חוברת קיץ 04-10 אוגוסט 2019

הכ נ י סה ח ו פשי ת!

עושים שכונה

06.08 מרכז קהילתי חרצית לילה ספורטיבי

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker