות הילדים יכולים לפעול בהתאם לצורכיהם ולפתח כישורים מוטוריים, שכליים וחברתיים. • הקמתה והפעלתה של חצר הגרוטאות ייעשו בהתאם להנחיית הפיקוח על גני הילדים ובתיאום עם רשות החינוך המקומית/ הבעלות. הקמת חצר הגרוטאות מותנית בקיומו של שטח רחב וישר. • הדבר החשוב ביותר בחצר גרוטאות הוא שמירה על סדרי בטיחות. להלן עקרונות בטיחותיים לבחירת גרוטאות: במסגרת הליך אישור הבטיחות בגן הילדים ובדיקת המבנה וחצר הגן לקראת פתיחת שנת הלימודים, על יועץ א. הבטיחות לבדוק גם את חצר הגרוטאות. בעת קבלת גרוטאה לגן על הגננת לוודא שהיא מתאימה לשימוש. עליה להיות שלמה וללא זיזים וקצוות חדים. ב. יש לשים לב שאין בה מקומות שהאצבעות או איברי גוף אחרים עלולים להיתפס בהם.

חוזר נוהלי הביטחון בגני הילדים

27

Made with FlippingBook - Online magazine maker