חוברת ארנונה 2019

08-6523542 :׳ . פקס 08-6523614 :׳ . טל 43 מינהלת רובע א׳: רח׳ הראשונים 08-6485059 :׳ . פקס 08-6485057 :׳ , מרכז תקוותינו. טל 21 מינהלת רובע ב׳: המעפילים 08-6587049 :׳ . פקס 08-6586981 :׳ , מועדון הביצה. טל 10 מינהלת רובע ג׳: חטיבת הנגב 08-6370327 :׳ . פקס 08-6370166 :׳ , מתנ״ס טנ״א. טל 3 מינהלת רבעים ד׳, ה׳: שלום שבזי 08-6488600 :׳ . פקס 08-6488610 :׳ , מתנ״ס חרצית. טל 18 מינהלת רבעים ו׳, ח׳: שד׳ הפרחים 5 מינהלת רובע ז׳: רחוב שמאי .08-6725516 :׳ , טל 08-6727089 : פקס 08-6466819 :׳ . פקס 08-6466788 :׳ , מתנ״ס ט׳. טל 4 מינהלת רובע ט׳: ראשון לציון 08-6485176 :׳ . פקס 08-6485181 :׳ , מתנ״ס דיונה. טל 90 מינהלת רבעים י׳, י"ג: קק״ל 08-6485071 :׳ . פקס 08-6485069 ׳ , מתנ״ס עם-שלום. טל 6 מינהלת רבעים י"א, י"ב: הרי גולן 08-6104172 :׳ . פקס 08-6104170 :׳ . טל 3 , חנות 9 מינהלת רבעים ט"ו, ט"ז, י"ז: תל חי .08-6636172 :׳ . פקס 08-6635570 :׳ , בניין פורום, טל 3 מינהלת אזורי התעשייה: הבנאים 08-9568027 :׳ . פקס 08-9568348 :׳ , מרינה. טל 1 מינהלת סיטי, מרינה ומע״ר דרום: רח׳ אוניון

Made with FlippingBook flipbook maker